Er is meer dan het uiterlijke pad

Geascendeerde Meester Jezus, 7 april 2007

Inmiddels beginnen jullie het patroon te zien van hoe de Schriftgeleerden en de farizeeërs altijd bezwaar maakten tegen het Levende Woord wat door mij als de Levende Christus naar voren werd gebracht. Dit is een patroon dat zich geenszins tot de Schriftgeleerden en de farizeeërs beperkt, want je ziet het in iedere religie, in iedere beschaving, in iedere spirituele traditie, in iedere wereldse traditie.

Wat is de essentie van dit patroon? Welnu, dat je ego juist probeert de uiterlijke schijn op te bouwen dat hij acceptabel is in de ogen van God, omdat hij in overeenstemming leeft met al die uiterlijke voorwaarden. Wanneer mensen door hun ego verblind worden, identificeren ze zich met hun ego, ze zijn gehecht aan de tradities in de buitenwereld die ze hebben geschapen – de tradities in de buitenwereld die zeggen dat ze gered worden vanwege de dingen die ze in de buitenwereld doen.

Velen zijn eraan toe verder te gaan dan het pad van de buitenwereld
Ik breng dit niet naar voren om beslist aanmerkingen te maken op degenen die aan de uiterlijke traditie gehecht zijn. Want als realistische spirituele leraar weet ik dat er mensen op deze planeet zijn die nog heel erg op kleine kinderen lijken en nog steeds een organisatie, een kerk, in de buitenwereld nodig hebben, waardoor zij kunnen geloven dat zij, door tot dat kerkgenootschap te behoren en een paar zeer eenvoudige regeltjes op te volgen, verlost zullen worden. Er zijn letterlijk mensen, een bepaald aantal van de bevolking op aarde, die die legitieme behoefte hebben. En als spirituele leraar verwacht ik niet dat zij in één leven deze behoefte zullen ontstijgen.

Maar ik weet ook dat er tegenwoordig een grote groep mensen op deze planeet is die eraan toe is die hele manier van denken achter zich te laten – maar dat nog niet gedaan hebben, gedeeltelijk omdat hen dit nooit geleerd is. Maar waarom hebben zij dat dan nooit geleerd? Omdat zij tot dusverre niet openstonden voor die lering. En dat is de reden dat de eeuwige spirituele wet voor hen niet van kracht kan zijn. Want is die wet niet heel duidelijk? Wanneer de student er klaar voor is, verschijnt de leraar. Of zou ik moeten zeggen, wanneer de student daartoe bereid is, verschijnt de leraar. Want wat heeft het voor zin dat de leraar verschijnt als de student niet bereid is naar het Levende Woord van die leraar te luisteren?

Welnu, het heeft zin en daarom ben ik naar de aarde gekomen. En de zin is dat de leraar de mensen uit hun slaap kan wekken en hun gemakkelijke leventje opschudden. Er komt een moment, waar ik gisteren over sprak, dat er een kloof tussen de persoon, de persoonlijkheid, de dagelijkse denkgeest, in de buitenwereld en het innerlijke wezen van die persoon, bestaat. Er is een groot percentage mensen op deze planeet die er op innerlijke niveau aan toe is de volgende stap te nemen om werkelijk te begrijpen waar het spirituele pad om gaat, maar hun dagelijkse denkgeest geest is er nog niet klaar voor. Want hun dagelijkse denkgeest wordt nog steeds te veel door hun ego beheerst. En de mensen begrijpen niet wat hun ego is en dus begrijpen ze ook de noodzaak niet zich daarvan los te maken.

Wat moet een leraar doen? Gaat hij passief zitten wachten totdat de mensen uit zichzelf wakker worden? Of zegt hij: “Maar op innerlijk niveau zijn ze er klaar voor, dus zal ik naar beneden gaan in een vorm die ze kunnen begrijpen, in een vorm die ze niet kunnen negeren, die ze niet kunnen ontkennen en ik zal mijn best doen om hen bewust te maken van de waarheid in hun innerlijk waar ze klaar voor zijn.” Dit is de ware motivatie dat alle ware spirituele leraren die ooit naar deze planeet zijn toegekomen – om degenen te wekken opdat zij zien wie zij innerlijk echt zijn.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.