Het verkeerde beeld dat verlossing een mechanisch proces is

Geascendeerde Meesters Jezus, 28 juni 2008

Het bezwaart mijn hart voortdurend als ik zie hoe de christelijke religie – steeds maar weer opnieuw – er de oorzaak van is dat prachtige individuen in een trilling van angst, schuldgevoel of zelfs het gevoel dat zij zich niet mogen uitdrukken, komen, waardoor ze vrijwillig die creatieve stroom afsluiten. Het bezwaart mijn hart zeer dat de christelijke religie een beeld over verlossing heeft afgeschilderd dat de verlossing als een mechanisch, niet-creatief proces voorstelt, zelfs als het compleet simplistische beeld dat de sleutel tot verlossing de vergeving van zonden is en dat het offer van één persoon die 2000 jaar geleden aan het kruis genageld werd, de schuld van de mensheid tot in alle eeuwigheid zou kunnen terugbetalen – voor alle toekomstige zonden die door mensen begaan kunnen worden die verdwaald zijn in het dualiteitsbewustzijn. Dit is een mechanisch beeld van de verlossing, waartoe mensen geprogrammeerd zijn te geloven dat aan de vereisten in de buitenwereld voldoen, genoeg is om de deur naar de hemel te openen.

Maar heb ik niet, in mijn parabel over het huwelijksfeest, gezegd dat de man die naar binnen ging zonder feestkledij in de buitenste duisternis werd geworpen – als symbool dat hij vastzat in de scheppingen van zijn ego? Ik wil tegen jullie zeggen: “Denk eens na over het feit dat jouw ego en de verkeerde leraren er alles aan zullen doen om te voorkomen dat jij echt tot het Christusbewustzijn opklimt.” En dit doen ze door de brede weg te creëren, het verkeerde pad dat je laat geloven dat als jij aan bepaalde vereisten in de buitenwereld voldoet – zoals gedoopt zijn, bidden, decreten opzeggen, mediteren, yoga beoefenen of een andere oefening, en door in een simpel geloofssysteem te geloven – jij dan automatisch in aanmerking komt voor verlossing.

Toch moet ik zeggen dat er nauwelijks een spirituele beweging op deze planeet is die de waarheid van het pad naar Christusschap heeft begrepen, de waarheid dat het pad naar Christusschap niet een automatisch proces is. Het is natuurlijk een creatief proces. Wat de reden is dat jij niet een standaarddefinitie kunt geven van hoe alle mensen dat pad zouden moeten begaan. Het is echt een individueel pad, want jullie hebben – elk van jullie afzonderlijk – bepaalde illusies geaccepteerd die ervoor gezorgd hebben dat jij jouw creativiteit, de stroom van Gods licht en liefde door jouw wezen heen, hebt afgesloten. En daarom moeten jullie individueel gaan inzien dat het illusies zijn – en die dus loslaten, opgeven, besluiten die te vervangen door de waarheid van Christus.

Het pad van Christusschap versus het pad van persoonlijke groei
Er bestaat een essentieel verschil tussen het pad van Christusschap en wat ik graag het pad van persoonlijke groei noem. Er is een tijd dat de twee paden eigenlijk parallel aan elkaar lopen, want je moet ook persoonlijk naar een bepaald niveau groeien, voordat je genoeg bewustzijn hebt om het pad naar Christusschap echt te benutten. Maar er komt een punt – een essentieel keerpunt – dat je pas verder kunt groeien als je verder kijkt dan het pad van persoonlijke groei. Waarmee ik bedoel de focus op jezelf, zelfs de groei van jouw eigen bewustzijn, en je verder moet gaan kijken dan jezelf, jouw gescheiden zelfgevoel, en het Al beginnen te verheffen. In plaats van je alleen maar op jezelf als het gescheiden zelf concentreren – in plaats van je zelfgevoel uit te breiden om al het leven te omvatten.

Want dat is het Christusbewustzijn – dat jij jezelf als al het leven ziet. Je ziet je grotere Zelf en daarom ben je bereid om Gods creativiteit door jou heen te laten stromen met de bedoeling het Al te verheffen in plaats van het gescheiden zelf. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het onmogelijk is om een cursus in Christusschap te geven die voor alle mensen hetzelfde is. Niettemin als ik niet geneigd was om het schijnbaar onmogelijke te doen, dan zou ik niet mij vrijwillig hebben aangemeld om als Jezus te incarneren en de hiërarch van het Vissentijdperk te worden. Ik heb echt het onmogelijke ondernomen door deze boodschapper onze leringen te laten noteren die in de cursus in Christusschap zijn bijeengebracht.

Maar wat ik nu wil zeggen, is het inzicht dat deze cursus natuurlijk niet een doel op zich is. Maar het is de eerste stap voor degenen die het pad van persoonlijke groei hebben bewandeld en nu beginnen te beseffen dat er iets aan ontbreekt. Dat zelfs met al hun gerichtheid op het verheffen van hun bewustzijn of de spirituele kant van het leven begrijpen, er nog steeds iets ontbreekt, ze voelen zich nog steeds niet voldaan. En de reden hiervoor is dat je nu eraan toe bent om afstand te nemen van de gerichtheid op het gescheiden zelf en je zelfgevoel uit te breiden en dat pad te begaan van niet jezelf verheffen, maar je grotere Zelf van het Al.

Want je bent klaar om je inzichten, je ervaring, je impulsen te gebruiken om er een nieuwe richting aan te geven door te werken aan het helpen van anderen om het pad te bewandelen in plaats van je in de eerste plaats of exclusief op jezelf te richten. Dit is het hoogtepunt van de 2000-jarige cyclus die ik in deze cursus heb gelegd. En ik kan je zeggen dat welke verwachtingen jij ook hebt van deze cursus, die onrealistisch zijn. En wees erop voorbereid dat je ze worden vernietigd, naarmate jij de cursus volgt.

Het pad van Christusschap is niet hoe de meeste mensen het voor zich zien, zelfs de meesten van jullie – die meer over mijn innerlijke leringen weten dan de meeste mensen op deze planeet – want jullie hebben nog steeds een enorme illusie over wat het betekent om het pad naar Christusschap te bewandelen. Omdat jullie ego je erin heeft laten lopen door je te laten denken dat het betekent dat je verheven wordt tot een of andere superieure status, terwijl het in werkelijkheid iets geheel anders betekent, wat ik hier niet zal verklappen. Maar ik zeg je: “Bereid je erop voor dat als je deze cursus bestudeert jouw illusies aan diggelen worden gegooid.” En nu laat ik Saint Germain doorgaan deze gedachte verder toe te lichten.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.