Wat is het Levende Woord?

Geascendeerde Meester Jezus, 8 april 2007

En wat is de Christusgeest? Nu, wat de Bijbel het WOORD noemt, maar het is meer dan het WOORD. Dus laat me jullie nu het begin van het Evangelie van Johannes voorlezen zoals het in de officiële Bijbel staat:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Dit was het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Mijn geliefden, het was inderdaad de bedoeling dat deze officiële versie van de Bijbel in het Vissentijdperk aan de massa bekend zou worden gemaakt. Maar als je zorgvuldig leest, zie je dat er enige ruimte voor interpretatie over is, een bepaalde dualiteit, een bepaalde onzekerheid. En dit is inderdaad met opzet gedaan, want het was een bepaalde test voor de mensheid. En die test was de essentiële test van het Vissentijdperk. En ik zal zo terugkomen op wat die test is.

Maar waar ik jullie nu over wil laten nadenken, is dat de formulering van het begin van het evangelie van Johannes de officiële christelijke kerken een reden heeft gegeven om mij op een voetstuk te plaatsen, de indruk te wekken dat de historische persoon in de buitenwereld, Jezus, een synoniem is voor het WOORD, een synoniem voor God, een synoniem voor het vleesgeworden WOORD, het WOORD dat vlees geworden is. Want het evangelie van Johannes spreekt weliswaar over het WOORD en spreekt over het WOORD alsof het een persoon was, door het WOORD ‘hij’ te noemen.

En dit heeft het de christelijke kerken mogelijk gemaakt om zich op de historische persoon in de buitenwereld te richten in plaats van de diepere betekenis te begrijpen. En er zijn inderdaad andere uitspraken die ik weloverwogen heb gedaan om hen te testen, of zij alleen naar de letterlijke, oppervlakkige interpretatie zouden kijken, of dat zij verder zouden kijken en de ware innerlijke boodschap die ik kwam brengen, zouden beseffen.

Sommigen van jullie zullen weten dat wat in de Bijbel het WOORD genoemd wordt, een vertaling is van een Grieks woord dat correcter vertaald kan worden met ‘LOGOS‘. En wat is de LOGOS? Nu, daar zijn verschillende interpretaties van. Maar welke interpretatie je ook neemt, het is heel duidelijk dat de LOGOS veel meer is dan één enkele persoon. Je kunt de LOGOS niet tot één enkele persoon inperken. Maar omdat het ‘Woord’ niet dezelfde interpretaties kent, was het voor de kerken mogelijk om het Woord op zodanige wijze uit te leggen dat het leek dat slechts één enkele persoon het vleesgeworden Woord is geweest en dat vleesgeworden Woord ook ooit zou kunnen zijn.

Dus laat me nu opnieuw het evangelie van Johannes met een andere vertaling lezen:

In het begin was de LOGOS, de LOGOS was bij God en de LOGOS was God. De LOGOS was in het begin bij God. Alles is door de LOGOS ontstaan en zonder de LOGOS is niets ontstaan van wat bestaat. In de LOGOS was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

De LOGOS was het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. De LOGOS was in de wereld, de wereld is door de LOGOS ontstaan en toch kende de wereld de LOGOS niet. De LOGOS kwam naar de zijnen, maar zij hebben de LOGOS niet ontvangen. Wie de LOGOS wel ontvingen, heeft hij de macht gegeven de zonen van God te worden, zelfs hen die op de LOGOS geloven.

Wanneer je deze specifieke vertaling ziet en wanneer je begrijpt dat de LOGOS veel meer dan één persoon is, kun je zien dat de diepere betekenis van het Evangelie van Johannes is, dat er iets meer dan deze wereld, er iets meer dan de dualistische geest, bestaat. En dat wordt er werkelijk bedoeld met het WOORD, met de LOGOS.

Dit is iets wat onmogelijk tot één persoon beperkt kan worden. Want wordt er niet duidelijk gezegd, dat zonder hem, of zonder de LOGOS, niets gemaakt is dat gemaakt is? Nu, hoe kun je dat anders uitleggen dan door te zeggen dat de LOGOS in alles is. Want als er niets zonder de LOGOS gemaakt is, hoe kan er dan ook maar iets van de LOGOS gescheiden zijn?

De LOGOS is op de wereld en de ware betekenis is dat de wereld de LOGOS niet begrijpt, omdat de wereld niet ziet dat zij van de LOGOS wordt gemaakt en dat de LOGOS in ieder mens aanwezig is en natuurlijk in alles wat gemaakt werd. De ware betekenis is dus dat ik niet naar de aarde ben gekomen om boven alle mensen verheven en verheerlijkt te worden. Ik kwam om als voorbeeld te dienen voor het eenzijn met jouw eigen bron, met de LOGOS, in jouw innerlijk en daardoor alle mensen te helpen de LOGOS in zichzelf te ontdekken.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.