Het vleesgeworden WOORD begrijpen

Geascendeerde Meester Jezus, 7 april 2007

En wat je door de hele geschiedenis heen ziet, is – natuurlijk – dat de meeste mensen op de wereld het pad in de buitenwereld hebben gevolgd en maar heel weinig mensen dat innerlijke pad hebben ontdekt. Maar op dit moment is de tijd heel gunstig om een veel grotere groep mensen voor dat innerlijke pad wekken en de universele aard van dat pad echt te begrijpen. Maar wij moeten hen helpen wakker te worden. Want dat gebeurt niet door louter toeval of een goddelijke kracht die de mensen dwingt wakker te worden. En dat is natuurlijk de reden dat het Levende Woord op aarde incarneert.

Het vleesgeworden WOORD is geen beperkt fenomeen dat maar bij één bepaalde persoon 2000 jaar geleden kon plaatsvinden. Het Levende Woord kan door iedereen belichaamd worden die daar open voor staat en dat wil. Maar zie je – zoals ik uitgelegd heb – om de open deur voor het Levende Woord te worden, moet je bereid zijn eerst door een louteringsproces heen te gaan door bereid te zijn het WOORD jouw eigen wezen te laten zuiveren van die tekortkomingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat jij, óf het WOORD blokkeert, óf het WOORD kleurt door jouw eigen manier van denken, jouw eigen dualistische filter.

De vraag is dus eigenlijk of mensen, degenen die de spiritueel ontwikkelde en volwassen mensen zijn, bereid zullen zijn die stap te nemen om de oude manier van denken los te laten, zodat jij je, door het volgen van bepaalde aanwijzingen in de buitenwereld, voor de verlossing kunt kwalificeren. Zullen mensen bereid zijn de waarheid te erkennen dat jij, tenzij jij je innerlijke wezen verandert, tenzij jij jouw bewustzijn verandert, niet voor de verlossing in aanmerking kunt komen? Wat betekent dat jij de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf moet dragen.

De reden dat het officiële christendom een afgod van mij heeft gemaakt, van mij de verlosser heeft gemaakt die daarboven op een voetstuk staat en alle mensen verlost, is dat er niet genoeg mensen waren die het innerlijke pad hadden begrepen. En toen stapten de blinde leiders – die het Levende Woord eonen lang hebben afgewezen – de christelijke kerken binnen, namen het over en stelden zich als het gezag op, iets wat zij altijd doen. De machtselite werpt zich op als de enige die weet hoe het Woord moet worden geïnterpreteerd.

Ze doen precies wat ik van de Schriftgeleerden en farizeeërs zei: ze maken het Woord van God krachteloos in hun traditie. Ze onderwijzen doctrines, de voorschriften van mensen (Marcus 7:7), omdat ze het Levende Woord nemen om hun eigen dualistisch filter op dat WOORD te projecteren. En dan interpreteren ze het woord door dat filter en stellen uiterlijke doctrines en uiterlijke regels op waarvan zij daarna beweren dat die onfeilbaar zijn. En dan gaan ze die traditie in de buitenwereld gebruiken om iedereen te beoordelen die het Levende Woord komt vertegenwoordigen, in hun pogingen om, óf die persoon het zwijgen op te leggen, óf de mensen te verhinderen de ware leider te volgen die het Levende Woord vertegenwoordigt in plaats van het dode woord.

Zodra een woord op deze wereld tot uitdrukking is gebracht in een vorm die gekopieerd en geïnterpreteerd kan worden, zodra dat gebeurt, wordt het Woord het dode woord. Zoals ik al vaker heb uitgelegd, is de Bijbel, de geschreven Bijbel die je beet pakt, het dode woord. Maar als je dat woord leest en het jouw hart laat binnenkomen en reikt naar de Pleitbezorger die dat woord nieuw leven in kan blazen terwijl je dat bestudeert, dan kan dat woord dat je leest het Levende Woord in jouw hart worden. Maar het kan niet het Levende Woord in jouw hoofd worden, waar jij het met jouw analytische, lineaire geest interpreteert.

Om het Levende Woord echt te accepteren en jezelf als de open deur voor dat Levende Woord te accepteren, moet je bereid zijn de uiterlijke traditie en de manier van denken achter die traditie los te laten, die natuurlijk een poging is om een gegarandeerd pad naar verlossing te creëren: “Als ik deze uiterlijke regels opvolg, moet God mij wel verlossen – zelfs al ben ik niet bereid geweest de situatie in mijn hart te veranderen, de balk niet uit mijn eigen oog te trekken. Zelfs al zitten er nog steeds allemaal leugens en tekortkomingen in mijn hart, toch moet God mij wel verlossen.”

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.