Waarom kerken het valse pad verkalken en onderwijzen

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Begrijp je dat het nooit onze wens was een religieuze of spirituele lering naar buiten te brengen die absoluut, compleet of onfeilbaar was. Er is op planeet aarde nog nooit een kerk geweest die patent op God had, patent op de waarheid of patent op de geascendeerde meesters. Wij verlenen niemand exclusieve rechten.

Wij wensen het Levende Woord naar buiten te brengen. Het Levende Woord is geen dode doctrine in de buitenwereld. Die kan niet in tijd en ruimte vastgezet worden. Hij stroomt altijd verder. Hij leeft. Hij gaat altijd door. Daarom is de enige ware kerk van God, van Jezus Christus en van de geascendeerde meesters een levende kerk, die het Levende Woord verkondigt.

Je kunt geen kerk in het leven roepen die een leer verkondigt, dan stopt met de verkondiging van het woord en die kerk als levende kerk handhaven. Op het moment dat de stroom van het Levende Woord stopt, zal elke organisatie stagneren en verkalken.

Je zou naar een bepaalde kerk kunnen kijken en zeggen: “Maar deze kerk werd gesticht door de geascendeerde meesters. Men heeft ons verteld dat dit de hoogste leer op de planeet is. Men heeft ons verteld dat die alles heeft wat wij voor onze verlossing nodig hebben.” Toch zeg ik je dat geen enkele kerk verschilt van alle andere kerken die wij door de geschiedenis heen hebben gesticht. En wanneer je naar die kerken kijkt, kun je precies zien wat er met elke kerk gebeurt nadat de stroom van het Levende Woord stopt.

De organisatie begint te verkalken en wordt rigide en trekt dan mensen aan die star zijn, die hun gemak ervan willen nemen, die een automatisch pad, een gegarandeerd pad naar verlossing willen. Dit wordt dan de verkeerde weg van de verkeerde leraren die sinds de zondeval van de mens naar de aarde zijn gekomen. Zij zijn gekomen en hebben de manier in de buitenwereld gepresenteerd. Zij hebben de belofte gedaan dat “Als je ons volgt, kunnen wij je verlossing garanderen.” Als je de organisatie in de buitenwereld en die regels en doctrines opvolgt, als je alle oefeningen uitvoert die men van je verwacht, als je al deze uiterlijke regels opvolgt, dan wordt je automatisch gered.

Welnu, dit is een leugen!
Dit is een leugen!
Dit is een leugen!
Het is een kwaadaardige leugen. Het is een verraderlijke leugen.
Helaas is het ook een algemeen verbreide leugen, een overtuigende leugen.

En veel mensen op deze planeet zijn er ingetuind. Miljarden mensen, in feite bijna iedereen op deze planeet, zijn in deze leugen over de weg in de buitenwereld getuind. Ik zeg jullie nog eens: “Er is geen pad in de buitenwereld!’ Er is geen automatisch pad naar verlossing, omdat jullie vrije wil hebben.

Ik ben Jezus Christus. Ik ben door God benoemd als de verlosser voor de hele mensheid. Denk je dat ik jullie de verlossing kan garanderen? Nee, ik kan niets garanderen, omdat ik niet tegen jullie vrije wil kan en wil ingaan. Ik kan jullie niet redden van jezelf. Alleen jij kunt jezelf redden door de keus te maken te zijn wie je bent in God, door het verkeerde identiteitsgevoel te overwinnen, door het pseudozelf te overwinnen en alles te zijn wat je bent – en meer.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.