Begrijpen dat Christus de LOGOS is

Geascendeerde Meester Jezus, 8 april 2007

Wat is de LOGOS dan echt? Welnu, dit is wat wij al op verschillende manieren hebben uitgelegd: de universele Christusgeest, de enig geboren zoon uit de Vader. Het wezenlijke verenigende principe dat God de Schepper instelde om zich ervan te verzekeren dat er, omdat de medescheppers vrije wil hadden gekregen, een verborgen element was dat altijd het eenzijn van Gods schepping kon handhaven. Dus hoe ver een medeschepper ook in het bewustzijn van gescheidenheid afdaalde, er altijd de mogelijkheid aanwezig zou blijven om weer terug bij dat eenzijn te komen – zodat er niets verloren zou kunnen gaan, behalve dan door totale verloochening van iemands ware identiteit.

De LOGOS bestaat in alles, omdat alles uit de LOGOS werd geschapen. Maar ik wil jullie een dieper inzicht geven, want je zou de indruk kunnen krijgen dat de LOGOS iets onpersoonlijks is, iets daarboven buiten jouw bereik. De LOGOS is veel meer. Want de Schepper, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, creëerde eerst één sfeer die van de leegte werd afgezonderd, schiep daarna zelfbewuste verlengstukken van zichzelf en zond die naar die sfeer toe met de opdracht zich te vermenigvuldigen en de heerschappij te hebben. En toen deze eerste medescheppers hun zelfgevoel hadden vermenigvuldigd – tot het moment dat zij weer één met hun bron werden, toen zij het Christusbewustzijn van eenzijn met hun bron hadden bereikt – nu, toen werden zij een onderdeel van de LOGOS.

En dit proces is in daarop volgende sferen voortgezet. En alle wezens die de dualiteit en gescheidenheid te boven waren gekomen, alle wezens die één waren geworden, vormen daadwerkelijk onderdeel van de LOGOS. Dus vormen alle geascendeerde wezens, alle leden van de geascendeerde meesters, onderdeel van de LOGOS. Maar zelfs meer dan dat, wij ZIJN de LOGOS, want de LOGOS is ons en wij zijn het.

Want zie je, mijn geliefden, wanneer je de dualiteit en gescheidenheid overwint, bestaat er geen gescheidenheid meer, hoewel er nog wel individualiteit is. We zijn allen individualisaties van de Schepper, maar wij beschouwen onze individuele wezens niet als apart, als los, zoals jullie op aarde. We beschouwen ons als één, want wij weten dat wij onderdeel zijn van iets groters dan wijzelf. Maar wij zijn een deel van dat grotere iets en wij zijn dat iets. Want de Bewuste Jij heeft immers de vaardigheid zich met alles te vereenzelvigen, zijn bron inbegrepen, en het Al-zijn van wat uit die bron is gekomen.

Jouw eenzijn met de LOGOS accepteren
Dus is het verschil tussen jullie en mij dat ik mijn eenzijn met mijn bron volledig aanvaard heb, terwijl jullie die acceptatie nog niet bereikt hebben. En waarom hebben jullie die acceptatie nog niet bereikt? Nu, gisteren gaf ik jullie het beeld dat de wereld een toneel is en dat er bepaalde vooraf vastgestelde rollen zijn die je op deze wereld kunt spelen – en je kunt natuurlijk zelfs je eigen unieke rol creëren waar niemand anders ooit aan gedacht heeft. Maar alle rollen op deze wereld hebben één ding gemeen – ze maken deel uit van het rijk der dualiteit.

En wat is het rijk der dualiteit? Nu, het rijk waar altijd twee tegengestelden bestaan. En wat betekent dit nu eigenlijk? Dat er altijd een tegenstelling is in de dualiteit – goed en kwaad, vreugde en verdriet, geluk en wanhoop, boosheid en vrede. Wanneer je hier diep en logisch over nadenkt, besef je dat je het koninkrijk der hemelen niet kunt ingaan, zolang jij deze dualistische tegenstellingen nog in jouw wezen hebt. En dat betekent dat je die dualistische uitersten niet in de hemel ziet.

Je kunt dit ongetwijfeld begrijpen. Want jij kunt je toch niet voorstellen dat Moeder Maria en ik ooit in een verhitte discussie raken en kwaad op elkaar worden. Of misschien kun jij je dit wel voorstellen. Want met het dualistisch filter is alles mogelijk. Maar ik moet zeggen dat als Moeder Maria en ik een meningsverschil zouden krijgen, er een moment zou komen waarop wij plotseling stil zouden vallen, in elkaars ogen zouden kijken en beseffen: “Wie heeft er nu ruzie met wie?” Want omdat we één zijn, ruzie ik met mijzelf in haar. En wat voor zin heeft dat? Dus jullie begrijpen wel dat door die erkenning, de ruzies die jullie op aarde hebben, gewoon niet mogelijk zijn. Want wanneer je het eenzijn kent, kun jij nooit volledig in die dualistische rollen opgaan.

Dus betekent dat dan dat wij geen vreugde in de hemel kennen, dat wij geen geluk in de hemel hebben? Dat klopt inderdaad – als je met vreugde en geluk de menselijke definitie van vreugde en geluk bedoelt, de definitie die op dualiteit wordt gebaseerd. In de hemel bestaat geen verdriet, geen je ongelukkig voelen. Dus daarom kennen we ook geen vorm van geluk die tegengesteld is aan ongelukkig zijn.

In de hemel zijn wij veel meer in evenwicht, bij wijze van spreken. Dit is de reden dat ik altijd de nadruk op evenwicht leg voor diegenen die het pad van Christusschap willen gaan. Maar dit betekent niet dat wij geen ware vreugde kennen. Want wij hebben natuurlijk een geestestoestand die permanent, constant, is. Dit betekent niet dat die nooit verandert, want naarmate wij ons bewustzijn vergroten, kunnen we natuurlijk meer van die geestestoestand ervaren. En deze geestestoestand is een toestand die je niet nauwkeurig met woorden kunt beschrijven, geen enkel woord op deze wereld kan dat.

Maar, zoals Maitreya in zijn boek zegt, als we een woord zouden moeten gebruiken, is het woord dat er het dichtst bij komt ‘gelukzaligheid’. Maar nogmaals, je kunt gemakkelijk met een dualistische definitie van gelukzaligheid aankomen, wanneer je het ziet als de tegenstelling van niet-gelukzaligheid. Er zijn een aantal leraren dat de misvatting van het dualiteitsbewustzijn begint te begrijpen en er zijn er zelfs die dit al vele eeuwen zien. Toch hebben enkelen van hen de uitweg uit de dualiteit gedefinieerd door de non-dualiteit in te gaan. Maar toch definiëren velen het als non-dualiteit, gebaseerd op dualiteit – als het tegengestelde van dualiteit – en dan blijft het nog steeds dualiteit.

Dus, jullie zien dat er geen manier is om de geestestoestand die wij kennen nauwkeurig in woorden over te brengen. Maar je kunt die wel ervaren! En velen van jullie hebben daadwerkelijk korte glimpen opgevangen van een bewustzijnsstaat die boven de dualiteit, de dualistische uitersten, staat. Want hebben jullie soms niet een stilheid in je innerlijk, een innerlijke vrede, gevoeld, bijna alsof je in een andere dimensie zat. Of alsof je de situatie van buitenaf ervoer?

Zelfs wat de mensen beschrijven, hoe zij in een levensbedreigende, stressvolle situatie, plotseling stil werden, bijna alsof ze zich buiten de situatie bevonden. Dit is een staat van non-dualiteit, waar geen contrast is. Het wezen van het leven is dat omdat God alles is, God geen tegenpool heeft. Slechts de wezens die gevangen zijn komen te zitten in een dualistische geestestoestand denken dat zij het tegenovergestelde zijn God en Gods werk  – en die er in hun dwaasheid prat op gaan dat zij de macht hebben Gods werk te vernietigen of Gods plan in de war te brengen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.