Visualiseer een Betere Toekomst door de Problemen van tegenwoordig te begrijpen

ONDERWERPEN: Waarom Amerika vatbaar is voor natuurrampen – De Amerikanen aanbidden een valse god – De machtselite zingt de mensen in slaap – De spirituele oorzaak van de orkaan – Van het volk, door het volk en voor het volk – De karmische vatbaarheid van Amerika – De noodzaak tot een nationaal energiebeleid – De vatbaarheid in de Golf – Wees een apart en uitverkoren volk – Heb een positieve visie op de toekomst – De behoefte aan nieuwe technologie – De overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en het Romeinse Rijk – Wees de creatieve elite in actie – Begrijpen wat rozenkransen wel en niet kunnen – Moeilijke vragen voor Amerika – Alles op aarde is met elkaar verbonden

Geascendeerde Meester Saint Germain, 31 augustus 2005

Waarom Amerika vatbaar is voor natuurrampen
Vrienden van de Vrijheid, ik ben Saint Germain en ik kom met jullie spreken over de recente orkaanramp die de Verenigde Staten heeft getroffen (Orkaan Katrina). Ik heb verkozen over dit onderwerp te spreken in plaats van Moeder Maria, omdat ik één van de hoofdsponsors van de geascendeerde wezens ben voor de Verenigde Staten van Amerika. En dit is een ramp die nationale implicaties heeft en die, óf op langere termijn een positief potentieel, óf op langere termijn een negatief potentieel voor het hele land heeft.

Laat me vanaf het begin duidelijk maken dat alle leden van de geascendeerde meesters meeleven met degenen die hun leven, familieleden, huizen of bedrijven zijn kwijtgeraakt – en zelfs hun manier van leven hebben verloren – ten gevolge van de ramp. Het is is niet mijn intentie om op een of andere manier te klinken alsof we ongevoelig zijn voor het lijden van de mensen op aarde.

Maar toch ben ik nu niet gekomen om mijn mededogen te tonen – ik ben gekomen om inzicht te geven. Per slot van rekening is het een gebruikelijke reactie dat menselijke wezens wanneer zij aan situaties worden blootgesteld die hen uit hun normale manier van doen rukken, vragen: “Waarom is dit gebeurd?” Helaas vragen veel mensen: “Waarom is dit met mij gebeurd?” in plaats van de algemene vraag wat deze gebeurtenis tot stand heeft gebracht en wat de les is die eruit moet worden gehaald.

Mijn geliefden, Moeder Maria heeft uitgebreid gesproken over het verband tussen het bewustzijn van de mensheid en natuurrampen. Ze heeft getracht een bijna onmogelijke taak te vervullen, namelijk de mensen bewust te maken van de realiteit van de huidige situatie op aarde zonder hun wezen te beangstigen.

Het is een triest feit dat zoveel mensen op aarde in slaap zijn en weigeren te worden gewekt voor elk inzicht dat verder gaat dan wat zij willen geloven. En daardoor is de enige manier om zulke mensen te wekken, ze uit hun spirituele coma te halen door een gebeurtenis die zo desastreus is dat ze hem gewoonweg niet kunnen negeren. Daarom staan wij, de geascendeerde meesters, vaak toe te kijken terwijl het karma en de energie met de verkeerde kwaliteiten die door sommige groepen mensen wordt geproduceerd, diverse calamiteiten ontketend, zoals de ramp met de tsunami net na de Kerst en nu deze orkaan.

Ik kan jullie ervan verzekeren dat wij graag zouden zien dat al die calamiteiten werden afgewend en we hebben jullie de middelen gegeven om dergelijke rampen in de vorm van de rozenkransen van Moeder Maria en zelfs de decreten van de violette vlam die ik sinds de jaren (19)’30 op deze planeet uitgeef, af te wenden. Maar het is een triest feit dat ondanks onze inspanningen om de mensheid te wekken, de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet simpelweg weigert te ontwaken door welke vorm van spirituele lering ook. Er zijn zoveel mensen op aarde die we niet kunnen bereiken met een positieve lering, want ze reageren enkel op angst en een calamiteit die ze met hun eigen lichaam kunnen voelen en aanraken. Dit is de belangrijkste oorzaak van deze recente orkaan en de ware oorzaak is dat het Amerikaanse volk heeft geweigerd uit hun spirituele slaap, hun spirituele coma, te worden gewekt.

De Amerikanen aanbidden een valse god
Mijn geliefden, omdat jullie een tot spiritualiteit geneigd, een spiritueel gewaar, persoon zijn, vraag ik jullie een stapje achteruit te doen en naar de Verenigde Staten van tegenwoordig te kijken. Ik vraag jullie speciaal naar de bewustzijnsstaat te kijken van de meeste mensen in deze natie. Wij hebben een natie die begiftigd is met ongeëvenaarde voorspoed en vrijheid, niet alleen economische en politieke vrijheid, maar ook de vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid om een leven te leiden volgens jouw hoogste visie. Maar wat hebben de meeste Amerikanen gedaan met die vrijheid? Het zijn net verwende kinderen geworden die gewend zijn alles te krijgen wat ze maar willen. Ze hebben de houding ontwikkeld dat ze recht hebben op alles wat ze maar willen, dat het een basaal mensenrecht is om alles te krijgen wat ze maar willen en dat ze mogen zeuren en klagen wanneer ze niet alles krijgen wat ze willen.

Als je naar de bewustzijnsstaat kijkt die de meest Amerikanen beïnvloedt, zie je dat ze een nieuwe religie hebben ontwikkeld. De meeste Amerikanen zullen zeggen dat ze religieus zijn en de meeste zullen zeggen dat ze christen zijn. Maar hun echte religie is het aanbidden van wat Jezus ‘de mammon’ heeft genoemd. Dit is niet gewoonweg geld, maar ook comfort, materiële goederen, materiële genoegens, materiële veiligheid. De meeste Amerikanen aanbidden comfort, een comfortabele manier van leven, die boven alles uitgaat – waaronder de vrijheid waar het oorspronkelijk de bedoeling van was dat deze natie haar zou vestigen en haar zowel voorspoedig als machtig zou laten worden.

Ik ben een van de hoofdsponsors van de geascendeerde wezens van de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb dat gedaan omdat ik er de noodzaak van inzag dat een natie een bastion van vrijheid moest vormen tegen het rode gevaar en het opkomen van de totalitaire macht die je overal ter wereld ziet. Maar in plaats van hun voorspoed en macht te gebruiken om ware vrijheid te bevorderen, heeft het Amerikaanse volk zich in slaap laten zingen door een comfortabele levensstijl. In plaats van die vrijheid die ze hebben gekregen te gebruiken om hun visie op een betere maatschappij te verbeteren, hebben ze een beperkte visie geaccepteerd die wordt gebaseerd op het comfort van schepsels. Ze hebben geweigerd te erkennen dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt en de verplichting om hun vrijheid en voorspoed te gebruiken om andere mensen te helpen, zowel in hun eigen natie als de arme en minder bevoordeelde mensen overal ter wereld.

In plaats van hun vrijheid te gebruiken om anderen te bevrijden, zijn te veel Amerikanen de god mammon gaan aanbidden. En zodoende zitten ze ’s zondags in hun kerk, en voelen zich heiliger dan heilig, omdat zij Jezus Christus tot hun Heer en Verlosser hebben verklaard. Maar ze beseffen niet dat ze niet de echte Jezus Christus, de echte Jezus, aanbidden of volgen. Ze volgen een afgodsbeeld van Christus. Ze dansen rondom het gouden kalf dat door de valse predikers is gemaakt die in de meeste zogenaamde christelijke kerken in de Verenigde Staten de touwtjes in handen hebben.

De machtselite zingt de mensen in slaap
Deze valse predikers willen niet dat mensen worden gewekt, ze willen niet dat ze zelf nadenken en daardoor houden ze een traditie stand van ze in slaap zingen, een traditie die 1700 jaar geleden werd ingesteld met de fundering van de Rooms katholieke kerk door keizer Constantijn. Hij probeerde daadwerkelijk zijn volk in slaap te zingen om aan de macht te blijven.

Dit patroon van mensen in slaap brengen opdat een kleine elite de meerderheid van de bevolking in hun macht kan houden, is sindsdien voortgezet en versterkt, niet alleen door de katholieke kerk, maar door de meeste christelijke kerken. Dit is natuurlijk een patroon dat zo lijnrecht tegenover de missie van Jezus staat dat het niets minder dan godslastering is. Jezus kwam de mensen wekken om voor het onsterfelijke leven van Christus te kunnen kiezen, het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn in plaats van de dood van het menselijke bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist.

Dus is het probleem dat wij tegenwoordig in de Verenigde Staten zien, dat teveel mensen de god van comfort aanbidden, en ze willen hun leven net zo houden als het tegenwoordig is. Ze willen niet serieus hun levensstijl veranderen, zichzelf veranderen, hun houding in het leven veranderen. Zij willen niet naar een hoger inzicht in hun leven reiken. Ze willen geen verantwoording voor hun eigen leven, hun eigen verlossing of hun natie nemen. Dus ze laten een kleine elite, een machtselite, bijna ieder aspect van het leven in de Verenigde Staten regelen, van de kerken tot de regering, tot de media en de opvoedkundige instituten – en natuurlijk de zakenwereld.

De spirituele oorzaak van de orkaan
Wat er nu is gebeurd, is dat het Amerikaanse volk zich, in plaats van hun vrijheid te gebruiken om zichzelf te scholen en de bewakers van het Moederlicht te worden, heeft laten afkopen door een kleine elite die hen een comfortabele levensstijl geeft in ruil voor onbeperkte macht over deze natie. En juist deze weigering om de verantwoording te nemen voor jouw leven en jouw natie heeft de Verenigde Staten vatbaar gemaakt voor deze orkaan.

Hoe kan dat? Hoe kan er verband bestaan tussen een natuurramp en de weigering van het Amerikaanse volk om de verantwoording voor hun natie te nemen? Mijn geliefden, denken jullie dat het toeval was dat deze orkaan door de Golf van Mexico ging en de oliefaciliteiten in dat deel van het land hebben getroffen? Dat was zeker geen toeval, omdat het één van de belangrijkste gebieden is waarin het Amerikaanse volk slaapt wat betreft haar energiebeleid.

Het valt niet te ontkennen dat vele tientallen jaren geleden olie een van de hoofdoorzaken van spanningen op planetaire schaal was. Olie was één van de verborgen oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. Het Amerikaanse volk en veel andere mensen overal ter wereld hebben een verkeerd beeld gekregen van de ware oorzaak van deze oorlog. Er is hen nooit iets verteld over de verborgen machtsspelletjes van rivaliserende machtselites die deze oorlog tot stand hebben gebracht in een poging meer macht op de planeet te krijgen. En sindsdien is olie een van de belangrijkste oorzaken om spanningen op deze planeet te creëren.

De noodzaak tot een nationaal energiebeleid
Mijn geliefden, wat is er voor nodig om de mensen bewust te maken van het feit dat ze drastisch de koers van hun natie moeten veranderen en eisen dat hun leiders er een verantwoord beleid voor in de plaats zetten om hun natie in hun eigen onderhoud te laten voorzien en daardoor minder vatbaar worden om zich mee te laten slepen in gewapende conflicten die de zaak van vrijheid niet dienen? Deze natie is één van de belangrijkste consumenten van olie op de planeet. Maar toch heeft het genoeg oliebronnen en technologie om zichzelf in principe te kunnen voorzien. Niettemin voorziet de Verenigde Staten niet in haar eigen onderhoud wanneer het op energie aankomt en dit is het gevolg van manipulatie achter de schermen door krachten die willen dat de Verenigde Staten kwetsbaar is opdat zij dan meegesleept kan worden in militaire conflicten die niet de zaak van vrijheid dienen, maar de zaak van de wereldmacht.

Wat is ervoor nodig om de Amerikaanse natie bewust te maken van het feit dat de mensen het tot hun nationale prioriteit moeten maken om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien wat betreft energie? Wat is er voor nodig om mensen te laten beseffen dat ze hun leiders niet kunnen toestaan dat zij afhankelijk zijn van olie uit de meest onstabiele en wisselvallige regio op aarde, namelijk het Midden-Oosten?

Jullie kennen het gezegde dat de geschiedenis zich herhaalt. Maar waarom herhaalt de geschiedenis zich? Ze herhaalt zich maar om één reden, namelijk dat mensen de les niet hebben geleerd door de eerste gebeurtenis en daarom opnieuw een ramp naar zich toetrekken als nieuwe kans om hun les te leren en van koers te veranderen.

Hoeveel mensen in Amerika herinneren zich tegenwoordig de oliecrisis van 1973? Maar toch was dit een crisis die zo krachtig was dat het een wake-up call voor de Verenigde Staten had moeten worden, zoals het een wake-up call was voor vele naties in Europa – hoewel die naties sindsdien hun vastbeslotenheid hebben verloren om onafhankelijk te worden van de olie uit het Midden-Oosten.

Mijn punt is dat de Verenigde Staten in 1973 een heel krachtige wake-up call heeft gekregen. Maat omdat de Amerikaanse pers en de Amerikaanse leiders niet de waarheid aan het volk verteld hebben, beseffen de meeste Amerikanen niet dat de hele wereld op de rand van de derde wereldoorlog balanceerde vanwege de olie. Enkel een buitengewoon grote inspanning van de kant van de geascendeerde meesters heeft deze oorlog voorkomen, die zeer zeker heel vernietigend zou zijn geweest en zeer waarschijnlijk tot een beperkte atoomuitwisseling zou hebben geleid.

Maar toch bleef het Amerikaanse volk grotendeels in slaap. Toen was er weer een oliecrisis begin jaren (19)’80. En hoewel de prijzen omhoog gingen, bleef het Amerikaanse volk slapen. Ze eisten niet dat hun leiders ervoor zorgden dat hun natie in hun eigen onderhoud zou kunnen voorzien. Toen kwam er nog een situatie door de eerste Golfoorlog, waardoor opnieuw aan het licht kwam hoe kwetsbaar ze was door te vertrouwen op olie uit het Midden-Oosten, en iedereen het kon zien. Maar na de oorlog sloot de Amerikaanse regering gewoon deals met de Arabische naties, zodat de Verenigde Staten zou kunnen vertrouwen op olie uit het Midden-Oosten en daardoor vatbaar blijven in een volgende crisis te worden meegezogen.

Opnieuw kwam er een wake-up call op 11 september 2001. Had het niet overduidelijk moeten zijn dat de terroristen die uit het Midden-Oosten kwamen, een duidelijke demonstratie gaven van de instabiliteit van die regio en daarom een mogelijke onderbreking in de levering van olie? Maar heeft de Amerikaanse president het dan niet tot zijn prioriteit gemaakt om de afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten te verminderen of te verwijderen? Nee, helemaal niet. Hij is doorgegaan met die traditie van tientallen jaren om in principe geen oliebeleid te voeren. In plaats daarvan liet hij zijn land meeslepen in een gewapend conflict dat er niets aan heeft bijgedragen om de zaak van democratie en vrijheid te bevorderen, ondanks zijn bewering van het tegendeel. Het heeft enkel een regio nog instabieler gemaakt die op de rand van een gewapend conflict balanceerde. En daardoor zie je een duidelijk teken door stijgende olieprijzen die een recessie op wereldschaal zouden kunnen bespoedigen. En moet ik jullie er nog aan herinneren dat recessies vaak tot oorlogen leiden?

Van het volk, door het volk en voor het volk
Dus de weigering van het Amerikaanse volk om in opstand te komen tegen hun eigen regering en te eisen dat ze een efficiënt energiebeleid voerde, heeft deze natie natuurlijk vatbaar gemaakt, niet alleen voor de laatste orkaan, maar ook voor potentiële andere rampen die in de komende maanden en jaren kunnen gebeuren. Laat me duidelijk stellen wat er moet gebeuren in de Verenigde Staten. In plaats van te focussen op ver verwijderde doelen, zoals het verspreiden van de vrijheid of democratie overal ter wereld of mensen naar de maan sturen, moet deze natie het allerhoogste belang om zichzelf totaal te kunnen onderhouden wat betreft de energievoorraad, tot haar allereerste prioriteit maken. Dit vraagt een enorme inspanning die ieder aspect van de Amerikaanse maatschappij erbij zal betrekken.

En daarmee bedoel ik dat het Amerikaanse volk een paar heel moeilijke vragen moet gaan stellen die noch het volk noch haar leiders noch de media wilden te stellen. Het Amerikaanse volk moet de verantwoordelijkheid weer nemen voor haar natie en eisen dat de pers de waarheid verslaat in plaats van te vergoelijken wat er in de wandelgangen van de macht gebeurt. En zij moeten eisen dat hun politici, óf uit Washington vertrekken, óf de grondwet van de Verenigde Staten beginnen na te leven en een regering te vormen die van het volk, door het volk en voor het volk is.

Maar hoe kan een regering van het volk, door het volk en voor het volk zijn wanneer de mensen slapen en de perspectieven en consequenties op lange termijn hen niets kunnen schelen, omdat ze vandaag en morgen alleen maar een comfortabele levensstijl willen? Dit is een heel kwalijke zaak, omdat het karmische kwetsbaarheid creëert.

De karmische kwetsbaarheid van Amerika
Degenen onder jullie die bekend zijn met karma, hebben misschien de indruk dat je slecht karma voor jezelf maakt wanneer je iets verkeerds doet. Met andere woorden, als je andere mensen schade toebrengt, maak je persoonlijk karma en als een natie andere naties schade toebrengt, maakt ze nationaal karma. En hierop gebaseerd kun je naar de geschiedenis kijken en zien dat de Verenigde Staten nog een jonge natie is en dat ze niet een tirannieke natie is geweest zoals bepaalde andere naties. In tegendeel, de Verenigde Staten is bereid geweest veel offers te brengen in de twee wereldoorlogen en het op vele manieren helpen van andere naties.

Maar hoewel de Verenigde Staten geen enorm nationaal karma heeft gemaakt door verkeerde daden, is er nog een manier om karma te maken. Dat zouden we de zonde van het verzuim kunnen noemen. Het is niet dat je iets verkeerds doet; ook niet dat je iets goeds niet doet, maar iets wat jij had kunnen doen en jij natuurlijk in die unieke positie was om iets te doen. Juist hierdoor heeft de Verenigde Staten een heel substantieel nationaal karma gemaakt dat haar vatbaar maakt voor vele vormen van rampen en calamiteiten.

Denk erom dat juist de oorzaak van dit karma is dat het Amerikaanse volk zich in slaap heeft laten zingen. Wanneer dit karma terugkomt, zal het dus de vorm aannemen van gebeurtenissen die zullen proberen het Amerikaanse volk te wekken, die ze met één klap uit hun coma schudt. Was de aanval door terroristen op 9-11-2001 niet zo’n gebeurtenis? En hoewel het op de korte termijn effect had op het Amerikaanse volk, werden ze zich niet echt bewust van de noodzaak om de heel moeilijke vragen voor de langere termijn te stellen die deze natie in een positieve spiraal van zelfonderzoek en zelftranscendentie had kunnen plaatsen.

In plaats daarvan heeft de Amerikaanse natie, geleid door de president, de machtselite en de media, de gemakkelijke uitweg verkozen door een zwart schaap aan te wijzen en achter dat zwarte schaap aan te gaan. De Amerikaanse natie keek naar de splinter in het oog van de andere naties in plaats van naar de balk in het oog van deze natie.

Het Amerikaanse volk wilde gewoon dat het terrorisme wegging, zodat ze geen diepgaande veranderingen op lange termijn in hun levensstijl hoefden aan te brengen. Ze wilden hun materiële comfortabele levensstijl voortzetten en ze wilden dat hun regering de bedreiging van deze manier van leven weg zou halen in plaats van die levensstijl te onderzoeken en serieus te overwegen of die moest veranderen.

De noodzaak tot een energiebeleid
Nogmaals, we zien dan een natuurramp die de olievoorraad van het land en de productiecapaciteit heeft getroffen, met het gevolg dat de olieprijzen landelijk zo ver omhoog zijn gegaan dat de economie in een recessie zou kunnen komen. Wat deze ramp heeft versneld was, zoals ik heb gezegd, dat de natie sliep en geen vastberaden energiebeleid had ontwikkeld. In plaats daarvan heeft deze natie haar energiebeleid niet alleen laten domineren door een verborgen machtselite die geopolitieke doelen heeft op wereldniveau, maar ook door grote multinationale oliemaatschappijen die enkel aan de winst op korte termijn voor hun bedrijven en aandeelhouders denken en de perspectieven op lange termijn voor een natie niets kan schelen. Daarom is de oliemaatschappijen de hoogst mogelijke winst te laten maken, een belangrijker drijfveer in het energiebeleid van de Verenigde Staten dan het feitelijke doel om stabiliteit en voorspoed op lange termijn te leveren.

Op dezelfde manier zie je dat zowel de republikeinen als de democraten meer interesse hebben om hun goedkope politieke punten te scoren dan samen te werken om de fundamentele veranderingen in de maatschappij tot stand te brengen die nodig zijn om dit land op een positief spoor te zetten. En hoewel het Amerikaanse volk getuige is van dit gekibbel op dagelijkse basis, is ze niet opgestaan tegen de verkozen vertegenwoordigers en hebben ze niet geëist dat dat zij het werk doen waarvoor ze zijn verkozen. Waarom hebben de mensen niet geëist dat de politici in Washington interesse gaan tonen in de belangen op lange termijn van deze natie, in plaats van in de belangen op korte termijn van hun eigen politieke partij en de speciale belangen van lobbyende groepen te voorzien die helemaal geen invloed op het democratische proces zouden moeten hebben?

Welnu, de mensen hebben dit niet geëist, omdat ze het te druk hebben met het leiden hun comfortabele leventje, zodat ze geen visie hebben op het potentieel voor de langere termijn van deze natie, noch de interesse om zich over dit potentieel te laten informeren. Ze willen het comfortabele leventje dat ze hebben blijven leiden en ze willen dat de politici dat leven veilig stellen, zodat ze zich geen persoonlijke of nationale offers hoeven te getroosten om de ware zaak van vrijheid te bevorderen.

Mijn geliefden, wees je ervan bewust dat hoewel ik over de machtselite met een dubbele agenda spreek, ik niet laat doorschemeren dat alle politici zich hiervan bewust zijn of betrokken zijn bij zulke samenzweringen. De meeste politici hebben er geen belang bij om de agenda van zo’n elite te steunen, maar ze zullen ook niets doen om het bestaan van een machtselite te bevestigen tot hun kiezers dit van hun eisen. Zodoende zien we, dat zolang de mensen blijven slapen, zij niet de soort politici kunnen kiezen die de koers van de natie kan veranderen. En zodoende zien we een politiek apparaat dat machteloos staat wanneer het aankomt op problemen voor de lange termijn en besluiten te nemen die offers vragen. In plaats daarvan zij ze erop gericht het volk te geven wat ze wil, namelijk een voortzetting van hun comfortabele levensstijl.

De kwetsbaarheid in de Golf
Waarom trof de orkaan juist dit gebied? Welnu, een deel ervan was het centrum van olieproductie, oliedistributie en olieraffinaderijen in dat gebied van de natie. Maar wat dit gebied extra kwetsbaar maakte, was het feit dat je in dat gebied een specifieke levensstijl hebt. En dat is de levensstijl die de twee extremen in de onwil van het Amerikaanse volk om te veranderen, vergroot uitbeeldt.

Zoals Jezus zo welsprekend heeft uitgelegd op zijn website, is het juist karakteristiek voor het bewustzijn van de antichrist, het dualiteitsbewustzijn, om twee extremen te definiëren en dan de mensen proberen te laten geloven dat het ene extreme goed is en het andere fout. Maar beide extremen zijn fout, en welke extremiteit mensen ook opzoeken, ze blijven vastzitten in het dualiteitsbewustzijn.

Dus wat zie je langs de kust van de Golf van de Verenigde Staten? Welnu, aan de ene kant heb je de stad New Orleans, die een van de belangrijke hoofdsteden is van de Verenigde Staten om te feesten. Ze wordt niet voor niets de Big Easy genoemd, omdat het waarachtig een plek is waar de alom heersende houding is dat het er niet toe doet. Hier concentreert zich het bewustzijn dat het Amerikaanse volk de gemakkelijke en comfortabele levensstijl wil, dat zij alle materiële genoegens en comfort wil die ze maar kan krijgen en dat het volk wil feesten zonder aan de dag van morgen te denken, of zelfs nog verder in de toekomst te kijken.

Maar tegelijkertijd vind je in deze regio wat de Bijbel Belt wordt genoemd. En hier vind je een aantal mensen, dat niet de levensstijl heeft van feest vieren, maar oprecht geloven dat ze een moreel en religieus leven leiden. Maar zoals ik al eerder heb uitgelegd, zijn ze in de valkuil gelopen dat ze de valse Jezus aanbidden. En dus geloven zij dat ze, door het tegenovergestelde uiterste van de feest minnende levensstijl te doen, doen wat Christus wil dat ze doen.

Maar ze worden te veel in beslag genomen door het handhaven van de status-quo met betrekking tot het handhaven van de Amerikaanse levensstijl. Ze willen misschien een aantal beperkingen opleggen aan de mensen die willen feesten, maar ze zijn niet bereid om hun eigen levensstijl of de richting die dit land op lange termijn op moet gaan, serieus te onderzoeken. Ze denken dat het een kwestie is van dit land aan de christelijke doctrines en bepaalde gedragsregels in de buitenwereld te onderwerpen en dat de problemen in deze natie dan wel zullen oplossen.

Maar het probleem is, zoals ik heb uitgelegd, dat de mensen slapen, omdat ze gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist. En enkel door dat bewustzijn te ontstijgen, kunnen de mensen zich bevrijden van hun vatbaarheid die de ware oorzaak is van de problemen in dit land. En zodoende zie je dat de meeste mensen in het gebied die zijn getroffen door deze orkaan vastzitten in één van deze twee uitersten. En dit is natuurlijk de bewustzijnsstaat die deze regio vatbaar heeft gemaakt.

Nog een ander belangrijk probleem is het feit dat New Orleans de voodoohoofdstad van de Verenigde Staten is. Voodoo is een heel arglistige praktijk die bijna haaks staat op het oproepen van spirituele energie die veel van jullie beoefenen door de rozenkransen van Moeder Maria. Het is zeker geen toeval dat er in het hele Caribische gebied veel mensen zijn die voodoo beoefenen en dat er tegelijkertijd veel orkanen voorkomen.

De beoefening van voodoo wordt het middelpunt van het bewustzijn van de antichrist dat zowel door de feestgangers als de Bijbel citerende christenen wordt gemaakt. En daardoor kunnen de tovenaars die bedreven zijn in zwarte magie natuurlijk de energie gebruiken van beide groepen mensen om hun macht te vergroten. Maar deze mensen worden zo verblind door hun spirituele hoogmoed dat ze niet beseffen dat degenen die wind zaaien, daadwerkelijk de wervelwind oogsten. En daardoor werd hun hoofdstad New Orleans inderdaad door de karmische terugkeer getroffen die ze niet hadden verwacht.

Wees een apart en uitverkoren volk
Nu, mijn geliefden, ik ben me er heel goed van bewust dat dit een heel sombere verhandeling is die een andere toon aanslaat dan wat jullie zijn gewend van Moeder Maria. Ik ben me er ook van bewust dat het misschien klinkt alsof ik ongevoelig ben voor het lijden van de vele mensen die door deze orkaan zijn getroffen. Maar ik kan jullie ervan verzekeren dat mijn hart uitgaat naar de mensen van wie het leven is verwoest. Zou het desondanks meelevend zijn om sympathie te betuigen en niets te doen om rampen in de toekomst te verhinderen die nog meer mensen zouden kunnen treffen?

Het onmenselijke feit ligt er, dat er veel mensen in de Verenigde Staten zijn, waaronder degenen in het gebied dat door de orkaan is getroffen, die echt goede en goed bedoelende mensen zijn. Ze willen eenvoudig een normaal leven leiden en voor hun gezin zorgen. Ze hebben geen slechte bedoelingen met anderen en daardoor zouden we misschien kunnen zeggen dat ze nog nooit iets verkeerd hebben gedaan om een ramp als deze over zich heen te krijgen.

Maar wanneer de goede mensen op aarde zich in slaap laten zingen, steunen ze onvermijdelijk de slechte mensen die proberen de absolute macht en controle in handen te krijgen. Zoals door één van mijn discipelen is gezegd: “Om het kwaad te laten overwinnen, is het alleen maar nodig dat de goede mensen niets doen.” En dat is een eeuwige waarheid.

De goede mensen in de Verenigde Staten hebben niet genoeg gedaan om de leiding te nemen, de heerschappij te nemen, over hun natie en ervoor te zorgen dat hun regering van het volk, door het volk en voor het volk is. En daardoor hebben mensen die macht en controle willen, de regering en andere maatschappelijke instituten overgenomen. Zodoende zijn de goede mensen vermengd met de slechte mensen, zoals Jezus heeft uitgelegd in zijn parabel over het onkruid tussen het koren. En wanneer het karma terugkomt, zal het dus zowel de goede mensen beïnvloeden die niet direct het karma hebben gecreëerd als de slechte mensen die het karma wel hebben gecreëerd door hun daden of gebrek aan actie.

Wat is de oplossing? Nu, de oplossing is dat de goede mensen zich losmaken en een gescheiden en uitverkoren volk worden, die uitverkoren zijn voor hun God, omdat ze ervoor hebben gekozen om verder dan het bewustzijn van de antichrist te reiken en de waarheid van Christus te leren kennen die hen zal bevrijden van de manipulatie door de machtselite. Er is letterlijk geen enkele andere oplossing die de neerslag van toekomstige rampen in de Verenigde Staten zal verhinderen, rampen die nog wel erger dan deze orkaan kunnen zijn, zou ik eraan toe willen voegen.

Heb een positieve visie op de toekomst
Laat me nu verder gaan dan de sombere toon en deze bespreking op een positiever niveau brengen. Ik ben me er heel goed van bewust dat de mensen, die echt hun bewustzijn moeten veranderen, deze verhandeling van mij waarschijnlijk nooit zullen lezen. Maar toch wilde ik jullie die openstaan voor mijn woorden van de ware oorzaak en het echte probleem in deze natie op de hoogte brengen. Want door je ervan bewust te zijn, kun je met de kracht van jouw visie en de kracht van jouw werk door de rozenkransen van Moeder Maria, een ontwaken onder deze mensen tot stand brengen.

Ik wil niet graag dat jullie je op enige manier openstellen voor de negatieve voortekenen. Zoals Moeder Maria in haar laatste verhandeling heeft uitgelegd, wordt het echt tijd dat de spiritueel meest bewuste mensen op deze planeet hun aandacht richten op het tot stand brengen van de Gouden Eeuw die alle problemen op deze planeet gewoon zal laten smelten. Maar om jullie volledig efficiënt te laten zijn bij deze poging, moeten jullie een realistisch gewaarzijn hebben van de verborgen oorzaken die onder de vele gebeurtenissen zitten die je op de wereld ziet.

Het is bijvoorbeeld niet constructief om simpelweg rozenkransen op te zeggen of te bidden dat er geen orkanen meer komen. Als je wilt dat je visualisaties en je oproepen effect hebben, moet jij je richten op het ontwaken van het Amerikaanse volk. Je moet oproepen doen om het Amerikaanse volk te wekken. Je moet oproepen doen zodat mensen zich bewust worden van de noodzaak om moeilijke vragen te stellen. Je moet oproepen doen om de Amerikaanse media te transformeren, zodat ze gaan debatteren over de serieuze kwesties in plaats van ze te vergoelijken. En moet je oproepen doen voor een energiebeleid dat ervoor zorgt dat deze natie zichzelf kan onderhouden.

De behoefte aan nieuwe technologie
En je moet vooral de oproepen doen, zoals die worden genoemd in de Gouden Eeuwrozenkrans om nieuwe technologie te brengen die de planetaire afhankelijkheid van fossiele brandstof kan verwijderen. Er is meer dan één vorm van technologie die naar het materiële universum kan worden gebracht. Bepaalde vormen van technologie zijn er al, maar de Amerikaanse regering heeft grote multinationale bedrijven deze technologie laten achterhouden, in directe tegenstelling tot het nationale belang. Dit is nog een gebied waar je oproepen voor kunt doen, zodat de anderszins legitieme doelen om zakenbelangen te beschermen door middel van patenten niet het nationale belang op lange termijn in gevaar brengen.

Je kunt ook oproepen doen om je huidige regering, zelfs jullie huidige president, bewust te maken van de noodzaak om meer aandacht te richten op de behoeften van deze natie op lange termijn, in plaats van de politieagent op de wereld te zijn of mensen naar de maan of mars te sturen. Het heeft absoluut geen zin om andere planeten te ontdekken voor jullie  voor je eigen natie en haar dringende behoeften hebben gezorgd, zoals jezelf onderhouden door jullie energiebeleid.

Je zou je ook voor kunnen stellen dat het Amerikaans volk bewust wordt gemaakt van het feit dat natuurlijke bronnen moeten worden behouden, waaronder het bezuinigen op de olieconsumptie, indien mogelijk in zuiniger voertuigen te rijden of door huizen te bouwen die efficiënt met energie omgaan. Er kan veel worden gedaan door eenvoudige veranderingen in levensstijl die de bereidheid tonen om hogerop te komen in plaats van een comfortabele levensstijl aan te hangen.

De overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en het Romeinse Rijk
Mijn geliefden, er is onthuld dat veel van de huidige Amerikanen daadwerkelijk geïncarneerde Romeinen zijn. Daarom kun je belangrijke parallellen trekken tussen het huidige Amerika en het Romeinse Rijk. Je kunt vooral leren door te kijken hoe het Romeinse Rijk, op het hoogtepunt van haar macht, in verval begon te raken vanwege interne machtsspelletjes en de onwil van de gewone bevolking om tegen hun leiders in te gaan.

Dat had het Romeinse Rijk vatbaar gemaakt voor invallen van buitenaf. En hoewel ik niet daadwerkelijk een militaire inval in de Verenigde Staten voorzie, kan ik wel zeggen dat Amerika desondanks vatbaar is voor andere vormen van negatieve invloeden uit het buitenland, waaronder terrorisme – zelfs terrorisme op grotere schaal dan eerder. En natuurlijk is de Amerikaanse natie erg vatbaar voor natuurrampen.

Laat mij jullie ervan verzekeren dat het niet mijn bedoeling is dat spiritueel bewuste mensen op deze planeet of in de Amerikaanse natie een pessimistische kijk op de wereld krijgen. Ik zit natuurlijk volledig op één lijn met Moeder Maria en Jezus en de inschatting dat we meer spiritueel ontwaakte mensen nodig hebben die zich op het volmaakte concept concentreren, op de hoogst mogelijke visie voor de toekomst en voor de manifestatie van een Gouden Eeuw.

Maar zoals ik heb gezegd, moeten jullie je wat bewust zijn van de problemen die er op deze planeet bestaan, zodat je het tegengif voor die problemen kunt visualiseren en ervoor bidden. Ik wil niet dat jullie je op het probleem richten. Ik wil dat jullie je op de oplossing concentreren. Maar hoe kunnen jullie je op de oplossing concentreren als jullie je niet bewust zijn van het probleem of de echte oorzaak onder het zichtbare probleem?

Hoe kunnen jullie een betere toekomst tot stand brengen, als jullie meegaan met de huidige houding van het Amerikaanse volk en al je aandacht richten op een geriefelijke levensstijl? Daarom wil ik dat jullie herkennen dat de huidige situatie in de Verenigde Staten heel erg lijkt op het Romeinse Rijk toen dat aan haar aftakeling begon. Zodoende is het nodig dat jullie een poging doen om het massabewustzijn te ontstijgen. Daarom zeg ik met alle kracht in mijn Wezen: “WEES NIET ALS DE ROMEINEN!”

Het is nodig dat jullie de mensen zijn die de wacht houden op de muur die niet alleen op de uitkijk staan voor de Barbaren – het nationale karma – die naderbij komen, maar er iets aan doen om dat karma te verteren voor het aanlandt. En om het echt te verteren, moet je een poging doen om het Amerikaanse volk bewust te maken van de noodzaak om de koers van de natie te veranderen.

Ik wil de duisternis niet vergroten, maar het is gewoon niet mogelijk om de duisternis tegen te gaan zonder van haar bestaan en de oorzaak ervan bewust te zijn. Kunnen jullie zien dat het hele probleem dat de Verenigde Staten vatbaar maakt, is dat mensen slapen en daardoor zich niet bewust zijn van de verborgen oorzaken onder de gebeurtenissen die ze kunnen observeren? Het is gewoonweg niet mogelijk dat de spirituele mensen een positieve verandering opleveren zonder die blindheid te ontstijgen. Jullie kunnen niet de voorloper van de Gouden Eeuw zijn, tenzij je beseft hoe de Gouden Eeuw tot stand kan worden gebracht. En een Gouden Eeuw kan enkel tot stand worden gebracht door de problemen in de maatschappij te vervangen door een tegengif.

Wees de creatieve elite in actie
Het probleem tegenwoordig is dat de laagste tien procent van de bevolking, de machtselite, heel erg veel succes heeft door hun visie op een nieuwe wereldorde aan de Verenigde Staten van Amerika op te dringen. En de tachtig procent van de gewone bevolking zijn in slaap en beseffen niet dat ze worden gemanipuleerd om een levensstijl te accepteren die schepsels een bepaald comfort geeft, maar ver afstaat van het hoogste potentieel voor dit land. En de enige oplossing, zoals Jezus zo welsprekend heeft gezegd, is dat de top tien procent van de bevolking hun visie verhoogd, zodat ze de visie van de laagste tien procent kunnen tegengaan. Het is absoluut noodzakelijk dat de spiritueel bewuste mensen hun visie concentreren op het manifesteren van een Gouden Eeuw. Maar om dit te doen, moet jij je gewaar zijn van de factoren die de manifestatie van een Gouden Eeuw verhinderen, zodat jullie de oplossing kunnen visualiseren die die factoren verteert.

Stel je een bioscoop voor waar twee projectoren staan die een film op hetzelfde scherm projecteren. De ene projector projecteert een griezelfilm, terwijl de andere een film projecteert die een film over de ideale maatschappij laat zien. Welke van de twee films domineert het scherm? Welnu, die met de meeste lichtkracht en de helderste visie. En dus zou de belangrijkste focus de positieve visie op de Gouden Eeuw moeten zijn. Maar je kunt niet blind zijn voor het feit dat om de Gouden Eeuw te manifesteren er bepaalde problemen moeten worden overwonnen. En hoe preciezer je die problemen begrijpt, hoe nauwkeuriger jij je kunt concentreren op jouw positieve visie om de duisternis te verteren die het land momenteel bedekt.

Ik moedig jullie aan om de schepping van een miniatuurzon voor je te zien in de Atlantische Oceaan ten oosten van de Caribische Zee. Visualiseer een zon die het potentieel van toekomstige orkanen kan tegengaan door de duistere energie te verteren die zich op voodoo richt. Ik kan niet beloven dat er geen orkanen meer komen die de Verenigde Staten tijdens dit seizoen treffen, want heel waarschijnlijk gebeurt dit wel. Waarschijnlijk komt er ook nog een tsunami in de Indische Oceaan voor Oud en Nieuw, hoewel hij waarschijnlijk niet zo krachtig als de laatste zal zijn. Ik kan ook zeggen dat de natie Japan extreem vatbaar is voor een aardbeving op grote schaal of zelfs een serie aardbevingen. Dit wordt gezegd om je aan te moedigen te visualiseren dat dergelijke calamiteiten worden afgewend. Maar ik moet zeggen dat veel gebeurtenissen met jullie rozenkransen niet volledig kunnen worden vermeden.

Begrijpen wat rozenkransen wel of niet kunnen doen
Zoals ik al vanaf het begin heb uitgelegd, is het belangrijkste probleem op aarde dat zoveel mensen zich er niet van bewust zijn, in een spiritueel coma zijn. Dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten maar wereldwijd. En zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, is het inderdaad noodzakelijk dat de mensheid – voor het jaar 2012 – wordt bewust gemaakt van het feit dat er verband is tussen het bewustzijn van de mensen, tussen het massabewustzijn, en natuurrampen. En daarom zijn er bepaalde rampen die niet door rozenkransen en gebeden kunnen worden verteerd. En er zijn andere rampen die niet kunnen worden verteerd, hoeveel gebeden en rozenkransen je ook opzegt.

Deze laatste orkaan is een typisch voorbeeld van een ramp die niet had kunnen worden afgewend met rozenkransen opzeggen. Het enige wat deze ramp had kunnen verkleinen, was een ontwaken – op nationale schaal en vooral in het gebied dat door de orkaan werd aangetast. Als mensen in dit gebied en landelijk zich echt bewust waren geworden van de feiten die ik in deze verhandeling heb beschreven, had de orkaan kunnen worden tegengehouden door gebeden en rozenkransen. Maar, zoals ik heb uitgelegd, zou het in principe onmogelijk zijn deze mensen te wekken voor het gevaar dat ze niet geloofden dat het zou kunnen gebeuren of dat het zo extensief zou zijn als het geval is. De reden is dat deze mensen zo vastzaten in de twee extremen die ik eerder heb beschreven.

Mijn punt is dat de belangrijkste focus voor je rozenkrans het ontwaken van de mensen moet zijn. Je moet je ervan bewust zijn dat je met de rozenkransen de energie transformeert en de dualistische overtuigingen in het massabewustzijn oplost die voorkomen dat mensen worden gewekt. Toch probeer je op geen enkele manier de vrije wil van mensen te schenden. Het is een feit dat zolang mensen met deze energie worden belast en vastzitten in dualistische overtuigingen, zij geen vrije keuzes kunnen maken. De lasten van mensen verwijderen zal ze de optie geven om te kiezen, maar het garandeert niet dat ze hun levensstijl veranderen. Dus jullie rozenkransen kunnen mensen de kans geven hogerop te komen, maar hoeveel rozenkransen je ook opzegt, ze garanderen niet dat mensen bereid zijn hun kijk op het leven en hun levensstijl te veranderen.

Daardoor moet jij je ervan bewust zijn dat hoewel de rozenkransen essentieel zijn om een Gouden Eeuw te brengen, je niet kunt garanderen dat alle rampen worden voorkomen. Als mensen niet bereid zijn om veranderingen door te voeren door innerlijke leiding, zullen ze calamiteiten bespoedigen als een andere kans om wakker te worden. Mijn punt is dat ook al lijken bepaalde rampen heel negatief, ze ook beschouwd kunnen worden als onderdeel van het grotere proces dat ZAL garanderen dat de mensheid geleidelijk ontwaakt.

Je zou kunnen overwegen of, wat er is gebeurd sinds Moeder Maria is begonnen haar rozenkransen uit te geven, het hele planetaire bewustzijn is gezuiverd en verhoogd. Dan verlopen de dingen vloeiender en kunnen rampen gemakkelijk verkleind worden. Maar je hebt nog steeds plaatselijke niches waarin mensen die in bepaalde streken leven, niet op de groei in het planetaire bewustzijn hebben gereageerd. En jullie rozenkransen doordringen op dit moment al die niches. En om dat te laten gebeuren, hebben wij meer mensen nodig die rozenkransen opzeggen en aan hun Christusschap werken.

Moeilijke vragen voor Amerika
Ik zou liever hebben dat mensen van hun innerlijke leiding leren. Maar om dat te laten gebeuren, moeten ze bereid zijn moeilijke vragen te stellen. Laat me jullie zodoende vragen na te denken over een paar vragen waar de Amerikaanse natie over zou moeten debatteren. Is het verstandig in een tijdperk met een toenemende frequentie aan orkanen om een belangrijke stad onder de zeespiegel te hebben? Dus is het dan verstandig om de stad weer op dezelfde plek op te bouwen als die stad door een orkaan is vernietigd? Je kunt natuurlijk een hogere dijk bouwen, maar verhindert dat het verschijnen van een nog sterkere orkaan?

Op dezelfde manier: is het verstandig om privépersonen en grote bedrijven op het strand iets te laten bouwen in een gebied waar orkanen voorkomen? Is het verstandig dat de hele natie economisch moet worden belast door bepaalde mensen die een comfortabele levensstijl willen zonder de consequenties op langere termijn onder ogen te zien? Is het verstandig dat een van de armste staten in het land de ontwikkeling van een gokindustrie moet toestaan die misschien plaatselijk banen oplevert, maar er niets aan doet om de armoede op grotere schaal te bestrijden. In feite het probleem verergert door het uitzuigen van degenen die een gemakkelijke uitweg zoeken en daardoor het weinige wat ze hebben, verliezen.

Is het verstandig als je geen consistent nationaal energiebeleid hebt, de onverantwoorde uitoefening daarvan voort te zetten? Is het verstandig om de machtigste natie ter wereld afhankelijk te laten zijn van olie-invoer uit de meest instabiele regio op de wereld? Is het verstandig dat de natie op dergelijke overduidelijke zwakke plekken de waarschijnlijkheid laat toenemen van een terugkeer van karma die iedereen treft? Dit zijn natuurlijk vragen die uitgebreid de kop van de nationale kranten moeten zijn en door de geleerde wijsneuzen op televisie moeten worden besproken. Maar wat zie je in de Amerikaanse media? Je ziet enkel dat de laconieke levensstijl die de moeilijke vragen negeert, blijft doorgaan.

Mijn geliefden, ik ben natuurlijk de belangrijkste sponsor van de Verenigde Staten van Amerika en ik heb veel spiritueel licht in dit land geïnvesteerd. Het is volledig mijn bedoeling dat de Verenigde Staten één van de belangrijkste voorlopers van de Gouden Eeuw in het Aquariustijdperk wordt, die ik net zo sponsor. Ik ben echt van plan om de knowhow te blijven uitgeven die deze natie tot één van de voorlopers voor nieuwe technologie kan maken die de voorspoed in deze natie zal laten toenemen. Maar ik kan niet mijn sponsorschap van het Licht blijven geven en nieuwe technologie uitgeven aan een natie die blijft slapen en weigert de verantwoording voor haar eigen toekomst te nemen.

Daarom ben ik vastbesloten dit land hoe dan ook te wekken. En als het Amerikaanse volk niet lessen wil nemen op de school van spirituele leiding, dan moeten ze die lessen krijgen op de school van de harde klappen. En daardoor zouden we kunnen zeggen dat de meester van de school op de deur heeft geklopt en tijdens dit proces het huis heeft omgegooid. En als het Amerikaanse volk niet nog veel meer klappen zoals deze wil zien, dan wordt het tijd om te overwegen of er ook een betere manier is om je lessen te leren dan de antwoorden te laten verwaaien in de wind, zoals het oude liedje zegt.

Alles op aarde is met elkaar verbonden
Het wordt zeker tijd, en hoog tijd, om je bewust te worden van het feit dat planeet aarde één, een met elkaar verbonden geheel, is en dat die onderlinge verbondenheid boven de fysieke materie staat. Er is natuurlijk grotere verbondenheid met betrekking tot energie, het energiesysteem, dat veel verder gaat dan wat zoveel wetenschappers foutief het ecosysteem noemen. Het energiesysteem op deze aarde is één, een met elkaar verbonden geheel, en het collectieve bewustzijn van de mensheid is de sterkste kracht in dat geheel. Daarom staat alles wat in Moeder natuur gebeurt in contact met de bewustzijnsstaat van de mensheid.

Ik kan je ervan verzekeren dat dit feit in de volgende eeuw op grote schaal wordt geaccepteerd en mensen op de huidige tijd terugkijken met net zo’n houding als jij nu hebt wanneer jij kijkt naar de mensen die geloofden dat de aarde plat was. Ik was inderdaad geïncarneerd als Columbus en daardoor was ik behulpzaam om de mensen de illusie te laten overwinnen dat de aarde plat was. Ik wilde dat ik tegenwoordig weer zou kunnen incarneren om een nieuwe ontdekking te brengen die mensen de illusie zou kunnen helpen te boven te komen dat hun bewustzijn geen invloed heeft op de fysieke planeet.

Maar ik ben niet geïncarneerd en juist daarom heb ik jullie nodig. Ik ben bereid om te helpen en iedereen te inspireren die bereid is een poging te doen om de mensheid voor te lichten over het feit dat het bewustzijn de verenigende factor en de eerste oorzaak achter alle zichtbare gebeurtenissen is. Als jij je tot mij wendt en het advies van Moeder Maria opvolgt, namelijk mijn leiding te vragen nadat je de Invocatie van de Gouden Eeuw hebt opgezegd, dan zal ik jou inderdaad zoveel mogelijk helpen met jouw individuele niveau van Christusbewustzijn. Probeer mij uit en laten we bezien wat wij eraan kunnen doen om een planeet te wekken voor het potentieel om een Gouden Eeuw te manifesteren met het Gouden Eeuwbewustzijn.