Je moet zíjn in plaats van doen

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 24 juli 2004

Ik vertel je waarlijk dat ik, hoewel er vele religieuze groepen op deze planeet zijn die hun gebeden en decreten opzeggen en andere oefeningen doen en hoewel deze inspanningen inderdaad verschil voor de aarde uitmaken, jullie toch eerlijk moet zeggen dat er niets is wat mensen kunnen doen om de krachten van de antichrist van deze planeet te verwijderen. De enige manier om de krachten van de antichrist van de aarde te verwijderen, is dat een kritieke massa mensen de Levende Christus hier beneden moeten durven te zijn, zoals wij de Levende Christus Boven zijn.

En zoals Jezus tegen jullie heeft gezegd: “Ik zelf kan niets doen: de Vader in mij, die doet het werk.” En daarom zullen jullie, zolang jullie denken dat de manier om Gods koninkrijk op aarde te brengen, door de krachten van duisternis te bestrijden is, vast komen te zitten in een dualistische strijd met die krachten die nooit eindigt – totdat jij besluit dat genoeg, genoeg is. En dus is het ware pad, verkondigd door de Boeddha en Jezus Christus en alle echte spirituele leraren, het pad van naar binnen gaan en je eenzijn met God manifesteren, je eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw eenzijn met de geascendeerde meester die jouw persoonlijke sponsor en spirituele leraar is, zodat jij één kunt zijn met die meester en jij de meester hier beneden kunt zijn zoals die meester de Christus Boven is.

Het ware pad van de meester-discipelrelatie is niet dat je een meester of een goeroe of een leraar volgt en die meester eeuwig blijft volgen. Het ware pad is dat je uitstijgt boven volgeling zijn, zodat je één met die leraar kunt worden. En je durft te beweren dat je één met die leraar bent hier beneden. Dit is het pad dat Jezus heeft onderwezen en aan zijn discipelen gedemonstreerd. Hij heeft dit niet aan de grote massa onderwezen, want zij waren nog niet aan dit pad toe.

Maar hij heeft het wel aan zijn discipelen onderwezen. En enkele van zijn discipelen hebben het begrepen en de andere niet. En wat het meest opmerkelijke is, Petrus heeft het niet begrepen. En dat is de reden dat hij, toen hem dat gevraagd werd, zijn eenzijn met Jezus ontkende. Christenen hebben deze situatie verkeerd begrepen door te denken dat Petrus zichzelf gewoon beschermde en dat het niet van heel belangrijk was. Maar wat Petrus in die drie situaties echt deed, was zijn eenzijn met zijn goeroe, zijn meester ontkennen. Hij weigerde te zeggen: “Ik ben de Levende Christus, zoals Jezus de Levende Christus is!” En daardoor ontkende hij het innerlijke pad naar het innerlijke koninkrijk.

Daarom vraag ik jullie met alle hartstocht en liefde in mijn hart: “Stop alsjeblieft de Levende Christus in jou te ontkennen!” Laat alsjeblieft de volmaakte liefde van mij, wanneer je mijn rozenkrans opzegt, en de volmaakte liefde van Moeder Maria, terwijl je haar rozenkransen opzegt, je verafgoding, je angst verteren, je angst dat jij de Christus niet kunt zijn, dat jij het niet waard bent. Laat het verteren door die vlam van liefde, zodat jij op een dag kunt zeggen – en wanneer ik op een dag zeg, bedoel ik niet ergens in de verre toekomst die nooit komt, ik bedoel in het eeuwige nu, wanneer de beslissing van binnenuit je ziel komt – jij bereid bent voor de wereld te staan en te zeggen: “IK BEN één met Christus.” En daarom: “IK BEN Jezus Christus, zoals Boven, zo beneden”.

Dit is mijn oproep. En ik verzegel jullie in de liefde van mijn hart. De liefde die achter mijn kracht zit, die zo teder is dat ik wenste dat alle mensen haar konden ervaren, al was het maar één seconde. Daarom zeg ik: “Wees verzegeld in de liefde van een Aartsengel. Amen.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.