Kwantumberekeningen, de logica van Aristoteles en de evolutie van het universum

Vraag: De vraag gaart over kwantumberekeningen. Er is een lange periode geweest met het binaire systeem van enen en nullen die óf aan óf uit staan, niet allebei; nu komen kwantumberekeningen en kwantumfysici bij een doorbraak van veelvoudige staten, gelijktijdige staten, superpositie enzovoort. Het lijkt of er een parallel loopt met de lineaire lijn naar de sferische realiteit en ik vraag me af wat de positieve uitkomsten daarvan zijn en de richtingen die dat opgaat en wat het potentieel is, enz.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

Het is duidelijk dat de vorm van berekenen die er nu is, niet het hoogste stadium is in de evolutie van de computertechnologie. In mijn plan voor de Gouden Eeuw staan natuurlijk veel geavanceerdere vormen van berekenen. Kwantumberekeningen, zoals het populair genoemd wordt, is een terrein wat wel enig potentieel bezit, maar niet het ware potentieel heeft door de huidige binaire systeem van berekenen. Het is noodzakelijk om naar een meer geavanceerde vorm van berekenen toe te werken waar je niet alleen aan-uitsignalen hebt, maar een variëteit van signalen, bij wijze van spreken, van gradaties tussen aan en uit.

Je zegt nu misschien of het niet tegengesteld aan elkaar is dat iets zowel aan als uit kan zijn, maar de reden dat jij dat denkt, is dat wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op het denken van Aristoteles, zoals Astrea heeft gezegd. De logica van Aristoteles zegt dat een uitspraak waar of onwaar kan zijn, maar niet gelijktijdig zowel waar als onwaar. De waarheid is dat dit een heel beperkt perspectief is, omdat je een systeem creëert waarbij je begrip van de realiteit moet worden gereduceerd tot uitspraken die je met ‘ja’ of ‘nee’, of ‘waar’ of ‘niet waar’, of ‘aan’ of ‘uit’ kunt beantwoorden.

Mijn geliefde, wat heeft het hele universum geschapen met alle veelvouden die je ziet? Huidige berekeningen worden gebaseerd op het idee dat je door twee signalen– aan en uit – te combineren tot een serie, alle mogelijke informatie kunt coderen. Dit is een totale misvatting. Je kunt alleen de soort informatie coderen die je kunt uitdrukken met een ‘aan en uit’ binaire gedachtegang. De natuur is niet binair. Het universum is in haar huidige staat niet óf volledig ‘aan’ of ‘uit’. De big bang heeft niet ogenblikkelijk het huidige fysieke universum gemanifesteerd. Alles is geëvolueerd. Dit is gebeurd door een oneindige variatie in de combinatie van elementen die zich zelfs door de tijd heen hebben ontwikkeld, zodat er tegenwoordig meer elementen zijn dan in de tijd die de wetenschappers de big bang hebben genoemd – niet dat ik die specifieke filosofie en theorie aanbeveel.

Je moet begrijpen dat de mensen, om berekeningen haar volledige potentieel te laten bereiken, in staat moeten zijn om verder te denken dan de binaire gedachtegang, en er zijn mensen geïncarneerd die dat kunnen. Er zal pas een echte doorbraak komen wanneer die mensen op de voorgrond treden en zij in staat zijn om hun intuïtieve gevoel over wat die andere signalen zouden kunnen zijn, tot uiting kunnen brengen. Dit is te technisch voor de kennis van de boodschapper, maar er zijn mensen geïncarneerd die berekeningen op een hoger niveau kunnen brengen als ze zich op mijn visie hierop afstemmen.

Nu moeten we ook herkennen dat er soms tijden zijn waarin wij technologie moeten uitbrengen die de mensheid op een hoger niveau brengt, maar niet de allerhoogste vorm van technologie is, zoals ik al eerder heb gezegd. Berekeningen kunnen maken, is gewoon een hulpmiddel. Het is niet zo dat er een moment komt waarop computers alle problemen kunnen oplossen. Computers zijn maar een van de vele werktuigen die de Gouden Eeuw zullen brengen. Ze zijn zeker niet de enige, omdat de Gouden Eeuw alleen maar komt als meer mensen zich afstemmen op de ideeën die uit mijn gedachten voortkomen, zoals ik heb gezegd.

Het is zoals de logica van Plato zegt, dat er ideale vormen in een hoger rijk bestaan die je naar het fysieke niveau kunt brengen. Wat er aan de filosofie van Plato (in ieder geval in specifiekere zin) ontbrak, was dat hij niet helemaal besefte dat dit met de menselijke geest gebeurt, omdat jullie medeschepper zijn. Uiteindelijk is intuïtie de sleutel om de Gouden Eeuw te brengen, niet een bepaalde supercomputer maken die ineens alles weet. Zoals Astrea heeft gezegd, om alles over de details van het universum te weten te komen, worden er in de eerste plaats computers gebruikt, en die zijn daar ook geschikt voor, maar ze helpen je niet om het geheel te begrijpen.

De technologie is veelbelovend en er komt een doorbraak in het maken van berekeningen. Berekeningen bereiken pas haar volledige potentieel als de huidige materialistische denkwijze wordt getranscendeerd door een groter aantal wetenschappers en technici, uitvinders, economen, politici en mensen in het algemeen, zodat zij kunnen accepteren dat het universum niet materialistisch is, niet mechanisch van aard is.

Als je er goed over nadenkt, is het huidige inzicht in de kwantumnatuurkunde, dat eerlijk gezegd onvolledig is, maar niettemin de reden dat er gesproken wordt over kwantumberekeningen en parallelle staten en al dat soort dingen meer, is dat de kwantumnatuurkunde ervoor heeft gezorgd dat men zich heeft opengesteld voor de mogelijkheid dat het universum niet mechanisch is. Isaac Newton heeft de filosofie gebracht die zei dat het universum volgens onveranderlijke wetten werkt, er waren dus geen uitzonderingen volgens het wereldbeeld van Newton. Volgens het wereldbeeld van de kwantumfysici bestaat altijd de mogelijkheid dat 99,9% van de tijd de bal niet door de muur heengaat, maar dat het wel mogelijk is dat dat de bal één keer wel door de muur heengaat. Dit toont feitelijk aan dat de wetenschap op het punt staat dat ze moet erkennen dat het universum niet mechanisch is, als we een hoger niveau willen bereiken.

Wat houdt het in dat het universum niet mechanisch is? Wat kan die gevarieerdheid creëren om het soms mogelijk te maken om de natuurwetten te overschrijden die meestal functioneren? Wat zou die natuurwetten misschien onnodig kunnen maken, zodat wij ze transcenderen naar een hoger niveau? Welnu, dat is nu juist het bewustzijn en daarom komt er een moment waarop de wetenschappers naar het menselijke brein zullen kijken en hoe dat brein informatie verwerkt, omdat het een veel subtielere manier is, een manier met veel meer facetten. Dit is opnieuw de sleutel om de toekomst van berekeningen te begrijpen, omdat je informatie niet op een binaire manier codeert, maar op een manier die veel meer facetten heeft. Nogmaals, er zijn mensen die dicht bij een doorbraak zijn en dit begrijpen en die in staat zijn om zich af te stemmen op de ideeën die ik graag wil uitbrengen.