De spirituele Reden voor de Vluchtelingencrisis

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 26 oktober 2015

Ik ben de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Vandaag wil ik het graag hebben over de miljoenen vluchtelingen die over de grenzen van veel landen in het Midden-Oosten heen stromen, in Europa, en ook in de Verenigde Staten. Mijn geliefden, waarom komen er zoveel vluchtelingen naar deze landen met een hoog ontwikkelingsniveau?

Nu, ik zou graag de spirituele reden hiervan willen uitleggen, hoewel je natuurlijk ook fysieke redenen kunt aanwijzen. De spirituele reden is dat je bent opgegroeid met het idee dat de aarde een sfeer is waar jullie, als menselijke wezens, alleen en onafhankelijk van God kunnen handelen, natuurlijk slechts een façade is. Die is er alleen maar om je iets te leren, om die mensen iets te leren die de ervaring nodig hebben dat zij zonder God kunnen handelen.

De waarheid is eigenlijk dat niemand van jullie iets op eigen houtje kan doen. Je kunt denken dat de Verenigde Staten en Europa hun huidige rijkdom hebben vergaard met hun eigen creativiteit, hun harde werk. Ik doe op geen enkele manier iets af aan jullie creativiteit en harde werk, maar jullie (als spirituele mensen) moet begrijpen dat ondanks het vele werk dat jullie hebben verzet, hoe creatief jullie ook zijn geweest, de resultaten die jullie behaald hebben in de moderne wereld, alleen maar tot stand zijn gekomen omdat de geascendeerde meesters jullie inspanningen hebben vermenigvuldigd.

Als je geen moeite had gedaan, zou er niets zijn om te vermenigvuldigen zoals je ziet in een aantal van de minder ontwikkelde landen. Jullie moeten begrijpen dat de moeite zelf niet die rijkdom die er nu is, heeft gebracht. Dat komt door de vermenigvuldigingsfactor van de geascendeerde meesters. Dan moet je ook begrijpen dat wij niet automatisch iets vermenigvuldigen. Je leeft niet in een mechanisch universum. Je kunt niet gewoon het werk verrichten dat wij daarna automatisch vermenigvuldigen.

Wij doen een investering als wij iets vermenigvuldigen. Ons doel is de levensstandaard van de mensen op aarde te verhogen, niet alleen de paar honderd miljoen die in de zogenaamde ontwikkelde landen wonen. Waarom hebben wij geïnvesteerd in wat nu de moderne landen zijn geworden met een hoog welvaartsniveau? Omdat wij naar jullie kijken om ons behulpzaam te zijn om de levensstandaard van alle landen op te vijzelen.

Begrijpen jullie dat wanneer jullie je isoleren met jullie hoge levensstandaard dat wij dat dan niet eeuwig kunnen blijven vermenigvuldigen, zodat jullie steeds rijker worden, meer hebben dan jullie nodig hebben? Wij kunnen niet toestaan dat een kleine elite (zoals je in de Verenigde Staten ziet) steeds rijker wordt, terwijl een groeiend percentage van de bevolking steeds armer wordt.

In het in het ideale geval hadden de rijke landen het tot hun prioriteit gemaakt om iets van hun rijkdom te gebruiken om de levensstandaard van de armere lander te verbeteren. Je kunt op allerlei programma’s wijzen, maar ik zeg je dat dit niet genoeg was. Het was niet de alles of niets poging waar wij naar op zoek zijn. Omdat jullie niet bereid waren om de levensstandaard van waar die mensen wonen, te verhogen, weten die mensen van binnen dat zij al een welvarender leven hadden moeten hebben. Zij zoeken natuurlijk naar de landen waar zij een hoge levensstandaard kunnen krijgen. Deze stroom stopt pas als je veel grotere, veel vastberadener de moeite neemt om die landen veel sneller te laten groeien naar de levensstandaard die jullie hebben bereikt.

Je zegt misschien: “wij hebben er heel lang over gedaan.” Ja, maar wij willen niet dat het zo lang voor alle naties duurt. Daarom hebben wij jullie gesponsord. Daardoor kan ik jullie ervan verzekeren dat als jullie opnieuw prioriteiten stellen, je zult zien dat er meer rijkdom in jullie eigen land komt, omdat wij in staat waren om ons niveau van sponsoring te verhogen, zodat jullie veel meer rijkdom te besteden hebben om andere naties te helpen. Wie heeft, zal meer worden gegeven – wanneer die verstandig gebruikt wordt om anderen te helpen.