Vraag de Geascendeerde Meesters om Oorlogen te stoppen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 21 december 2015

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria en ik zou graag willen dat je over deze vraag nadacht: “Waarom voel jij je als individueel menselijk wezen machteloos om iets aan oorlogen te doen, oorlogen te stoppen?”Dat kan maar om één reden zijn, namelijk dat je niet weet hoe de wereld echt in elkaar zit. Je weet het niet, omdat juist de krachten die achter oorlogen zitten, jou ook onwetend houden van hoe de wereld werkt.

Waarom zeg ik dit? Als menselijke wezens dit wel zouden weten, dan zouden zij nooit zichzelf en hun naties mee laten slepen door de gekte die oorlog is. Je zou dan weten dat er andere oplossingen zijn. Mijn geliefden, als jij denkt dat oorlog het enige antwoord is, dan stel jij de verkeerde vraag.

Je zou nooit tot oorlog overgaan om problemen op te lossen – als je weet hoe de wereld in elkaar zit. Daarom hebben ik en andere geascendeerde meesters veel boeken en veel leringen gegeven, door deze boodschapper en andere, om uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Als je wilt, als spirituele mensen die een open geest hebben, maak dan gebruik van die leringen en dan overwin je al gauw over dat gevoel dat van machteloosheid. Je beseft dan dat jij zelfs als eenling iets kunt doen, er is iets wat jij kunt doen om oorlogen te laten ophouden en daar kun je meteen in jouw eigen huiskamer mee beginnen door een van de invocaties die ik heb gegeven, op te zeggen.

Dit zijn machtige hulpmiddelen en ik leg in het boek uit waarom die zo krachtig zijn en waarom wij graag willen dat je die opzegt om ons het gezag te geven om ons ermee te bemoeien en het werk te verrichten dat wij moeten doen voor planeet aarde. Wanneer je weet hoe de wereld werkt, weet je dat de vrije wil het enige is dat bepaalt hoe het er allemaal op de wereld aan toegaat.

Vrije wil betekent twee dingen. Ten eerste, je hebt het recht, menselijke wezens hebben allemaal het recht, om God en de geascendeerde meesters hun rug toe te draaien en te zeggen: “Wij willen ons eigen ding.” In dat geval mogen wij ons er niet mee bemoeien. Luister goed: Jij kunt geen enkele keuze maken die er ooit voor kan zorgen dat zij jouw recht kunt neutraliseren om op elk moment een andere keuze te maken.

Dit houdt in dat wij, de geascendeerde meesters, niet kunnen ingrijpen wanneer je dat niet van ons vraagt, op het moment dat je dat wel doet, kunnen wij ingrijpen. Het is niet mogelijk dat je ooit een situatie op aarde schept waarin je vast blijft zitten, waarin je geen uitweg hebt, waarin je geen geweldloze oplossing voor een probleem kunt vinden. Jullie kunnen als menselijke wezens geen situatie scheppen waarin je die niet alleen kunt oplossen. Je zou nooit een situatie kunnen scheppen die jij niet kunt oplossen met behulp van de geascendeerde meesters. Maar opnieuw, je vrije wil is de baas.

Wij kunnen alle problemen op aarde oplossen, maar je moet het ons vragen. Daarom vraag ik van jullie om mijn invocaties te gebruiken, omdat je twee dingen doet, wanneer je invocaties opzegt. Je roept spiritueel licht op, maar je doet meer, je zegt tegelijkertijd nee tegen oorlogen. Wanneer je over de vrije wil nadenkt, besef je: Waarom zijn er nog oorlogen op aarde? Omdat er niet genoeg mensen zijn die zeggen: Nee, wij willen geen oorlogen meer op onze planeet.

Dat komt, omdat heel veel mensen zijn om de tuin geleid om te denken dat oorlog nodig of onvermijdelijk is, omdat er geen andere oplossing bestaat. Je kunt naar de huidige situatie met het terrorisme kijken en denken dat alleen geweld dit probleem oplost, maar dat is niet zo. Er is een geweldloze spirituele oplossing voor ieder probleem. Wij, de geascendeerde meesters, geven die aan jullie, als je er maar om vraagt.