Je kunt Democratie niet afdwingen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 23 november 2015

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria en ik ben dankbaar dat ik kan reageren op de laatste gebeurtenissen (De terroristische aanvallen in Paris, Frankrijk 2015). Mijn geliefden, ik heb jullie veel handreikingen gedaan en veel leringen gegeven over de oorzaken van oorlog in het boek ‘Help the Ascended Masters Stop War’. Ik kan vanzelfsprekend niet op alle ingaan, maar ik maak mij er zorgen over of je de rol van angst wel begrijpt.

Angst is de grootste oorzaak van oorlogen, dat is in de hele geschiedenis al zo geweest, omdat het normale instinct om andere mensen niet te doden, wordt opgeschort, wanneer mensen bang zijn dat zij worden gedood. Ik leg uitgebreid in het boek uit dat jullie allemaal het instinct hebben om geen leden van je eigen soort te doden, maar dat kan worden opgeschort, wanneer je bang bent dat andere mensen jou zullen doden.

Dit is nu juist talloze malen gebruikt om een neerwaartse spiraal te vormen waarin angst tot meer angst leidt. Geruchten en samenzweringstheorieën en dat soort dingen die naar boven komen. Er is geen enkel bewijs en er hoeft ook geen enkel bewijs voor te zijn. Als de mensen eenmaal een drempel over zijn waarin ze bang worden, hoeven ze geen bewijs te vragen. Zij gebruiken hun gezonde verstand niet, zij reageren alleen maar steeds sterker met angst op iets totdat ze eisen dat er iets gebeurt.

Ik maak mij hier veel zorgen over en eerlijk gezegd is het nogal een teleurstelling dat de Frase president heeft gezegd dat Frankrijk in oorlog is. In de Verenigde Staten weten ze dat Frankrijk vaak niet het land was dat de Verenigde Staten heeft gesteund. Die was in veel gevallen wel gegarandeerd, maar kennelijk heeft Frankrijk nu haar houding bijgesteld en heeft de behoefte om te verklaren dat ze in oorlog is.

Dit komt natuurlijk gedeeltelijk ook omdat er maar heel weinig studenten van geascendeerde meesters in Frankrijk zijn en heel weinig mensen zeggen invocaties en decreten op om die spiralen van angst te doorbreken, die al een poosje aan het toenemen zijn. Het komt ook, omdat Frankrijk zichzelf in een positie heeft geplaatst dat het de vrijheden waarop de democratie wordt gebaseerd, verkeerd interpreteert.

Ik verdedig niet dat Arabische vrouwen bepaalde soorten kleding dragen. Ik zeg wel dat Frankrijk, wanneer zij beweert dat ze om de religieuze vrijheid te beschermen, een aantal van haar burgers verbiedt om zelf te beslissen wat zij in het openbaar dragen, dan de principes van vrijheid te ver heeft doorgevoerd. In een vrij democratisch land moeten vrouwen, net als alle andere mensen, zelf vrij kunnen kiezen wat zij willen dragen. Hier hoeft de regering zich niet mee te bemoeien, ongeacht of die kleding religieus is of niet.

Je ziet hoe ingewikkeld die problemen kunnen zijn en hoe je gemakkelijk een principe als vrijheid en liberté kunt veranderen en dat gebruiken om conflict te scheppen. Dit geldt natuurlijk ook voor de Verenigde Staten. Zoals ik al ik mijn boek heb gezegd, kun je geen democratie in andere naties afdwingen. Als die niet ontstaat als gevolg van een evolutie in het collectieve bewustzijn, dan is het onmogelijk om een democratie te vormen – zoals de invasie in Irak aan de leiders van Amerika en het Amerikaanse volk heeft bewezen.

Tot dusver is deze les nog niet doorgedrongen, want er zijn meer geforceerde acties om de handelingen van de Verenigde Staten te verdedigen in plaats van in de spiegel te willen kijken en te zeggen: “Wij moeten hiervan leren opdat wij niet opnieuw dezelfde fouten maken.” Wat wij ook over de mensen in het Midden-Oosten zeggen, dat ze achteroplopen, je kunt niet de mensen dwingen om sneller te evolueren dan zij kunnen. Zoals ik ook in mijn boek heb gezegd, moet je de mensen dus zelf laten beslissen en hen de tijd geven die zij nodig hebben om naar vrijheid en democratie toe te evolueren.