Het ware innerlijke pad van Christus volgen

Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

God lief en ik wil alles ervaren wat God is. En ik zie dat God altijd meer wordt. En zodoende heb ik God waarachtig lief, hoe zou ik niet meer kunnen worden door Gods transcendentie bij te houden en dan alles te ervaren wat God op een bepaald moment is?

Ik ben gekomen om mensen het leven te geven en het hen in overvloediger mate te geven. En wat houdt dat echt in? Het betekent dat de Levende Christus altijd probeert jou zover te krijgen dat jij je netten met verwikkelingen in je huidige identiteitsgevoel – jouw huidige overtuigingen over de wereld, over God, over het spirituele pad, over de geascendeerde meesters, achter je te laten – zodat jij één met ons kunt worden en dan met ons in de stromende Rivier van Leven mee te gaan die echt het overvloedige leven is.

En zodoende moet ik zeggen dat het nooit het doel van de vertegenwoordigers van de Levende Christus is om een lering in de buitenwereld naar voren te brengen die absoluut waar is, die onfeilbaar is of die nooit uitgebreid kan worden of vervangen door een hogere lering. Dit is nooit onze intentie geweest. En pas op voor jullie analytische geest, want die zal zeggen: “Welnu, er moet een waarheid bestaan die absoluut en onfeilbaar is.” En ik zeg dat er waarachtig een waarheid bestaat die absoluut en onfeilbaar is en dat is de eeuwig transcenderende Levende Waarheid van God. En die waarheid kan nooit tot uitdrukking gebracht worden in woorden of beelden in deze wereld van vorm, omdat die boven de vorm staat. Die staat boven alles wat geschapen werd.

En dus moet je beseffen dat het heel goed mogelijk is dat twee religies overtuigingen kunnen hebben die elkaar lijken tegen te spreken, maar die toch allebei door de geascendeerde meesters werden uitgegeven. En waarom geven wij overtuigingen uit die elkaar lijken tegen te spreken? Welnu, dat doen we juist omdat ons doel met een bepaalde religie is mensen aan te spreken die in een specifieke bewustzijnsstaat zijn en hen helpen om dat niveau te boven te komen, zodat zij meer worden en daardoor weer in contact komen met de altijd stromende Rivier van Leven.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.