Word de Open Deur voor de Levende Christus

ONDERWERPEN: Hef een kelk op voor de Levende Christus – Is Jezus aan het kruis gestorven? – Eeuwige Overgave – Een nieuwe groet voor moderne discipelen – Eis je recht op de Christus op aarde te zijn.

Geascendeerde Meester Jezus, 28 mei 2006

Ik en mijn Vader zijn Eén. Ik en mijn broeder zijn Eén. Het universele Christusbewustzijn heeft, zoals alles in dit universum, een Alpha-aspect en een Omega-aspect. Zo is het Alpha-aspect van het universele Christusbewustzijn datgene wat de Bijbel de eniggeboren Zoon van God noemt, die in de hemel blijft en altijd Eén met de Vader is. Maar de Zoon van God die naar de materiële wereld afdaalt en het vleesgeworden Woord is, is de Levende Christus – die zich door ieder mens kan manifesteren dat besluit zijn of haar Christuspotentieel uit te oefenen en dan de open deur wordt voor die Levende Christus om de wereld in te stromen, dat Levende Woord de wereld in te laten stromen.

En dus wat jullie eerder vandaag zagen, was een voorbeeld van de Levende Christus die zich als de vlam van Godkracht uitdrukt. Maar er zijn zeven stralen, mijn geliefden. Dus het gevaar van jullie een voorbeeld geven, is dat jullie denken dat de Levende Christus zich altijd op die wijze moet uitdrukken. Maar ik zeg dat het niet zo is. Want Godkracht is de eerste straal en er is ook nog Godwijsheid, Godliefde, Godzuiverheid, Godwaarheid, Godvrede en Godvrijheid. Jullie kunnen, persoonlijk, momenteel op een van die andere stralen werken. En daardoor heb je het potentieel de open deur voor de Levende Christus te zijn die zich door jou als de kwaliteit van die straal uitdrukt. En wanneer je meesterschap over alle zeven stralen krijgt, kun je de open deur voor de Levende Christus zijn die zich op alle zeven stralen tot uitdrukking brengt, naar gelang de situatie vereist – afhankelijk van wat er nodig is om de persoon of personen met wie je praat een kop koud water in naam van Christus te geven. Zodat zij precies ontvangen wat ze nodig hebben om gewekt te worden en de volgende stap op hun persoonlijke pad te zetten.

Wees een kelk voor de Levende Christus
Zo, mijn geliefden, roep ik jullie aandacht op voor de noodzaak na te denken over het concept om Juist (Right) te zijn op elk van de zeven stralen. Juist zijn betekent in evenwicht zijn. Want zoals al gezegd is, het achtvoudige pad van de Boeddha is ‘Juist zijn’ door de middenweg te bewandelen. Als jullie terugdenken aan de eerdere voordracht, zie je dat Godkracht tot uitdrukking werd gebracht. Maar het was geen misbruik van Godkracht die je daadwerkelijk bij sommige christelijke predikers ziet die maar met hun preken over hellevuur en zwavel blijven doorgaan en daarom uit het evenwicht raken en natuurlijk kracht als de kracht van het ego aanduiden.

En ik moet zeggen dat het helaas mogelijk is dat sommige van deze mensen nog een bepaalde impuls van Godkracht uit vorige levens kunnen overhebben. En dan lijkt het alsof ze een heel krachtige toespraak houden en er kan natuurlijk een bepaalde stroom van de Heilige Geest door hen heen gaan, maar dit wordt vervormd door hun ego die wordt verblind door hun hoogmoed of door hun zucht naar macht. Zodat zij niet de Godkracht tot uitdrukking brengen die in overeenstemming met de Wil van God is en daarom probeert mensen te wekken zonder hen op enigerlei wijze proberen tot iets te dwingen of te manipuleren tegen de wet van vrije wil in.

Elk van jullie stuk voor stuk heeft – als jullie daartoe bereid zijn – het potentieel de open deur te worden. Dat betekent het pad te volgen, je psyche te helen, het ego te overwinnen, maar het betekent ook het ophouden van een kelk, zodat de Levende Christus in een voertuig kan stromen en het niet de parel is die voor het zwijn van het menselijk bewustzijn van de wereld geworpen wordt. En dus betekent het ophouden van een kelk, dat je een onderwerp bestudeert dat je na aan het hart ligt. Je bestudeert het, totdat je de concepten in je geest hebt opgenomen tot het punt dat de Levende Christus iets heeft om mee te werken en zich daarom door jou heen kan uitdrukken.

Dus wat je zonet zag toen Kim opstond om die voordracht te geven, hij geen idee had van wat er gezegd zou worden, behalve dat het over de drie jaar van mijn missie zou gaan. Maar omdat hij mijn leven heeft bestudeerd, erover gelezen en geschreven heeft en de Bijbel tot op zekere hoogte kent, had hij zijn voertuig voorbereid zodat het de kelk kon zijn om de Levende Christus doorheen te laten stromen – zelfs ondanks het feit dat zijn dagelijkse denkgeest zich hier niet op had voorbereid. En hetzelfde kan voor elk van jullie stuk voor stuk gelden wanneer jij je daarop voorbereidt. Zodat jij op elk moment dat je in een situatie terechtkomt waarin de Levende Christus zich door jou heen wil uitdrukken, niet van je stuk gebracht wordt en niet in de val loopt waar jullie soms allemaal in lopen door te zeggen: “O, nee, ik kan niet de Levende Christus zijn in deze situatie. Ik ben er niet klaar voor. Ik ben het niet waard. Ik weet niet voldoende. Ik ben te moe. Misschien morgen, maar nu niet.”

En heb ik niet gezegd: “Je weet niet wanneer de heer des huizes komt?” Je weet niet wanneer de Levende Christus gebruik van jou moet maken, omdat jij de enige persoon bent die een kop koud water aan een bepaald iemand kan geven die in een situatie in de buitenwereld, of in de blindheid van zijn ego, vastzit. En dan moet dat koude water in hun gezicht gespat worden, zodat ze kunnen worden gewekt en beseffen dat er een betere manier is om te leven, dat er meer in het leven zit.

Denk eens na over het concept van de bruiden die zichzelf gereed maakten door hun lampen in orde te maken, zodat ze klaar stonden toen de bruidegom kwam. Terwijl de dwaze maagden die hun lampen niet in orde maakten, er eerst op uit moesten om olie te kopen, en de bruidegom de bruidskamer dus al had betreden toen zij terugkwamen.

Is Jezus aan het kruis gestorven?
Mijn geliefde harten, ik zal jullie nu een lering geven over de vierde fase van mijn missie en leven – namelijk mijn dood aan het kruis en mijn wederopstanding. Er bestaan boeken op deze wereld die beweren dat Jezus Christus niet aan het kruis is gestorven – dat hij een of andere techniek had geleerd in de mysteriescholen van de oude wereld van hoe je tijdelijk je adem uit jouw lichaam terug kunt trekken, zodat het lijkt alsof het lichaam dood is, maar door bepaalde methodes weer tot leven gebracht kon worden. Er wordt beweerd dat de azijn die mij werd gegeven toen ik aan het kruis hing, een middel was om mij in staat te stellen mijn lichaam in coma te brengen en de ziel terug te trekken.

Dus, mijn geliefden, wat is ervan waar? Welnu, de waarheid is dat ik inderdaad aan de mysteriescholen van de oude wereld heb gestudeerd. De waarheid is dat ik inderdaad de techniek had geleerd om mijn adem terug te trekken, waardoor het lichaam in een toestand komt waardoor het in elk ziekenhuis in de moderne wereld dood verklaard zou worden. Ik was ook van plan, samen met een aantal supporters, de kruisiging te ondergaan en deze techniek te gebruiken om de indruk te wekken dat ik aan het kruis stierf en daarna weer tot leven werd gewekt.

Dit was mijn bedoeling. Maar dat is niet gebeurd. Want toen ik aan het kruis hing, besefte ik dat dit niet Gods Wil was. Het was inderdaad Gods Wil dat ik, Jezus Christus, door de ervaring van de fysieke dood heen zou gaan, ik het vertrouwen had dat of ik al of niet weer tot leven gewekt zou worden, in overeenstemming met Gods plan zou zijn. Zien jullie in, mijn geliefden, dat zelfs het bewustzijn dat de dood te slim af wilde zijn in zekere zin een gebrek aan vertrouwen van mijn kant was en dacht dat ik God op een of andere manier een beetje hulp moest bieden. En duso had ik een geest gecreëerd – een spookbeeld – van hoe mijn ascensie, mijn kruisiging, plaats moest vinden. En dit was natuurlijk een spookbeeld dat ik moest opgeven, terwijl ik aan het kruis hing.

Want ik merkte dat – toen ik begon aan het proces van mijn adem terugtrekken – Gods aanwezigheid zich uit mij terugtrok. En daardoor wist ik dat het niet Gods wil was om ermee door te gaan. En zodoende schreeuwde ik het uit in mijn bezoeking, niet wetend wat er daarna zou gebeuren. En toen gaf ik mij over, ik gaf de geest op, en liet mijn lichaam sterven.

En deze daad van totale overgave – bereid te zijn aan het kruis te sterven – was natuurlijk de sleutel van mijn wederopstanding. Dus waarom zou ik die geest opbouwen, waarom zou ik die geest creëren, die geest die nodig was om lichamelijk in leven te blijven in plaats van het aan God over te laten? Welnu, dat kwam deels, omdat mijn hele missie in Palestina was aangepast aan de opvattingen van de Joden. Ik deed en zei veel dingen die erop gericht waren de profetieën uit het Oude Testament te vervullen, zodat de Joden mij als hun Messias zouden accepteren en daardoor hun religie de wet en profeten van het Oude Testament zou laten ontstijgen die vanaf dat moment verouderd waren.

In de wetenschap hoe gesloten van geest de leiders van de Joodse religie en hun volgelingen waren, was het dus noodzakelijk om veel dingen te zeggen en te doen die specifiek op de vervulling van de gegeven profetieën over de komst van de Messias toegespitst waren. En met dat bewustzijn bouwde ik die geest op door te denken dat ik door dit proces van kruisiging zou kunnen gaan zonder dat mijn fysieke lichaam hoefde te sterven. En daarnaast was het mijn bedoeling om mijn missie elders voort te zetten.

Eeuwige overgave
Dus mijn geliefden, ik vertel jullie dit opdat jullie kunnen begrijpen hoe subtiel het ego kan zijn. En hoe je ego, tot op het allerlaatste moment van jouw spirituele pad en jouw spirituele missie op aarde, je erin kan luizen door een geest voor jouw missie op deze aarde te creëren. Ik vraag jullie hierover je gedachten te laten gaan en, nogmaals, van mijn voorbeeld te leren, waardoor je niet permanent in zo’n spookbeeld vastzit dat je door jouw ego of door andere mensen wordt opgedrongen. Want zoals besproken is, zou de wereld de aanwezigheid van de Christus kunnen erkennen, maar de wereld zal haar dualistische beelden over hoe de Christus zich in deze wereld tot uitdrukking moet brengen, eraan willen opdringen.

En het is heel gemakkelijk voor ons allemaal, wanneer wij in een fysiek lichaam zijn, om ons op subtiele wijze aan de wereld aan te passen, in plaats van volledig open te staan – God een schone lei te geven waarop hij kan schrijven. Dus vraag ik jullie erover na te denken om zolang je geïncarneerd bent, een bepaald gewaarzijn te handhaven van de noodzaak om voortdurend de geest op te geven. En daarom vraag ik jullie over het concept van eeuwige overgave na te denken, waarbij je het ego nooit toelaat jou het kunstje te flikken waardoor jij denkt dat je dan een soort keerpunt op het pad gepasseerd bent, en dat je dan boven jouw ego of de noodzaak tot overgave staat. Als je altijd bereid bent op te geven en als jij altijd alert bent op wat jij moet opgeven, kun je nooit voorgoed in het doodsbewustzijn vastzitten. Want ik zeg jullie, het levensbewustzijn is inderdaad de staat van eeuwige overgave en dus zijn wij die geascendeerd zijn en in de spirituele wereld verblijven, in die staat van eeuwige overgave.

En ik weet dat velen van jullie, door de christelijke dispensatie en andere organisaties, een geascendeerde meester op een of andere manier als volmaakt zijn gaan zien. En hoe kan die geascendeerde meester dan iets moeten overgeven? Maar begrijpen jullie dat een geascendeerde meester geen ego hoeft op te geven? Maar een geascendeerde meester heeft nog wel op ieder moment een identiteitsgevoel.

En toch, om zijn/haar plaats in de Rivier van Leven te behouden moet zelfs een geascendeerde meester – met bepaalde tussenpozen – zijn/haar huidige van identiteitsgevoel opgeven en een groter identiteitsgevoel aannemen en zo meer in het proces te worden. Dit proces eindigt pas als je het volle Godbewustzijn hebt gemanifesteerd, zoals je schepper dat door zijn voorbeeld heeft getoond. En zelfs dan houdt het niet op, zoals we zeker in het boek van Maitreya zullen beschrijven, dat te zijner tijd uitkomt.

Een nieuwe begroeting  voor moderne discipelen
Dus mijn geliefden, denk maar eens na over deze concepten en denk na over het concept van de gemeenschap van de Geest, de Heilige Geest. Want jullie hebben natuurlijk de grootst mogelijke kans die gemeenschap te manifesteren, vanwege de leringen die jullie hebben over het overwinnen van je ego en vanwege de hulpmiddelen die jullie in de rozenkransen en invocaties hebben gekregen en vanwege de liefde die jullie in je hart hebben.

Daarom vraag ik jullie te overwegen dat het eerste boek dat ik door deze nieuwe dispensatie uitbracht ‘The Christ is Born in You’ was. Want dat is wat de wereld te boven moet komen – de afgoderij van het christendom – en het concept te krijgen dat het mogelijk is dat de Christus in ieder mens geboren wordt. Maar ik zeg dat velen van jullie die het pad al vele jaren gevolgd hebben en ijverig de leringen gevolgd hebben en de instrumenten gebruikt hebben, verder zijn gegaan dan het punt dat de Christus in je geboren is. En nu zijn jullie op het punt gekomen dat je de inwijding moet ondergaan die ik op het kruis ondergaan heb, die geest, die laatste geest in jouw ego te laten sterven. En zo de Christus in jou geboren te laten worden. En daardoor wordt de Christus niet alleen in jou geboren, de Christus wordt in jou verheven.

En dus vraag ik jullie dit te overwegen en zelfs een kleine gewoonte onder jullie in het leven te roepen. Want de eerste volgelingen van de Weg van Christus bevestigden wanneer ze elkaar begroeten, wat voor hen het wonder van de christelijke dispensatie was, namelijk dat ik uit de dood was opgestaan. Denk nog eens aan het orthodoxe christendom dat zoveel aandacht vestigt op mijn kruisiging en mijn dood aan het kruis en het vergieten van mijn bloed waarvan verondersteld wordt dat het de zonden van de mensheid wegspoelt, dat ze vergeten dat het tweeduizend jaar geleden niet bijzonders was om gekruisigd te worden. In feite kon elke dief of crimineel gekruisigd worden. Maar hoeveel van hen zijn daarna uit de dood opgestaan?

En wat dus zo bijzonder aan mijn leven was, was niet dat ik aan het kruis stierf, maar dat ik opstond uit de dood en de verrezen Christus werd. Dus zeiden mijn vroege volgelingen wanneer ze elkaar ontmoeten altijd blij en opgetogen: “De Christus is opgestaan!’ en de ander zou de groet beantwoorden met de Omega reactie”: “Hij is opgestaan!” En vraag ik jullie dus dit naar een hoger niveau te brengen, zodat wanneer iemand zegt: “Christus is in je opgestaan!” de ander zegt: “Hij is opgestaan!” en bevestigt dat de Christus in jullie is opgestaan. En je kunt met deze groet spelen, er iets naar eigen creativiteit aan toevoegen, en bevestigen dat de Christus in jullie allebei is opgestaan.

Eis jouw recht op de Christus op aarde te zijn
En zodoende laat ik jullie achter met de noodzaak je recht op te eisen om de Christus in jouw wezen te laten opstaan, terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam bent. Om jouw Godkracht op te eisen, jouw recht op te eisen jouw individuele Christusschap en de gemeenschap van de Heilige Geest te manifesteren. Want ik zeg jullie dat het enige wat voor velen van jullie tussen je huidige stap op het pad staat en de overwinning om de open deur voor de Levende Christus te zijn, is dat jij jouw Christusschap moet opeisen, dat jij jouw Godkracht, jouw Godwijsheid, jouw Godliefde, jouw Godzuiverheid, jouw Godwaarheid, jouw Godvrede en jouw Godvrijheid moet opeisen – je recht opeisen de Christus op alle zeven stralen te zijn.

Dus overweeg dit in het diepst van je hart wanneer jij alleen bent en wees bereid dat Christusschap op te eisen. En dus nodig ik jullie uit om hier met mij te staan en je Christusschap in stilte of hardop op te eisen: “In de naam IK BEN DIE IK BEN Jezus Christus, eis ik mijn recht op om de belichaamde Christus en de Christus op alle zeven stralen te zijn.”

Mijn geliefde harten, ik dank jullie voor jullie bereidheid dat Christusschap op te eisen – zelfs al heb je het aarzelend gedaan. Want, mijn geliefden, oefening baart kunst en het is misschien nodig het een aantal keren te bevestigen voordat je voelt dat jij het met je hele wezen kunt opeisen. Maar als je er nooit aan begint, als je nooit dat Christusschap durft op te eisen, hoe kun jij dan die impuls opbouwen die tot de volledige verklaring en acceptatie leidt? Zo verzegel ik jullie in de onvoorwaardelijke liefde van mijn hart voor elk van jullie stuk voor stuk. Mijn geliefden, heb vrede in de liefde van Christus. Het is klaar.