Het internet en privacy

Vraag: Bespreek de Anonieme beweging alsjeblieft.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2016

Een algemeen commentaar is natuurlijk dat er in de Gouden Eeuw niets anoniem zal zijn, omdat de mensen bereid zullen zijn om te gaan staan voor hun ideeën, wat zij bedoelen, wat zij doen. Ik heb al eens gezegd dat er een moment zal komen dat tegenwoordig nog ondenkbaar is. Wat je tegenwoordig als je recht op privacy ziet, zal worden vervangen, omdat jij de verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je doet, en daarom ook niets hoeft te verbergen.

Je zou kunnen zeggen dat de omstandigheden tegenwoordig zo zijn dat mensen iets moeten verbergen en dat zij anoniem willen blijven, en dit is natuurlijk de praktische realiteit. Niettemin wil ik je de visie geven dat elke organisatie waarin mensen zichzelf verbergen, een geheime samenleving schept (je hebt het bij de Ku KLux Klan gezien, je hebt het bij de Vrijmetselaars gezien, je ziet het bij veel anderen) van dit soort gesloten gemeenschappen, die min of meer geheim zijn, die mensen iets laten doen zonder er verantwoordelijkheid voor te dragen, niet een model is dat in de Gouden Eeuw past.

Op het internet kun je zien dat mensen, in veel chatrooms en bij andere dingen, zich verbergen achter een virtuele identiteit en dan iets zeggen wat zij nooit zouden zeggen als hun naam bekend was. Dit is natuurlijk niet iets wat in de Gouden Eeuw past. Wij zijn op zoek naar een samenleving waarin de mensen bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te dragen.

In verband hiermee is er in feite al een grote behoefte om een deel van het internet zo in te richten dat je achter de identiteit van de mensen kunt komen, zodat zijn geen valse identiteit kunnen opgeven, maar gaan staan voor wie zij zijn en zich daarom kunnen uiten in de wetenschap dat iedereen weet wie zij zijn. Zij uiten zich ook op forums en in een context waar ze te maken hebben met andere mensen die bereid zijn naar voren te komen. In plaats van een virtueel debat tussen virtuele mensen, kunnen we dan een echt debat voeren tussen echte mensen die niet bang zijn om hun ideeën aan de man te brengen.