Durf te zijn – zo Boven zo beneden!

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 24 juli 2004

Ik weet dat heel veel mensen op aarde opgevoed zijn met de verkeerde doctrine over de erfzonde. Ze zijn opgevoed om zichzelf als de zondaar te bezien die niets goed kan doen en dat alles wat zij doen zonde is. Maar ik ben hier om jullie te vertellen dat dit een leugen is, verspreid door de krachten van de antichrist. Het bewustzijn van zonde en het concept erfzonde zijn nooit door God, nooit door de geascendeerde meesters bedacht. Dit is een leugen, door de krachten van de antichrist in elkaar gezet om jullie te verhinderen thuis te komen in het koninkrijk van God. En ik weet dat zo velen van jullie zijn grootgebracht met het idee dat het koninkrijk van God hier boven in de hemel is. Toch moet ik jullie zeggen dat de meest diepzinnige lering die ooit over het koninkrijk van God gegeven is, in één eenvoudige zin gegeven werd, uitgesproken door de Heer Jezus Christus.

Hij zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou”. Hij zei niet dat het koninkrijk van God daarboven in de hemel is. Hij zei niet dat het in de Stille Oceaan of op de Zuidpool is. Hij zei niet dat het in een bepaalde kerk, op een bepaalde plaats is. Hij zei niet dat het ergens anders buiten jou was. Hij zei: ”Het koninkrijk van God is binnenin jou”.

Ik weet dat alle zielen op aarde door de krachten van de antichrist zijn geprogrammeerd het koninkrijk van God buiten hen te zoeken. Maar ik zeg jullie vandaag: “Jullie zullen het koninkrijk van God nooit vinden zolang jullie het buiten je zoeken.” Zoals Moeder Maria uitlegt, hunkeren de meeste zielen op deze planeet naar iets. Ze weten dat er meer is in het leven. Ze willen het vinden. Ze weten dat er iets te vinden valt. En jullie moeten begrijpen dat zelfs de krachten van duisternis dat verlangen niet kunnen uitzetten. Dus de krachten van duisternis doen twee dingen om te voorkomen jij datgene vindt waarvan je weet dat het er is.

Ze proberen ervoor te zorgen dat jij jouw innerlijke verlangen negeert, zodat jij je overgeeft aan de genoegens op deze wereld, in de eindeloze zoektocht naar een of andere ultieme ervaring die je nooit door één van de genoegens op deze wereld zult vinden. Hun tweede strategie is ervoor te zorgen dat degenen die bereid zijn de dingen op deze wereld op te geven – degenen die werkelijk het spirituele pad aflopen – deze mensen, deze zielen, deze zoekers naar het koninkrijk van God, het koninkrijk van God ergens buiten zichzelf zoeken. En ik moet jullie vandaag zeggen dat er bijna geen religie op deze planeet is die niet door de krachten van de antichrist aangetast is en door de leugen dat het koninkrijk van God ergens buiten jou is.

Dus veel religies die wij jullie gegeven hebben, zijn als echte religie begonnen, omdat ze door een persoon opgezet werden die de waarheid dat het koninkrijk van God binnenin is, had beseft. De Boeddha had deze waarheid beseft en Jezus Christus ook. En beiden predikten ze het innerlijke pad naar het innerlijke koninkrijk. Toch namen degenen die het innerlijke pad niet konden bevatten of degenen die niet bereid waren het innerlijke pad te volgen zich, wanneer de oorspronkelijke stichter overleden was, onmiddellijk de machtsposities in die religie in. En heel geleidelijk en heel subtiel begonnen ze de leringen van die religie te verdraaien. En zij begonnen de verkeerde doctrine te maken dat het koninkrijk van God ergens buiten je is en dat je het koninkrijk niet kunt bereiken zonder tussenkomst van een autoriteit in de buitenwereld, zoals hun kerk en de leiders van hun kerk.

Ik daag jullie uit de Bijbel te lezen
Ik spreek nu tot allen die zich volgeling van Jezus Christus noemen, allen die zichzelf christen noemen en ik daag jullie uit de Bijbel te lezen die jullie als het onfeilbare woord van God beschouwen om te zien hoe vaak jullie Heer en Verlosser Jezus Christus degenen heeft aangevochten die het pad in de buitenwereld bevorderden, degenen die zichzelf opwierpen als de enige toegang tot het koninkrijk der hemelen, degenen die aan de mensen vertelden: “Je kunt God alleen maar door ons bereiken, je kunt alleen verlost worden door onze religie.”

Dit is de leugen die Jezus bij zoveel gelegenheden aanvocht – en hij heeft dat veel vaker gedaan dan in de Bijbel staat. Hij heeft deze leugen aangevochten waar hij die ook tegenkwam. En dit waren de mensen die niet voor de Levende Christus wilden knielen, ook al stond hij voor hen. En zij vielen hem aan, degenen die een complot tegen hem smeedden en die uiteindelijk de Levende Christus hebben gedood. En nadat ze de Levende Christus gedood hadden, probeerden ze zijn volgelingen te doden. En toen ze niet al zijn volgelingen konden doden, probeerden ze zijn lering te vernietigen.

En ze hebben zoveel succes gehad dat de overgrote meerderheid van de christenen van tegenwoordig de ware leringen die Jezus gaf, niet meer zouden herkennen – als ze die tegenkwamen in de boeken die door deze boodschapper zijn uitgebracht. Zij zouden gewoon niet te durven erkennen dat Jezus Christus iets zou kunnen zeggen dat niet in hun leer staat. Toch worden die doctrines gebaseerd op de leugens van de antichrist dat het koninkrijk van God ergens buiten jou is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.