Is Religie een vorm van Satanisme in Vermomming?

ONDERWERPEN: Het verschil tussen spiritualiteit en religie – De essentie van de mystieke benadering – De spirituele benadering die de Boeddha onderricht – Waarom mensen hun overtuigingen accepteren – Jouw waarneming en mentale staat – Onderzoek en breid je waarneming uit – Aan de normale mentale staat voorbijgaan – De geascendeerde meesters zijn onze hiërarchische leraren, geen afgoden die je moet aanbidden – Je afstemmen op de geascendeerde meesters – Religies en Satanisme – De wijsheid van Vader en Moeder – De vervormingen van het mannelijk en vrouwelijk – Christus helpt je te transcenderen – Hoe Lucifer de Vader heeft vervormd – Er bestaat geen ultieme ervaring – Zie aan je waarneming voorbij – Elke lering wordt door de culturele context beïnvloed – De gedachtevorm voor 2014

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2014

IK BEN Gautama. Wat is het onderwerp waar de Boeddha het meest aan denkt op deze veelbelovende dag, de eerste dag van het Nieuwe Jaar? Dat is natuurlijk dat dit jaar 2014 het jaar zal zijn dat wordt gedomineerd door de initiaties van de Tweede Straal, vaak de straal van Godwijsheid genoemd. Wat zullen deze initiaties inhouden? Wat zullen die voor de wereld betekenen? Wat betekenen die voor jullie, de spirituele mensen, persoonlijk?

Het verschil tussen spiritualiteit en religie
Laten we beginnen met het verschil te bekijken tussen spiritualiteit en religie. Wij, de geascendeerde meesters, ondersteunen religies niet, zoals die algemeen bekend staat op de wereld op aarde. Waarom doen wij dat niet? Omdat religie de mensen van hun God, van de Boeddha, van de innerlijke ervaring van de waarheid, afscheidt. Religie zoals de aarde haar kent, in de grote religies die landen, culturen en beschavingen hebben gedomineerd, is niet van God, komt niet van God, komt niet uit het spirituele rijk.

Ik weet dat velen hiervan zullen schrikken en bezwaar zullen maken tegen die uitspraak, omdat zij zullen zeggen dat zij hun religie, vanzelfsprekend, door directe openbaring uit een goddelijke bron hebben gekregen. Er zijn inderdaad diverse hoofdreligies die in feite, een echte, goddelijke openbaring als basis hebben. Maar toch worden die hoofdreligies niet op de goddelijke openbaring gebaseerd; die worden gebaseerd op de menselijke interpretatie van die goddelijke openbaring. En dat is het verschil.

Spiritualiteit, of zullen wij het mystiek noemen, is anders dan religie, omdat mystiek en spiritualiteit niet proberen jou van je God, van een directe innerlijke ervaring van een hogere bewustzijnsstaat, te scheiden, zelfs een directe innerlijke ervaring van jouw eigen, innerlijke wezen – het zuivere gewaarzijn. Dit is het allerbelangrijkste verschil, en dit is één van de initiaties die de mensheid dit jaar, en zelfs vele jaren daarna, moet ondergaan. De start van een nieuwe cyclus vindt plaats op aarde, en het wordt tijd dat menselijke wezens in grote aantallen, zeker de top tien procent en veel van de 80% van de gewone bevolking, zich bewust worden van het verschil tussen religie of mystiek.

De essentie van de mystieke benadering
Wat is dan de essentie van de mystieke benadering van spiritualiteit, in tegenstelling tot de religieuze benadering? Religie wordt gebaseerd op het heel subtiele concept dat er afstand, een kloof, gescheidenheid, bestaat tussen geest en materie, tussen menselijke wezens en hun God of de spirituele wezens in een hoger rijk.

Je zou misschien kunnen zeggen, als je de neiging hebt om filosofisch te zijn, dat de situatie dat ik dit dictaat geef door een boodschapper die jij als stem van buitenaf kunt horen, deze subtiele overtuiging versterkt. Ik zou het niet oneens zijn met deze uitspraak – als je het verschil tussen spiritualiteit en religie niet begrijpt.

Ik heb de boodschapper geïnspireerd om eerder op de dag te zeggen dat spiritualiteit die niet geïnternaliseerd is, religie wordt.

De nieuwe cyclus die nu aan de horizon verschijnt, is een cyclus waarin steeds meer mensen zich bewust moeten worden van het verschil tussen een vorm van spiritualiteit die op de illusie van een koof wordt gebaseerd die in feite deze illusie handhaaft en de ware spiritualiteit, die het individu helpt om die kloof te overwinnen en een directe ervaring te krijgen van de waarheid dat er een hogere bewustzijnsstaat bestaat, de waarheid dat er een hoger rijk, en hogere spirituele wezens bestaan – die ervaring van de waarheid direct binnenin zichzelf te voelen.

De spirituele benadering die de Boeddha onderricht
De religie stelt doctrines en dogma’s vast en zegt: “Geloof dit, dan ga je naar de hemel. Ontken je dit, dan ga je naar de hel.” Dit plaatst mensen in de situatie waarin zij iets moeten accepteren of afwijzen dat zich buiten hen, buiten hun eigen geest, bevindt. Wat heb ik 2500 jaar geleden geprobeerd te onderrichten? Dat je naar binnen moet kijken om meester over jouw geest te worden en dat je moet beseffen dat de sleutel tot spiritualiteit is dat jij je bewustzijn verhoogt. Dit is geen kwestie van luisteren naar doctrines in de buitenwereld.

Jullie weten dit tegenwoordig niet, omdat het voor de geschiedenis grotendeels verloren is gegaan, maar de Brahmanen in het hindoeïsme waren tegen mij en mijn leer. Ze waren niet zo radicaal als de tegenstanders van Jezus die hem aan het kruis nagelden, maar het kwam er heel dicht bij.

Ze hebben alles gedaan om mij in het openbaar in diskrediet te brengen, toen ik nog geïncarneerd was op aarde. Als er betere technologie voor communicatie geweest en als ik mijn leer nog verder had kunnen uitbreiden, hadden ze nog veel meer gedaan om mij in diskrediet te brengen, zoals men altijd doet met de ware vertegenwoordigers van het licht. Er zijn natuurlijk mensen die elke lering in diskrediet zullen brengen die de mensen bewust maakt van het feit dat er spiritualiteit bestaat, in tegenstelling tot de illusie die religie is.

Waarom mensen hun overtuigingen accepteren
Wat doe jij natuurlijk wanneer jij een lering van buitenaf bij jou komt? Je gelooft iets dat jij niet als de waarheid binnenin jou ervaart. Dit is opnieuw een uitspraak waar sommigen bezwaar tegen zullen maken, en opnieuw volgt er een discussie over de subtielere aspecten.

Nu kun je in zeker zin zeggen dat alle menselijke wezens geloven wat zij geloven, omdat zij een bepaalde ervaring van de werkelijkheid hebben die ervoor heeft gezorgd dat zij hun overtuigingen accepteren, maar niet als overtuigingen, maar echt of gezaghebbend. De Brahmanen van het hindoeïsme waren er, net zoals de farizeeërs en Schriftgeleerden absoluut van overtuigd dat hun religie, hun interpretatie, hun Bijbelboeken echt was. Als je tegen hen zou zeggen wat ik net zei over het verschil tussen religie en spiritualiteit, zouden zij tegenwerpingen maken en zeggen dat zij innerlijke ervaringen hebben gehad die hen de waarheid over het hindoeïsme hebben getoond. Dit is inderdaad waar.

Als mens heb je vele fundamentele psycho-spirituele behoeften die de westerse cultuur in het algemeen niet erkent. Eén van die behoeften is dat jij een fundament nodig hebt om in de materiële wereld te kunnen functioneren. Als je geen psycho-spiritueel fundament hebt, kun jij niet normaal functioneren. Je eindigt misschien wel in een dwangbuis, of gaat middelen uitproberen om de geest te verdoven met substanties, hetzij chemisch of op een andere manier. Je zou mee kunnen doen aan de eindeloze race op zoek naar steeds meer materiële bezittingen om jouw innerlijke onzekerheid te verdoezelen.

Alle mensen hebben een bepaald fundament nodig, iets wat ze accepteren of geloven dat het echt is. Hoe kom je op het punt waarop je een religieus Bijbelboek of een politieke ideologie of zelfs een materialistische filosofie als echt beschouwt? Hoe kan het bijvoorbeeld dat sommigen kunnen beweren dat zij innerlijke ervaringen hebben die hen zeggen dat de Bijbel letterlijk het woord van God is, terwijl anderen zeggen dat zij ook innerlijke ervaringen hebben die hen de misvatting van de religie tonen en dat de wereld alleen maar uit materie bestaat?

Het antwoord op dit enigma – dat niet echt als een enigma wordt beschouwd door veel mensen, maar niettemin, een enigma waar steeds meer mensen over moeten nadenken – is natuurlijk dat je een innerlijke ervaring krijgt op grond van jouw bewustzijnsstaat van dit moment. Dit leg ik uit in de openingsverzen van de Dhammapada.

Jouw waarneming en mentale staat
Op de hogere niveaus van jouw wezen, bestaat wat ik een mentale staat heb genoemd. Dit noemen wij in de terminologie van de moderne geascendeerde meester, jouw identiteitslichaam. In je identiteitslichaam heb je een bepaald wereldbeeld gevormd, een bepaald gevoel over wie jij bent in relatie tot de wereld, misschien wel je relatie tot God.

De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van gewaar. In feite zijn zelfs de meeste spirituele studenten, zelfs de meeste studenten van de geascendeerde meesters zich hier niet eens bewust van gewaar. Je moet er veel voor doen om je energieveld, je chakra’s, op te schonen en meditatie en contemplatie om de diepere overtuigingen over jouw identiteit bloot te leggen. Dit werk moet de komende jaren gebeuren om te slagen voor de initiaties die eraan komen.

Die mentale staat vormt de aanleiding voor wat ik waarneming heb benoemd in the Dhammapada. Jouw waarnemingen zijn jouw gedachten, jouw bewuste overtuigingen, jouw gevoelens, of in ieder geval zijn de gevoelens de consequenties, het gevolg, van jouw waarneming. Wanneer je de wereld waarneemt, zie je de wereld. Jouw waarneming van de wereld wordt bepaald door jouw hogere mentale staat, de staat in jouw identiteitslichaam. Jij bent je er niet van bewust dat die wordt ingevuld door jouw mentale staat. Je denkt dat wat jij waarneemt echt is, omdat jij je er niet van bewust bent dat jouw waarneming ontstaat door de mentale staat en jou een beeld toont, een mentaal beeld.

(Noot: De geascendeerde meesters onderrichten dat de geest uit vier niveaus bestaat van hoog naar laag: Identiteit, mentaal, emotioneel en fysiek. Op het niveau van de identiteit lopen waarneming en mentale staat door elkaar, wat inhoudt dat jij de wereld waarneemt met de basale staat van jouw geest. Bijvoorbeeld: Je kunt de wereld waarnemen op grond van de illusie dat jij een gescheiden wezen bent. Deze waarneming op het niveau van de identiteit zorgt voor de gemoedsgesteldheid op het mentale niveau. Deze mentale staat kan de gemoedsgesteldheid of de waarneming op het niveau van de identiteit niet teniet doen of onderzoeken.

Jouw gemoedsgesteldheid op het niveau van de identiteit beïnvloedt hoe jij de wereld op dit niveau beziet. Dit zorgt op zijn beurt voor een gemoedsgesteldheid op het emotionele niveau. Opnieuw, je kunt het mentale niveau niet onderzoeken, terwijl jij je richt op het emotionele, en hetzelfde geldt voor het fysieke niveau. Het spirituele pad is een proces waarbij jij de kern van je geest losmaakt uit de lagere niveaus en je meer bewust wordt van wat er in jouw geest omgaat. Je wordt je eerst bewust van hoe jouw acties uit je emoties ontstaan, dan hoe jouw gevoelens uit gedachten voortkomen en dan hoe jouw denken wordt gevormd door jouw identiteitsgevoel. Jij kunt jezelf dan losmaken van het gescheiden zelf en je ervan bewust worden dat jij een vormloos spiritueel wezen bent.)

Onderzoek en breid je waarneming uit
Als jij jezelf op het niveau van je identiteitslichaam als gescheiden wezen beschouwt – gescheiden van God, gescheiden van de wereld – dan ben je gevoelig voor één van de religies op de wereld die dit beeld versterken van die gescheidenheid tussen God en de mens. Dat kan het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam, het christendom, of elke andere religie zijn. Daarom kan iemand die innerlijke ervaring krijgen waarvan zij beweren dat het een spirituele of mystieke ervaring is, die aantoont dat hun specifieke religie echt is, dat hun Bijbelboeken echt zijn. Zij zijn er absoluut van overtuigd dat dit zo is.

Eén van de grote beproevingen op het spirituele pad is dat je op het punt komt waarop je begrijpt, door de hogere niveaus van jouw geest dat jouw waarneming niet te vertrouwen is. Jullie allemaal, de spirituele mensen, hier zijn al begonnen dit inzicht te krijgen, omdat jullie weten dat je niet op je fysieke zintuigen kunt vertrouwen. Daarom sta jij open voor het idee dat er iets buiten de materiële wereld om is, de wereld die de zintuigen kunnen opmerken. Hoewel jullie de spirituele wereld niet zien, staan jullie open voor het bestaan ervan, omdat jullie een innerlijke ervaring hebben gekregen dat er iets naast het materiële rijk bestaat, iets naast hetgeen de meeste mensen, normaal, menselijk gewaarzijn noemen.

Begrijpen jullie wat ik nu zeg? Er zijn veel religieuze mensen die eindeloos discussiëren over de waarde van het geloof en overtuigingen, maar geloof en overtuigingen zijn niet de bepalende factoren over wat jij over het leven accepteert. De bepalende factor is jouw waarneming.

Je denkt misschien dat jij een ervaring hebt gekregen waardoor je bekert bent, en dat jij tot een bepaalde religie werd bekeerd, zoals zoveel mensen in het westen beweren dat zij Jezus hebben gevonden. Je denkt misschien dat deze ervaring ervoor heeft gezorgd dat je ging geloven, maar in werkelijkheid is het belangrijkste aspect van deze ervaring dat jouw geest, maar heel kort, in staat was zich met iets te verbinden dat je normale waarneming te boven ging. Je beleefde een contrast tussen jouw normale waarneming en iets hogers. Dit ‘hogere’ leek daarom meer waarheid te bevatten dan jouw normale staat van gewaarzijn.

Als je niet begrijpt dat waarneming nog steeds kan worden gekleurd door jouw hogere mentale staat, denk je misschien dat de ervaring die je kreeg, een zuivere ervaring was of een ultieme ervaring. Er zijn veel spirituele en religieuze mensen, zelfs studenten van de geascendeerde meesters, die een echte ervaring hebben gekregen van iets dat hun normale bewustzijnsstaat te boven gaat. Maar zij slagen er niet de allerbelangrijkste waarheid in te zien, namelijk dat zelfs een echte ervaring niet beslist de allerhoogste ervaring is.

Aan de normale mentale staat voorbijgaan
Die ervaring gaat misschien wel je normale waarneming te boven, maar gaat misschien niet boven je normale mentale staat uit. Pas wanneer je een bepaald niveau op het pad hebt, ben je in staat jouw mentale staat te onderzoeken en uit te breiden.

Je begrijpt dat iemand kan worden beïnvloed door een charismatische voorganger of goeroe bijvoorbeeld, en krijgt dan een ervaring die je bekeert. De persoon maakt zich los van zijn of haar normale waarneming, ervaart iets wat echter lijkt, maar maakt dan de fout door te denken dat de context in de buitenwereld echt is – omdat deze ervaring van de buitenwereld in een bepaald context in de buitenwereld plaats had. Daarom begint iemand daarna alles wat de voorganger of goeroe zegt te accepteren in plaats van de ervaring van die hogere werkelijkheid als het beginpunt te zien van meer van die ervaringen tot je ervaringen krijgt die niet tot een geloofssysteem op aarde behoren.

Wat ik eerder heb gezegd, was dat de spiritualiteit die niet geïnternaliseerd is, religie wordt. Wij, de geascendeerde meesters, hebben nu al heel lang leringen gegeven die we vanuit een bepaald standpunt, allemaal spirituele leringen kunnen noemen omdat het doel ervan is om je een directe innerlijke ervaring te geven, om jou in contact te brengen met iets wat jouw normale gemoedsgesteldheid te boven gaat. Maar als je die leringen en middelen niet gebruikt om jouw waarneming te ontstijgen en jouw mentale staat te onderzoeken, dan maak jij je die lering niet eigen.

Die spirituele lering zal dan geleidelijk aan een religie in de buitenwereld worden waar jij naar luistert. Je bent misschien al begonnen daarnaar te luisteren, omdat jij een echte ervaring had van iets wat jou normale staat te boven gaat, maar je bent niet verder gegaan door jouw waarneming permanent te verhogen door die onderliggende mentale staat te onderzoeken.

De geascendeerde meesters zijn onze hiërarchische leraren, geen afgoden die je moet aanbidden
Mijn geliefden, begrijpen jullie niet dat wij, de geascendeerde meesters, helemaal niet graag willen dat onze leringen in een grote of dominante religie worden veranderd? Dit is heel goed mogelijk, waar je getuige van bent doordat de leringen die ik 2500 jaar geleden heb gegeven, zijn veranderd in een grote religie. De leringen die Jezus heeft gegeven zijn in een grote religie veranderd.

Pas op, als het ooit zo ver komt dat de geascendeerde meesters en hun leringen enorm uitgroeien. Pas op, want wat maakt dat een bepaalde leer uitgroeit tot een grote religie in tegenstelling tot nu, een leer in de marge die slechts een paar mensen aanspreekt die bereid zijn hun waarneming of mentale staat te onderzoeken?

Wij zijn de geascendeerde meesters, Wij hebben geen behoefte om macht over jullie uit te oefenen. Wij willen helemaal niet tussen jou en jouw God komen te staan. Wij willen niet dat jullie ons aanbidden voor, of staande voor, de Schepper. “Gij zult geen andere goden voor mij hebben.” Wij willen geen goden worden die voor de Schepper komen in jouw visie.

Maar wij kennen de feiten van de hiërarchie en dat jij om bij God te komen door die hiërarchie heen moet. Dat betekent dat wij de link zijn in die hiërarchie, die juist boven jou staat en daarom kunnen jullie slechts via ons bij God komen.

Er zijn mensen op aarde die beweren dat de geascendeerde meesters niet nodig zijn, wij misschien wel bedriegers zijn, die er juist op uit zijn ons tussen de mensen en God te plaatsen. Maar wij hebben ons niet tussen God en de mensen neergezet; God heeft ons tussen de mensen en God geplaatst. Niet dat wij tussen de mensen en God staan, maar dat jullie als menselijk wezen op aarde geïncarneerd, geen rechtstreeks contact met God kunnen maken zonder de hiërarchie van geascendeerde meesters en hogere wezen te passeren.

Jullie kunnen, zoals wij hebben gezegd, de vaardigheid van de Bewuste Jij gebruiken om uit je waarnemingsfilter, zelfs uit je mentale staat, te stappen. Je kunt de Schepper ervaren, maar dit gebeurt niet door rechtstreeks naar de Schepper te gaan zonder iets ertussen. Dat gebeurt doordat jij de keten van de hiërarchie doorloopt. Je merkt dat misschien niet. Er zijn mensen die echte ervaringen van de Schepper krijgen en die zich er niet van bewust zijn dat die ervaringen door de hiërarchie van wezens werden gefaciliteerd die de keten tussen de mensen en de Schepper vormen.

Dit heeft een eenvoudige reden Wij willen niet tussen jou en jouw God in staan. Als jij in staat bent je bewustzijn te verhogen, worden wij transparant en zien jullie ons misschien niet. Dit is helemaal oké. Wij zijn hier niet om met de eer te gaan strijken.

Je afstemmen op de geascendeerde meesters
Wij zijn hier om de mensheid ervan bewust te maken – door van ons gebruik te maken in onze natuurlijke door God bedachte rol – dat het voor jullie veel gemakkelijker is om echte spirituele ervaringen te hebben die jullie vooruitgang niet tegenhouden en jullie in religieuze volgelingen te veranderen. In plaats daarvan is ons doel een mysticus van jullie te maken die nooit stopt, die nooit tevreden is met iets in de materiële wereld, zelfs niet de leringen die wij in de materiële wereld geven, want het zijn slechts stapstenen tot de directe ervaring.

Zoals deze boodschapper wel weet, heeft hij veel echte ervaringen om contact te maken met de geascendeerde meesters gehad. Hij kan op zijn eerst ervaring terugzien en dan weet hij dat het een echte ervaring was, maar dat die werd ingevuld door de waarneming en de mentale staat die hij op dat moment had.

Hij wil zelfs wel toegeven dat zijn huidige waarneming en mentale staat tegenwoordig ook nog worden ingevuld door die van dit moment. Zolang je nog geïncarneerd bent, zal er iets ingevuld worden. Dit is onvermijdelijk. Het is in orde, want het toont mensen dat iedereen het potentieel heeft om rechtstreeks contact met ons te maken. Het feit dat iemand een meer dan normaal contact met ons heeft, hoeft anderen niet tegen te houden om hun eigen, innerlijk, contact te zoeken.

Religies en Satanisme
Wat is religie, mijn geliefden? Nu, de naakte waarheid is dat de meeste grote religies een vorm van Satanisme zijn, die vermomd is.

Hoe kan ik zo’n ontstellende opmerking maken? Het is echt heel simpel als je begrijpt wat de Satan is. In de westerse cultuur – die wordt gebaseerd op de Bijbel en de leringen van het christendom, waaronder het boek Openbaringen – bestaat het concept Lucifer en het concept of de naam Satan.

Laat mij een poging doen om jullie een korte uiteenzetting te geven over wat het verschil is tussen Lucifer en Satan. Zij vertegenwoordigen twee aspecten van het misbruik, de perversie, van de meest basale elementen van de schepping, namelijk de twee krachten die als de yin en yang worden afgebeeld, van het mannelijk en het vrouwelijke, de Alpha en Omega, genoemd. Lucifer heeft de Alpha, het mannelijke aspect, geperverteerd. Satan heeft het vrouwelijke aspect, het Omega-aspect geperverteerd.

Hier staan zij voor. Dit wil niet zeggen dat dit maar door twee specifieke wezens wordt bereikt, maar vanwege de culturele achtergrond die jullie in het westen hebben, kunnen we stellen dat Satan het misbruik van het vrouwelijke element van de schepping, vertegenwoordigt, en Lucifer vertegenwoordigt het misbruik van het mannelijke element van de schepping.

Waarom zeg ik dat de meeste religies op aarde vermomd Satanisme is? Omdat zij het vrouwelijke aspect van de schepping, de vrouwelijke kracht van schepping, hebben vervormd. Dit is een initiatie die dit komende jaar, maar zelfs ook nog daarna, het meest voorkomt. Het wordt tijd dat de mensheid de wijsheid van de Moeder begint te begrijpen, die in de christelijke, mystieke traditie, de Goddelijke Sophia genoemd. Je kent misschien wel het geschrift Pistis Sophia, waarin dit concept wordt gepresenteerd. Maar er zijn andere bronnen, dus laat mij een poging doen om jullie uit te leggen wat de ware wijsheid van de Moeder is.

De wijsheid van de Vader en de Moeder
De wijsheid van de Vader is dat jij medeschepper met God bent. Jij hebt vrije wil gekregen. Binnen de parameters die voor planeet aarde zijn vastgesteld, zegt de Wet van Vrije Wil dat jij het recht hebt met jouw vrije wil te experimenteren. De Wet stelt ook dat je oogst wat jij zaait – je maakt karma. Je ervaart de omstandigheden die je naar buiten projecteert door jouw vrije wil te gebruiken om de vermogens van jouw geest, de medescheppende vermogens, ergens op te richten.

Het Alpha-aspect is dat jij medeschepper bent, vrije wil hebt, en dat jij het recht hebt met jouw medescheppende vermogens in de omgeving waarin jij geboren bent te scheppen. Het Omega-aspect, de wijsheid van de Moeder, is dat elke keuze die jij maakt, consequenties heeft, en die consequenties hebben een lange levensduur in tijd en ruimte.

Dit houdt in dat wanneer jij een bepaalde keuze maakt, jij die keuze niet ogenblikkelijk ongedaan kunt maken omdat de impuls die jij hebt uitgezonden naar de vier niveau van het materiële universum door die niveaus heen zal circuleren en bij jou terugkomen. Wanneer dat gebeurt, kan het heel goed zijn dat die jouw vaardigheid om totaal vrije keuzes te maken door jouw nieuwe karma beperkt.

De vervormingen van het mannelijk en vrouwelijk
Op aarde is er zowel een vervorming van het mannelijke als vrouwelijke aspect geweest. De vervorming van het mannelijke heeft er onder andere voor gezorgd dat de illusie is ontstaan dat je in staat moet zijn alles wat jij wilt, te doen, dat er niets is wat jouw vrijheid zou kunnen beperken. Dit zie je bij veel mensen die de traditionele religie aan de kant hebben gezet, waarmee ik het christendom bedoel.

Men wil geen doctrines of regels die beperkingen opleggen aan de manier waarop zij leven. Dit is natuurlijk een noodzakelijke stap op het spirituele pad, omdat jij, als je ziel die religie in de buitenwereld heeft aanvaard die beweert dat je regels kunt opvolgen die je naar de hemel voeren, door een bepaalde fase moet van rebelleren tegen dit bewustzijn voor je naar een hoger niveau kunt.

Niettemin stelt deze ontkenning dat jij beperkt wordt in je vrijheid, die een vervorming van de Vader is, jou open voor de vervorming van de Moeder, waardoor jij simpelweg de cycli van terugkerend karma niet begrijpt. Wanneer er dus dingen gebeuren, begrijpen mensen niet waarom en worden zij verontwaardigd. Sommigen koesteren wrok tegen God, sommigen koesteren wrok tegen de Moeder, en dit zorgt voor haat tegen de Vader en haat tegen de Moeder.

De uitkomst van dit scenario is dat mensen zich in een situatie bevinden waarin zij ervaren dat de keuzes die zij maken, worden beperkt door de materiële wereld, de wereld van de Moeder. Aangezien mensen nog een verlangen hebben, nog een behoefte, om hun situatie te begrijpen, zijn de grote religies door het satanische bewustzijn geperverteerd dat twee dingen zegt.

Ten eerste, dat jij de omstandigheden in de materiële wereld kunt gebruiken om gevolgtrekkingen te maken en uitspraken te doen over hoe het spirituele rijk eruit ziet. Het effect van de bewustzijnsstaat is precies wat je in vele religieuze Bijbelboeken zoals het Oude Testament ziet waarin de mensen de beelden van het menselijke bewustzijn, de eigenschappen van het menselijke bewustzijn op God hebben geprojecteerd. Zij hebben een boze en veroordelende God in de lucht gemaakt die hun vijanden verslaat, of rechtvaardigt dat zij zelf hun vijanden– mannen, vrouwen en kinderen – verslaan.

Dit is één perversie van de Moeder: dat je de geest kunt kennen of definiëren op basis van omstandigheden die je in de materiële wereld tegenkomt. De andere perversie van de Moeder is dat de Geest zich niet op deze wereld tot uitdrukking kan brengen, en wanneer dat wel gebeurt, zich aan de omstandigheden die er al bestaan moet aanpassen. Je ziet dit in de westerse wereld door de wens van Petrus dat Jezus zijn mentale beeld moest aanpassen aan wat er wel of niet met de geïncarneerde Christus moest gebeuren. Wat was de reactie van Jezus: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.”

Christus helpt je te transcenderen
Jezus was een vertegenwoordiger van het universele Christusbewustzijn, dat het bewustzijn is dat door de Geest gezonden wordt om je te helpen het bewustzijn te transcenderen dat de terugkeer van jouw eigen karma heeft veroorzaakt. Het is de verlosser, omdat het de enige manier is waarop jij juist het bewustzijn kunt transcenderen dat jouw huidige situatie heeft gevormd. De enige manier voor de mensheid om juist het bewustzijn te transcenderen dat hen gezamenlijk de huidige situatie op aarde in het leven heeft geroepen.

Christus – of iedere ware vertegenwoordiger van het spirituele rijk – komt jullie helpen om aan jullie waarneming voorbij te gaan, zelfs de omstandigheden op de materiële wereld. Wat fluistert Satan in het oor van de mensen dat zij moeten doen? Zij moeten de vertegenwoordiger van Christus dwingen zich bij hun waarneming aan te passen. Maar hoe kan Christus jullie helpen je waarneming te transcenderen, als jij van de Christus eist dat hij aan jouw waarneming moet voldoen of niet naar de Christus wilt luisteren?

Hoe Lucifer de Vader heeft vervormd
Dit is de catch-22 die veel mensen voor zichzelf gemaakt hebben. Het komt niet alleen door de vervorming van de Moeder. Het komt ook door de vervorming door Lucifer van de Vader die verband houdt met vrije wil, óf ontkent dat je die hebt, óf ontkent dat je die nog steeds hebt na de onverstandige beslissingen in het verleden.

Wat proberen wij nu al vele jaren uit te leggen? Je kunt geen keus maken die je niet teniet kunt doen met een andere keus. Dit heeft Lucifer ontkend of probeerde hij mensen te laten ontkennen. Hij probeerde de mensen te laten geloven dat zij bepaalde keuzes konden maken waar geen verlossing voor bestond, zoals het concept van de zondeval.

Opnieuw, het is subtiel. Maar je kunt geen keuzes ongedaan maken die door het menselijke bewustzijn zijn gemaakt door hetzelfde menselijke bewustzijn te houden. Vele levens geleden heb je zelf een bepaalde identiteit geaccepteerd. Dit werd jouw hogere mentale staat (op het niveau van de identiteit). Dat heeft bepaald hoe jij het leven waarneemt.

Jouw waarneming van het leven is niet dat jij gewoon zintuiglijke indrukken krijgt. Waarneming heeft ook een Alpha-aspect, het actieve aspect, waardoor je naar buiten projecteert, maar wat jij projecteert wordt gebaseerd op wat je binnen hebt laten komen.

Je krijgt dan een situatie waarin de mensheid als geheel veel beperkende condities op aarde heeft gecreëerd. Neem nu een individueel menselijk wezen die de omstandigheden die je momenteel op aarde hebt, waarneemt. Op basis van deze waarneming richt hij een impuls op de vier niveaus van het materiële universum – de kosmische spiegel. Dit schept karma.

Wanneer het karma terugkeert, moet hij er mee omgaan, en hij wil er, natuurlijk, aan ontsnappen. Maar je kunt er niet aan ontsnappen met hetzelfde niveau van waarneming en dezelfde mentale staat als die het karma in de eerst plaats heeft gemaakt. Je zult alleen proberen het te compenseren of uit de buurt te gaan en dit creëert alleen maar een nieuwe karmische impuls. Ineens beland jij in een neerwaartse spiraal die je het gevoel geeft dat je in de zee van Samsara verdrinkt – en dat is ook zo. Je verdrinkt in jouw eigen karma en het karma dat de mensheid collectief heeft geschapen.

Maar je kunt hier niet alleen aan ontsnappen. Je hebt de Christus nodig. Je hebt een hogere bewustzijnsstaat nodig. Maar om je door Christus te laten bevrijden, moet je de keus maken om jouw waarneming, jouw mentale staat, te onderzoeken, die los te laten en te accepteren dat Christus een hogere waarneming heeft, de hogere waarheid.

Maar vanwege de combinatie van de vervorming van de Alpha en Omega, de vervorming van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder, zijn veel mensen zo gehecht aan hun waarneming en mentale staat dat zij denken dat hun waarneming van dit moment echter is dan wat de vertegenwoordigers van Christus aanbieden. Daarom zeggen zij tegen de vertegenwoordigers van Christus: “Jij bestaat niet echt. Jij bent een verkeerde leraar. Jij bent een verkeerde goeroe. Jouw leer deugt niet.” Hoe vaak hebben wij mensen wel niet op die manier zien reageren, mijn geliefden?

Er bestaat geen ultieme ervaring
Veel mensen zijn er echter op innerlijk niveau aan toe om de leringen van de geascendeerde meesters te benutten, maar zij zijn nog niet op het punt gekomen dat zij bewust hun huidige waarneming, zelfs hun realiteitszin niet, willen onderzoeken.

Zolang je geïncarneerd bent, is het altijd mogelijk om een hogere, zuiverder, mystieke ervaring te krijgen. Er is geen ultieme ervaring mogelijk zolang je op aarde bent. Je kunt grote aantallen goeroes op de wereld tegenkomen die beweren dat zij de ultieme bewustzijnsstaat of het gezag hebben bereikt. Je kunt ook grote aantallen mensen vinden die eenvoudig deze bewering willen geloven, en denken dat als zij naar deze volmaakte goeroe luisteren, zij de garantie krijgen dat zij ook worden gered.

Opnieuw, dit is een noodzakelijke fase waarin mensen naar de School van de Harde Klappen moeten en een paar heel, heel harde klappen krijgen door teleurgesteld te worden door verkeerde goeroes tot zij zich openstellen voor de waarheid die wij onderrichten, namelijk dat je naar binnen moet, maar dat je naar binnen moet blijven gaan, steeds hogere ervaringen zoeken. Dit is de diepere waarheid die wij, de geascendeerde meesters, onderrichten, die wij al heel lang onderrichten, maar nog nooit zo duidelijk en rechtstreeks als nu.

Degenen onder jullie die open staan voor deze lering, moeten eens nadenken over het feit dat jullie een unieke kans krijgen die jullie kunnen benutten, om hem te internaliseren. Jullie kunnen daardoor één van de voorlopers worden die de weg zal banen door de jungle van het collectieve bewustzijn. Dit maakt het steeds gemakkelijker voor anderen om het spoor te volgen, tot zij de berg bereiken waarop de Boeddha zit die IK BEN, zelfs de vele Boeddha’s van de vele geascendeerde meesters die het bewustzijnsniveau van Boeddha hebben bereikt.

Zie aan je waarneming voorbij
Mijn geliefden, wij geven vele leringen die rechtlijnig lijken, maar zij hebben vele lagen. Degenen die geïncarneerd zijn kunnen die op veel verschillende niveaus – in ieder geval 144 niveaus – begrijpen.

Waarneming is de enige grote beproeving op het spirituele pad, is dat altijd geweest, en zal dat ook altijd zijn. Waarneming in combinatie met realiteitszin is eigenlijk de grootste bedrieger van spirituele studenten. Zoals ik al zei, is één van de basale behoeften van menselijke wezens dat er iets moeten bestaan waarvan zij denken dat het echt is, anders kunnen zij niet functioneren. Hoe kun jij functioneren als je niet gelooft dat de aarde echt is of dat de zon ’s morgens opkomt?

Maar wanneer je op de hogere niveaus van het spirituele pad komt, is het absoluut noodzakelijk dat jij jouw waarneming onderzoekt. Wij willen niet dat je een scepticus wordt die alles onderzoekt en gelooft dat er niets echt is. Wij willen niet dat je een agnosticus wordt die zegt dat een menselijk wezen nooit kan weten wat echt is. Je kunt niet weten wat echt is van een afstandje, maar je kunt wel iets ervaren wat echt is.

Wij willen niet dat jullie op een intellectuele manier je waarneming onderzoeken. We willen dat jullie een tweeledig proces doorlopen door onze leringen, onze invocaties, onze decreten, te onderzoeken, ernaar te kijken, bewuster te worden van je waarneming, terwijl je tegelijkertijd onze middelen gebruikt om een directe innerlijke ervaring van een hogere bewustzijnsstaat, zelfs het zuivere gewaarzijn dat voor jullie mogelijk is, te krijgen. Wanneer je die ervaring krijgt, weet je nog steeds dat er iets echt is. Wij vragen alleen maar dat je zo zorgvuldig bent om nooit te denken dat je de ultieme of de hoogst mogelijke ervaring hebt gekregen.

We vragen ook om heel zorgvuldig na te denken over het scheiden van de innerlijke ervaring van de context in de buitenwereld, waaronder je fysieke lichaam, jouw persoonlijkheid in de buitenwereld, wat veel mensen de ziel noemen, een bepaalde religieuze ideologie, zelfs de leringen van de geascendeerde meesters in de buitenwereld. Een lering in de buitenwereld die in woorden tot uitdrukking wordt gebracht, kan enkel een benadering zijn. Het kan alleen maar een beschrijving van de realiteit– maar is de realiteit zelf niet – zijn.

Elke lering wordt door de culturele context beïnvloed
Woorden zijn inherent verbonden met de cultuur waarin ze worden gebruikt. Ze krijgen soms heel subtiel, soms heel dubbelzinnige betekenissen door die cultuur. Als je dit niet begrijpt, kun je misschien aan een bepaalde lering, de bewoordingen van de uitdrukkingsvorm, gehecht raken.

Wat ik jullie via deze boodschapper geef, is een echte lering, maar ik zou een soortgelijke lering kunnen geven over ongeveer gelijke concepten op een totaal andere manier in aan andere culturele context. Ik zou dat niet door deze boodschapper kunnen doen die in een specifieke culturele context is opgegroeid, en daarom gewend is woorden op een bepaalde manier te gebruiken. Maar als ik een boodschapper had die in een totaal andere culturele context is opgegroeid, dan zou ik diezelfde lering op een andere manier kunnen geven die op jullie, die in de westerse cultuur zijn opgegroeid, misschien vreemd, zelfs vals, overkomt. Toch zou die volkomen acceptabel en diepgaand voor de wezens in die andere cultuur zijn.

Dit wil niet zeggen dat je het belang van een gegeven lering naar beneden moet halen, die jouw bewustzijn heeft helpen uitbreiden, of het nu deze is of een andere. Dat wil niet zeggen dat je aan de waarde van alle leringen moet gaan twijfelen, maar het wil zeggen dat je geen enkele lering als doel op zich moet aanbidden als het gesneden beeld dat je voor de directe innerlijke ervaring plaatst, niet een hogere beschrijving, maar iets dat de beschrijving ontstijgt, de woorden ontstijgt – dat is zuiver gewaarzijn.

De hoogste waarheid is vormloos. Het vormloze staat boven alle vormen. Dit is de Boeddhanatuur die de bron is van alle vormen, maar nooit tot vorm beperkt kan worden. Als je de leringen die ik in deze relatief korte verhandeling heb gegeven, internaliseert, zou je verlicht zijn volgens veel mensen, hoewel jij ook de dwaasheid ervan zou inzien om een label op jezelf te plakken.

De gedachtevorm voor 2014
De gedachtevorm die ik jullie wil geven voor dit komende jaar 2014, is dat er in het middelpunt van de aarde een Boeddhafiguur zit. Maar niet een Boeddhafiguur zoals je die gewoonlijk ziet, met een gladde buitenkant. Dit is een Boeddhafiguur die als het ware door diamanten met veel facetten, wordt gevormd.

El facet van deze driedimensionale Boeddhafiguur is een facet dat licht naar een specifieke natie straalt op het oppervlak van de aarde. Dit jaar straalt de Boeddha geel, gouden, licht uit, het licht van de tweede straal van wijsheid naar alle landen. Elk land ontvangt een uniek facet, aangepast aan het bewustzijnsniveau in dat land en de initiaties die zij moeten ondergaan in dit komende jaar en daarna.

Als je dus voor jouw persoonlijke initiaties en de initiaties van jouw land wilt slagen, besteed dan wat tijd aan deze diamanten Boeddha met zijn vele facetten in het middelpunt van de aarde. Want IK BEN die Boeddha, en ik bewaar het evenwicht voor de aarde, omdat IK natuurlijk de Heer van de Wereld BEN. IK BEN Gautama!