Communiceren met overleden familieleden of voorouders

Vraag: Wat is de kijk van de meesters op het communiceren met overleden familieleden of voorouders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master More, 2018 – Albuquerque (USA):

In de negentiende eeuw bestond er een fenomeen dat spiritisme heette, of een spiritistisch medium, waarbij heel veel mensen zittend om een tafel in een slecht verlichte kamer deelnamen aan seances en overleden voorouders opriepen om tevoorschijn te komen en iets te zeggen of een bepaald teken te geven. Die beweging werd tot op bepaalde hoogte door ons gesponsord of in ieder geval geïnitieerd door de geascendeerde meesters. Dit is weer een voorbeeld van hoe wij met mensen moeten werken op het niveau van het collectieve bewustzijn, zoals we hebben verteld. Wij moeten de mensen iets geven waar ze voor openstaan, iets wat ze kunnen bevatten en dan hopen wij dat dit hen kan helpen om hun bewustzijn te verhogen, zodat ze dit achter zich kunnen laten en iets hogers vinden.

Tegenwoordig doen wij dat natuurlijk niet meer – wij moedigen onze studenten niet aan om zich hiermee bezig te houden. Tegenwoordig is het fenomeen een leven op zich gaan leiden, waarbij mensen er gebruik van proberen te maken om zichzelf te verrijken of zelfs mensen te verstrikken of aan zich te binden, maar in veel gevallen werkt dit niet meer. Er komen geen geesten of overleden zielen in deze seances door. Het zijn in werkelijkheid bedriegers, in de meeste gevallen uit het emotionele rijk, die proberen de mensen zover te krijgen dat ze emotionele energie loslaten die zij dan weer kunnen absorberen. Je weet dat Moeder Maria heeft gezegd dat het fenomeen channeling wel enig effect had op het verhogen van het collectieve bewustzijn in de negentiende eeuw toen heel veel mensen probeerden te communiceren met wezens in een rijk dat niet in het materiële rijk ligt en dat dit in ieder geval een paar mensen heeft voorbereid om te kunnen accepteren dat er geascendeerde meesters in een hoger rijk zijn die door middel van een medium of boodschapper kunnen communiceren.