Mogen mensen quotes uit de leringen gebruiken?

Vraag: Dank dat je naar Korea bent gekomen. Ik ben 32 jaar dominee en ik heb de Bijbel intensief bestudeerd. Ik heb Christus bestudeerd en er veel van geleerd. Ik realiseer me dat dit in deze zin, op dit toneel, het Christusbewustzijn is en ik vroeg mij af of ik quotes van de geascendeerde meesters in onze leringen mag gebruiken.

Antwoord van Kim Michaels:

Zoveel je wilt, zolang je maar een referentie gebruikt naar waar het vandaan komt. De meesters willen graag dat je hun leringen in verschillende contexten gebruikt. Vanzelfsprekend heeft Jezus veel gezegd en andere meesters hebben veel gezegd over de ware betekenis van de leringen van Jezus en de ware betekenis van veel quotes uit de Bijbel. Je bent vrij om die op elke manier die je wilt, te gebruiken.

Als het past, kun je een voetnoot geven waarin je zegt waar het vandaan komt, maar je mag onze ideeën ook gebruiken zonder voetnoot, maar alleen gebruik maken van een idee. De meesters willen dat hun ideeën bekend worden en mensen wekken, en dat houdt niet in dat ik met de eer ga strijken die hen toekomt. Maar als je het gevoel hebt dat het gepast is, dan zet je er een voetnoot bij, omdat de mensen dan naar de bron kunnen gaan en meer ontdekken.