Ik zal je uitzenden om te getuigen van de Waarheid van Christus in deze Tijd

ONDERWERPEN: Gezegend zijn de zachtmoedigen – Jouw ego als vervangende leraar – Het christendom prijst een boodschap aan die antichrist is

Geascendeerde Meester Jezus, 26 mei 2006

Waar twee bijeen zijn in mijn naam, BEN IK in hun midden. En zelden ben ik in zo’n staat van vreugde geweest als te midden van jullie zijn die hier vanavond zijn. Mijn geliefden, er is natuurlijk opwinding in de hemel. Er is natuurlijk opwinding in het etherische rijk, onder de geascendeerde meesters. Want ik moet zeggen dat er nog nooit een bijeenkomst op deze planeet is geweest waarin zo veel mensen zoveel inzichten in de essentiële concepten hebben gekregen als wij jullie nu gegeven hebben – en die ik in deze invocatie heb ondergebracht – en zich bereid hebben getoond te bevestigen dat zij het doodsbewustzijn overwinnen.

Mijn geliefden, ik zeg dit niet om voor hoogmoed te zorgen en elk gevoel ander dat jullie beter zijn dan anderen. Omdat jullie heel goed weten dat dit maar een egospelletje is en jullie dat moeten laten sterven. Dus ik geef jullie het realistische gevoel dat dit een geavanceerde lering is. Hij gaat werkelijk zo diep dat hij niet in vorige tijdperken gegeven kon worden, behalve als je teruggaat tot het Moederland in Lemurië, waar ongeveer gelijke leringen werden gegeven, maar slechts aan de hoger ingewijden in de tempels.

En daardoor wordt er in deze invocatie een kracht vrijgemaakt die immens is, wanneer je hem vanuit de Christusgeest opzegt. En ik voeg er graag mijn stuwkracht aan toe dat ik mijn dood heb overwonnen en mijn ascensie door jullie oproepen te behalen. Maar ik heb het gedaan toen jullie de invocatie opzeiden, omdat ik in jullie midden was, zoals IK altijd in jullie midden BEN juist op dit moment. Niet door een boodschapper in de buitenwereld, maar door de boodschapper in jullie innerlijk van elk Christuszelf van jullie.

Daarom betekent ‘in jullie midden’, niet alleen deze ruimte, maar buiten jullie. Want wat is jullie midden? Wat is jullie centrum? Welnu, dat is jullie hart, jullie hartchakra. En als jullie niet bereid waren geweest jullie hartchakra te zuiveren door de invocatie op te zeggen om het hart te zuiveren, dan had ik deze invocatie niet uit kunnen geven (Invocatie voor de Overwinning op de Dood).

Gezegend zijn de zachtmoedigen
Want slechts wanneer je een bepaalde zuiverheid van hart hebt, kun je God zien. Alleen wanneer je een bepaalde zuiverheid van hart hebt, kun je God binnenin jou zien. En enkel wanneer jij God ziet – tenminste een glimp van God – in jou, kun je jouw ego laten sterven. Want als jij weet dat als God binnenin jou is, hoe kun jij dan ooit sterven, wanneer jouw ego sterft. En daardoor zijn de zuiveren van hart gezegend, want zij zullen God zien. Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven.

En de zachtmoedigen zijn degenen die geen egospelletjes meer spelen, maar bereid zijn ze los te laten – om als een klein kind te zijn, dat bereid is om te leren, te groeien, je geest open te stellen voor steeds weer nieuwe concepten van de oneindige groei die de geest van God is. Heel veel mensen op aarde zijn zo bang voor de dood, dat zij er niet naar durven te kijken en in te zien dat ze zijn opgegroeid met een verkeerd beeld van de dood – zoals ze ook opgegroeid zijn met een verkeerd beeld van het leven. En daardoor kunnen zij zich niet bevrijden van de illusie die hen gevangen houdt in het doodsbewustzijn. Zij denken dat als zij die illusie opgeven, zij juist hun leven opgeven. Maar heb ik niet gezegd: “Degene die zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie bereid is zijn leven te verliezen, zal het behouden.” Hij of zij zal het echte leven dat de Godvlam is, waar jij een individualisatie van bent, vinden.

En zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, ben ik op deze wereld gekomen om te getuigen van de waarheid. En dit wordt gedeeltelijk gedaan door het gesproken woord, maar het gebeurt ook door jouw licht te laten schijnen voor de mensen opdat zij die Godvlam kunnen voelen die jij bent en weet dat er iets meer is dan het dualiteitsbewustzijn, het doodsbewustzijn. Want is het niet zo dat wanneer je leringen en concepten en ideeën deelt die in woorden worden uitgedrukt, het ego altijd een manier kan bedenken om ruzie te maken over wat jij zegt?

En zodoende kunnen mensen zich altijd, als zij gevangenzitten in hun ego, gerechtvaardigd voelen om af te wijzen wat jij zegt of op zo’n manier interpreteren dat het lijkt alsof zij zelf niet hoeven te veranderen. Ze hoeven die balk – dat ego – niet uit hun eigen oog te trekken. En daardoor kunnen zij op het verkeerde pad naar verlossing blijven – de brede weg die tot vernietiging leidt. Omdat het niet de manier is om jouw ego op te geven, maar jouw ego te bevestigen als je ware identiteit en als de ‘echte verlosser’ van jouw ziel.

Jouw ego als vervangende leraar
Toen jouw bewuste zelf de eerste keer besloot om zijn spirituele leraar de rug toe te keren – de vertegenwoordiger van God die je had in het rijk waarin jij je bevond toen je besloot met het dualiteitsbewustzijn te experimenteren – toen dat de eerste keer gebeurde, heb jij een beslissing genomen en die heeft ervoor gezorgd dat jij het contact met de leraar verloren bent. En daardoor voelde jij je alleen. En jij kon dat gevoel van alleen zijn niet verdragen en daarom heb je jouw ego gemaakt als vervangende leraar, als de vervanging voor de echte leraar, of het nu Lord Maitreya in de Hof van Eden was, of andere geascendeerde wezens in andere rijken en wereldsystemen. Want veel mensen komen natuurlijk van ver verwijderde plaatsen in dit universum en nog verder weg.

En dus is het echt waar dat veel mensen geloven dat hun ego en de prins van deze wereld hun ware leraren zijn. Er zijn zelfs mensen die geloven dat de duivel zelf de echte bevrijder van de mensheid is, omdat ze zeggen: “Tot we tegen God in opstand kwamen, hadden we geen echte vrijheid en vrije wil.” Er zijn mensen die serieus geloven dat zij door de daad om tegen God te rebelleren, echt vrije wil hebben gekregen. Maar mijn geliefden, als jullie al niet vrije wil hadden, hoe konden jullie dan de optie hebben om tegen God te rebelleren? En als God er echt op uit was jou in zijn macht hebben, waarom zou hij dan toelaten om tegen zijn wet te rebelleren en je van hem af te scheiden?

Ik weet dat jouw ego en de verkeerde leraren op deze wereld een arsenaal aan intellectuele argumenten hebben tegen deze simpele logica. Maar wanneer je met de onschuldige geest van een kind kijkt, besef je dat al dat intellectuele gedoe alleen maar een camouflage is en nergens op slaat. En op die manier kun je vermijden dat je de subtiele logica volgt van de verkeerde leraren op deze wereld die maar één doel voor ogen hebben. En dat is de Bewuste Jij door te laten gaan met denken dat hij gescheiden is van jouw hogere wezen en jouw God – en dat jij niet weer op eigen kracht één kunt worden met God, dat jij een verlosser van buitenaf nodig hebt.

Het christendom prijst een boodschap aan die antichrist is
Wat inderdaad de reden is dat de verkeerde leraren op deze wereld – geassisteerd door het ego van de mensen die in machtige posities zitten in de vroege kerk – erin geslaagd zijn om het christendom op de kop te zetten – om mijn leringen op de kop te zetten – en daardoor een heel verkeerd beeld van Christus hebben gepresenteerd. Het is helaas waar dat het doorsnee christendom tegenwoordig een doctrine onderricht die geheel van de antichrist komt, en daadwerkelijk van de geest van de antichrist komt, die de indruk probeert te vestigen dat je met geweld verlost wordt in plaats van overgave. Waarbij je de macht van het ego opgeeft en Gods macht accepteert, omdat zoals Hercules heeft gezegd, jij beseft dat de Wil van God jou niet vreemd is, omdat je weet dat God niet buiten jou is.

Duse, mijn geliefden, dit is daadwerkelijk mijn boek. Dit is een boek dat uitgegeven wordt door mijn Wezen. Het wordt uitgebracht door de geest van iemand hier op aarde die bereid is geweest het pad naar Christusschap, het Pad van Eenzijn, te bewandelen. Daardoor is dit boek een stroom in de vorm van een 8 tussen mij Boven en de auteur beneden, die het instrument is om dit boek te publiceren, niet als dictaat, maar als gezamenlijke inspanning. Zoals ik gezegd heb: “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk.” Daardoor werk ik Jezus tot nu toe en Kim werkt hier beneden.

(Jezus wil eraan toevoegen dat het boek alle concepten bevat die hij naar voren wil brengen in de discussie over de toekomst van het christendom. Zodoende is het boek geschreven om je een fundament te geven om te getuigen van de waarheid van Christus in deze tijd.)

Maar ik wil dat jullie erkennen dat jullie allemaal het potentieel hebben om in diezelfde positie te stappen door de onderste helft van een stroom in de vorm van het cijfer 8 te zijn tussen jezelf – het lagere wezen, de Bewuste Jij – en het Hogere Wezen waar jij uit voortgekomen bent, waaronder jouw IK BEN Aanwezigheid, de geascendeerde meester die van datzelfde Wezen komt. En jullie kunnen zelfs naar de hogere niveaus van je IK BEN gaan en de IK BEN DIE IK BEN en die stroom in de vorm van het cijfer 8 weer opnieuw vormen die de Rivier van Leven is die je tot medeschepper van God maakt.

Dit is het potentieel dat jullie allemaal hebben. En het is niet de bedoeling dat jullie allemaal boeken schrijven, maar het is wel de bedoeling dat jullie deel uitmaken van de nieuwe beweging die gericht is en bedacht om het christendom herboren te laten worden in deze tijd. En dit kan alleen gebeuren wanneer veel mensen, op den duur miljoenen mensen, bereid zijn om van de waarheid te getuigen. Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen, en ik heb mijn discipelen de wereld ingezonden om te getuigen van de waarheid.

En zodoende, als je bereid bent om dit van jezelf te accepteren, kunnen jullie aan jezelf werken, aan je angsten, aan je aarzeling, tot je beseft dat je als discipel van Christus geroepen wordt om te getuigen van de Christuswaarheid in deze tijd. En dan zal ik jullie, wanneer jullie eraan toe zijn, uitzenden, zoals ik mijn discipelen uitgezonden heb. Maar jullie moeten bereid zijn om die eerste stap te doen zonder te weten waar die toe leidt. En om op dat punt te komen, moeten jullie de diepgaande leringen van vanmiddag overdenken over het totaal opgeven van jullie concepten, jullie verwachtingen, van hoe jouw pad moet gaan, hoe jullie dienstbaarheid eruit ziet, wat jullie goddelijke plan inhoudt en hoe het zich moet ontvouwen. Geef het allemaal op, laat het van je afvallen.

Want mijn geliefden, enkel door dat op te geven, krijg je de ware onthechting die God door jou heen laat werken. En dit is een concept waar ik Moeder Maria verder over zal laten uitweiden, want zij – als vertegenwoordiger van de Moeder van God – heeft hier een uniek perspectief op.