Een Russisch sprekende boodschapper in de toekomst?

Vraag: Is er ook al zicht op een boodschapper die Russisch spreekt voor de nabije toekomst?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018  – Kazachstan:

Ja, mijn geliefde, maar dit hangt allemaal af van persoonlijke groei en het is niet zo gemakkelijk om boodschapper te worden. Dit is niet iets wat al heel snel in de nabije toekomst kan gebeuren, maar misschien wel op langere termijn.