De Vrijheidsvlam in het Centrum van de Aarde verankeren

ONDERWERPEN: Wij staan op de drempel van de Gouden Eeuw – Wat is ervoor nodig om een Gouden Eeuw op aarde te manifesteren? – Wat is ervoor nodig om discipel van Saint Germain te worden? – ‘Gods uitverkoren volk’ zijn de mensen die uit hoogmoed vielen – Het ware pad van nederigheid – Het begin van het Aquariustijdperk – De hoeders van de beweging van het Moederlicht – De relatie van Saint Germain met Moeder Maria – De Moedervlam van Maria is de meester-sleutel tot de Gouden Eeuw – Niets kan de God van vrijheid inperken

Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2005

Voorafgaand aan het dictaat werd de Battle Hymn of Republic afgespeeld.

 

Laten wij ons leven wijden aan het bevrijden van de mensen, terwijl God doormarcheert. Zeg mij nu na: “IK BEN vrijheid. Vrijheid BEN IK.” IK BEN vrijheid. Vrijheid BEN IK! En ik ben Saint Germain en ik ben hier om vrijheid door jou te zijn!

Vele jaren geleden hoorde de persoon waar ik vandaag doorheen spreek, mij voor het eerst door een andere boodschapper spreken. In die tijd, 1985, was ik veel minder optimistisch dan tegenwoordig. Er hingen veel gecompliceerde situaties boven de horizon van de planeet aarde en die hadden echt rampen kunnen veroorzaken die nooit voorzien waren. Daardoor hadden veel van de profetieën die ik en andere meesters toen gaven, natuurlijk het potentieel dat die uit zouden komen.

Ik zeg niet dat er geen wolken aan de horizon zijn, maar ik zeg dat de wolken aan de horizon door de Vrijheidsvlam in jullie hart en dat van mij kunnen worden weggeblazen, die de stroom in de vorm van een 8 vormen van mij Boven naar jullie beneden. En dus kom ik vandaag voor de absolute Godoverwinning van de Vrijheidsvlam in de Gouden Eeuw van Aquarius. Ik kom een replica verankeren van de Vrijheidsvlam in de aarde, die brandt op het altaar van de Centrale Zon, die natuurlijk de oorspronkelijke Vrijheidsvlam is die door de Schepper van dit universum werd ontstoken. Nooit tevoren is deze vlam op planeet aarde verankerd en hij wordt juist nu op dit moment verankerd in het centrum van de aarde, in een tempel die niet met handen werd gemaakt en niet door mensenogen kan worden gezien. Hij is hier en hij blijft hier!

Die vlam wordt verankerd door mijn eigen hartvlam, de geïndividualiseerde Godvlam die IK BEN. Ik ben bereid om een deel van die Vrijheidsvlam die IK BEN uit te delen aan iedereen die er een stukje van wil. Ik ben bereid hem in de geheime kamer van jouw hart te verankeren, waar hij jouw drievoudige vlam omhult, jouw individuele vlam, om die aan te wakkeren, zodat die feller wordt en nog helderder schijnt en het baken wordt dat alle mensen naar de veilige kust van de Gouden Eeuw brengt.

Daarom zeg ik tegen iedereen die wil luisteren of deze uitspraak van mij leest: neem snel een besluit. Wil je mijn Vrijheidsvlam wel of niet? Want ik deel hem nu aan jou uit. Dan gebeurt het zoals je wenst!

Wat is ervoor nodig om een Gouden Eeuw op aarde te manifesteren?
Welnu, wat is ervoor nodig om een planeet de omstandigheden van tegenwoordig te laten ontstijgen en die de perfectie van de Gouden Eeuw te laten krijgen? Dat sommigen van jullie waarachtig hier beneden alles worden wat jullie Boven al zijn. En deze uitspraak van Jezus is zeker ons motto, de Gouden Regel, voor de volgende 2000 jaar. En ik onderschrijf dat helemaal, omdat ik een klein rolletje heb bespeeld bij het formuleren daarvan.

Want veel mensen denken dat Jezus en Saint Germain niet samenwerken. Heel veel mensen erkennen Jezus, maar niemand die na hem komt. Heel veel mensen hebben het christendom losgelaten en erkennen Saint Germain of andere new age-leringen, maar zij zien het belang van Christus niet in. Maar hoe kan er ooit een Gouden Eeuw komen als die niet op de rots van Christus wordt gebouwd? Dat zou lijken op een schip dat drijvend op de golven door de wind heen en weer werd geslingerd. Het zou een huis zijn dat op zand werd gebouwd, het drijfzand van het menselijke ego.

Wat is ervoor nodig om discipel van Saint Germain te worden?
En toen de boodschapper mij dus voor het eerst hoorde spreken in 1985, was ik op het Europese continent. En ik moet zeggen dat veel mensen naar onze activiteiten toekwamen, aan de voeten van de meesters kwamen zitten, om hun ego in de watten te laten leggen. Zij wilden een boodschap die hen zich goed zou laten voelen, dat zij de belangrijkste mensen op de planeet waren en dat zij hem aan het redden waren voor Saint Germain. Maar hoe kan een menselijk ego de planeet redden, als juist het menselijke ego de planeet heeft gebracht op dit huidige niveau? En dus zei ik destijds: “Waar zijn de mensen die durven te zeggen: “Saint Germain stroop mijn pseudozelf van mij af?”” En veel mensen beleden dit met hum mond, maar slechts weinigen spraken vanuit hun hart. Ik kom met de boodschap dat degenen die studenten van Saint Germain willen worden, eerst vrede moeten sluiten met de Heer Christus en Jezus zelf. Wat is de essentie van Christusschap? Dat je de slangachtige denkwijze overwint, de manier van denken van de gevallen engelen, die op hoogmoed wordt gebaseerd.

Er zijn mensen in de new age gemeenschap en elders, die beweren dat zij spirituele leiders of goeroes of boodschappers of channelers zijn en die beweren dat zij Saint Germain of andere meesters channelen. Maar zij hebben geen vrede met Christus gesloten. Zij hebben hun ego niet losgelaten. Zij zijn niet bereid zichzelf nederig te maken. En je ziet dat er mensen zijn die zichzelf opbouwen, omdat zij iets gedaan hebben wat belangrijk is in dit leven of dat zij in een vorig leven een belangrijk persoon waren.

Maar als je student van Saint Germain wil worden en een fakkeldrager, een lichtdrager, een voorloper van het Aquariustijdperk, dan is de enig essentiële karaktereigenschap die je moet hebben, nederigheid. Omdat ik zeg dat het Aquariustijdperk pas tot stand kan worden gebracht als mensen zich van hun ego willen bevrijden. En dus zeg ik dat de poortwachters van het Stadvierkant het menselijke ego niet zullen tolereren. Je komt het Stadsvierkant niet in, zolang jij je ego met je meedraagt en de Stad probeert binnen te komen om jouw ego te laten verheerlijken.

En daarom kan ik je garanderen dat ik, als jij bij mij komt om mijn student te worden, of mij te helpen de planeet te redden, zeg: “Ga eerst maar naar de Heer Christus en laat hem jou op jou inbeuken, en daarna – wanneer jij jouw ego kwijt bent – kom je nog maar eens terug en dan hebben wij het er nog eens over.”

Ik ben een strenge meester, omdat ik in vorige tijdperken heb gezien hoe een beschaving in de Gouden Eeuw binnen een paar generaties kan verslechteren, omdat het menselijke ego zich niet laat beteugelen. En ik ben vastbesloten dat wij in het Aquariustijdperk geen Gouden Eeuw krijgen die binnen een paar decennia verslechtert. Wij zullen het koninkrijk van God voorgoed op aarde verankeren. En dat kan alleen, wanneer jullie, die bereid zijn onze handen en voeten te zijn, ook bereid zijn jullie ego los te laten en wanneer jullie niet proberen jullie ego in de luiers te laten leggen, zodat jullie je niet belangrijker dan anderen voelen. En daarom zal ik een lering geven die nog niet eerder op aarde is uitgebracht.

‘Gods uitverkoren volk’ zijn de mensen die uit hoogmoed vielen
Toen God Mozes naar de Israëlieten stuurde, zond hij hem niet naar een specifieke groep mensen. Dit staat eenvoudig symbool voor een bepaalde bewustzijnsstaat. Wat houdt het in om Gods uitverkoren volk te zijn? Wie was Gods uitverkoren volk, en wie zijn dat tegenwoordig?

Welnu, Gods uitverkoren volk zijn natuurlijk de mensen die in het spirituele rijk als de engelen, de vertegenwoordigers van God, werden geschapen. Zo werden zij geschapen; zij werden geschapen om de engelen in de hogere rijken te worden die de energie van God in de lagere rijken zouden verlagen. En daarom werden zij het eerst door God geschapen en daarom kan men zeggen dat zij door God uitverkoren werden om die belangrijke rol te spelen om het licht voor alle anderen te verlagen. Maar zij raakten bedwelmd door hun hoogmoed en zij vielen, zij behielden hun hoogmoed en zij bezitten die tegenwoordig nog steeds.

En toen Mozes dus naar de Israëlieten werd gezonden, werd hij als symbool gestuurd van de boodschapper van God die bij degenen komt die uit hoogmoed vielen. Zij denken dat zij de belangrijkste wezens zijn. Zij denken dat zij Gods uitverkoren volk zijn en juist daarom kregen zij de boodschap dat zij Gods uitverkoren volk waren.

Het was een test voor hen om te beseffen dat zij voor een hoge stand – zij werden geschapen voor een bepaalde hoge positie, maar dat zij die positie alleen met absolute nederigheid konden uitvoeren, waaronder de nederigheid om bereid te zijn degenen te dienen die zij als degenen die onder hen kwamen, beschouwden – en dat degenen die in zekere zin onder hen kwamen, omdat zij later waren geschapen om de zonen en dochters van God te zijn die door de materiële wereld heen zouden evolueren, omhoog naar de Spirituele rijken, tot zij het volledige Godbewustzijn zouden krijgen dat de engelen vanaf het begin dat zij geschapen werden, al hadden gekregen.

Dus wanneer je de vergelijking begrijpt, besef je dat Gods uitverkoren volk op aarde zijn natuurlijk niet een erg hoge positie is. Omdat het betekent dat je door hoogmoed bent gevallen en dat je naar binnen moet gaan, in de spiegel kijken, naar de balk in jouw eigen oog kijken, in plaats van naar degenen die beneden jou in rang staan, maar zeker niet beneden jou in nederigheid. Heeft Christus niet gezegd: “Laat degene die de grootste onder jullie wil zijn, de dienaar van allen zijn.” (Marcus 10:44). En dat is natuurlijk nog een motto dat in het Aquariustijdperk hoog in het vaandel zou kunnen staan.

Het ware pad van nederigheid
Laten wij leven om de mensen te bevrijden. Denken jullie dat ik hier ben om mijzelf te verheerlijken? Denken jullie dat ik hier ben om mijzelf als koning een soort afgod, te vestigen, die net als Jezus 2000 jaar lang, verafgood is door de valse predikers van het christendom?

Nee, ik ben hier niet om mijzelf voor te dragen, ik ben hier niet om mij boven iemand anders te verheffen. Ik ben hier om iedereen te helpen God in zichzelf te zien, de Christus in zichzelf te zien, zodat men kan begrijpen dat er niemand belangrijker is dan iemand anders, want God houdt van iedereen. Hoewel mensen zijn geschapen om verschillende rollen in het levensdrama te spelen, betekent dat niet dat zij meer waard zijn. Gods uitverkoren volk zijn betekent dat jij voor een specifieke missie werd uitgekozen, en zolang jij die missie uitvoert, is alles goed en vermenigvuldig jij de talenten die jij hebt gekregen. Maar als jij – door jouw hoogmoed – begint te denken dat andere mensen jou moeten dienen, dat heb je de draad van het contact met jouw Heer verloren.

En dan is de enige manier om terug te keren – als je eenmaal ten prooi bent gevallen aan hoogmoed – door totale en de uiterste nederigheid. En daarom schrijven wij iedereen die graag student wil worden bij de geascendeerde meesters voor dat zij het pad van nederigheid begaan.

Het maakt niet uit waar jij vandaan komt, of jij van Boven bent gevallen, of van beneden. Het verleden is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is of jij bereid bent te gaan. Ben jij bereid op je in te laten beuken? Ben je bereid door het stof te gaan? Dan zeg ik tot jullie: “In het Aquariustijdperk worden degenen degenen die de grootste nederigheid hebben als het grootst in de ogen van God beschouwd, omdat zij het kleinste ego hebben. Zij hebben de minste hoogmoed.”

Probeer niet groot in de ogen van de mensen te zijn, als je groot in de ogen van God wilt zijn. Ga in plaats daarvan op zoek naar de totale nederigheid, waardoor je beseft dat jij niet hier bent om jouw individuele zelf te verheerlijken, omdat jij meer dan dat individuele zelf bent. Jij bent deel van het Lichaam van God op aarde, en alleen wanneer het hele Lichaam van God wordt verheven, heb je uitgevoerd waarvoor je bent gekomen. Jij bent hier niet gekomen om jouw ego te verheerlijken, jij kwam hiernaar toe om God als het Al in allen te verheerlijken.

Het begin van het Aquariustijdperk
Dit is mijn boodschap op de Fourth of July 2005, die het begin markeert van het echte Aquariustijdperk. En als je de tijd wilt vaststellen, dan is het vanaf 12 uur vanmiddag, Eastern Standard Time. (Dit is de beginfase van het Aquariustijdperk, het officiële Aquariustijdperk werd op 22 maart 2010 geïnaugureerd.)

Maar denk erom dat je niet te veel aandacht aan de buitenwereld en de juiste tijd en de opstelling van de sterren schenkt, waardoor jij je verliest in uiterlijke zaken en vergeet dat de ware sleutel tot het Aquariustijdperk de bevrijding van jouw ego is, de bevrijding van hoogmoed, de bevrijding van het bewustzijn van de antichrist, de slangachtige geest van hoogmoed, die zegt dat de ene individualisatie van God belangrijker is dan andere individualisaties van God. Dit is de vloek die al duizenden jaren op de aarde rust, sinds die levensstromen die van Boven af vielen naar dit rijk toe mochten komen. En het wordt tijd om ze weg te sturen, degenen die niet hun hoofd willen buigen voor de Heer Christus in zichzelf en anderen. Het wordt tijd dat zij weggaan.

Maar om hen te laten vertrekken, vereist de wet dat iemand het niveau van Christusschap moet krijgen dat de gevallen wezens hadden voor zij vielen. En alleen dan kunnen zij worden gepakt. En dus moeten jullie die op het Christuspad zijn, die de innerlijke leringen van Christus begrijpen, jullie eigen Christusverworvenheid naar dat niveau verheffen, waardoor jullie het tegenwicht vormen op aarde waardoor Aartsengel Michaël kan komen en die gevallen engelen kan pakken die hun hoofd niet willen buigen voor de tweede dood, het hof van het heilige vuur, waar zij de allerlaatste keus krijgen – het hoofd buigen of oplossen in jouw eigen kwaad.

De hoeders van de beweging van het Moederlicht
Ik kom een nieuwe beweging beginnen en dat is een beweging die het Moederlicht eert. Want alles in dit rijk bestaat natuurlijk uit het Moederlicht en de sleutel om deze planeet ter verheffen om de Gouden Eeuw te manifesteren, is het Moederlicht en het verheffen van al dat licht. (Dit is niet een fysieke beweging, maar een beweging in bewustzijn. Hier hoef je niet lid van te worden. Je wordt lid met je hart.)

Wij hebben wel eens het concept gegeven dat de Gouden Eeuw of het Stadsvierkant van het koninkrijk van God verlaagd zal worden naar de aarde en op aarde gemanifesteerd. Maar dit is een concept dat is aangepast aan de lineaire bewustzijnsstaat van de mensen, want hoe kan de perfectie van God ooit naar de lage vibraties die je tegenwoordig op planeet aarde ziet, worden verlaagd? Dus er bestaat maar één oplossing om het koninkrijk van God op aarde te manifesteren en dat is de vibratie van de aarde verhogen, de vibratie van het Moederlicht verhogen naar de vibratie van het Stadsvierkant en het koninkrijk van God.

En dat kan alleen wanneer degenen die geïncarneerd zijn, bereid zijn de hoeders van het Moederlicht te worden – in hun eigen wezen en in al het leven op aarde. Degenen die het Moederlicht beschermen, degenen die bereid zijn te reiken naar het volmaakte concept dat zij alleen met de Christusgeest kunnen aanschouwen. En degenen die bereid zijn te weten dat zij één zijn met het Al en dat het al wordt verheven. Dit is wat er op dit moment nodig is, degenen die dat Ma-terlicht willen eren.

En zo ik inaugureer ik een nieuwe beweging, de ‘Hoeders van het Moederlicht’. Maar het is een doodzakelijke stap omhoog, omdat het niet meer voldoende is om de Lichtvlam in jouw eigen tempel te bewaken. Wat er op dit moment moet gebeuren, is dat het Moederlicht in alles – niet alleen levende dingen, maar zelfs in de niet bezielde materie – wordt verheven. Dus hebben wij mensen nodig die zich wijden aan het beschermen van dat licht, de vibratie van het Moederlicht verhogen in zichzelf en het Moederlicht op de vele manieren beschermen die zij in hun hart kennen en die wij ook zullen onthullen op het juiste moment.

De relatie van Saint Germain met Moeder Maria
Laat mij eindigen op zachtere toon. Ik zou je mee willen nemen in de tijd naar het moment dat ik het grote privilege had om de hoeder van het Moederlicht te zijn in de Moeder van Jezus. Dit magnifieke wezen, dat jullie natuurlijk kennen als Moeder Maria, heeft zichzelf nederig gemaakt door te incarneren. Zij heeft zichzelf nederig gemaakt door tegen de engel te zeggen: “O Heer, laat mij naar uw wil geschieden.”, niet wetend waar dit haar zou brengen. En toen wist ze op een dag door de Heilige Geest dat deze norse, oudere heer die voor haar stond haar man zou worden en dat zij samen het Christuskind zouden krijgen.

Ik moet zeggen dat ik in die tijd niet een bepaald gedistingeerde heer was. Ik had een enigszins ruw karakter en zo stond ik ook bekend bij de mensen. Dus ik kan je ervan verzekeren dat een tempelmaagd als Maria zich heel erg moest aanpassen van het leven in de tempel naar een leven met deze oudere heer met een enigszins discutabele reputatie. Toch hield zij haar belofte aan God. Zij maakte zich nederig en ik moet zeggen dat ik niet de gemakkelijkste was om mee te leven. Want ik was opgegroeid in een cultuur die door mannen werd gedomineerd en de man werd als belangrijker dan de vrouw beschouwd. En ik voelde een bepaalde cultuurgebonden gewoonte en verplichting om mijn voet stijf te houden en de man in huis te zijn, degene die de broek aan heeft in het gezin. Maar Maria was duidelijk degenen die de spirituele verworvenheden in dat gezin had.

En ik moet zeggen dat er momenten waren waarop ik ’s morgens vroeg wakker werd en Maria nog sliep. En dan lag ik daar en keek naar haar profiel terwijl zij zachtjes ademde. En soms kon ik mijn mannelijke ego opzij zetten, dat zo fragiel is, en als ik dan naar haar keek, welden de tranen in mijn ogen op en zei ik: “Hoe is het mogelijk dat ik zo bof dat ik deze ervaring krijg om samen met een wezen van Licht te zijn?”

En ik onteer niet het feit dat zowel Maria als ik erkennen dat wij nederig werden gemaakt door de zoon die wij het leven hebben geschonken. Maar in deze context richt ik mij op het eren van Maria en de Moedervlam die zij destijds had en dit zij tegenwoordig nog sterker heeft.

De Moedervlam van Maria is de meester-sleutel tot de Gouden Eeuw
Want ik moet je zeggen, dat toen ik in het verleden sprak, de situatie op deze planeet kritiek was. Ik had echt geen flauwe notie op het mogelijk zou zijn om de Gouden Eeuw van vrijheid op deze planeet te manifesteren. Het was heel goed mogelijk dat de aarde een neerwaartse spiraal zou ingaan die haar mee naar beneden, beneden, beneden, zou nemen, zodat het eeuwen of millennia zou duren voor er een Gouden Eeuw kon worden opgebouwd. En ik moet zeggen dat het enige wat het verschil maakte, dat de weegschaal over liet slaan in de opgaande spiraal, de Moedervlam die Maria voor de aarde hield, was. Als Maria er niet was geweest, hadden noch Jezus, met al zijn talenten, noch ik, met al mijn verworvenheden op het gebied van vrijheid, het tij kunnen keren en de aarde in een opwaartse spiraal kunnen brengen.

En dus moet ik zeggen dat onze grootste hoop om de planeet te veranderen – om de opwaartse spiraal van de planeet te versterken, want die is omgekeerd – dat degenen die zijn geïncarneerd het pad volgen en zich wijden aan het verheffen van het Moederlicht, het Moederlicht beschermen en dat onder leiding van Moeder Maria doen en de hulpmiddelen gebruiken die zij heeft gegeven. Haar rozenkransen en invocaties zijn HET essentiële spirituele hulpmiddel voor het Aquariustijdperk.

Ik zeg nu niet dat er geen andere zijn die waardevol zijn. Maar de rozenkransen van Moeder Maria zijn HET essentiële middel dat alle andere versterkt. En dus zeg ik tegen jullie: “Als je Saint Germain bent toegewijd en de zaak van de vrijheid, begin dan aan de rozenkransen van Moeder Maria!” Ik, bijvoorbeeld, kan niet begrijpen dat iemand kan beweren een student van Saint Germain te zijn en deze rozenkransen, die zoveel liefde uitstralen dat alleen iemand die blind is dat niet kan zien, er de spot mee kan drijven. Dus als jij jezelf ooit als student van Saint Germain hebt beschouwd, zeg ik: “Ontwaak en besef waar IK BEN in dit tijdperk.”

Niets kan de God van vrijheid inperken
En weer moet ik mezelf corrigeren, want ik eindig niet op zachte toon. Ik zal zelfs op vastberaden toon eindigen, omdat ik moet zeggen dat er veel, heel veel mensen zijn die contact met mij gelegd hebben via een organisatie, of een lering, in de buitenwereld, of een boek. En zij beseffen dat zij inderdaad met mijn hart verbonden zijn. Maar zij hebben die lering, die organisatie, of zelfs dat boek, in de buitenwereld gebruikt om een mentaal beeld te vormen wat wie zij denken dat Saint Germain is en wat Saint Germain zou mogen zeggen en wat hij niet zou mogen zeggen en wanneer hij mag verschijnen en door wie hij moet spreken en hoe hij moet verschijnen.

Dit is onzin! Ik ben de God van Vrijheid, en de God van Vrijheid is altijd onderweg. Ik ben vandaag niet dezelfde als 30, 60, jaar geleden toen bepaalde leringen door mij naar buiten werden gebracht. Die leringen waren natuurlijk waar; ik gaf ze uit. Maar zij werden uitgebracht op het niveau van de planeet in die tijd en met het bewustzijn dat ik destijds had. Omdat ik de laatste paar decennia al diverse malen ben getranscendeerd.

En daarom zeg ik tegen jullie: “Als je een ware student van Saint Germain bent, wees dan bereid in de spiegel te kijken, wees bereid de mentale beelden te onderzoeken die je hebt gevormd en besef dat geen enkel mentaal beeld de God van Vrijheid kan vangen en gevangenhouden, omdat ik met God mee ga. Ik ben de Rivier van Leven en ik ga verder.”
Wil jij bij mij zijn, of niet? Wil je rondhangen en een afgod aanbidden dat je hebt gevormd door een lering die je gisteren hebt gehoord? Of wil je nu bij mij zijn terwijl ik meega met de Rivier van Leven? Omdat ik je moet zeggen dat ik hier ben om de mensen te bevrijden, en door mij marcheert God verder.

Marcheer met mij mee of blijf achter, omdat ik geen tijd meer te verbeuzelen heb met het menselijke ego en diens verwachtingen. Daarom zeg ik: “Het ego heeft afgedaan. Wees er klaar mee! Ik ben er klaar mee! En het Aquariustijdperk zal hem niet binnenlaten.” Zo wordt het verzegeld. Zo is het geregeld, de God van Vrijheid heeft het gezegd en het is NU op het fysieke niveau gemanifesteerd.