Een nieuwe visie op spirituele bewegingen

Geascendeerde Meester Patrick, 18 mei 2007

Maar ik zeg jullie dat wij er niet op uit zijn om een indrukwekkende vertoning op te voeren voor 50.000 mensen, waarbij mensen omvallen en uit hun rolstoel springen. Want dat is niet onze bedoeling met bewegingen in het Aquariustijdperk. Onze bedoeling is om degenen te wekken die deze uiterlijke manifestaties niet nodig hebben. Omdat zij, zoals ik gisteren zei, in hun hart weten wat waar is.

En wat willen wij dus graag bij moderne spirituele bewegingen zien? Wel, we willen niet graag dat een paar mensen de stroom van de Geest krijgen. We willen graag velen zien die in diverse vormen en hoedanigheden de stroom van de Geest krijgen. Dezelfde God in mij is ook in jullie. Dezelfde God die in Christus Jezus was toen hij op aarde was, is op dit moment in jullie. Het verschil is dat Jezus bereid was om te zeggen: “Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ik en mijn Vader zijn één, dus mijn Vader kan door mij alles doen wat hij wil. En welke woorden ik ook van mijn Vader ontvang, ik zal ze tot de mensen spreken.”

Jezus was bereid de God in hem uit het doosje te laten springen. Wanneer jij bereid wordt hetzelfde te doen, zal God zeker door jou werken, in overeenstemming met jouw goddelijk plan. Dus de vraag is, opnieuw, wanneer ben jij bereid om dit te doen? Wanneer ben jij bereid om jouw verwachtingen en voorwaarden los te laten? Want die verwachtingen en voorwaarden hebben juist het effect dat ze God verhinderen door jou heen te werken, want God zal jouw vrije wil niet schenden. Als je de verwachting hebt dat de Heilige Geest alleen op bepaalde manieren door jou heen moet stromen, zal de Heilige Geest niet door jou heen gaan. Dat kan gewoon niet, want in het Aquariustijdperk stroomt de Heilige Geest alleen door degenen die in de Rivier van Leven zijn, de rivier van zelftranscendentie, en die bereid zijn die rivier te laten zien door zichzelf dagelijks te transcenderen en nooit te zeggen: “Dit kan niet”, nooit te zeggen: “Dit moet zus of zo gebeuren.”

Laat niets je verontrusten, laat je niet door een plotseling geluid verontrusten, laat je niet verontrusten door de reacties van andere mensen en wat zij denken. Zijn wie je bent, is de absolute vereiste voor jouw ascensie. Je kunt het koninkrijk van God pas voorgoed betreden als je hebt laten zien dat je bereid bent de Christus te zijn ten overstaan van de wereld en de veroordeling van de wereld. Want alleen door bereid te zijn om dat te laten zien, de minachting en de spot en de vervolging van de wereld te verduren, kun je werkelijk aan jezelf laten zien dat je totale onthecht van de dingen van deze wereld bent.

De ultieme test is om degenen die jou minachten, alles te laten doen en zeggen wat zij maar willen en hen gewoon de andere wang toe te keren. Want wanneer jij in je Wezen voelt dat wat zij ook naar jou toezenden, het niet de oneindige vrede in jouw hart zal raken, welnu, dan weet je dat jij je verwachtingen, je gehechtheden, jouw voorwaarden overwonnen hebt.

En dan kun je aan de laatste vereiste voor de ascensie voldoen. Die is dat je bereid bent je van deze wereld af te keren, met het gezicht in de richting van de poort naar de spirituele wereld te gaan staan en die laatste stap te zetten die je voor altijd door die poort heen brengt, zodat jij definitief de aarde achter jou laat. En dit is soms de moeilijkste test. En ik kan je verzekeren dat het zelfs voor Jezus en mij een moeilijke test was, want we hadden nog steeds de wens om de vruchten van ons werk te zien en dat andere mensen er baat bij hadden.

Maar tot slot, moesten wij bereid zijn te zeggen dat wij, ook als er niets zichtbaar van onze inspanningen op deze aarde was geworden, wel bereid waren de aarde achter ons te laten. Want als we dat niet hadden willen doen, wat zou er dan gebeurd zijn? Wel, dan hadden we weer moeten incarneren tot we dat punt bereikten waarop we voelden dat wij de verwachtingen en de voorwaarden konden loslaten en die laatste stap zetten die ons permanent boven deze wereld uit zou tillen, ongeacht de omstandigheden op deze wereld.

Ik bedank jullie dat jullie het zo lang met mij in deze lange verhandeling hebben uitgehouden, maar ik wilde jullie mijn ware Wezen laten voelen. En ik achtte het gerieflijker voor jullie dat ik dat niet gisteren op de berg deed. Dus opnieuw verzegel ik jullie in de ascensiespiraal van Patrick, de geascendeerde meester. Ik geef jullie een deel van mijn Vrede, de vrede die ik in mijzelf vond, de vrede die mij hielp te onthechten van de serpenten van deze wereld, en daarom aan hen te ontstijgen alsof ze nooit bestaan hadden. Daarom zeg ik tot jullie: “WEES in de Vrede van de geascendeerde meester Patrick.” Dus is het klaar!

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.