Laat je Visie méér zijn

ONDERWERPEN: Zonder visie komen de mensen om – Een levende of een dode visie? – Openstaan voor een nieuw inzicht – Geen vaststaande visie voor de Gouden Eeuw – Stoppen vlak voor het doel is bereikt – Een hoger inzicht in de zondeval – Oordelen is het kenmerk van het gevallen bewustzijn – Genoeg is genoeg!

Geascendeerde Meester El Morya, 21 oktober 2006

IK BEN DIE IK BEN El Morya, en ik ben eeuwig MEER. Daarom is er geen grotere vreugde dan wanneer mijn studenten hier beneden bereid zijn méér te worden, hogerop te komen, verder te gaan dan waar ze eerst zaten. En zodoende, mijn geliefden, feliciteer ik jullie ook met die bereidheid om verder te gaan.

Zonder visie komen de mensen om
Mijn geliefde harten, mijn toespraak vanmorgen is gericht op het oude gezegde: “Zonder visie komen de mensen om.” Maar toch zou ik je hier een hoger inzicht over willen geven. Ik zou je het méér willen geven van deze uitspraak. Want de oppervlakkige interpretatie van deze uitspraak zou natuurlijk zijn dat als mensen geen visie op de spirituele kant van het leven hebben, de spirituele werkelijkheid, ze verblind raken door de materiële wereld. En dan is hun leven helemaal gericht op materiële doelen, materiële wensen, materiële genoegens en materieel bejag. En dit zie je natuurlijk bij een groot aantal mensen op planeet aarde. En dat is al heel lang zo.

Het is waar dat op een bepaald niveau, zonder spirituele visie, de mensen zullen omkomen. Wat je ook in eerdere beschavingen die hun spirituele visie achter zich lieten, daadwerkelijk hebt gezien omdat zij al te zeer gericht raakten op iets in de materiële wereld – en daarna stortte de hele beschaving in en verdween. Maar er is een hoger inzicht in wat het betekent om geen visie te hebben. Want er zijn trouwens veel mensen op de aarde die wel een visie hebben dat er een spirituele kant aan het leven zit, dat er een God is, dat God bepaalde wetten heeft – en dat het opvolgen van die wetten een positieve ervaring en ertegenin gaan een negatieve ervaring creëert. Maar hoewel zij deze kijk hebben op de spirituele kant van het leven, is de vraag: “Is het een levende visie of een dode visie?”

Een levende of een dode visie?
Want mijn geliefden, niets wat van God komt, staat stil! Niets wat van God komt, staat stil! God is zelftranscendentie! Want zo schept de Schepper – door zijn vorige staat te transcenderen en méér te worden. Jullie kunnen een spirituele lering krijgen, een religieuze doctrine, en jullie kunnen denken dat dit alles is wat je moet weten over Gods realiteit. Maar als je visie stilstaat – niet groeit, niet méér wordt – dan is je visie een gesneden beeld geworden. En een gesneden beeld kan nooit de realiteit van God overbrengen.

Kijk naar de wereld, kijk naar de religieuze mensen, want aan hen kunnen alle spirituele mensen natuurlijk zien dat je, hoewel zij een visie hebben en beweren dat hun doctrines alles kunnen uitleggen wat je moet weten over het leven, natuurlijk kunnen zien dat hun visie een gesneden beeld is. Hun doctrines zijn gesneden beelden en ze gaan iedere zondag naar de kerk om de afgoden te aanbidden die helemaal niet lijken op de Levende God. Want hoe kan een beeld ooit de Levende God verbeelden? Daardoor mijn geliefden, zie je dat veel christenen zich aan een beeld van God vasthouden dat totaal geen voeling heeft met de realiteit. Want God is geen boos wezen in de lucht. Hij is de Levende, Liefdevolle God. God heeft geen enkele wens om iemand te straffen. God wil niet eens de duivel straffen, of Satan, of Lucifer of hoe christenen de tegenstander maar noemen.

God wil graag dat al het leven transcendeert. En dit is het enige wat ik wil dat jullie oppikken uit deze verhandeling. God wil niemand straffen. Want straffen zoals het door mensen gezien wordt, houdt vaak in dat je iemands groei inperkt. En God wil nooit iemands groei, transcendentie, tegenhouden. God wil alleen maar dat het leven vrij is, om méér te worden – zoals God constant méér wordt.

Het beeld van een boze en straffende God is inderdaad een verkeerd beeld, een gesneden beeld, dat voortkomt uit het dualiteitsbewustzijn. En het wordt gecreëerd omdat menselijke wezens die geïncarneerd zijn, de eigenschappen van hun eigen ego op God projecteren. Want jouw ego voelt zich bedreigd, voelt zich constant bedreigd. En daardoor wil jouw ego de baas zijn. En wanneer iemand anders zich niet aan de controle van jouw ego onderwerpt, dan wil jouw ego die iemand anders straffen. En de wens om te straffen, de wens om wraak te nemen, komt voort uit het gevoel van zich bedreigd voelen. En het gevoel van bedreigd worden, kan alleen maar uit onechtheid voortkomen.

Hoe zou iets echts ooit door iets bedreigd kunnen worden? Denk je dat God daarboven in de hemel zit en zich bedreigd voelt door de duivel? Denk je dat God in de hemel zit en zich bedreigd voelt door iets wat mensen op aarde ooit zouden kunnen doen? God wordt door niets bedreigd, en daardoor heeft God geen behoefte aan controle. Noch hoeft hij iemand te straffen die zich niet onderwerpt aan die controle.

Heel veel mensen hebben de visie dat er een God bestaat. Maar ze hebben een verkeerde kijk op wie God is. En daardoor zou men zich misschien kunnen afvragen, of het niet beter zou zijn om helemaal geen kijk op de spirituele kant van het leven te hebben? Want in veel gevallen moet ik je zeggen, dat degenen die geen visie hebben, die vastzitten in de materiële wereld, er vaak opener voor staan om iets te leren dan de mensen die zichzelf devote, religieuze mensen noemen, welke religie dat ook maar is.

Openstaan voor een nieuw inzicht
Als spirituele leraren – die alle geascendeerde meesters zijn – ontdekken wij vaak de kleinste opening bij de mensen die beweren dat ze het meest religieus of het meest spiritueel zijn. En dus, nu ik jullie een voorbeeld heb gegeven, vertrouw ik erop dat jullie kunnen inzien, zou ik jullie willen vragen in de spiegel te kijken en naar jezelf en je eigen visie te kijken. Er is niet één persoon op aarde die de volledige en totale visie op de waarheid van God heeft. Laat mij dat nog eens zeggen: “Er is niet één persoon op aarde die de volledige en totale visie op de waarheid van God heeft.” Er is nog nooit zo iemand geweest en die zal er ook nooit komen.

Want zolang je fysiek geïncarneerd bent, is het fysiek niet mogelijk om de volledige visie op God te krijgen vanwege het menselijke brein, het menselijke zenuwstelsel, is te beperkt om die visie naar jouw bewuste gewaarzijn te brengen. En mijn punt om deze voor de hand liggende uitspraak te doen, is jou te laten beseffen dat jullie allemaal je voordeel kunnen doen met het uitbreiden van deze visie, door je visie te vergroten.

Niemand vormt hier een uitzondering op. Heb ik mezelf duidelijk gemaakt? Dus dan zouden jullie bereid moeten zijn om naar jezelf te kijken – niet op een veroordelende, niet op een controlerende manier, niet op een straffende manier, bereid moeten zijn naar jezelf te kijken en te zeggen: “Zijn er elementen in mijn wezen die erop tegen zijn dat ik mijn visie vergroot?” En als je zo’n weerstand voelt, dan weet je dat jouw ego erachter zit. En hij heeft er een bedoeling mee, die is je in te perken, zodat hij de touwtjes in handen kan houden. En daarom wil hij niet dat jij jouw visie uitbreidt, vanwege wat er gebeurt wanneer jij dat wel doet. Welnu, je zult de waarheid ontdekken die jou bevrijdt uit de macht van jouw ego.

Nu spreek ik tot het collectieve bewustzijn van allen die uit die zwart-wit fase gekomen zijn van religieus zijn en naar het stadium zijn opgeklommen dat zij opener staan voor een spirituele lering, een hoger spiritueel inzicht. Dit omvat ook alle mensen in de new age-gemeenschap. Dus nogmaals, zoals wij in Europa gedaan hebben, spreek ik tot het collectieve bewustzijn en deze keer het collectieve bewustzijn van de hele planeet.

Het grootste probleem dat wij als spirituele leraren tegenkomen, is dat te veel mensen een spirituele leraar vinden die hun inzicht uitbreidt in de spirituele kant van het leven. En dan beginnen ze, na een poosje, te luisteren naar de subtiele stem van hun ego en de verkeerde leraren op deze wereld die hen vertellen dat ze nu alles weten wat zij moeten weten. En dus hoeven zij alleen maar te blijven doen wat ze nu doen, geloven wat zij nu geloven, en dan zullen ze verlost worden, op de manier die ze door hun leer hebben gekregen.

Ik moet zeggen dat de enig realistische hoop om planeet aarde te verheffen tot een Gouden Eeuw, is dat de top tien procent van de meest spirituele mensen hun bewustzijn blijven verhogen tot ze het totale Christusbewustzijn of een hoge mate van Christusschap krijgen. En omdat zij dit heel goed weten, maken de verkeerde leraren overuren om die spirituele mensen zover te krijgen dat ze deze doodlopende weg inslaan waarop zij het gevoel krijgen dat hun spirituele visie voldoende niveau heeft gekregen. En zij de visie hebben die ze nodig hebben.

Dus zoals ik al zei: dit is een illusie! Er is niemand die aan zijn spirituele missie kan voldoen zonder zijn visie te blijven verhogen zolang ze ademhalen in het materiële rijk. Ik moet zeggen dat er een substantieel aantal mensen in de new age-beweging zitten die een tijdje gegroeid zijn en daarna een plateau bereikt hebben die beneden de vervulling van hun goddelijke plan en hun hoogste potentieel zit. En ze zijn zich op hun gemak gaan voelen of misschien zelfs wel ontmoedigd, en dus hebben zij hun groei stop gezet.

Wat veel van jullie zijn gaan denken – omdat het de manier is waarop je ego en je lineaire, analytische geest denken – is dat het brengen van de Gouden Eeuw net zoiets is als een bepaalde vorm van spirituele campagne voeren om fondsen te werven met een hoogste doel. En wanneer er genoeg gebeden of decreten of rozenkransen of genoeg goede vibraties uitgegeven zijn, wij dan de top bereikt hebben en de Gouden Eeuw plotseling bestaat.

Maar zie je, mijn geliefden, de Gouden Eeuw is niet een vastgestelde hoeveelheid – kan niet in hoeveelheden uitgedrukt worden. De Gouden Eeuw betekent niet dat de maatschappij een bepaalde perfectie heeft verworven en dat het dan niet meer nodig is om te veranderen en te groeien. Want de essentie van een Gouden Eeuw is dat de maatschappij niet een statische staat van perfectie is, maar een continue staat van zelftranscendentie. Dit is de Gouden Eeuw. En in vorige tijdperken, toen beschavingen de Gouden Eeuw hadden bereikt, wat er voor gezorgd heeft dat die beschavingen afbrokkelden, was dat ze gestopt zijn met zelftranscendentie. En dus kwam die Gouden Eeuw stil te staan en de maatschappij ging een neerwaartse spiraal in.

Het is geen kwestie dat jullie de visie hebben dat als je een bepaald aantal dingen in de buitenwereld doet of een bepaalde waarheid begrijpt, je dan doet wat je moet doen om de Gouden Eeuw van Saint Germain tot stand te brengen. Nee, mijn geliefden, wat je moet doen om de Gouden Eeuw van Saint Germain tot stand te brengen, is de Rivier van Leven ingaan en in de Rivier van Leven blijven, die voortdurend stroomt en verder transcendeert. Want alleen dan zul je de hoogst mogelijke bijdrage leveren om de Gouden Eeuw van Saint Germain en je eigen ascensie en Christusschap tot stand te brengen.

Stoppen vlak voor het doel is bereikt
Wanneer je naar de piramides kijkt, de Grote Piramide van Gizeh, zie je dat de Koningskamer op twee-derde hoogte van de piramide ligt vanaf de basis. En het merkteken van twee-derde is het niveau waarop het de bedoeling is dat de Christus verschijnt. Wat ik nu probeer uit te leggen, is dat een substantieel aantal mensen in de new age-beweging heel dicht bij dat merkteken van twee-derde in de buurt zijn gekomen.

Maar in plaats van nog harder te duwen om erbovenuit te komen, waardoor de Christus in hun wezen verschijnt, zijn ze op een of andere manier in de misvatting van hun ego gaan geloven, in een illusie van hun ego. En ze zijn stil gaan staan, ze zijn gestagneerd. En ze laten hun wielen draaien. En enkele van hen zijn ingespannen bezig en werken hard, maar ze komen nergens, omdat ze niet bereid zijn hun visie te vergroten om te zien wat er voor nodig is om over die hobbel heen te komen en het licht van Christus in te gaan. En de reden dat zij dat niet doen, is dat zij aan nog een illusie van hun ego gehecht zijn, die ze niet willen onderzoeken, zodat ze niet bereid zijn in de spiegel te kijken en te zien: “O, dit is mijn probleem, Ik ben degene die dat moet overwinnen.”

Een hoger inzicht in de zondeval
Ik moet eerlijk zeggen dat een substantieel aandeel van degenen die zich spirituele mensen noemen – in plaats van hun Christusschap te manifesteren – een bewustzijnsstaat zijn ingegaan die tegengesteld is aan hun Christusschap, waardoor ze eigenlijk geloven dat zij de meest spirituele mensen zijn, de meest ontwikkelde mensen, op de planeet. Maar toch moet ik zeggen dat zij in een bewustzijnsstaat zitten die kenmerkend, karakteristiek, is voor de gevallen engelen.

Soms wanneer mensen niet naar een uiterlijke lering willen luisteren, krijgen we geen andere kans ze te bereiken dan door te proberen op hun knoppen te drukken, zodat wij hen uit hun stagnerende visie kunnen slingeren, de verouderde visie die net als het water in een stilstaande vijver is tot het begint te rotten en te stinken. En zelfs de dieren het niet meer willen drinken, maar helaas blijven veel mensen uit een stinkende vijver drinken. En ze hebben altijd wel een verklaring voor de stank, dat het door de wereld komt of een ander zelfbedacht excuus.

Dus laat mij jullie nu een hoger inzicht geven in het concept van gevallen engelen. Want God heeft geen gevallen engelen geschapen. Dit zou je gemakkelijk moeten inzien, want hoe zou God iets kunnen scheppen wat niet volmaakt is? Maar door de hele christelijke religie heen en nog verder terug, zijn er veel mensen die geloven dat de duivel geschapen werd om te vallen, om te zondigen, om tegenover God te staan. Er zijn zelfs mensen in de new age-beweging die geloven dat het kwaad een noodzakelijke polariteit van God is en dat het universum niet compleet zou zijn als dat er niet was. Er zijn zelfs mensen die in de illusie geloven dat enkel door te vallen, door tegen God te rebelleren, mensen hun vrijheid kregen en dat het de bedoeling was.

Welnu, de waarheid is dat God nooit iemand onvolmaakt, slecht of duister geschapen heeft. Noch heeft God iemand geschapen om te vallen of te zondigen. Het is niet Gods bedoeling dat iemand moet vallen of tegen Gods wil rebelleren. Maar vanwege de vrije wil, hebben mensen – zelfbewuste wezens – de kans te rebelleren. Dit is een onvermijdelijke consequentie van vrije wil. Dus de waarheid is dat God en de spirituele wezens in de hogere rijken nooit onvolmaakte wezens geschapen hebben. Zij hebben zelfbewuste wezens geschapen die geschapen werden volgens het volmaakte concept en vrije wil kregen opdat zij de kans krijgen om hun identiteit mede te scheppen in overeenstemming met hun eigen keuzes.

Hoe is het dan mogelijk dat zo’n wezen valt? Welnu, dat kan omdat de consequentie van vrije wil is dat er de mogelijkheid moet bestaan tegen Gods wil in te gaan. En wat je in staat stelt om één te blijven met Gods wil, met de wet van God, is het Christusbewustzijn waarin jij jezelf één ziet met je hogere Wezen, dat helemaal teruggaat tot op je Schepper. En in dat eenzijn zou je er nooit van dromen om Gods wet te overtreden. In plaats daarvan breng jij je creativiteit en je vrije wil tot uitdrukking binnen het kader van Gods wet, waardoor je al het leven verheft.

Maar om vrije wil totaal te laten zijn, om de kans te krijgen tegen Gods wil in te gaan, moet het Christusbewustzijn een tegenstelling hebben, wat het bewustzijn van de antichrist is. Trap nu niet in de illusie door te denken dat het bewustzijn van de antichrist op een of andere manier nodig is om de Christus volledig te maken. Het Christusbewustzijn is volledig zelfstandig en heeft geen tegengestelde polariteit nodig. De Christusgeest heeft geen vijand nodig om tegen te vechten, omdat het Christusbewustzijn boven de dualiteit staat en er niets mee te maken heeft.

God heeft geen tegenstelling nodig. En daarom is het kwaad niet het tegenovergestelde van God. Op dezelfde manier heeft Christus geen tegenovergestelde nodig. En daarom is de geest van de antichrist niet de tegenovergestelde polariteit van de geest van Christus. Het staat buiten het eenzijn van de geest van Christus, is verwijderd uit het eenzijn van de geest van Christus. En hoewel deze verwijdering, deze gescheidenheid, enkel een illusie is, zullen degenen die in de sfeer van het bewustzijn van de antichrist stappen, denken dat de scheiding echt is, en mogelijk zelfs door God geschapen.

Dus wat maakt het dan mogelijk dat een engel in een eerdere sfeer een gevallen engel wordt? Welnu, de engel weigert op het punt te komen in zijn eigen onderhoud te voorzien. En dat is natuurlijk, het punt van Christusschap, het punt van Christusschap waarop je weet dat het koninkrijk binnenin jou is. En jij dus een volledig en heel en zelfvoorzienend wezen bent die de zon kan zijn die licht schijnt van binnenuit, omdat jouw Godvlam, waar je uit voortgekomen bent, door jou heen straalt.

En dit is de echte definitie van Christusschap – dat je een spirituele zon, z-o-n bent. En daardoor word je wat bekend staat als de zoon, z-o-o-n, van God. Omdat je dan weet dat je de nakomeling van God bent en jij je er als zodanig mee identificeert. Maar die levensstromen in hogere rijken, die weigerden een stap omhoog te doen naar dat niveau van Christusschap, hadden geen andere manier dan zich van het Christusschap af te scheiden. En toen de sfeer waarin ze leefden in vibratie verhoogd werd, moesten ze uit dat Christusschap stappen en naar het rijk der dualiteit, het rijk van de antichrist, gaan.

In het rijk der dualiteit zijn er een groot aantal bewustzijnsstaten gemaakt. Al deze bewustzijnsstaten zijn onecht. Oorspronkelijk bestonden ze niet eens natuurlijk. Maar omdat wezens gevallen en in die bewustzijnsstaat gekomen zijn, hebben zij toen een bepaalde bewustzijnsstaat gecreëerd, een bepaald wereldbeeld, een bepaald momentum, die daarna geleidelijk elk willekeurige persoon getranscendeerd heeft en een leven heeft aangenomen als massa-entiteit, als een conglomeraat van bewustzijn.

Wat het een engel mogelijk maakt om te vallen, is dat hij uit het Christusbewustzijn en in dat bewustzijn stapt, een bepaald bewustzijn dat in het rijk der dualiteit bestaat. En hij begint de wereld vanuit dat bewustzijn te bekijken. En hij begint zich met dat bewustzijn te vereenzelvigen. Want zoals we uitgelegd hebben, is de kern van een zelfbewust wezen met vrije wil de Bewuste Jij, het bewuste zelf dat de zetel van je vrije wil en de zetel van je identiteit is. En dus heeft hij het vermogen om zich, óf te herkennen als de nakomeling van God, óf zich te vereenzelvigen met een wezen dat tegen God rebelleert.

Het bewuste zelf is geen gevallen engel – dat kan gewoon niet. Het is een individualisatie van God. Maar als de bewuste zelf toch in die mal, die rol, die bewustzijnsstaat, stapt, dan vereenzelvigt hij zich met een gevallen engel of een wezen met een bepaalde bewustzijnsstaat – of hij nu het concept van gevallen engel kent of niet – hij vereenzelvigt zich met die bewustzijnsstaat. En hij drukt dat in het materiële rijk uit, of waar hij maar verschijnt. Dus hij denkt dat hij niet meer kan zijn dan dat bewustzijn. En daarom raakt hij vast in dat bewustzijn.

Oordelen is het kenmerk van het gevallen bewustzijn
Mijn punt voor deze lange verhandeling, is je het besef te geven dat wanneer mensen vast zitten in één van die dualistische bewustzijnsstaten, het onvermijdelijk is dat ze heel erg kritisch worden en veroordelend naar degenen die niet in hun bewustzijnsstaat vastzitten. En daarom is mijn punt hier dat als je naar mensen kijkt, misschien zelfs naar jezelf durft te kijken en zegt: “Heb ik de behoefte om anderen te bekritiseren? Voel ik de behoefte om anderen te veroordelen? Voel ik de behoefte om anderen te evalueren? Kan ik herkennen dat er in mijn achterhoofd altijd een stemmetje is dat altijd een proces aan de gang houdt van kritiek uitoefenen, veroordelen, alles evalueren, vergelijken met een of andere norm waar ik me niet eens bewust van gewaar ben? Kan ik herkennen in mezelf dat er een neiging is om iemand de schuld te geven – mezelf de schuld te geven, anderen de schuld te geven, te bekritiseren, te veroordelen, naar onvolmaaktheden te zoeken, in plaats van naar het volmaakte concept te kijken?”

Mijn punt is aan te tonen dat te veel spirituele mensen niet bereid zijn naar dat niveau van Christusschap omhoog te stappen. In plaats daarvan zijn ze vast komen te zitten in één van de bewustzijnsstaten die oorspronkelijk door de gevallen engelen gecreëerd en versterkt zijn. En daarom zijn ze veroordelend geworden en kritisch op alles wat anders is dan die bewustzijnsstaat en de eigenschappen ervan.

Ze zijn voortdurend bezig alles wat in hun buurt komt te beoordelen en evalueren. Omdat het net is alsof zij een mentaal kader hebben, en elk idee dat ze krijgen moet in dat kader passen en in een laatje gelegd met een label erop, zodat ze het gevoel hebben dat ze het idee onder controle hebben en hun ego zich niet bedreigd voelt door het idee. En zodat de mensen zelf, het bewuste zelf, niet de drang voelen om uit het mentale kader te komen, om buiten het kader te denken.

Wat ik wil dat jullie opmaken uit deze lange verhandeling is dat zelfs al heb je een heel verfijnde kijk op de spirituele kant van het leven en een verfijnd inzicht in de leringen van de geascendeerde meesters in de buitenwereld, het nog steeds mogelijk is dat je vast komt te zitten in een bewustzijnsstaat die niet de bewustzijnsstaat van de geascendeerde meesters is, maar het bewustzijn van de gevallen engelen. Of jij nu werkelijk van boven gevallen bent, of dat jij voor een reddingsmissie kwam, of dat jij vanuit de aarde geëvolueerd bent, maakt niet echt wat uit. Wat wel wat uitmaakt, is dat zolang je in een bewustzijnsstaat bent die de kenmerken van het gevallen bewustzijn heeft – het veroordelen, het oordelen naar de uiterlijke schijn, zoals Jezus gezegd heeft – zolang je nog in dat bewustzijn zit, breng jij niet jouw Christusschap tot uitdrukking. En daarom ben je niet echt een student van de geascendeerde meesters. Je bent niet echt een student van El Morya, omdat je weigert méér te worden.

En in plaats van méér te worden, en constant te transcenderen, heb je een hoogste limiet geaccepteerd. En nu besteed jij je aandacht aan het beoordelen van anderen van wie jij denkt dat zij niet aan jouw norm voldoen, de norm die jij hebt gebruikt om jezelf in te kaderen – en die jouw ego nu gebruikt om de baas te zijn over alle anderen en hen in te kaderen, zodat zij jouw visie niet in de war brengen door aan te tonen dat er nog iets meer is dan het kader.

Wij willen graag zien dat onze studenten verder gaan naar hun Christusschap in plaats van onze leringen in de buitenwereld te gebruiken om een kader te scheppen dat voorkomt dat zij hun Christusschap bereiken. En in plaats daarvan vast komen te zitten in het bewustzijn van de gevallen engelen, zodat zij, hoewel zij ontkennen dat ze gevallen engelen zijn, in werkelijkheid wel als gevallen engelen reageren, terwijl ze hun acties en hun oordelen rechtvaardigen met de leringen van de geascendeerde meesters. Mijn geliefden, dit is zo bespottelijk, dat ik mijn ontevredenheid erover nauwelijks tot uitdrukking kan brengen.

Genoeg is genoeg!
Ik zeg tot het collectieve bewustzijn van deze planeet: “Genoeg is genoeg! Ik, El Morya, heb hier genoeg van!” En het wordt tijd dat mijn studenten overal ter wereld, degenen die beweren verwantschap met El Morya te voelen, over deze nonsens, deze illusie, heen stappen en beseffen dat ik niet een boze of oordelende meester ben. Ik ben een strenge meester. Ik ben een directe meester. Maar ik ben niet boos, oordelend of wraakzuchtig. Ik veroordeel niemand. Ik veroordeel de mensen niet die anderen veroordelen. En de mensen waar ik het over heb, beoordeel ik al helemaal niet. Ik voel niets dan liefde voor jullie.

Maar mijn liefde is de sterke liefde van de Vader die zegt: “Het wordt tijd om volwassen te worden!” Het wordt tijd om op eigen benen te gaan staan en je Christusschap te krijgen. Want ik Morya, heb jullie nodig. Ik heb jullie nodig om dat Christusschap te bereiken en te getuigen van de waarheid van zelftranscendentie, de waarheid van het spirituele pad dat je verder kunt gaan dan het bewustzijn van de gevallen wezens. En je kunt stoppen met oordelen en je kunt in de Rivier van Leven Zijn en met die Rivier van Leven meegaan en Eén Zijn in jullie Christusschap. Wees Eén in het lichaam van God op aarde. Zodat de organisaties en labels in de buitenwereld er niet meer toe doen, omdat jullie weten dat jullie afgezien van deze uiterlijke omstandigheden één zijn met dat lichaam van God.

Ah, mijn geliefden, het bewustzijn van veroordelen zorgt ervoor dat spirituele mensen overal op de planeet hun eigen kleine sfeertje creëren, hun eigen mentale kadertje, en zeggen: “Wij hebben de juiste lering. Wij hebben de hoogste lering. Wij hebben de hoogste goeroe. En daarom zijn wij beter dan anderen. En wij worden gered en deze mensen moeten in ons kader komen om gered te worden.” En dan krijg je een situatie in de new age, de spirituele gemeenschappen van tegenwoordig, waardoor de krachten van deze wereld niet hoeven op te draven en hun verdeel-en-heerstactiek gebruiken, want de mensen zijn al verdeeld. En dit is het enige wat de verkeerde leraren nog moeten overwinnen.

Het wordt tijd dat jullie beseffen dat er een universeel spiritueel pad is achter alle leringen, goeroes en organisaties in de buitenwereld. En dit is het pad dat de mensheid moet ontdekken in dit tijdperk. En de essentie van dat pad is zelftranscendentie. En dit moeten jullie aan de wereld demonstreren – dat het mogelijk is om te transcenderen, om het bewustzijn van oordelen te transcenderen dat ervoor zorgt dat volken en beschavingen stagneren tot ze van binnenuit uit elkaar vallen. Sla acht op mijn woorden! Vergroot je visie! Kijk verder dan je huidige kader. En in de eerste plaats, houd op te denken dat El Morya in één van de kaders past die door een organisatie op aarde werd gemaakt. Ik pas in geen enkel kader, want ik bent eeuwig MEER. Durf méér te worden en ontdek, ontdek opnieuw, de echte, levende IK BEN DIE IK BEN El Morya.