Ken de eeuwige Stilte!

ONDERWERPEN: Waarom en hoe tijd gecreëerd wordt – De lotusbloem meditatie van de Boeddha – Boeddha en Christus verenigen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 5 juli 2005

IK BEN de Boeddha op de kruin, zittend in zijn goddelijke gewaad. Je zult mij zien, wanneer het Moederlicht naar de kruin verheven wordt en de lotusbloem met duizend bloembladen opengaat en mijn Aanwezigheid onthult. Ik ben hier om mijn stuwkracht van alle Boeddha’s die met de aarde zijn verbonden aan deze nieuwe beweging de Hoeders van het Moederlicht te geven, omdat het bewaken van het Moederlicht natuurlijk heel belangrijk is. Het is de meester-sleutel om de Gouden Eeuw te manifesteren.

Waarom en hoe tijd gecreëerd wordt
Er bestaat een belangrijke relatie tussen de Moeder en de Boeddha. De Boeddha handhaaft het evenwicht voor de ruimte, terwijl de Moeder het evenwicht voor de tijd handhaaft. Wat is ruimte? Wat is tijd? Ruimte is de ruimte waarin vorm zich vanuit de leegte kan manifesteren. Tijd is een gevoel van afstand. Gewoonlijk denk je over ruimte in termen van afstand, maar tijd is, ook, een afstand, want je kunt naar waarheid zeggen dat er geen tijd bestaat. En waarom is er geen tijd? Omdat de tijd niet echt is.

Tijd is een gevoel van afstand vanaf de plaats in de Rivier van Leven waar jij geweest zou zijn, als jij je niet had verdiept in het dualiteitsbewustzijn, waardoor jij je buiten de stroom van de Rivier van Leven plaatst. Die rivier zal verder stromen wanneer jij je eraan onttrekt. Ze stroomt verder. En jouw plaats in die rivier zal leeg blijven zolang jij op de oevers van de dualiteit blijft staan.

En zo maakt het Moederlicht het jou mogelijk je eigen illusie van gescheidenheid te scheppen. De Wet van God vereist echter dat die illusie niet eeuwig kan blijven bestaan, omdat God van jou houdt en niet wil dat jij tot in alle eeuwigheid in je eigen gemaakte gevangenis blijft zitten. Zo krijgt tijd voor jou de functie van uit de Rivier van Leven stappen.

En daarom begint de klok te tikken zodra je uit die rivier stapt en je zult die illusie niet eeuwig kunnen handhaven. Er zal een moment komen waarop jij uiteindelijk de keuze moet maken wie jij wilt dienen. Kies je voor de dood door zelfvernietiging of het leven door opnieuw in de Rivier van Leven te stappen? Wanneer jij zonder enig voorbehoud in die rivier duikt, het voorbehoud dat je hebt gebruikt om te verdedigen dat jij aan wal bleef staan, dan kun jij snel jouw rechtmatige plaats in de rivier van God weer innemen.
En wanneer jij op die plaats bent, sta je boven de tijd – zelfs al houd je nog een fysiek middelpunt hier op planeet aarde, je kunt echt boven de tijd staan. Daarom weten degenen die verlichting hebben bereikt dat alles op aarde de sluier van Maya, de sluier van illusie, is omdat het uiteindelijk niet echt is. Achter dit alles zit de Rivier van Leven en zij weten dat het overgrote deel van hun Wezen in die rivier zit.

De lotusbloemmeditatie van de Boeddha
Heel veel van jullie vragen zich af: “Wat is mijn missie op deze aarde? Waarom ben ik hier? Wat kom ik hier brengen?” De sleutel om uit te zoeken waarom je hier bent, vind je door je weer met de Stilte van de Boeddha te verbinden. Dit is mijn aanbod aan jullie – stilte – de stilte van Boeddha die boven het rumoer van dit rijk met tijd, deze zee van Samsara, uitgaat.

En dus geef ik jullie de visualisatie dat wanneer jij je tussen de drukte van de marktplaats bevindt en jij je ervan gewaar wordt dat jij je radeloos, of gestrest, of belast voelt een stap opzij doet en zegt: “Ah, ik zit vast in de modder op de bodem van het meer. Maar nu ga ik dat punt van stil zijn in mijn hart zoeken, ik zal het zaad van de lotusbloem vinden en ik zal het laten ontkiemen en een stengel naar het oppervlak van het water sturen.”

En je visualiseert hoe het witte Moederlicht van de stuit naar de kruin opstijgt, en als dit de kruin bereikt, ontvouwen zich de duizend bloemblaadjes. En dan zit jij niet meer in de modder, omdat je als de Boeddha zit – met mijn Aanwezigheid over jou heen – en je drijft letterlijk op het water. Je drijft op de zee van Samsara en niets onder het oppervlak kan jou raken, omdat dit oppervlak zo kalm is als een zee van glas.

Dat is de stilte. En zet, af en toe, wat tijd opzij om gewoon van de stilte te genieten. Er is zoveel lawaai op deze wereld. Doe de radio uit. Zet de muziek af. Haal de stekker uit de lawaaierige machines die mensen bedacht hebben om te voorkomen dat jij de Eeuwige Stilte ervaart.

Boeddha en Christus verenigen
We hebben jullie over de Godvlammen verteld en ik zal je een lering geven die dit een beetje verder uitwerkt. Velen van jullie zullen zich misschien hebben afgevraagd hoe een spirituele lering de Boeddha en de Christus verenigt. Wat is de relatie tussen Boeddha en Christus? Welnu, de Boeddha en de Christus staan symbool voor twee spirituele ambten die bedoeld zijn de evolutie van de aarde bij hun verlossing, hun verlichting, te brengen.

En de Boeddha en de Christus doen dit op twee verschillende wijzen. De Boeddha is degene die bovenop de zee van Samsara zit en de balans en de visie heeft, die het volmaakte evenwicht voor het Moederlicht bewaart. De Christus is degene die naar de zee van Samsara afdaalt naar de mensen die in de onwetendheid verdwaald zijn en niet de vragen kunnen stellen die hen zullen bevrijden. En hij biedt ze in naam van Christus een kopje koud water aan.

En dit betekent niet dat hij ze de allerhoogste spirituele lering aanbiedt, want veel mensen zijn daar nog niet echt aan toe. En als Jezus dus zegt dat jij het recht hebt erop uit te trekken om degenen die vastzitten te storen, bedoelt hij niet dat je hen de hoogste spirituele lering die jij kunt zien, moet geven. Jij moet je op die ziel afstemmen en zeggen: “Wat heeft deze ziel nodig om de eerstvolgende stap te zetten? Dat is het kopje koud water dat ik hen zal aanbieden.” Dat is de functie van de Christus.

Dus wanneer jij dit toepast op het concept dat er twee aspecten aan je Godvlam zitten, kun je zeggen dat de Alphavlam ook de Boeddhavlam is. Dit is de vlam die jij voor het evenwicht van de aarde handhaaft. De Omegavlam is de Christusvlam. Dit is de vlam die je bij degenen brengt die in hun onwetendheid verdwaald zijn, zodat ze gewekt kunnen worden. Jullie hebben misschien gehoord dat Christus de Prins van Vrede is. Welnu, de Boeddha is de Koning van Vrede. De Boeddha zit op de troon en handhaaft de globale visie voor het koninkrijk en daarna geeft hij de prins opdracht erop uit te trekken en degenen die in de modder vastzitten, los te snijden.

Daardoor is de Christusvlam het vleesgeworden Woord. En zei Jezus niet – hoewel hij de Prins van Vrede werd genoemd – zei hij niet: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wereld vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen.” (Matteüs 10:34). En wat is dat zwaard van de Christus? Het is het Woord, het vleesgeworden Woord, dat het echte van het onechte klieft, zodat mensen hun ego kunnen zien en de onechtheid van hun ego en daardoor de vrije keuze krijgen zich ervan af te scheiden. Dat is het zwaard van Christus. En daarom kwam Christus echt geen vrede op deze wereld brengen. Hij kwam degenen storen die in hun onwetendheid, in hoogmoed en in huichelarij vastzitten en hen uit te dagen hogerop te komen.

Hij kwam om broeder tegen broeder op te zetten in die zin dat hij liever wilde dat mensen conflicten hebben – dat hun ego naar boven zou kunnen halen, dat het slechtste in hen naar boven zou kunnen halen – zodat ze dat aspect van hun ego misschien in zichzelf kunnen zien. Hij zou liever dat soort conflicten zien – die tot groei zouden leiden – dan dat hij zag iedereen onverschillig bleef, bleef slapen, alsof ze verlamd waren, slaapwandelend door het leven gaan.

Dus daarom komt de Christus hen storen, om het vuurtje op te stoken en om mensen uit hun onverschilligheid te halen. En toch is Christus de Prins van Vrede, omdat jij alleen als jij bereid bent het gevecht met jouw ego aan te gaan, de echte vrede van bevrijding van dat ego kunt bereiken. Hoe kan er vrede zijn als mensen in hun ego vastzitten? De Christus komt hen het zwaard brengen dat het mogelijk maakt de Bewuste Jij van jouw ego te scheiden. En dit is het verschil tussen jullie Godvlam. Jullie bewaren het evenwicht voor de aarde. Maar jullie zijn ook hier om een zwaard te brengen en die Prins van Vrede te zijn – dat jullie bereid zijn om degenen te storen die denken vrede te hebben, maar wat valse vrede is.

En daarom ben ik gekomen om mijn stuwkracht van vrede, mijn stuwkracht van stilte, aan hen te geven die het Moederlicht willen bewaken. Want als je nooit echt contact hebt gemaakt met de vrede van de Boeddha, hoe kun jij dan het Moederlicht bewaken? Je raakt dan juist in nog meer dualistische strijd verwikkeld met degenen die door hun ego in beslag worden genomen.