Zoek Innerlijke Vrede en breng die aan de Mensen!

ONDERWERPEN: Help ons de verkeerde leraren van Europa te ontmaskeren – Jullie weten dat de verkeerde leraren geen macht hebben

Geascendeerde Meester Patrick, 17 mei 2007

Noot: Dit dictaat werd op een conferentie in Ierland gegeven op de top van de berg Croag Patrick, vanwaar Saint Patrick is geascendeerd en geascendeerde meester Patrick werd.

Ik ben inderdaad Patrick en ik verwelkom jullie op deze berg die naar mij vernoemd is. Toch wil ik jullie eerlijk de waarheid vertellen dat ik hem slechts eenmaal beklommen heb. Want mijn missie was om onder de mensen in Ierland, niet te midden van de bergen in Ierland, te zijn. Want de bergen kunnen voor zichzelf zorgen, terwijl de mensen natuurlijk leiding nodig hebben en een voorbeeld om op te volgen – en daarom was ik dus hier.

Mijn geliefden, het weer dat jullie ondervinden, lijkt op hoe het voor mij was om in die donkere dagen naar dit eiland te gaan waar niemand op mij zat te wachten. Want de druïden en de koningen – die de mensen in hun macht hadden – wilden niet dat ik de mensen zou bevrijden door hen de ware leringen van Christus te brengen, dat het koninkrijk van God binnenin jou is en dat jij geen koning of kerk nodig hebt om voor jou te zorgen, om jou te redden.

Je hebt niemand nodig die magische rituelen, tekenen en wonderen kan uitvoeren. Je hebt de stilte binnenin jou nodig. De liefde in jouw hart. Het vuur in jouw hart. Dit is geen pad in de buitenwereld. Dus waarom heb je dan uiterlijke tekenen nodig? In die tijd hadden de mensen wel tekenen nodig en daarom manifesteerde Christus ze – zoals ik ook enigszins heb gedaan. Maar ik moet je zeggen dat die tijd vandaag de dag voorbij is.

Help ons de verkeerde leraren in Europa te ontmaskeren
We hebben mensen nodig die van binnenuit weten wat de ware lering van Christus is, wanneer ze die in de buitenwereld horen – omdat zij die van binnen al gehoord hebben. En soms hebben ze net iets uit de buitenwereld nodig om hen eraan te herinneren dat zij weten dat dit de tijd is om het koninkrijk in jouw innerlijk te ontdekken, dat innerlijke pad te demonstreren, zodat de mensen kunnen worden bevrijd van de tirannie van die kerk in de buitenwereld – van de verkeerde leraren in de buitenwereld die in veel vermommingen komen en die natuurlijk in veel verschillende vermommingen naar dit werelddeel Europa zijn gekomenen zich hebben opgeworpen als degenen die de mensen bezitten en macht over hen kunnen uitoefenen.

Mijn geliefden, daarom kwam Christus op aarde. Daarom zijn wij, die in de voetsporen van Christus getreden zijn, allen naar de aarde gekomen – om de mensen te bevrijden van de tirannie van die kerk in de buitenwereld, van een instituut in de buitenwereld dat zegt dat jij niets bent en dat jij hen nodig hebt om gered te worden. Dit zijn natuurlijk de verkeerde leraren. Degenen die – zoals Maitreya in zijn boek uitlegt – in hoger sferen zijn gevallen en zijn blijven vallen en zijn dat gevallen bewustzijn van de gescheidenheid van God en de gescheidenheid van de ware leraren en de ware herders van de mensen, blijven bevestigen.

Daarom zeg ik tegen jullie dat ik, Patrick, vanaf deze Heilige berg het oordeel over hen uitspreek, zoals ik dat in die donkere dagen vele malen in de dalen heb uitgesproken toen ik tegen hen in opstand kwam. De tijd van de slangen is voorbij in dit werelddeel Europa. Hun tijd is voorbij op dit eiland, Ierland. Hun tijd is voorbij op deze mooie planeet. En daarom zeg ik: “Hun tijd is voorbij!” En ik reken erop dat jullie dit in je hart bevestigen, iedereen die deze ware leringen die wij in dit tijdperk uitgeven, hebben ontdekt – die natuurlijk de ware leringen van Christus zijn, uitgebracht als voorbeeld, als een herinnering in de buitenwereld aan wat jullie al in je hart weten.

Jullie weten dat de verkeerde leraren geen macht hebben
Want, mijn geliefden, jullie weten heel goed dat er geen instituut en geen macht op aarde is die enig gezag, enige macht over jullie heeft. Want alleen Christus binnenin jou is je ware Heer en je ware Herder. Daarom zeg ik jullie, volg die innerlijke roeping en blijf daarnaar luisteren, zoals jullie mij daar 1500 jaar geleden naar zagen luisteren, zoals jullie Christus daar 2000 jaar geleden naar zagen luisteren, zoals jullie Moeder Maria naar zagen luisteren. Want degenen die het te boven zijn gekomen – degenen die zijn geascendeerd – waren degenen die naar hun innerlijke stem luisterden en die alleen een stem in de buitenwereld gebruikten als herinnering om contact te maken met hun innerlijke stem. En toen dat contact eenmaal was gelegd, wisten zij wie ze waren. Ze wisten waar ze naartoe gingen. En ze weken niet af van dat doel dat zij zich gesteld hadden, het doel dat zij gekozen hadden voordat zij incarneerden.

Jullie hebben allemaal die innerlijke leiding. Jullie hebben allemaal die innerlijke vastberadenheid. Jullie weten wie jullie zijn. Jullie kunnen heel snel te weten komen waarom jullie naar deze planeet zijn gekomen. En jullie hebben het vuur. Jullie hebben die wil, anders zouden jullie vandaag niet op deze bergtop zitten. Niet alleen ik – niet alleen Jezus en Moeder Maria – konden zich tegen de aanvallen van de duistere machten en de duistere energie en het massabewustzijn verzetten, die niet willen dat jij overwint, die niet willen dat jij hun niveau van bewustzijn ontstijgt. Jullie kunnen dat allemaal, want die zelfde God is binnenin jullie, die binnenin mij is, die binnenin Jezus was en tegenwoordig binnenin Jezus is. Het is de zelfde God, zeg ik jullie!

Want er bestaat geen andere God dan die ene ware God. En daarom zeg ik jullie: “Maak contact je met die God in jullie innerlijk!” Wees die innerlijke God in actie. En kom op gelijke hoogte met ons, want we zijn slechts jullie broeders en zusters, we zijn jullie maar een paar stappen voor. En hoewel de wind misschien kan waaien en de regen je misschien verblindt, wij zijn er. En wij wachten op jullie. En wij weten dat jullie in dit leven op ons niveau kunnen komen. Dus buig je hoofd en baan je een weg door de stormwolken, want je ZULT de top bereiken. En op de ware top van Zijn is er geen enkele wolk die jouw zicht op jouw eigen IK BEN Aanwezigheid en je oudere broers en zusters nog verduistert.

Als geschenk zal ik een buitengewone hoeveelheid van mijn ascensievlam verankeren – niet alleen op deze berg, maar overal waar degenen die de ware vlam van Christus en de ware liefde van Christus in hun hart hebben, bijeenkomen of waar ze alleen zijn. Zoals ik in het begin zei, wie heeft er in deze tijd nog tekenen in de buitenwereld nodig? Dus wat is het dwaas te denken dat er speciale plekken op aarde zijn en dat je alleen op die plekken licht kunt verankeren? Ik zeg niet dat er geen speciale plekken zijn; ik zeg dat degenen die Christus in hun hart kennen, weten dat waar zij zijn, een speciale plek is. Want zei de Heer niet: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.” En binnenin jou is, waar jij ook maar bent.

Dus vind dat innerlijke heiligdom. Vind die vrede van Christus, de vrede van Boeddha, waar geen wind waait en geen regen valt. Want alleen de eeuwige zonneschijn van de zon van jouw eigen IK BEN Aanwezigheid, de zon van Zijn, bestaat. Daarom draag ik jullie op in vrede te gaan, de vrede van alle heiligen die jullie zijn voorgegaan in hun ascensie. Ken die vrede. Draag haar met je mee waar jij ook maar bent en WEES die vrede voor de wereld. Want de wereld heeft niets anders nodig dan vrede, vrede, vrede, vrede!