Het valse pad van initiatie onder de Serpenten

Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011

Wat hebben we gezegd in eerdere dictaten in deze serie? De poort naar het geascendeerde rijk is de open deur die niemand kan sluiten. Hoe kun je door de open deur naar de hemel gaan? Door de open deur te worden. Zie je wat dit inhoudt? Er zijn geen voorwaarden die bepalen of je door de poort naar de hemel kunt lopen, er zijn geen voorwaarden waar jij aan moet voldoen om door die deur te lopen.

Om door die deur te lopen, moet je alle voorwaarden in je eigen geest overwinnen, zodat jij de open deur wordt. Mijn geliefden, wat is een open deur? Is dat niet een deur die transparant is, wat betekent dat je door de open deur heen kunt kijken en kunt zien wat er aan de andere kant van de deur is – zonder dat je gezichtsveld door iets wordt geblokkeerd of gekleurd. Dus wat is er voor nodig om die open deur te worden? Welnu, dat je dan alles uit je eigen wezen moet verwijderen wat het licht van God blokkeert of kleurt en zo verhindert dat jij of anderen door jou heen zien naar wat er aan de andere kant van die deur is dat naar het geascendeerde rijk leidt?

En hoe kun jij de omstandigheden in jouw wezen die het licht blokkeren of verduisteren, veranderen? Welnu, je kunt die slechts verwijderen wanneer je bereid bent er goed naar te kijken. Want raad eens wie die omstandigheden in jouw eigen geest en wezen heeft geplaatst? Dat was niet Maitreya, en het was ook niet de Slang – of de duivel, of Satan, of de prins van de wereld, of je tante Agaat, of iemand anders. Dat was JIJ, mijn geliefde.

Dit is niet om jou te veroordelen. Dit betekent niet dat ik je ergens de schuld van geef. Integendeel, het betekent dat ik je bekrachtig. Want wat is er gebeurd dat je ging geloven in de illusies van de Slang? Welnu, je hebt eigenlijk een pad van initiatie onder leiding van de Slangen, de verkeerde leraren, bewandeld. Maar in plaats van het pad van initiatie te nemen dat je geleidelijk helpt de voorwaarden uit jouw wezen te verwijderen, heb je het pad van initiatie genomen dat je bekwaamheid heeft laten toenemen om die omstandigheden te verdedigen.

Natuurlijk is dit pad niet aan dezelfde wetten als het echte pad onderhevig. Het verkeerde pad is onderworpen aan de wet van karma, aan de wet van actie en reactie en aan wat wij de tweede wet van de thermodynamica hebben genoemd. Dus wanneer je accepteert dat er bepaalde dingen in jouw bewustzijn bestaan die je wilt verbergen, is het onvermijdelijk dat je mentale of psychische energie door die voorwaarden op de kosmische spiegel projecteert.

En wat doet de kosmische spiegel? Die spiegelt omstandigheden in de materiële wereld naar jou, die reflecteren waar jij niet naar wilt kijken. Die omstandigheden zullen natuurlijk niet alleen de overtuiging totaal bevestigen die jij niet wilt onderzoeken en daarom zullen de omstandigheden die jij in het materiële rijk tegenkomt jouw wereldbeeld enigszins aanvechten, de allereerste illusie enigszins aanvechten, die jij van de Slang geaccepteerd hebt.

Je overtuigingen vergelijken met observaties van de werkelijkheid
De Slang kan je slechts illusies aanbieden. Het zijn slimme illusies, ze bevatten vaak een zekere mate van waarheid, maar op den duur zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat ze aangevochten worden. Dit is dan je kans om te zeggen dat als de materiële wereld mijn overtuiging aanvecht, betekent het dan dat mijn overtuiging onjuist is, dat hij niet klopt met de werkelijkheid? Dit was bijvoorbeeld de initiatie die de katholieke gemeenschap in de Middeleeuwen moest ondergaan, toen de eerste wetenschappers met de observaties kwamen die de katholieke doctrine tegenspraken dat de aarde het centrum van het universum was, waar de zon en alle andere planeten om heen cirkelden.

Ze hadden de kans om hun overtuigingen met observaties van de werkelijkheid te vergelijken en zo de benadering van de praktische realist te hebben, die is dat ik, als mijn overtuigingen mijn observatie van de werkelijkheid tegenspreken, mijn overtuigingen opnieuw moet onderzoeken. Maar het pad van initiatie dat de Slangen bieden, is dat jij wanneer de werkelijkheid je overtuigingen aanvecht, gewoon je overtuigingen verandert, zodat jij nog steeds kunt verdedigen dat jij je blijft verbergen, terwijl je nog steeds het gevoel hebt dat je enige superioriteit of gezag op deze wereld hebt. In plaats van jouw overtuiging aan te passen aan de werkelijkheid, pas je jouw geloofssysteem aan, zodat je kunt verdedigen waarom je de werkelijkheid negeert of wegredeneert.

Dat zag je bij de katholieke religie. Je hebt het bij veel andere religies gezien. Je hebt het bij politieke systemen gezien. Je hebt het bij het wetenschappelijk materialisme gezien, dat zelfs tot op heden het verband ontkent tussen bewustzijn en je observaties in de materiële wereld. Hoewel de wetenschap heeft bewezen dat elke observatie beïnvloed wordt door het bewustzijn, ontkennen materialisten dat – net als de meeste religieuze mensen. Want ze willen niet toegeven wat elke praktische realist meteen zal toegeven, namelijk dat waarneming niet hetzelfde is als de realiteit – tot je geest de open deur is geworden.

Want zolang jij iets probeert te verbergen, zul je ‘door een donker glas moeten kijken’, je moet door een filter zien dat gekleurd wordt door de dingen die jij probeert te verbergen. En nu komt een simpele illustratie van hoe dit werkt. Je weet dat een caleidoscoop een buis is waarin verscheidene ramen van helder materiaal zitten met daar tussen stukjes gekleurd glas. De stukjes gekleurd glas zullen het licht kleuren of ze zullen, als ze dik genoeg zijn, het licht helemaal verduisteren.

Stel je nu voor dat een caleidoscoop helemaal heldere ruiten heeft als delingen, zodat je er ongehinderd doorheen kunt zien als de caleidoscoop leeg was. En dit betekent dat jij als er geen glazen stukjes in de caleidoscoop zitten, de werkelijkheid zou kunnen zien zoals die echt is. Maar nu ga je de caleidoscoop met de glazen stukjes vullen en natuurlijk zullen ze jouw mening over de werkelijkheid kleuren of bepaalde aspecten van wat je anders misschien door die buis zou zien, helemaal verduisteren.

Wanneer jij niet naar bepaalde aspecten in je bewustzijn wilt kijken, zal jouw waarneming op zo’n manier beïnvloed worden dat jij bepaalde dingen gewoon niet kunt zien. Want je kunt niet toegeven dat de werkelijkheid jouw overtuigingen tegenspreekt. De reden is dat je besloten hebt dat er bepaalde zaken in jou zijn waar jij niet naar wil kijken. En zolang je dat besluit handhaaft om niet naar iets in jou te kijken, wel, dan kun je dat niet toegeven wanneer de buitenwereld jouw wereldbeeld aanvalt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.