De Weg van de Kosmische Christus kennen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 juni 2008

We kijken naar jullie om te zien dat toen Jezus de uitspraak deed: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij,” dit ook een test was om te zien of degenen die Christus volgden dat superioriteitsgevoel zouden opbouwen, het ego en de valse leraren de beweging die het christendom werd, zouden laten veranderen in weer een religie die gebaseerd is op het concept dat dit de enig echte is. Wij kijken naar jullie om te bevestigen dat toen Jezus dergelijke uitspraken, en andere die niet in de Bijbel zijn vastgelegd, deed hij sprak als vertegenwoordiger van de Kosmische Christus, de universele Christusgeest. En toen hij dus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” sprak de kosmische Christus door hem heen. En dus is de universele Christusgeest de weg, de waarheid en het leven.

Jullie die deze lering hebben gekregen, zouden niet in de valkuil moeten trappen door te denken dat jullie deze lering in een systeem moeten veranderen en dat dit systeem dan de enige ware weg is. Want wat is de ware weg? Nu, dat is het bewustzijn van Christus, het spirituele bewustzijn, het bewustzijn van de Goddelijke Moeder, van de Goddelijke Vader en van de Heilige Geest. Je erkent, neem ik aan, dat dit bewustzijn de Weg is. En in iedere levensstroom bestaat het potentieel om het identiteitsgevoel te veranderen, om af te stemmen op dat universele bewustzijn, beseffen dat het een verlengstuk is van het Ene Wezen, van de Schepper, en op die manier gescheidenheid en dualiteit overwinnen.

Dat is de Weg. En die weg kun jij niet afleggen als jij denkt dat je nu een of ander ultiem geloofssysteem op aarde gevonden of gedefinieerd hebt en dat alles wat je dus nodig hebt, is dat jij je aan de voorschriften van dat systeem houdt totdat je op een of andere manier wonderbaarlijk gered wordt op enig moment in de toekomst. De ware weg is het Pad van Eenzijn. Het eenzijn met jouw hogere wezen, met jouw Schepper, met jouw spirituele stamboom Boven. En eenzijn hier beneden, met geïncarneerde mensen die zich niet meer zien als menselijke wezens, maar als de spirituele wezens die jullie werkelijk zijn.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.