Wat er met de Goddelijke Moeder en haar kinderen is gebeurd

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 april 2009

Mijn geliefden, het schilderij dat net beschreven werd – van het lichaam van de soldaat dat over het slagveld verspreid lag en de moeder die de lichaamsdelen ging verzamelen – was een beeld waartoe ik die specifieke kunstenaar heb geïnspireerd om te illustreren wat er met de Goddelijke Moeder is gebeurd. Het lichaam van haar kinderen ligt verspreid over het slagveld van het leven, het slagveld van de dualiteit.

En de moeder roept en zingt om haar kinderen te verzamelen, maar zij kunnen haar lied niet horen. Dus waar zoekt de moeder dan naar? Zij gaat op zoek naar degenen die het meest volwassen zijn onder haar kinderen – die de grootste mate van eenzijn met haar hebben, die beseffen dat zij de Goddelijke Moeder, die zich uitdrukt, zijn – die naar hen toegaan en de mensen toezingen op een manier die zij wel kunnen horen en die zij niet gemakkelijk kunnen negeren.

Nogmaals, je bent niet hier om hen van gedachten te laten veranderen, mijn geliefde. Je bent hier alleen maar om hen te tonen dat het mogelijk is om van gedachten te veranderen – dat jij dat gedaan hebt en dat zij jou niet kunnen dwingen om je bewustzijnsstaat te verlagen tot hun niveau.

Want je hebt ons horen spreken over de gesloten cirkel. Wat is de gesloten cirkel, wat is het gesloten systeem? Dit is de denkwijze van het ego en het gescheiden zelf. Wat is – als je alle uiterlijke camouflage van het gescheiden zelf verwijdert – de constante vraag die het ego naar buiten projecteert?

Dat is deze: “Erken mij. Zeg dat ik echt ben. Vertel mij welke illusie ik heb geschapen, het beeld dat ik over het leven heb, over God, wat ik ben, zeg mij dat ik echt besta. Bevestig dit. Bevestig mij. Bevestig mij. Bevestig mij.”

Hoe kun je mensen helpen die zo vastzitten in dit bewustzijn dat zij niet nog eens willen nadenken, willen overwegen, erover na willen denken, of zij misschien ongelijk hebben? Help je hen om hun illusie te bevestigen? Natuurlijk niet! Dus hoe kun jij hen dan helpen? Door te laten zien dat jij niet vastzit in die illusie, door daar stevig te staan en je niet door hen te laten aanvallen, belachelijk te laten maken, vragen aan je te laten stellen – maar jij blijft wie jij bent. En daarmee toon je aan dat zij jou, waar ze jou ook van betichten, niet mee kunnen slepen in hun bewustzijnsstaat.

En jij bevestigt niet dat hun bewustzijnsstaat juist is – jij bevestigt hoe irreëel die is. En daarom moet je werken aan je gehechtheid aan de reacties van andere mensen, want je kunt niet stevig staan als je het gevoel hebt dat jij verantwoordelijk bent voor anderen, als je gehecht bent aan hun reacties, of als jij je nog zo identificeert met je gescheiden zelf, dat je erkenning van anderen nodig hebt.

Jij bent een spiritueel wezen, mijn geliefde. Je bent hier om de mensen te helpen die in de dualiteit gevangenzitten. Verwacht niet dat zij ogenblikkelijk zeggen: “O, hij heeft gelijk”, op het moment dat jij je mond opendoet. Zij kunnen dat niet begrijpen. Begrijp jij dat niet?

En begrijp je dan niet dat jij om een ander te kunnen helpen, herhaaldelijk moet demonstreren dat jij de gemoedstoestand van iemand anders niet bevestigt. En daarom moet jij hen soms – zoals sommigen van jullie misschien bij je vrienden en familie hebben meegemaakt – aan jou laten twijfelen of laten aanvallen of schijnbaar vele malen laten afwijzen. Maar als jij gefocust blijft en er niet aan gehecht bent, mijn geliefde, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of iemand krijgt een doorbraak en begrijpt dat hij jouw voorbeeld kan volgen en naar een hogere bewustzijnsstaat reiken – en dus met jou meegaat. Of er komt een punt waarop de Wet van Vrije Wil zegt dat ze genoeg kansen hebben gekregen en hun oordeel krijgen, zoals we dat hebben genoemd. En dat betekent niet beslist dat ze in de hel komen, maar het betekent dat ze genoeg kansen van jou hebben gekregen en dat jij dan verder kunt gaan om te proberen anderen te helpen. En dan hoef jij die persoon of zelfs die bewustzijnsstaat niet meer tegen te komen.

Maar je begrijpt wel dat jij op het punt moet komen waarop jij niet meer gehecht bent aan wat voor bewustzijnsstaat ook die je tegenkomt. Dit is natuurlijk moeilijk te begrijpen. Weet je waarom ik dat begrijp? Omdat ik zie dat het bewustzijn dat jij zult tegenkomen bij andere mensen, mijn geliefde, het bewustzijn is dat jij nog niet in jezelf bent ontstegen.

Alle wonden die jij nog hebt, alle onopgeloste substantie die in jouw eigen wezen zit, zul je bij anderen tegenkomen, omdat het onopgeloste spul voor jouw eigen wezen een magneet vormt die deze andere mensen naar jou toe magnetiseert. En daarom is het natuurlijk het moeilijkst om je relatie tot die mensen te depersonaliseren en onthecht te blijven. Want juist de onopgeloste substantie in jouw eigen gedachten, de balk in jouw eigen oog, handhaaft de gehechtheid en een dualistische reactie.

Maar mijn geliefde, jij bent natuurlijk volwassen op het pad. Je kunt dit gaan begrijpen, je kunt je dit realiseren. En je kunt het heel snel toepassen en de opluchting voelen dat je niet hoeft te reageren op de manier waarop je dat altijd hebt gedaan. Ik hoef niet te bevestigen dat een lagere reactie klopt. Je hebt de optie om uit je eerdere reactiepatroon in dat kostuum te stappen, het als een kostuum te beschouwen en te zeggen: “Ik heb er genoeg van om die rol te spelen in het levensdrama. Het toont niet meer wie IK BEN.”

Hier zullen we het in de komende uitgaven over hebben. Maar ik wil je alvast een glimp laten opvangen van wat eraan komt, zoals ik heb geprobeerd om te bereiken wat er al eerder was, en het samen te brengen. En ik hoop dat je nu een nieuwe kijk op het spirituele pad hebt gekregen en waar het om gaat bij het spirituele pad, zodat je van richting kunt veranderen in plaats van altijd omhoog proberen te reiken.

Wees bereid om vanuit de nexus te beginnen. Alle delen van jezelf terug te halen. Haal alle delen terug van je lagere zelf, het Lichaam van de Goddelijke Moeder opdat zij allen heel kunnen worden, één. En wees daarom de kelk die de visie voor het koninkrijk van God en de Gouden Eeuw van Saint Germain kan ontvangen.

Ik dank jullie omdat jullie hier waren – wie je ook denkt te zijn. Want ik houd onvoorwaardelijk van jullie. Ik houd van wie je werkelijk bent en wie jij denkt dat je bent. En dus hoop ik dat ik de illusie heb verbroken dat de Goddelijke Moeder niet van je houdt. Want hoe jij je ook over mij voelt, hoe jij ook op mijn woorden reageert of niet reageert, ik houd van jullie vanwege die reactie.

IK BEN liefde, en jij kunt niet met een reactie aankomen die mij zal dwingen om niet meer van jullie te houden. Want ik kies ervoor om Eén te zijn met de Rivier van Leven.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.