Christus kan de onevenwichtigheid in het monotheïsme neutraliseren

Geascendeerde Meester Maraytaii, 26 juni 2008

Die onevenwichtigheid werd zo extreem dat het onmogelijk voor ons leek om de oude religie van de Moeder opnieuw te kunnen onderwijzen zonder eerst een tussenfase te hebben om het concept van God de Zoon, als de Christus, te introduceren, die de bemiddelaar is tussen hemel en aarde. Jezus kwam dat concept introduceren en het concept – dat Jezus in haar zuivere vorm 2000 jaar geleden onderwezen heeft – was dat het mogelijk was om de mens hier op deze wereld met de God boven, het Goddelijke Manlijke, te verzoenen.

En je ziet dat zelfs Jezus moest spelen met het beeld van het ver verwijderde wezen in de lucht, maar in zijn ware leringen gaf hij het concept dat het koninkrijk van God binnenin jou is, en dat je eenzijn met je Vader kunt bereiken en dan zeggen: ”Ik en mijn Vader zijn één” en “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk.” Daardoor jezelf als medeschepper met God erkennen, wanneer je de leringen van Jezus echt begrijpt. Dit is de bedoeling van de komst van Jezus – de voorbereidingen treffen voor een groter gewaarzijn van de noodzaak om de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God in evenwicht te brengen. Zodat wij, toen 2000 jaar later het Vissentijdperk tot bloei kwam, een podium zouden krijgen om de waarheid over godsdienst als de religie van de Moeder, opnieuw te introduceren, door te erkennen dat het vrouwelijke aspect van God inderdaad ‘Alles’ en ‘in Alles’ is.

Alles wat Jezus tot nu toe heeft uitgegeven, is een geleidelijke en langzame voorbereiding geweest op de herintroductie van deze waarheid over het Goddelijke Vrouwelijke, en om natuurlijk het Goddelijke Vrouwelijke in de religie in ere te herstellen. En daarom hoopt Jezus dat dit eerherstel kan beginnen bij de christelijke religie. En als je kijkt naar de andere twee zogeheten monotheïstische religies, het judaïsme en de islam, zie je dat die zelfs nog meer op het mannelijke aspect van God gericht zijn. Die zijn zelfs nog meer geneigd om vrouwen te onderdrukken, niet alleen in de religie, maar ook in de samenleving, dan de christelijke religie en de christelijke wereld.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.