Vraag over eenheid

Vraag: Wat zijn de hoofdzaken van eenheid en welke types eenheid zijn er mogelijk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Op dit moment is het niet realistisch om op grote schaal eenheid op aarde te manifesteren, omdat het collectieve bewustzijn heel erg beïnvloed wordt door de dualiteit en verdeeldheid. Je kunt je het beste concentreren, zoals wij nu al heel vaak hebben gezegd, op contact maken met je eigen IK BEN Aanwezigheid en erkennen dat het verenigende element tussen alle mensen is dat jullie allemaal spirituele wezens zijn. Wij hebben dit het erkennen van de basale menselijkheid in jou genoemd en dat alle mensen diezelfde menselijkheid bezitten.

Met betrekking tot dit bewustzijn, dat er iets is wat het fysieke overstijgt dat alle mensen bijeen houdt, is er al aanzienlijke vooruitgang geboekt in de laatste paar decennia. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat heel veel mensen door verschillende spirituele bewegingen en leringen persoonlijk hun bewustzijn heel veel hebben verhoogd, maar ook door het feit dat er meer gereisd wordt en doordat er meer uitgewisseld wordt tussen mensen, zijn de mensen gaan begrijpen dat, hoewel er bepaalde uiterlijke verschillen zijn, er iets gemeenschappelijks bestaat wat die verschillen overstijgt. Dit is iets wat jullie als studenten van geascendeerde meesters zeker kunnen doen, omdat alle spirituele studenten voor een bepaalde uitdaging staan.

Jullie weten wel, omdat wij dit al eerder hebben gezegd dat jullie, als jullie niet in bewustzijn groeien en vooral als je niet de niveaus van het Christusbewustzijn nadert, de gevallen wezens geneigd zijn om jullie met rust te laten, omdat jullie dan geen bedreiging voor hen vormen. Zodra jullie je serieus bezig gaan houden met het spirituele pad en vooral als je de niveaus van Christusbewustzijn bereikt en erkent dat er geascendeerde meesters zijn, dat je dan het doelwit wordt van bepaalde duistere krachten, bepaalde gevallen wezens, die alles willen doen wat ze maar kunnen om jullie te ontmoedigen, te verdelen, studenten tegen elkaar op te zetten, en zelfs verdeeldheid in de psyche van individuele mensen te creëren. Dus je moet je echt op de leringen concentreren, je moet de leringen bestuderen, de leringen toepassen, spirituele bescherming oproepen. Maar je moet ook tussen de regels door lezen van de spirituele leringen of de leringen lezen die wij hebben gegeven over het transcenderen van de dualiteit, een omslag in bewustzijn maken, je leven depersonaliseren, omdat wij heel graag willen dat alle studenten van geascendeerde meesters op het punt komen waarop jullie je persoonlijke reactiepatronen hebben overwonnen. Wij hebben al heel vaak gezien dat studenten in het verleden in verschillende groepen verdeeld raakten, omdat bepaalde mensen een reactiepatroon nog niet hadden overwonnen en dat één woord verkeerd, of één kleine opmerking verkeerd, ervoor kon zorgen dat zij zich beledigd voelden.

Jullie moeten je als studenten van geascendeerde meesters er ook van bewust zijn dat jullie je tot elkaar voelen aangetrokken in groepen op grond van je geschiedenis van vroeger. Dit kan karma zijn, het kan ook een onafgemaakte positieve omgang met elkaar zijn, omdat jullie samen een doel hadden dat jullie niet in dat leven hebben bereikt. Maar veel van jullie hebben een bepaald soort karma, botsingen in jullie persoonlijkheid, die jullie moeten oplossen. De studenten gaan meestal door fases heen wanneer ze bij elkaar komen. Helaas hebben we ook vaak gezien dat mensen niet door de eerste fase heen komen waarin ze vaak met elkaar botsen en vanwege hun uiterlijke verschillen of vanwege een bepaald karmisch patroon uit het verleden waardoor zij geen eenheid kunnen vinden, niet iets gemeenschappelijks kunnen ontdekken. Natuurlijk willen wij in deze tijd graag, omdat het bewustzijn is verhoogd, dat jullie die eerste fase overwinnen en die grotere eenheid ontdekken. Maar de enige manier om dat te kunnen, is te letten op de woorden van Master More: “dat je iets moet vinden waar je meer van houdt dan de dingen op de wereld.” En hopelijk kun je ontdekken dat je meer van de leringen houdt, dat je meer van de geascendeerde meesters houdt, dat je meer van je eigen groei houdt dan die uiterlijke zaken.

Als ik je één advies moest geven dat je echt zou kunnen helpen om die patronen los te laten, dan is dit wel. Het enige wat in de loop van de geschiedenis meer verdeeldheid onder de mensen heeft veroorzaakt dan iets anders is de wens van het ego om gelijk te hebben. Op alle terreinen, maar vooral bij religies en spiritualiteit, zie je heel vaak dat mensen vastzitten in dit verlangen van hun ego om het gevoel te hebben dat zij gelijk hebben. Zij hebben de hoogste lering, het grootste inzicht in hun leer, de beste interpretatie; zij zijn een speciale autoriteit in een groep. Zij zijn op een of andere manier verder gevorderd, volwassener, geleerder of zelfs meer superieur aan anderen.

In eerdere organisaties van geascendeerde meesters hebben we gezien dat studenten het concept uit het spirituele rijk hebben overgenomen en die vervormd door daarin een hiërarchie te maken waardoor men een aantal studenten hoger in de hiërarchie beschouwde en zodoende blindelings gehoorzaamd moesten worden door studenten die onder hen stonden.

Mijn geliefden, het is één ding dat je een spirituele goeroe gehoorzaamt die een bepaalde mantel heeft, het is heel wat anders om van studenten te eisen dat zij zich moeten aanpassen aan een hiërarchie en andere studenten moeten gehoorzamen. Het is veel positiever als jullie elkaar als studenten beschouwen. Jullie zijn allemaal studenten, jullie zijn allemaal op het pad, jullie gaan allemaal vooruit, jullie moeten allemaal iets transcenderen, anders zou je niet geïncarneerd zijn. Niemand van jullie kan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van anderen verwachten of eisen, omdat je nooit weet wanneer er iemand anders komt die bij jou iets kan zien wat jij zelf niet ziet.

Wij hebben gezien dat studenten hebben geprobeerd om zichzelf zo neer te zetten dat anderen niet aan hun konden twijfelen en dit is gewoon een poging van het ego om zichzelf te verbergen, omdat jullie allemaal moeten toestaan dat eraan jou kan worden getwijfeld en dat je wilt luisteren naar de oproep van Master More: Als de goeroe een mier is – in de betekenis van een andere student – luister dan toch maar even naar hem of haar.

Het enige wat jullie allemaal zouden kunnen opgeven om meer eenheid te vormen, is het verlangen om gelijk te krijgen en natuurlijk is de andere extreme uitkomst de wens om gelijk te krijgen, is de wens dat andere mensen ongelijk hebben. Als je eenmaal deze dynamiek of deze cultuur hebt ontwikkeld waarin iemand gelijk moet krijgen en daarom wilt dat andere mensen ongelijk krijgen om hen te kunnen onderwerpen in de hiërarchie die zij in gedachten hebben gevormd, dan kun je geen eenheid krijgen. Je kunt het niet allebei hebben; je kunt niet een aantal studenten superieur maken aan anderen en tegelijkertijd een eenheid vormen als groep. Dat kun je niet manifesteren, dat kan niet gebeuren, dat is nog nooit gedaan omdat het niet kan.

Het is veel realistischer om de houding te hebben die deze boodschapper bewust heeft aangenomen dat jij, zolang je bent geïncarneerd nog dingen moet leren; je hebt nog niet die perfecte staat bereikt, waarin niemand meer aan jou mag twijfelen of dat jij nog iets van anderen kunt leren. Je zou ook dezelfde houding aan kunnen nemen als deze boodschapper die concludeerde dat hij niet wil omgaan met mensen die hem als superieur beschouwen.

Als er in jouw gedachten een deling bestaat tussen mensen die superieur en inferieur zijn dan zou jij je ook kunnen realiseren dat er een limiet zit aan hoeveel eenheid je kunt ervaren, maar wanneer je kunt accepteren dat niemand altijd gelijk heeft en dat jullie niet allemaal gelijk hoeven te krijgen en kunt accepteren dat niet één van jullie superieur is aan de anderen omdat Christus en God in iedereen aanwezig is, dan kun je een manier vinden om met elkaar om te gaan waarbij je die eenheid kunt vinden die alleen tussen gelijken kan bestaan. Je kunt veel meer plezier hebben, veel meer harmonie, vrede en eenheid in jullie omgang met elkaar dan anders zou kunnen en wij hopen natuurlijk dat dit bij alle studenten van geascendeerde meesters gebeurt, zodat jullie een voorbeeld kunnen zijn voor wat er op wereldschaal kan worden bereikt, want hoe kunnen we verwachten dat mensen die geen bewuste studenten zijn van onze leringen die eenheid wel kunnen bereiken, als de studenten van de geascendeerde meesters dit niet eens kunnen.

Jaren geleden, decennia geleden, is er gezegd dat het er op de wereld aan toe gaat zoals het er bij de studenten van El Morya aan toe gaat en natuurlijk is dat niet volledig de waarheid, omdat de wereld vaak haar eigen gang gaat, maar het is wel een feit dat het massabewustzijn kan worden opgetrokken als de studenten van de geascendeerde meesters meer eenheid kunnen bereiken. Als je geen eenheid kunt bereiken dan is jullie aantrekkingskracht op het massabewustzijn veel minder, dan wordt het verspreid, dan wordt het verdeeld maar eenheid kan jullie echt galvaniseren, het kan het collectieve bewustzijn galvaniseren.

Zoals zelfs de wetenschap heeft aangetoond, zijn er voorbeelden – bijvoorbeeld dat de moleculen van een gas zich op veel verschillende richtingen kunnen oriënteren, maar wanneer een cruciaal aantal zich op één richting oriënteert, dan vindt er ineens een transitie in fasen plaats en komen alle moleculen op één lijn te liggen en gaan ze in dezelfde richting. Diezelfde soort dynamiek heeft het massabewustzijn ook, als maar voldoende personen één met elkaar worden, dan kan er een transitie in fasen plaatsvinden, waarin veel meer mensen, niet beslist alle mensen, maar veel meer mensen op één lijn komen met die gemeenschappelijke visie en het gevoel dat alle mensen iets met elkaar gemeen hebben wat belangrijker is dan de uiterlijke verschillen.