De Bermudadriehoek en het overgangseffect

Vraag: Mijn vraag gaat over de Bermudadriehoek. Wat is er met de vliegtuigen of schepen gebeurd die zijn verdwenen? Wat is er met de mensen gebeurd, waar zijn die heengegaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

In veel gevallen is er een fysieke verklaring voor waarom de schepen of vliegtuigen zijn verdwenen. Vaak zijn dat extreme weersomstandigheden die de radiocommunicatie blokkeren of iets dergelijks. In dat geval sterven de mensen en gaan over en dan gaan ze naar de hen toegemeten plek, hetzij in het astrale rijk, hetzij in het mentale of identiteitsrijk.

Ik ontken niet dat er bepaalde zeldzame gebeurtenissen zijn waarin een overgangseffect kan ontstaan, zoals Maitreya het in zijn boek noemt, tussen het fysieke rijk en het astrale rijk. Daarom zijn sommige mensen ervan overtuigd dat zij echt ufo’s hebben gezien of er in vorige levens van overtuigd waren dat zij eenhoorns hebben gezien of monsters van diverse aard – draken bijvoorbeeld. In zeldzame gevallen kan een schip of vliegtuig een soort verschuiving doormaken waardoor het direct doorgaat naar het astrale vlak en zodoende bij wijze van spreken uit het fysieke rijk verdwijnt.

In dat geval sterft het fysieke lichaam van iemand echter meteen. Het is niet zo dat dit in een andere dimensie blijft voortbestaan. Het fysieke lichaam sterft en dan gaat de ziel van die persoon door naar het astrale vlak en blijft het bewustzijn bestaan – op dezelfde manier als het op de gewone manier zou gaan. Je begrijpt wel dat een fysiek voorwerp zoals een vliegtuig die deze wijziging doormaakt, niet als fysiek voorwerp kan blijven bestaan, die kan niet in het fysieke rijk blijven bestaan.

Hetzelfde geldt voor een fysiek lichaam. In zekere zin zou je dit dus dematerialiseren kunnen noemen, maar het bewustzijn van iemand kan natuurlijk wel blijven bestaan.