De valse zoektocht naar status en een vals gevoel van eigenwaarde

Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011

En welk wereldbeeld heb jij dan wanneer je het pad van de verkeerde leraren volgt? Het wereldbeeld dat jij de waarde, de status, hebt die afhangt van de initiaties in de buitenwereld die je op dit verkeerde pad hebt gevolgd.

Denk maar aan iemand die als hij een diploma als dokter of architect haalt, ogenblikkelijk een bepaalde status in de maatschappij krijgt. Mensen met een diploma kunnen soms een baan krijgen zelfs als hun persoonlijke psyche hen totaal ongeschikt maakt voor die baan. Maar in veel gevallen is het diploma genoeg – en pas later ontdekken de werkgever of medewerkers wel dat iemand totaal ongeschikt is vanwege menselijke eigenschappen, of het gebrek aan bepaalde eigenschappen.

Dat bouw je op als je het verkeerde pad volgt. Je bouwt zelfachting op, gebaseerd op je uiterlijke verworvenheden, je kennis, je inzicht. Maar wat de meest spirituele studenten niet beseffen, is dat hoewel het verkeerde pad het jou mogelijk maakt om die zelfachting op te bouwen, het verkeerde pad ook van je eist dat je deze zelfachting opbouwt. Want het verkeerde pad kan je niet de echte zelfachting geven, omdat je niet echte zelfachting kunt opbouwen zolang er in je eigen wezen iets is waar jij niet naar wil kijken. Waar jij niet naar wil kijken, verhindert dat jij jouw eigen wezen doorziet, tot je door de nexus van zuiver gewaarzijn heen ziet en jij je naar het eenzijn met jouw Aanwezigheid projecteert – zodat jij jezelf kunt zien zoals jouw Aanwezigheid jou ziet.

Jezelf zien zoals je Aanwezigheid jou ziet, is de enige echte bron van echte zelfachting. Want die staat boven alles op aarde. Dus wanneer je niet bereid bent je naar eenzijn te projecteren met Maitreya of het eenzijn met de Aanwezigheid, kun je geen echte zelfachting hebben. De Slangen weten dit, dus ze bieden je heel slim een alternatief aan. Maar zelfs als je over dat alternatief gaat nadenken, zul je heel zachtjes toegetrokken worden naar het accepteren van het schijnbaar weldadige aspect van het verkeerde pad, maar ook naar het duidelijk disfunctionele aspect.

Want het hele idee van het verkeerde pad is natuurlijk dat er een uiterlijke maatstaf op aarde kan worden vastgesteld die bepaalt of jij naar de hemel gaat. En dit betekent dat degenen die aan de maatstaf voldoen in de hemel geaccepteerd worden, terwijl degenen die niet aan de maatstaf voldoen, niet geaccepteerd worden – en dus óf op aarde moeten blijven óf eeuwig in een brandende hel moeten branden. En dus verhindert het verkeerde pad niet alleen dat jij echte achting voor jezelf krijgt, maar je probeert ook snel om dit verschrikkelijke lot van in de hel branden, te vermijden. En dus moet je nog dringender een vals gevoel van zelfachting opbouwen door te voldoen aan de eisen in de buitenwereld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.