De ware oorzaak van de moord op de Goddelijke Moeder

Geascendeerde Meester Master MORE, 29 juni 2008

Waar stuur ik nu dan op aan? Het is om je iets te laten begrijpen, een inzicht, dat gebaseerd wordt op je eigen ervaringen in dit leven en in deze tijd, van wat de echte oorzaak was van de moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië. Want dat was juist dit proces, van de neiging van jullie ego en de verkeerde leraren om gesneden beelden van God te maken. En wat is het doel van de Goddelijke Moeder, toen er een vertegenwoordiger was van de geïncarneerde Goddelijke Moeder? Nu, die heeft hetzelfde doel als Heer Krishna, als de Boeddha, als Jezus, als iedere echte spirituele vertegenwoordiger of leraar. Om de mentale kaders, de gesneden beelden die de mensen hebben gemaakt, te vernietigen en aan te vechten, want dit is de essentie van het pad.

Degenen die de Goddelijke Moeder hebben vermoord, kwamen in het bewustzijn terecht dat het mechanische pad wilde bewandelen, een gesneden beeld wilde aanbidden – dat hen de macht gaf, niet alleen over het beeld, maar over het pad, en dat hen de illusie gaf dat zij macht hebben over hun materiële omstandigheden. Zij waren niet bereid het gesneden beeld te transcenderen en hogerop te komen. Dus wanneer iemand hun gesneden beeld aanviel, wilden ze er bijna alles voor doen om die aanval de mond te snoeren. En in enkele gevallen gingen ze tot het uiterste door die persoon te doden, hetzij door hen de keel door te snijden in een tempel of door hen aan het kruis te nagelen.

Dus je begrijpt dat wat ik je hier probeer te verduidelijken, is dat er een paar onder jullie zouden kunnen zijn die het gevoel hebben dat zij op Lemurië waren en erbij waren toen de moord op de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder plaats vond. Toch probeer ik jullie een ander perspectief te geven, waardoor je beseft dat alle menselijke wezens op aarde dat bewustzijn hebben gehad en nog steeds vastzitten in het bewustzijn dat de moord op de Goddelijke Moeder heeft veroorzaakt.

De onwil om juist het bewustzijn te transcenderen dat voor de moord van de Goddelijke Moeder op Lemurië heeft gezorgd, elders, en de moord op de vertegenwoordigers van God door de eeuwen heen. Want dit is niet alleen met Jezus en de Goddelijke Moeder op Lemurië gebeurd, het is talloze malen gebeurd en het gebeurt tegenwoordig nog steeds. Zelfs in de vorm van psychische moord, omdat je degenen de mond snoert die erover hadden kunnen spreken en de maatschappij verder brengen.

Waartoe ik jullie oproep, is te beseffen dat wat overwonnen moet worden, dat bewustzijn is, de onwil om te transcenderen, om te zelf-transcenderen. En ik roep je ook op nu te beseffen dat ik dit niet zeg om je een schuldgevoel te geven. Ik zeg het eigenlijk om je misschien een aanleiding te geven, zodat je kunt zien of jij je hier schuldig over voelt. Want dan is er iets wat jij moet onderzoeken. Want hebben wij niet heel mooi uitgelegd hoe de Goddelijke Moeder zich voelt over de moord op haar vertegenwoordiger? Er is geen oordeel, er is geen boosheid, er zijn geen negatieve gevoelens – er is slechts onvoorwaardelijke liefde. En bij onvoorwaardelijke liefde is het zelfs niet eens nodig om te vergeven.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.