De Schaduw en de Duivel

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 november 2015:

ik ben de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Ik wil graag iets zeggen over het onderwerp van het radioprogramma van vandaag, namelijk de schaduw of de duivel. Laat mij eerst zeggen dat je geen licht kunt hebben zonder schaduw. Mijn geliefden, klopt die uitspraak wel op universeel niveau? Zijn er schaduwen in de zon? Zijn er schaduwen in het geascendeerde rijk? Nee.

Waarom zijn er schaduwen op aarde? Wat zorgt voor een schaduw? Het is iets wat zo stevig is dat het licht er niet in kan doordringen. Dit betekent dat als je er van buiten af naar kijkt, niet kunt zien wat er achter die stevige muur is. Zo zien de gedachten van de meeste mensen op aarde eruit. Jouw schaduw werd geboren uit je verlangen om iets te verbergen; te verbergen wat er in jouw eigen geest omging.

In het begin wilde je dit voor je spirituele leraar verbergen, zoals wij in verscheidene boeken hebben beschreven die door deze boodschapper zijn uitgegeven. Je hebt ook het verlangen ontwikkeld om wat er in je gedachten omgaat voor andere mensen te verbergen. Nu is er op zich niets fout aan het meemaken van deze ervaring. Het hoort bij de vrije wil dat je experimenteert met je geest afsluiten om anderen er niet in te laten kijken, maar dat zou slechts een fase moeten zijn.

Voor de meeste mensen op aarde is het een val geworden, een gevangenis. De reden is heel, heel erg, eenvoudig. Je kunt niet voor andere mensen of de leraar verbergen wat er in jouw gedachten omgaat zonder het voor jouw eigen bewuste geest te verbergen. Als jij niet bewust ziet wat er in je onderbewuste geest omgaat, kun jij je daar niet van bevrijden. Dit zou heel simpele logica moeten zijn.

Wat heb je nodig om te ascenderen, mijn geliefden? Niet een of ander magisch vermogen. Je hebt geen magische leraar nodig. Er is maar één ding voor nodig: de bereidheid om naar absoluut alles in jouw eigen onderbewuste te kijken. Degenen die geascendeerd zijn, zijn geascendeerd omdat wij, nadat wij vele levens op aarde hadden geleden, eindelijk zover kwamen dat wij zeiden: “Nu ben ik bereid naar alles in mijn geest te kijken.” Toen wij naar alles keken en alle delen van onze eigen schaduw afwierpen, alle delen van ons eigen ego, werden wij onkwetsbaar voor de planetaire (de collectieve) kracht die jullie vaak de duivel noemen.

De duivel werd niet door God geschapen. De duivel heeft geen kosmische noodzaak. Er is geen behoefte aan een duivel. Dit is slechts tijdelijk noodzakelijk voor degenen die zich willen verbergen, omdat de duivel dient als rechtvaardiging om iets voor God, de spirituele leraar, andere mensen, te verbergen. In zekere zin verleent de duivel je een gunst. Hij helpt je om te doen wat je zegt dat je wilt doen, namelijk het volmaakte excuus om niet in de afgrond die jouw eigen onderbewuste geest is, te kijken. Natuurlijk moet daar een prijs voor worden betaald. De duivel laat zich betalen door jouw energie en jouw aandacht te ontvangen.

Wanneer je zover bent dat jij hier genoeg van krijgt, dan ga je openstaan voor de waarheid dat jij je feitelijk niet uit je eigen ego en schaduw kunt halen zonder referentiekader dat boven de schaduw staat, omdat het volledig uit licht is opgebouwd. Daar helpen wij, de geascendeerde meesters, je mee, omdat wij natuurlijk alleen maar uit licht bestaan. Daarom kunnen wij, en zullen wij, je dat referentiekader geven. Wij hebben dat met veel van onze boeken en leringen gegeven. Als jij de boeken en leringen die wij hebben gegeven, toepast, kunnen wij je die ook persoonlijk geven. Ik wil graag dat jullie op dat punt komen, waarop je mij kunt horen in je eigen gedachten, omdat jij niet meer jouw eigen schaduw hoort.