De Onvermijdelijke Beslissing om je Ego te laten sterven

ONDERWERPEN: Denken dat jouw ego je verlosser is – Het verkeerde pad door jouw ego in leven te laten – Overwin waardeoordelen en ontdek het waarachtige gevoel van eigenwaarde

Geascendeerde Meester Jezus, 23 april 2006

Het is een eeuwige waarheid dat wanneer de student eraan toe is, de leraar verschijnt. Dit is een waarheid waar alle spirituele zoekers over na moeten denken. En dan moeten ze beseffen dat er verschillende niveaus in het begrijpen van deze waarheid zijn. In de beginfases denk je misschien dat de leraar buiten jou is – en dat het een kwestie van voldoen aan de vereisten van de buitenwereld is voor de leraar kan verschijnen – en dat de leraar het werk voor jou zal opknappen en jou in de hemel brengen, net zoals veel christenen daadwerkelijk geloven dat ik in de lucht zal verschijnen en alle goede christenen naar de hemel zal begeleiden terwijl ik alle anderen naar de hel zendt.

Mijn geliefden, dit is natuurlijk een primitief concept van wat een spirituele leraar is en wat hij voor jou doet. Maar het is het hoogste dat mensen op een bepaald bewustzijnsniveau kunnen bevatten, waardoor zij zich nog te sterk met hun ego vereenzelvigen en daarom niet in staat zijn uiteindelijk de verantwoording voor hun eigen leven, hun eigen pad – hun eigen verlossing natuurlijk – op zich te nemen.

Dus hebben zij hun ego de afgod Jezus Christus laten scheppen als de enige zoon van God, die de verlosser is die komen zal en met zijn bloed hun zonden zal wegwassen en hen in de hemel, of Gods koninkrijk op aarde, zal brengen. Dit is het gevoel van spirituele verlamming, wanneer je denkt dat jij zelf niets kunt doen. En daarom heb je een verlosser van buitenaf nodig om je in het koninkrijk van een externe God te brengen.

Denken dat jouw ego je verlosser is
Nu, mijn geliefden, hoewel dit een primitief idee is, is het zeker niet het meest primitieve idee over verlossing dat je op deze planeet ziet. Want het is inderdaad beter in een externe verlosser te geloven dan te geloven dat jouw ego de verlosser is. Want dan zie je in ieder geval nog in – wanneer je in een externe verlosser gelooft – dat er een autoriteit is die hoger dan jouw eigen ego staat. Maar wanneer je in de illusie gevangenzit dat jouw ego jouw verlosser is, dat jouw ego alles weet en dat het pad uitgezet door jouw ego – welke vorm dat pad ook aanneemt – je naar de hemel brengt, dan zit je zo in de val dat het voor een spirituele leraar vrijwel onmogelijk is jou te bereiken.

En dus, zoals jullie uitgelegd is, kun jij je niet aan de veters van de laarzen van jouw ego ophijsen. Mijn geliefden, dat kan niet!

Er zijn een hoop religieuze, spirituele en new ageleringen en -goeroes die je zullen vertellen dat het wel kan en dat zij je kunnen helpen dat te doen, of dat zij het voor jou kunnen doen, waardoor jij gered kunt worden zonder jouw ego los te laten. Ik moet je vertellen dat ze je voorliegen!

Ze weten – in de meeste gevallen – wel dat ze liegen. Maar ze liegen hoe dan ook, want ze zijn zich heel goed bewust van het oude gezegde dat er elke minuut een onnozele hals wordt geboren. Er zijn mensen die zo in hun ego vastzitten dat ze niet bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken. En dus maken deze valse goeroes een systeem, een filosofie, dat zegt dat je gered kunt worden, dat je het koninkrijk van God kunt ingaan, zonder de balk uit jouw eigen oog te verwijderen, zonder die balk zelfs te zien. Op die manier kun jij je eigen leven leiden met het gevoel dat je gered bent, dat je beter dan anderen bent, omdat je bij een spirituele filosofie of organisatie behoort of dat je deze ultieme goeroe volgt.

En zodoende kun je naar de balk in het oog van alle andere mensen kijken, met spirituele arrogantie op hen neerkijken en het gevoel hebben dat jij niet hoeft te erkennen dat jij dezelfde balk hebt – omdat jij ook een ego hebt – en dat je die moet verwijderen als jij gered wilt worden. In plaats daarvan kun je blijven geloven dat jij je pad naar verlossing kunt bewandelen zonder jouw ego onder ogen te komen, zonder de verantwoording voor jouw pad op je te nemen, zonder de absolute, de volkomen resolute, eenpuntige keuze te maken dat jij bereid bent het ego achter te laten om in het grotere licht van jouw Christuszelf en jouw IK BEN Aanwezigheid te wandelen.

Het verkeerde pad door jouw ego in leven te laten
Mijn geliefden, tegenwoordig is een heel groot segment van spirituele zoekers zeker op het juiste spoor, in die zin dat ze hun geest en hart voor iets buiten de traditionele doctrines om hebben geopend. Maar ze zijn in de val getrapt dat je spiritueel kunt groeien, dat je een hoger bewustzijnsniveau kunt bereiken, dat je kunt ascenderen, zonder afstand van hun ego te doen, zonder een absolute, resolute, eenpuntige keuze te maken die de verdeeldheid in je wezen overwint en zegt: “Ik ben bereid mijn ego te laten sterven! Ik ben bereid hem te overwinnen. Ik ben bereid hem achter mij te laten. Ik ben bereid het leven van het Christusbewustzijn te kiezen boven de dood van het dualiteitsbewustzijn.”

Dit is een heel resolute keuze. Dit is geen keuze waar je over kunt weifelen. Ik zeg niet dat iedereen op deze planeet er op dit moment aan toe is om die keuze te maken. Dat is waarom ik, 2000 jaar geleden toen ik op aarde was, niet iedereen opriep mijn persoonlijke discipel te worden. Maar ik moet je zeggen dat degenen die ik riep om mijn persoonlijke discipel te zijn, slechts één kans hadden en dat ze slechts één seconde hadden om hun keuze te maken.

Ik liep letterlijk op hen af en zei: “Laat je netten achter je. Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” En ik draaide me om en liep weg. En als zij hun netten niet achterlieten en met mij meegingen en die absolute keuze maakten zichzelf in te zetten om discipelen van Christus te zijn, dan moest ik ze achterlaten. Er was geen twijfel over mogelijk. Er was geen mogelijkheid er twee weken over na te denken om dan later terug te komen. Dat is gewoonweg niet de manier waarop het spirituele pad werkt.

Je kunt heel lang de tijd nemen om erover na te denken. Maar er zal een moment komen dat jij eraan toe bent een resolute toezegging te doen om een hoger niveau van het pad te betreden. En als je niet bereid bent die resolute keuze te maken en nooit meer achterom te kijken, dan kun je niet verder klimmen.

Je ego kan er misschien in slagen je te misleiden door te denken dat jij wel kunt opklimmen of dat je al naar een hoger niveau opgestegen bent, omdat jij per slot van rekening die goeroe in de buitenwereld volgt, jij tot die organisatie behoort, jij al die dingen in de buitenwereld doet, en jij al die leringen op intellectueel niveau begrijpt. En dat jij dan wel een gevorderde student zijn, je moet wel beter af zijn dan een jaar of tien jaar geleden, je moet wel beter af zijn dan al die andere mensen met wie jij je vergelijkt. Maar ik zeg jullie, het is allemaal een illusie die door jullie ego werd geschapen.

Omdat jij, zolang jij je met iemand op deze wereld vergelijkt, niet werkelijk op het pad naar Christusschap bent, dat het pad is van het ontdekken van jouw unieke individualiteit die verankerd wordt in jouw IK BEN Aanwezigheid en die verschilt van de individualiteit van ieder ander mens op deze planeet.

Overwin waardeoordelen en ontdek het waarachtige gevoel van eigenwaarde
Dus één van de duidelijkste aanwijzingen dat jij nog steeds in jou ego gevangenzit, is wanneer je waardeoordelen hebt en vergelijkingen maakt, de ene lering met de andere vergelijkt, jezelf met anderen vergelijkt en denkt dat er slechts één waarheid of één hogere waarheid bestaat. Dit zijn slechts de vergelijkingen van het ego, de geest van zinloze rivaliteit. Omdat er geen rivaliteit op het pad naar Christusschap bestaat. Jij bent een uniek, mooi, prachtig individu, door God geschapen. Jouw taak op aarde is je te verenigen met het hogere Wezen dat jij bent, de ware individualiteit in jouw IK BEN Aanwezigheid – en vervolgens dat unieke tot uitdrukking te brengen. En wanneer jij beseft dat jij uniek bent en dat God jou liefheeft met dezelfde onvoorwaardelijke liefde als die hij voor alles heeft, smelt die geest van zinloze rivaliteit weg en bestaat niet meer.

Dan besef je dat jij een heel nieuwe benadering van eigenwaarde kunt vinden. Want ik begrijp dat veel van de mensen die de valse goeroes volgen, hen volgen omdat ze vele levens lang gekleineerd zijn. Veel van de meest spirituele mensen, de meest vriendelijke en liefdevolle mensen op aarde bezitten inderdaad een laag gevoel van eigenwaarde, omdat ze door de krachten op deze wereld, de prins van deze wereld, gekleineerd zijn, die hen verteld heeft dat zij het bij het verkeerde eind hebben met hun spiritualiteit, dat zij niet deugen, dat zij niet zo moeten handelen, dat zij een leven moeten leiden zoals ieder ander.

Veel spirituele mensen bezitten een laag gevoel van eigenwaarde en ze lopen in de val van hun ego door compensatie voor dat lage gevoel van eigenwaarde te zoeken door te proberen een uiterlijk pad te volgen dat hen de indruk geeft dat zij, nu ze al die dingen geleerd hebben en die verstandelijk begrijpen – ze al die cursussen hebben doorlopen, ze al die gebeden of decreten hebben opgezegd, of al dat licht hebben opgeroepen en al die meditaties hebben gedaan – voor de buitenwereld ineens wel iemand moeten zijn en dus zouden zij dan eigenwaarde moeten krijgen. Maar weet je, je zult pas een waarachtig gevoel van eigenwaarde krijgen, wanneer jij dit rechtstreeks van jouw IK BEN Aanwezigheid laat komen, die God in jouw Wezen is en daarom de innerlijke God en de innerlijke verlosser is en de enige bron van een waarachtig gevoel van eigenwaarde. Omdat het de enige manier is om je te verbinden met de unieke individualiteit die de reden voor jouw gevoel van eigenwaarde is.

Overdenk de leringen die je vandaag ontvangen hebt, want ze bevatten daadwerkelijk de sleutel die heel weinig andere spirituele leringen op deze aarde op dit moment hebben. Sommige hebben er bepaalde elementen van, maar heel, heel weinig, zo die er al zijn, kunnen je de leringen over het ego en het verkeerde pad als één totaalpakket geven. En als je bereid bent je in die leringen te verdiepen en verder dan de subtiele hoogmoed van het ego kijkt – de verleiding je er op voor te laten staan – en naar de waarachtige eigenwaarde te reiken die de koesterende zorg van de Moeder is door de goddelijke matrix, de goddelijke blauwdruk van de Vader, dan zul je in staat zijn al deze behoeften om dit verkeerde pad van jouw ego te volgen, te overwinnen en proberen door kennis of prestaties in de buitenwereld compensatie te zoeken voor het gebrek aan heelheid dat jij diep van binnen in jouw wezen voelt. Je bent dan in staat om jouw ware identiteit te accepteren als zoon of dochter van God die compleet en heel is in jouw goddelijke individualiteit en daardoor geen behoefte heeft zich on-heel te voelen, geen behoefte heeft te voelen dat jij met anderen moet wedijveren. En dus geen behoefte heeft om jezelf met anderen te vergelijken.

En zoals ik tegen meer dan één van mijn discipelen zei, toen ze over deze dingen van de buitenwereld aan het kibbelen waren – zelfs ruzie maakten over wie de leider van hen zou worden als ik er niet meer zou zijn – zei ik: “Wat kan het je schelen, volg mij.” Volg de innerlijke Christus en laat al deze uiterlijke zaken wegvallen. Laat de zon van jouw IK BEN Aanwezigheid in jouw wezen schijnen en laat de zon je ego-verlangens oplossen, die ego-aangelegenheden, het hele verkeerde pad en zijn dualistische opvattingen waardoor jij gaat vergelijken, omdat je denkt dat jij niet goed genoeg bent zoals je bent, de manier waarop God jou geschapen heeft. En de reden dat je dit denkt, is dat jij je niet verbonden hebt met wie jij bent, met het prachtige wezen dat God schiep.

Gebruik daarom de hulpmiddelen die wij jullie hebben gegeven om weer contact daarmee te maken. Zoals ik zei, zoek eerst het koninkrijk van God – dat het directe innerlijke contact met jouw IK BEN Aanwezigheid is – en dan zal al het andere wat jij verlangt – waaronder gevoel van eigenwaarde en innerlijke en uiterlijke heelheid, innerlijk contact met jouw hogere Wezen en de geascendeerde meesters, inclusief het leven in overvloed – dit allemaal wordt jou dan gegeven wanneer jij uitreikt naar jouw IK BEN Aanwezigheid in plaats van te reiken naar het verkeerde pad en de valse goeroes die je ego aangesteld heeft.

Maar besef dat jij – op een bepaald punt van jouw persoonlijke pad – een keuze moeten maken. Wil je doorgaan in het bewustzijn van jouw ego, het bewustzijn van de dood, of wil je dat bewustzijn opgeven en de doden, ik bedoel het ego, hun doden laten begraven – elke gehechtheid en alle onvervulde wensen en alle rivaliteit op deze wereld – en jij wandelt met mij, de Levende Christus, naar het Licht van de zon van jouw Wezen. De uitdaging is daarom altijd: “Het leven kiezen of de dood blijven kiezen?”

Jij moet het een of het ander kiezen, want als jij niet voor het leven hebt gekozen, dan heb je onderbewust de dood gekozen en ben je spiritueel niet in leven, je hebt geen leven in jou tot je het Christusbewustzijn jouw vat van het zelf, jouw lagere wezen, laat binnenkomen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Je kunt de zaak niet flessen. God laat zich niet misleiden. Je kunt geen truc uithalen met Gods wet, hoewel jouw ego altijd zal blijven geloven dat hij dat wel kan en met sluiproutes en diverse plannen aankomen, omdat hij probeert jou te laten denken dat je de confrontatie met en het overwinnen van jouw ego kunt ontlopen.

Laat deze onmogelijke droom varen, zeg ik en je zult een spirituele ontwikkeling meemaken die ver uitgaat boven wat jij je tot op dit punt van jouw pad ooit hebt kunnen voorstellen. Ik zeg dit tegen iedereen die deze woorden misschien hoort of leest, omdat ik jullie zeg dat er geen enkel menselijk wezen op aarde is dat niet op een hoger niveau van zijn of haar spirituele pad kan komen. Het maakt niet uit hoe lang jij al op het pad bent – hoe vaak je mediteert, hoeveel decreten of gebeden je opgezegd hebt – het maakt niet uit. Jij kunt altijd hogerop komen!

Zeker, tot het moment dat jij ascendeert, kun je een doodlopende weg inslaan waar jij je prettig bij voelt, waarbij je ten prooi valt aan de subtiele verzoekingen van jouw ego dat jij niet hogerop hoeft te komen. Dit, mijn geliefden, is de illusie van het ego. En ik zeg jullie dat er velen onder jullie zijn die lang geleden al het punt bereikt hebben dat het enige wat je hoeft te doen om hogerop te komen, is te besluiten dat je jouw ego wil laten sterven, om voor het leven te kiezen. En vervolgens resoluut toe te zeggen dat jij bereid bent aan je ego te ontstijgen, al zijn beperkingen te doorzien en dan te accepteren wie jij waarachtig in Christus bent.

IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De ‘mij’ is niet de uiterlijke persoon Jezus Christus, de ‘mij’ is het Christusbewustzijn. Je kunt het koninkrijk van God niet via jouw ego binnenkomen. Jij zult het koninkrijk van God door de Christus binnengaan. Kies daarom het leven van de Christus boven de dood van jouw ego en laat jouw ego sterven!