Alternatieve media

Vraag: Welke veranderingen in de media kunnen we in de Gouden Eeuw verwachten? Welke rol zullen die alternatieve media spelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2016

Natuurlijk zullen de media in de Gouden Eeuw dramatisch veranderen, zoals je met vrije energie ook ziet gebeuren, zal het ook met informatie gaan. Vrije energie is iets wat je niet in je macht kunt krijgen en monopoliseren, omdat dit niet uit één bron komt en zo begint het ook al te gaan met informatie.

Nu zijn er natuurlijk veel van wat je tegenwoordig alternatieve media noemt, die niet zo neutraal zijn of de goede bedoelingen hebben die ze presenteren. Je moet je in principe realiseren dat je niet blindelings op de media kunt vertrouwen, wanneer je in deze tijd leeft. Daarom moet je de vaardigheid ontwikkelen, terugkomend op wat Jezus zei over Christusschap, om de vibratie te voelen, zodat je een website van alternatieve media kunt lezen en al heel snel aanvoelt wat de vibratie ervan is. Hebben ze er een hogere bedoeling mee, of een lagere? Je hoeft niet eens te weten wat die is, maar je kunt gewoon voelen dat zij op een of andere manier je energie naar beneden halen en dan weet je dat het niet de juiste intenties heeft.

Omdat het internet vanzelfsprekend is gegroeid en de traditionele media heeft opgeschud, hebben de machtselite, de gevallen wezens, er alles aan gedaan om hiervan gebruik te maken. Zoals we al hebben gezegd, verspreiden ze zoveel informatie dat je compleet in verwarring raakt. Zij geven zoveel informatie uit dat de mensen hun geest afsluiten of zeggen dat het helemaal niet klopt.

Daarom is er eigenlijk maar één optie: onderscheidingsvermogen. Maar het is veel beter dan in de samenlevingen waarin de mensen helemaal geen informatie kregen. In ieder geval heb je nu zowel goede als slechte informatie, en daarom heb je nu iets wat je kunt gebruiken om je onderscheidingsvermogen te oefenen.