De rol van Christus is om de Geest en de materie, vader en moeder, te verenigen

Geascendeerde Meester Jezus, 23 maart 2008

God de Vader wordt niet gescheiden of onderscheidt zich niet van God de Moeder op de manier zoals jullie denken, gebaseerd op geslachtsrollen op aarde. God de Moeder is een andere uitdrukkingsvorm van God de Vader en jullie rol als zelfbewuste wezens in het materiële rijk is om je van het feit bewust te worden dat jullie een verlengstuk van God de Schepper zijn. En daardoor kunnen jullie de open deur zijn voor God de Schepper om zijn koninkrijk op aarde te manifesteren. Maar jullie kunnen alleen die open deur zijn, wanneer jullie het gevoel van gescheidenheid van jullie bron, van jullie Schepper, overwinnen, zodat je eindelijk kunt zeggen: “Ik en mijn Schepper zijn Eén.” En je erkent dat jullie in werkelijkheid nooit gescheiden waren.

Als God oneindig is, moet het betekenen dat de Schepper overal is, dus hoe kun je dan ooit van de Schepper, van je bron, gescheiden zijn? Dat kan niet, behalve als illusie die gewekt is in de geest die gebaseerd wordt op gescheidenheid. Dus je ziet hoe dit in verband staat met het onderwerp van deze conferentie, om de Goddelijke Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke in ere te herstellen. Want om het pad naar Christusschap te bewandelen, moet je de illusie overwinnen dat de Goddelijke Moeder – dat het vrouwelijke aspect van God, dat het materierijk – ooit van de Vader, de Schepper gescheiden zou kunnen worden.

Vervolgens worden jullie de open deur om die waarheid naar anderen te verspreiden, om die leven gevende waarheid aan anderen te vertellen opdat zij misschien ook gewekt worden en beseffen dat zij een verlengstuk van God de Vader zijn. Maar wanneer zij met die God de Vader verenigd worden, dan worden ze God de Moeder, ze worden de vertegenwoordigers van God in het materierijk. En zodoende worden jullie de geïncarneerde Vader-Moeder God. Jullie worden de eenheid van de Vader-Moeder God juist hier in dit rijk.

Dit is de rol van het Christuswezen. Dit is het echte pad naar Christusschap. Er zijn niveaus op het pad, maar als je naar de hogere lagen van het pad naar Christusschap gaat, moet je de Vader- en Moederaspecten van jouw wezen integreren. Jij beseft dat jouw lagere wezen – de identiteit die je hebt opgebouwd om je op deze wereld tot uitdrukking te brengen – één moet worden met God de Vader, waardoor je in feite God de Moeder wordt in de zuivere betekenis van God de Moeder.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.