De Elite en de Tegen-Elite begrijpen

ONDERWERPEN: De tweede wet van de thermodynamica en de politiek – Kijk in de nationale spiegel – Het dilemma: hoe je een volk wekt – De machtselite is altijd verdeeld – De Middenweg nastreven – De meesters gaan omhoog! – Irak is een schoolvoorbeeld van een gesloten systeem – Alleen God is de Middenweg

Geascendeerde Meester Saint Germain, 6 april 2007

Elf uur – en alles is NIET goed. Dus, kom ik, Saint Germain als de wachter uit vroegere tijden, die in het holst van de nacht door de straten van de stad liep. Maar ik kan niet melden dat alles goed is. Want alles gaat zeker niet goed in Amerika. Wat is de enig mogelijke oplossing? Nu, juist – zoals jullie in deze invocatie hebben gezegd – het in ere herstellen van het Woord in Amerika. En dat is het Levende Woord. Want er is meer dan genoeg van het dode woord in Amerika.

Stel je voor dat jij je in een ver verwijderd melkwegstelsel bevindt of vanaf de God Ster Sirius naar de aarde en Amerika kijkt. Hoe zou Amerika er vanuit dat kosmische perspectief uitzien, vergeleken met hoe Amerika er uitziet wanneer je er middenin zit – binnenin dat mentale kader dat over Amerika gevormd is sinds het door mij werd gesticht?

De tweede wet van de thermodynamica en de politiek
Als een van de meesters die de wetenschap op deze planeet heeft gesponsord, zou ik jullie graag een wetenschappelijk perspectief tonen. Wat is het probleem tegenwoordig in Amerika? Welnu, het probleem dat door de natuurkunde is beschreven in een wet die al eeuwenlang bekend is. En die wordt de tweede wet van thermodynamica genoemd. Sommigen van jullie kennen hem uit onze publicaties. Maar helaas is deze wet niet bekend bij de meeste mensen in Amerika en op de wereld. En als ze die wel zouden kennen, beschouwen ze die als één die uitsluitend op de wetenschap betrekking heeft, maar niet op ander gebied in het leven.

Dit is in feite een deel van het probleem – dat alles zo in hokjes ingedeeld wordt. En volgens Jezus, Nada en Moeder Maria, worden mensen zo verblind door het filter voor hun ogen dat ze er niet meer verder mee kunnen zien. Ze kunnen het grotere perspectief niet zien, ze kunnen zichzelf niet vanaf de buitenkant zien – en daarom kunnen zij niet zien dat ze regelrecht op de afgrond afstevenen.

Wat er daarom nodig is, is de integratie van de filosofische implicaties van de tweede wet van de thermodynamica, waardoor je begrijpt wat deze wet eigenlijk betekent voor een beschaving, een land, een groep mensen of zelfs een individu. Dus voor degenen die niet met deze wet bekend zijn, het zegt heel gewoon dat als een systeem gesloten wordt, het van alles daarbuiten geïsoleerd raakt, de wanorde in dat systeem toeneemt tot het tot de laagst mogelijke energiestaat afbreekt. Wat wij ook de laagste gemene deler kunnen noemen, waarbij de dingen zo slecht zijn, zo plat, zo dood, dat het gewoon niet lager kan.

Wat betekent dat nu precies voor een beschaving, voor een natie? Welnu, er is gezegd dat degenen die niet van de geschiedenis leren, gedoemd zijn die te herhalen. Dus laten we de geschiedenis eens bekijken. Laten we de Romeinse beschaving bekijken want die is, om vele redenen, een perfect voorbeeld. Eén reden is dat Rome in zijn tijd net zo dicht bij het punt van dominantie in de oude wereld was, als Amerika na de zogenaamde instorting van de Sovjet Unie is geworden.

Rome kon bijna alles met haar legers doen wat ze wilde, net zoals Amerika tegenwoordig denkt dat ze bijna alles kan doen wat ze wil. Toch stortte deze grote beschaving – die het grootste deel van de toen bekende wereld had veroverd – in. En hoe kwam dat? Nu, zij stortte in omdat die ten prooi viel aan de tweede wet van de thermodynamica! Omdat Rome, omdat vooral degenen die in de stad Rome leefden en het Romeinse Rijk bestuurden – of de keizers waar die ook maar woonden – zich afzonderden, zich in een isolement plaatsten, zich afsloten voor alles wat buiten hun eigen kleine mentale kader viel.

Het gevolg was dat hun mentale kader steeds enger werd. Ze richtten dat steeds meer op zichzelf en zij raakten steeds meer verblind door hun eigen logica, door het eigen filter waardoor zij de wereld bekeken. Zij waren er zo absoluut van overtuigd dat zij gelijk hadden en dat hun manier van de wereld bekijken de enige manier was waarop je de wereld kon bekijken. En ze waren er heel erg van overtuigd dat Rome zo sterk en machtig was dat het onmogelijk kon instorten.

Wat heeft dat instorten veroorzaakt? Nu, juist omdat ze door hun eigen logica verblind werden – ze weigerden te veranderen, ze weigerden te transcenderen en hogerop te komen. Ze wilden het rijk militair uitbreiden, maar ze wilden hun eigen geest niet verruimen. Ze wilden het rijk niet op een spirituele manier, naar spiritueel vermogen, ontwikkelen. En toen de keizers eenmaal aan de macht waren gekomen, wilden zij die macht handhaven in plaats van die macht gebruiken ten gunste van hun eigen volk of voor de vooruitgang van de beschaving als geheel.

Het Romeinse Keizerrijk bezweek in de allereerste plaats van binnenuit, door corruptie, door decadentie, door onachtzaamheid, door loochening. En die corruptie, die verdeeldheid van binnenuit, maakte het rijk kwetsbaar voor een invasie van buitenaf. De binnenvallende strijdkrachten waren in werkelijkheid slechts het werktuig van de eigen onderlinge verdeeldheid van het volk en de chaos in hun innerlijk. Zij beëindigden gewoon het afbraakproces dat het volk, geleid door de machtselite van de Romeinse beschaving, zelf al in gang had gezet.

Maar geloof niet dat de mensen, hoe onderdrukt ze misschien ook waren, niet voor die kwestie verantwoordelijk waren. Want waar hield het Romeinse volk zich in die tijd mee bezig? Welnu, ze wilden van het leven genieten – zingen, dansen en plezier maken, vermaakt worden door de gladiatoren in het forum, zich met de macht en grootsheid van Rome vermaken en dachten dat zij zo ontwikkeld waren en zo’n geweldige beschaving hadden als er nog nooit eerder op de wereld was geweest.

Kijk in de nationale spiegel
Nu moet ik natuurlijk zeggen dat in vergelijking tot de beschavingen van Atlantis en eerdere gouden tijdperken, de Romeinse beschaving helemaal niet hoog ontwikkeld was. Die was in bijna ieder opzicht eigenlijk heel, heel primitief. En natuurlijk kunnen jullie nu terugkijken op de Romeinse beschaving en zien dat deze behoorlijk primitief was in vergelijking met wat jullie tegenwoordig hebben, zelfs hier in Amerika en op andere plekken overal ter wereld.

Maar waar de meeste Amerikanen geen moeite voor doen – omdat zij niet bereid zijn in de spiegel te kijken – is in te zien dat de Amerikaanse samenleving dezelfde dynamiek vertoont die je in het Romeinse wereldrijk ongeveer een eeuw voor haar val zag. Dezelfde interne tegenstrijdigheden, dezelfde machtselite die de zaken bestuurt, dezelfde mensen die vermaakt willen worden, door televisie, voetbal, het najagen van de Amerikaanse droom – die door de machtselite opnieuw omschreven is als de droom om vast te zitten aan een hypotheek van dertig jaar, de droom om je eigen huis te bezitten.

Ik zou denken dat jullie kunnen begrijpen dat dit niet mijn droom voor Amerika was toen ik deze natie sponsorde. Ik heb er trouwens geen problemen mee dat mensen een aangenaam materieel leven leiden. Ik heb de wetenschap natuurlijk juist gesponsord, omdat ik besefte dat zolang de mensen, zolang de bevolking net zo zwoegde als de bevolking in de Middeleeuwen, geen energie en aandacht over zouden hebben om spirituele doelen na te streven.

Dus ik heb geen problemen met een beschaving waarin genoeg materiële rijkdom en nog voldoende vrije tijd over is, zodat de mensen aandacht over hebben om spirituele doelen na te streven. Maar wat heeft het Amerikaanse volk gedaan met haar welvaart, met haar overvloed aan tijd? Wel, ze hebben zich beziggehouden met allerlei lege vormen van vermaak die hen steeds meer naar beneden halen – of hun energie naar beneden deed kelderen – zodat zij nooit eens een rustig moment in hun leven hebben om eens rustig na te denken en te zeggen: “Misschien kan ik iets beters met mijn leven doen dan in deze mallemolen mee te lopen van je altijd uitgeput voelen, zelfs nu ik meer tijd over heb dan welke vorige generatie ook.”

Mijn punt is gewoon dit: wanneer een samenleving in haar eigen mentale kader komt vast te zitten, wanneer zij dat mentale kader begint te sluiten – zich afsluit voor elke invloed van buitenaf, elke input die het gevoel van deze natie dat alles goed is, kan verstoren – welnu, dat wordt juist tijd om vooruit te kijken. Omdat je weet dat juist op het moment dat de mensen totaal vastzitten in de illusie dat zij het helemaal gemaakt hebben en een eeuwigdurende samenleving hebben gecreëerd – nu, ongeveer op dat moment begint de tweede wet van de thermodynamica hun ‘eeuwige’ samenleving af te breken.

Dat is met het Romeinse rijk gebeurd. Dat proces is in Amerika gaande, maar heeft nog niet het punt bereikt waarop het onomkeerbaar is. Want er is nog steeds tijd, daarom begon ik met zeggen dat het elf uur is – er is nog tijd om Amerika te veranderen, maar het wordt wel kort dag. En als de mensen niet wakker worden uit de massale illusie dat alles in Amerika goed gaat – en dat Amerika vrij zal blijven, omdat het een democratische natie is – nu, dan zal het bergafwaarts beginnen te gaan. En het kan veel sneller bergafwaarts gaan dan waar de meeste mensen aan willen denken.

Het dilemma: hoe je een volk wekt
Ik probeer op geen enkele wijze als paniekzaaier over te komen. Want we zijn hier om jullie altijd te helpen naar de hogere visie te stijgen. Maar zien jullie het dilemma dat een opgevaren meester heeft? Ik heb het kosmische perspectief. Ik zie de tekenen aan de wand. Ik kan heel goed twee en twee optellen en uitkomen op vier en zien dat er een moment komt waarop Amerika dat punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is, bereikt, waarop het heel moeilijk wordt dat afglijden te keren.

De enige kans die ik heb om dat afglijden te keren, is het Levende Woord te spreken dat de mensen kan wakker schudden uit de illusie die dat afglijden in de eerste plaats veroorzaakt. En om dat te doen, moet ik de mensen enigszins opschrikken, want anders zullen zij de Amerikaanse droom blijven najagen en net doen alsof er niets mis kan gaan en dat het op den duur allemaal wel goed komt. Maar ik moet daarbij zien te balanceren tussen twee uitersten. Toen de Romeinse beschaving het punt bereikte waarop de mensen uit hun illusie begonnen te ontwaken, wat er toen eigenlijk gebeurde, was dat de mensen heel abrupt van de staat van complete ontkenning oversloegen op de staat van paniek en het gevoel van angst dat de situatie misschien niet meer omgedraaid kon worden en dat de dingen er zo slecht voor stonden dat het alleen nog maar erger kon worden.

Die omslag versterkte in feite de neerwaartse spiraal en maakte het neerwaartse momentum nog sterker. Dus, ik heb geen enkele wens om het Amerikaanse volk te wekken door paniekzaaierij – waar zo velen zich in bevinden – dat een ramp op de loer ligt en dat de economie instort en dat een of andere ramp deze natie treft. Zie je, mijn geliefden, dat heeft een averechtse werking.

Maar toch moet ik het Amerikaanse volk wekken uit de illusie dat als ze de huidige koers blijven volgen, alles goed blijft. Want dat is niet het geval. Dus nogmaals, het probleem, het grootste probleem in Amerika op dit moment, is dat het Amerikaanse volk nog niet ontwaakt is. Ze bevinden zich in een gesloten systeem en daarom breekt de neerwaartse kracht – die echt geen slechte kracht is maar gewoon wat Moeder Maria de samentrekkende kracht van de Moeder noemt – de maatschappij af en sommigen van jullie weten dit al.

En wat er dus moet gebeuren, is dat het Amerikaanse volk van deze realiteit bewust wordt gemaakt zonder in het andere uiterste, het bewustzijn van paniekzaaierij, het rampbewustzijn, terecht te komen. En wie – of wat – kan zo’n ontwaken teweegbrengen? Nu, maar één ding en dat is het Levende Woord dat door vele harten straalt – door veel harten en geesten stroomt – waardoor je hen een hogere visie geeft, dat hoewel het er slecht uitziet, dit niet betekent dat het alleen maar slechter kan worden, maar dat het in feite beter kan worden, omdat er een hoger doel is, er een hogere visie voor Amerika en het eigen persoonlijke leven van de mensen bestaat.

En daarom betekent het loslaten van het oude niet dat een beschaving instort en je alles verliest. Het betekent dat je de beperkingen van het oude transcendeert, hogerop komt en een betere maatschappij, een betere beschaving, opbouwt, één die zelfs op een nog hoger niveau ligt dan nu. En die ligt op een hoger niveau, omdat het mentale kader dat jij had gevormd, mensen geen mogelijkheid geeft om zich zelfs maar voor te stellen hoe een Gouden Eeuw in Amerika eruit zou kunnen zien. Nogmaals, zoals wij al eerder hebben gezegd, als wij jullie dit vertellen, dan zouden jullie ons beschuldigen van hopeloos optimisme, dat wij onrealistische utopisten te zijn. Wel, wij zijn utopisten, maar niet onrealistisch. Want de Gouden Eeuw is echt een feit. De enige vraag is hoeveel mensen op aarde die Gouden Eeuw zullen meemaken.

Want ik ervaar het al als een levende realiteit in het etherische rijk. Het is gewoon nog niet naar beneden in het materiële rijk gebracht, waar jullie bewustzijn momenteel op gericht is. Maar het is al werkelijkheid op hogere niveaus. En dat betekent dat het naar beneden gebracht kan worden als jullie daarvoor de open deur willen zijn. En wat het eerst moet gebeuren, is dat er een bewustwording moet plaatsvinden van de waarheid dat er dingen moeten veranderen. Maar een bewustwording die mensen niet naar het tegenovergestelde uiterste laat doorschieten.

De machtselite is altijd verdeeld
Want, mijn geliefden, ik moet zeggen – zoals wij nu, in de boeken, vooral die van Moeder Maria en Maitreya  hebben uitgelegd –dat er altijd twee dualistische uitersten zijn. En wanneer we spreken over de machtselite, hebben wij het niet over één homogeen geheel op deze planeet. Want als de machtselite eensgezind was, zou elk aspect van het leven op deze planeet al in hun macht zijn.

Jullie denken misschien dat zij al veel macht bezitten. Maar als zij deze planeet volledig onder controle hadden, zou ik niet in staat zijn door een fysieke boodschapper deze boodschap uit te spreken. Dus je ziet dat er nog steeds een opening is, er nog steeds vrijheid is om het Levende Woord te laten stromen. En dit is natuurlijk het potentieel om een volk en een planeet te veranderen.

Maar de twee dualistische uitersten die door de machtselite zijn gevormd, de twee verschillende groeperingen van de machtselite, zijn allereerst degenen die proberen mensen in slaap te houden om te voorkomen dat ze wakker worden, omdat zij de krachten die in de tweede wet van de thermodynamica beschreven zijn, volledig ontkennen. Ze geloven echt dat zij een beschaving kunnen vormen waarin zij aan de macht zijn en dat ze die macht tot in het oneindige kunnen handhaven. Dat geloofden de Romeinen, de leiders van het Romeinse Imperium, ook. En zij waren wel de laatsten die wakker werden en beseften dat er dingen waren veranderd en dat zij de macht niet meer konden behouden.

Dan is er nog die andere groepering in de machtselite die het overneemt zodra de macht van de eerste machtselite begint te tanen. Zij zullen dan proberen hun voordeel uit die situatie te halen door paniek te zaaien en zo een neerwaartse spiraal in gang te zetten die onbeheersbaar wordt, zodat zij de oude orde kunnen afbreken en zich daarna als de nieuwe machtselite vestigen die de positie van de oude machtselite overneemt.

Als je hier een typisch voorbeeld van wilt, kijk dan eens naar Frankrijk voor en na de revolutie. De oude machtselite waren de koningen. En weer zie je het typische voorbeeld, dat zij zichzelf afgezonderd en in een isolement geplaatst hadden, een mentaal kader hadden gevormd waarvan zij geloofden dat het onaantastbaar was. Maar toch bracht de tweede wet van de thermodynamica op den duur een omslag teweeg. De contra-elite nam haar plaats in en zorgde ervoor dat de Franse Revolutie ontaardde, waardoor er heel veel hoofden rolden, wat geen enkele logica had. En zij vestigden zich vervolgens als de nieuwe machtselite. En zij werden al heel snel net zo tiranniek en overheersend als de oude.

Nog zo’n typisch voorbeeld is Rusland voor en na de Bolsjewistische Revolutie. De tsaar is nog een voorbeeld van een leider die zichzelf afgezonderd en geïsoleerd had en niet bereid was de feiten onder ogen te zien. En nadat de revolutie vaste voet aan de grond had gekregen, stroomden de strijdkrachten van het Bolsjewisme binnen en vestigden zich. En ik durf te stellen dat iedereen die naar de geschiedenis kijkt, ziet dat de communisten in Rusland voor veel meer wreedheden, moorden en onderdrukking van het Russische volk verantwoordelijk waren dan de tsaren ooit daarvoor.

De Middenweg nastreven
Te vaak in de geschiedenis komt een natie van de regen in de drup, van het ene uiterste in het andere, terecht. En dat wil ik in deze tijd niet bij Amerika zien. Dus moet ik jullie – degenen onder jullie die openstaan voor dit Woord – vragen om jezelf discipline bij te brengen en naar de Middenweg te streven, de middenweg tussen de twee dualistische extremen – de ene die zegt dat alles goed is en dat je kunt blijven slapen, de andere zegt dat alles slecht is en dat het alleen maar slechter kan worden.

Mijn geliefden, ik wil graag dat het Amerikaanse volk wakker wordt. Maar ik wil haar niet door angst laten wekken. Ik wil haar graag met liefde gewekt zien worden – de liefde voor iets beters dan je tegenwoordig hebt, in plaats van de angst om naar een vurig brandende hel te gaan en je daarom bereid bent de macht over te dragen aan degenen die jou beloven dat zij jou uit die hel te kunnen houden – als jij hen maar blindelings volgt. Dus vraag ik jullie de discipline op te brengen. Ik weet dat veel mensen die voor onze woorden openstaan, juist openstaan omdat jullie het waanidee overwonnen hebben dat alles goed is. Je beseft dat er dingen moeten veranderen en je bent bereid alternatieve standpunten te bestuderen die jullie een ander perspectief bieden.

Maar velen van jullie hebben de Middenweg niet gevonden. Jullie zijn uit je evenwicht geraakt in die zin dat jullie naar de onheilsprofeten, de onheilsscenario’s kijken. En jullie zwelgen daarin, bijna zo veel dat je plezier beleeft aan hoe slecht het gaat, of hoe slecht jullie denken dat het gaat en hoe de mensen – al heel gauw – wakker zullen worden en jullie als de wijzen tevoorschijn komen die dit van te voren al hebben zien aankomen.

Dit is een neiging die wij zelfs bij veel spirituele studenten hebben gezien. En het wordt tijd dat jullie deze geneigdheid ontgroeien. Mijn geliefden, deze wereld, deze natie, gaat niet naar de verdoemenis – tenzij je haar absoluut met alle geweld naar de hel wilt zien gaan. Want zoals we geprobeerd hebben jullie te vertellen, wat je op de kosmische spiegel projecteert, wordt door de spiegel gereflecteerd. Dus wat willen jullie? Willen jullie een natie dat van het ene uiterste op het andere uiterste overgaat? Of willen jullie een natie dat de dualistische uitersten transcendeert en de Middenweg vindt? Nu, als jullie dat laatste willen, dan moet JULLIE de Middenweg vinden.

Hoe kun je verwachten dat de rest van de natie de Middenweg vindt als degenen die openstaan voor het Levende Woord haar niet eens kunnen vinden,? Ik vraag jullie op te houden naar die websites of e-maillijsten, of waar je die onheilsinformatie krijgt, te luisteren. En mijn geliefden, laat mij dit heel duidelijk zeggen. Ik geef toe dat er sommige onheilsscenario’s zijn waar misschien wel enige waarheid in steekt. Ik geef toe dat er samenzweringstheorieën zijn waar wel wat waarheid in zit. Maar ik moet zeggen dat er een laag negativiteit overheen ligt, om jou naar beneden te trekken en iedereen daarin mee te nemen. En als jij je ook maar enigszins voorgenomen hebt om student van de geascendeerde meesters te zijn, dan kun jij je door niets in jouw leven naar beneden laten trekken.

De meesters gaan omhoog!
Want wij houden ons niet bezig met naar beneden – we zijn bezig omhoog te gaan! Er is slechts één richting voor mij en die is OMHOOG! En als je mij wilt volgen, dan moet je met mij omhoog gaan, omdat ik niet stil sta en op jou wacht. Ik moet een Gouden Eeuw op deze planeet manifesteren en ik houd mij bezig met de taken van mijn Vader. Dus, als jij een student van Saint Germain wilt zijn, volg mij dan omhoog! God heeft mij niet gezegd dat ik de hiërarch van het Aquariustijdperk moest worden – ík heb die keuze gemaakt. En ik maakte die keuze niet uit pessimisme, niet met de gedachte dat deze wereld bezig was uiteen te vallen. Ik maakte die keuze, omdat ik het hogere beeld zag van het potentieel om die Gouden Eeuw te realiseren.

Het motto van alle pessimisten is door de eeuwen heen geweest: “Ik ben geen pessimist, ik ben een realist”. Er bestaat blind realisme en er bestaat realisme dat gebaseerd wordt op de visie van Christus. Er zijn natuurlijk optimisten die blind zijn, maar daar hoor ik niet bij. En ik wil niet dat jullie daarbij horen. Maar ook wil ik niet dat jullie bij de blinde pessimisten horen die denken dat zij realistisch te zijn door te geloven dat de dingen alleen nog maar slechter kunnen worden.

Denken jullie dat Jezus naar deze planeet gekomen zou zijn als hij dacht dat er geen hoop op verandering was? Nee! Waarom zouden wij ons inzetten voor een hopeloze zaak? Waarom zouden wij ons aan een planeet binden die gedoemd was naar de hel te gaan? Deze planeet is niet gedoemd om waar dan ook heen te gaan. Maar die natuurlijk het potentieel heeft omhoog te gaan en alle oude mentale kaders te transcenderen die mensen gevangen en in slaap blijven houden.

Dus, mijn geliefden – juist om dit punt nog eens te benadrukken – wat Amerika tegenwoordig nodig heeft, is dat het Amerikaanse volk een ander perspectief krijgt dat hen in staat stelt uit hun huidige mentale kader te stappen en vanuit een ruimer perspectief naar Amerika te kijken. Tot op zekere hoogte kun je dit perspectief op aarde krijgen door met mensen buiten Amerika om te gaan en zodoende Amerika buiten dat mentale kader om te bekijken. Maar ik moet zeggen dat je bijna nergens op deze planeet heen kunt gaan, waar ze niet hun eigen mentale kader hebben dat hun kijk op de werkelijkheid en Amerika filtert. Dus hoewel je iets van mensen uit andere culturen en naties kunt leren, moet jij die visie op een hoger plan brengen en op zoek gaan naar iets dat volledig boven het dualiteitsbewustzijn staat. En dat iets is, natuurlijk, het Levende Woord, wat het enige is dat jou in contact brengt met een waarheid die niet door de dualiteit kan worden beïnvloed en daarom niet een gesloten mentaal kader kan worden en niet onderworpen kan worden aan de krachten van de tweede wet van thermodynamica.

Jezus kwam 2000 jaar geleden om de fundering te leggen voor de gouden eeuw van Aquarius door een traditie te vormen waardoor de mensen rechtstreeks contact met het Levende Woord zouden krijgen en onderhouden – wat hen in staat zou stellen om Christusonderscheid te ontwikkelen, zodat zij niet in de dualistische uitersten meegesleept konden worden en door die relatieve, dualistische logica verblind raken. Want de enige manier om te voorkomen dat je een gesloten mentaal kader, een gesloten systeem maakt, is door met iets buiten de dualiteit verbonden te zijn.

En het enige buiten de dualiteit is de universele Christusgeest – de LOGOS – wat gewoon een ander woord voor de Christusgeest is en in de meeste Engelse Bijbels vertaald is met het Woord. Maar ik zeg dat het veel beter was geweest als het de LOGOS was gebleven. Want de LOGOS heeft een bredere betekenis dan het Woord. En ik zal Jezus dit zelf aan jullie laten uitleggen. Maar de waarheid is dat vanaf het moment dat de Schepper besloot wezens een vrije wil te geven, de universele Christusgeest werd geschapen om ervoor te zorgen dat zij nooit zouden kunnen verdwalen in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid, maar altijd een weg terug zouden hebben naar de realiteit van het eenzijn. En die realiteit is de LOGOS, die op deze wereld door het Levende Woord tot uitdrukking wordt gebracht. Het is het enige wat je kan helpen aan het dualiteitsbewustzijn te ontsnappen zonder dat je gevoel van eigenwaarde wordt afgebroken.

Irak is een schoolvoorbeeld van een gesloten systeem
Wat er in Irak is gebeurd, is een schoolvoorbeeld van waar ik over gesproken heb – een natie die zich afzondert en zich in een isolement plaatst. Dit is al heel lang gaande in de Verenigde Staten – er bestaat een traditie van isolationisme en dat komt gedeeltelijk doordat Amerika een grote natie is. Je kunt naar andere grotere naties kijken – Rusland, China zijn uitstekende voorbeelden – naar hoe deze naties afgezonderd, geïsoleerd, kunnen raken door te denken dat zij de hoogst mogelijke beschaving hebben. Je hebt het zelfs ook bij kleinere naties in Europa, Engeland, Frankrijk, Groot-Brittannië en in mindere mate Spanje en Italië gezien. Maar de meeste kleinere naties zijn niet in die val gelopen, terwijl de grotere naties er opnieuw in liepen.

Ik denk dat het algemeen erkend wordt dat een van de ergste gruweldaden van de laatste eeuwen de Holocaust in Duitsland was. Maar de meeste Duitsers hadden geen idee van wat er in de concentratiekampen gebeurde, tot na de oorlog. En waarom hadden ze daar geen idee van? Omdat ze het niet wilden weten! Ze waren net als de Romeinen. Ze wilden de corruptie en de krankzinnigheid bij hun leiders niet inzien. Want als ze het wisten, dan hadden ze iets moeten doen om die leiders ten val te brengen en de macht over hun natie weer in handen nemen.

En dit is precies wat er tegenwoordig in Amerika ook gebeurt. Het Amerikaanse volk wil niets weten van de corruptie in Amerika. Ze willen niet weten hoe hun buitenlands beleid wordt overgenomen door de internationale machtselite die de president en zijn kabinet doodgewoon als marionetten laat dansen – die dansen als zij achter de schermen aan de touwtjes trekken. Het Amerikaanse volk slaapt en zij laten de president en zijn kabinet het incident van 9/11 als excuus gebruiken om zichzelf af te zonderen en zich in een isolement te plaatsen. Kijk eens naar de opmerking van de president toen hij zei: “Als je niet met ons bent, dan ben je tegen ons.” Is dat niet isolationisme tot in de kern? Is dat niet zwart-wit denken?

Want je kunt toch onmogelijk met je gezonde verstand zeggen dat iedereen die niet bereid is om mee te gaan op een militair avontuur in Irak, tegen de Verenigde Staten is of het terrorisme steunt. Misschien hadden die landen een meer vooruitziende blik dan de Amerikaanse regering, die hen vanuit een gesloten mentaal kader naar de wereld liet kijken met het idee dat hun mentale kader hen een juiste voorstelling van de wereld gaf.

En dat het volk toeliet dat dit gebeurde. Ze lieten toe dat de Patriot Act hun burgerlijke vrijheden en hun zwaar bevochten vrijheid uitholde. En daarom lieten zij de president en degenen die achter hem stonden, hen in een militair avontuur in Irak storten. Waarom heeft dit – wat ik denk dat de meeste mensen zich tegenwoordig wel realiseren – het Amerikaanse volk in verlegenheid bracht? Welnu, juist omdat het volk niet op een andere manier wakker wilde worden. Omdat zij niet naar het Levende Woord wilden luisteren, werden zij onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica, waardoor hun eigen illusie de krachten opwekt die de illusie afbreekt en daarom het volk wekt.

En wat het gevaar is dat er in deze natie gebeurt – en wat er al gebeurt – is dat je dan ziet dat de tegenelite probeert verder te gaan met het momentum om de eigenwaarde van Amerika af te breken en het geloof van het Amerikaanse volk in hun natie en het vermogen van hun natie hierboven uit te stijgen, verder af te breken. En ze proberen dan de tegenovergestelde beweging te creëren, zodat zij het kunnen overnemen en Amerika kunnen meenemen in wat zij denken dat het enig ware wereldbeeld is, maar wat in werkelijkheid het tegenovergestelde dualistische uiterste is.

Dit komt al op gang en je kunt het zien bij de democratische leiders die denken dat zij een opening te hebben, maar toch vertegenwoordigen zij niet het Levende Woord. Ze hebben niet naar het Levende Woord gereikt. En dus zien jullie dat het allemaal blinde leiders zijn. En zolang het Amerikaanse volk de rol van de blinde volgelingen speelt, zal alles nog veel beschamender worden – in Irak en elders. Dus wie zullen de roependen in de woestijn worden, als de stem van het gezonde verstand, als de stem die met de Middenweg voor de dag komt? Nu, dat staat nog te bezien. Maar wij zijn bereid ons aandeel te leveren en iedereen te inspireren die er voor openstaat om in zekere mate het werktuig van het Levende Woord te zijn.

En wat ik in deze verhandeling dus doe, is haar tot het massabewustzijn te spreken, wat natuurlijk een alchemistisch kracht creëert. Want het Levende Woord, zelfs als het maar door één individu wordt uitgebracht – wanneer dat Levende Woord van boven komt en werkelijk leeft – mist haar uitwerking niet. En zelfs als niemand luistert, zal het effect hebben. En het zal dat alchemistische proces op gang brengen, zoals de katalysator bij scheikunde, die heel geleidelijk begint een proces op te bouwen. Maar naarmate de impuls sterker wordt, komt er ineens dat moment waarop de overgang naar een nieuwe fase plaatsvindt. En dan komen alle moleculen ineens op één lijn en krijg je samenhang. En dan krijg je de bewustwording, waarbij iedereen ineens wakker wordt en zegt: “Maar de keizer heeft niets aan! En de andere keizer heeft ook niets aan! Dus laten we naar iemand reiken die de Middenweg vertegenwoordigt.”

Alleen God is de Middenweg
Er bestaat geen enkele manier om de Middenweg te vinden, tenzij Amerika één volk onder God blijft. Want waarom schreven onze stichters die zin op? Wel, omdat zij zich de landen van Europa herinnerden, die één natie onder hun koning waren, die de machtselite op aarde vertegenwoordigde. De stichters zagen in dat tenzij je een regeringssysteem had dat gebaseerd werd op respect voor iets groters dan een aardse autoriteit – iets dat niet gemanipuleerd kon worden door het spelen van politieke spelletjes op aarde – tenzij je dat respect voor iets hogers had, je geen vrije natie in stand zou kunnen houden of zelfs zou kunnen stichten.

Dit was een geweldig vooruitziende blik, natuurlijk met een klein beetje inspiratie van mij en anderen. Maar zij waren bereid, in al hun onvolmaaktheid, hier de open deur voor te zijn. En wanneer je de waarheid kent, weet je dat de Onafhankelijkheidsverklaring werd opgeschreven door Thomas Jefferson, die op een boerderij hier in Virginia woonde, een boerderij waar slaven werkten. En toch schreef hij die woorden neer opdat alle mensen rechten krijgen. En toch kon hij die niet aan zijn eigen slaven geven, omdat hij nog te zeer aan zijn eigen comfortabele levensstijl gehecht was. Maar desondanks was hij toch wel in staat de open deur voor het Levende Woord te zijn. En ook Washington en de anderen, ondanks hun tekortkomingen. Dus nogmaals, wij verlangen niet dat de mensen volmaakt zijn, we vragen of je bereid bent elke staat waarin jij nu bent, te transcenderen. Het maakt niet uit hoe gebrekkig die is. Wat belangrijk is, is jouw bereidheid om te transcenderen en hogerop te komen, want daar zoeken wij naar.

Het Levende Woord is geen volmaakte situatie die nooit verandert. Het is juist het Levende Woord omdat het voortdurend transcendeert. Als jij het werktuig voor het Levende Woord wilt zijn, moet je bereid zijn voortdurend te transcenderen. Want er zijn opnieuw twee dualistische uitersten. Het ene is dat zoveel mensen denken: “O, maar ik ben niet volmaakt, hoe kan ik het werktuig voor het Levende Woord zijn? Hoe kan ik Jezus of de geascendeerde meesters vertegenwoordigen?”

Het tegenovergestelde uiterste zijn degenen die zichzelf in hun hoogmoed voor de gek houden door te denken dat ze alles al weten en het daarom niet nodig is dat het Levende Woord tot hen komt en hun gemakkelijke leventje verstoort. Ze denken dat zij beter dan God weten hoe zij deze planeet moeten besturen. En zo presenteren zij zich in de buitenwereld aan de mensen. Maar ze hebben geen contact met het Levende Woord. Want er zit geen leven in hen. Opnieuw, de Middenweg, de Middenweg, de Middenweg – evenwicht, mijn geliefden.

Het leven, de waarheid, vind je niet bij de beide dualistische uitersten, ook niet in het midden van deze twee uitersten. Alleen door de schaal van dualiteit te transcenderen, zoals Maitreya in zijn boek beter uitlegt dan ik het aan tijd heb om hier uit te leggen – voor het geval dat jullie tot het uiterste gaan door bij mij in slaap te vallen. Dus zal ik, zoals Jezus eerder deed, niet op mezelf vooruitlopen. Want ik zal weer terugkeren. Want zoals jullie aan mijn enthousiasme kunnen horen, heb ik veel meer levende woorden met jullie te delen.

Ik betuig mijn dankbaarheid voor jullie bereidheid om hier te zijn. Want zoals ik zei, als één persoon het Levende Woord spreekt is dat van invloed, maar hoe meer mensen aanwezig zijn, hoe meer dit effect door de hartvlam van allen vermenigvuldigd wordt. Deze boodschapper zou dus volkomen bereid zijn hier alleen te staan en dit woord naar buiten te brengen, zoals hij dat gedaan heeft toen hij alleen in hartje Berlijn stond en een dictaat aan het massabewustzijn gaf. Niettemin ben ik eeuwig dankbaar dat zo velen van jullie hier zijn, want daardoor krijgen wij een vermenigvuldigingsfactor, die jullie gevoeld hebben terwijl het licht door jullie heen stroomde toen jullie deze invocaties hebben opgezegd. Dus, mijn geliefden, mijn dankbaarheid, mijn dankbaarheid, mijn dankbaarheid. En ik zie ernaar uit jullie morgen weer te zien.