Alleen de Overwinning Is Echt

ONDERWERPEN: Het verschil tussen het ware en het verkeerde pad is dat je besluitvaardig bent – Laat de Levende Christus jou roepen – Geloof niet meer in de orthodoxe leugen – Je moet iets anders meer liefhebben dan jouw ego – De stuwkracht van de anti-victorie aanvechten – Gun jezelf dat overwinnaarsgevoel – Het is niet nodig te lijden – Verwelkom grote beslissingen – Het Zegel van de Overwinning

Geascendeerde Meester de Aanwezigheid van Victorie, 3 juli 2005

Victorie is mijn naam. Victorie is mijn vlam. Victorie is mijn ding. En ik ben hier en ik ben de enige in de stad! Ik ben de Aanwezigheid van Gods Overwinning en ik ben hier om de overwinning te bezegelen die planeet aarde behaalt, omdat heel veel van jullie deze sectie van rozenkransen voor de geliefde Moeder Maria hebben afgemaakt.* IK BEN hier om mijn impuls van de overwinning aan die van jullie toe te voegen, omdat jullie, waarachtig, jullie talenten hebben vermenigvuldigd die jullie van geliefde Maria hebben gekregen. En daarom kom ik zeggen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar. In het kleine ben je trouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Deel de vreugde van jouw Heer.”

En de overwinning geeft waarachtig vreugde. Bestaat er grotere vreugde dan te weten dat je een overwinning hebt behaald, dat je een stap hogerop hebt gedaan, dichter naar God toe en dat er geen weg terug is. En ook is er geen weg terug voor planeet aarde. Dit is echt een dag die een ommezwaai van cycli zal markeren. Het je afkeren van het bewustzijn van het Vissentijdperk en de neiging om buiten jezelf naar de zege op zoek te gaan die maar op één plek kan worden behaald en dat is in het koninkrijk van God binnenin jou. Waar anders dan in jou zul je ooit jouw persoonlijke overwinning behalen?

Hoe kan iemand anders jou die persoonlijke overwinning geven? Alle machten in de Hemel, al je geascendeerde broeders en zusters, hebben één wens: jou je persoonlijke overwinning te zien behalen. Maar onthoud dit: wij willen jou, de Bewuste Jij**, je persoonlijke overwinning zien behalen, zodat jij die zege op jezelf behaalt, omdat jij hebt geïnternaliseerd wie je als Godvlam bent. Je hebt jezelf in die vlam herkend, zodat die vlam alles wegbrandt wat niet aan zichzelf gelijk is. Daarom ben jij die vlam die op aarde wordt gemanifesteerd. Dit is de allergrootste overwinning. En niemand kan dat voor jou doen. Daarom moet je erkennen dat wij, die jouw geascendeerde broeders en zusters zijn, je kunnen helpen, inspireren en onderrichten, maar enkel tot op zekere hoogte.

Het verschil tussen het ware en het verkeerde pad is dat je besluitvaardig bent
Er zal een moment komen waarop je niet verder kunt tot jij van binnenuit in beweging komt. Er zijn veel duistere krachten die je graag je overwinning afnemen en zij vertellen jou de leugen dat iemand of iets buiten jou jouw overwinning kan garanderen. Dat kan een kerk in de buitenwereld zijn, het kan een goeroe in de buitenwereld zijn, het kan zelfs het valse beeld, de afgod, van Jezus Christus zijn dat honderden jaren door de orthodoxe kerken is opgericht.

Jezus Christus kan jou niet je persoonlijke overwinning geven. En jouw persoonlijke overwinning is juist wat de verlossing inhoudt. Christus kan je bij het levende water brengen, maar hij kan je niet laten drinken. Jij moet drinken en worden wie je bent. Hoe kun jij anders jouw persoonlijke overwinning behalen? En wat is het dwaas te denken dat Jezus Christus, met al zijn liefde voor de mensheid, iets minder voor jou zou wensen dan dat jij jouw persoonlijke overwinning behaalt, de overwinning die vanuit jezelf komt. Daarom heeft hij jou verteld dat het koninkrijk van God binnenin jou is.

Word wakker, mensen op aarde, en besef dat de ware leringen van Christus waarachtig de enige sleutel tot de overwinning op het Vissentijdperk zijn. De innerlijke leringen van Christus waardoor je beseft dat het erop neer komt dat het verschil tussen een Christuswezen en een persoon die in de dualiteit vastzit maar één ding is – besluitvaardigheid. Dat komt niet door een of andere vorm van magie. Dat komt niet door Jezus Christus die in de lucht verschijnt en de wereld als een boekrol oprolt. Het zal voor jou gebeuren, wanneer jij het besluit neemt die laatste stap naar de Godvlam te zetten die jij bent en jij alles wat minder is dan de vlam die jij bent, laat wegbranden.

Zeker, niet iedereen is eraan toe die laatste stap te zetten en daarom bieden de geascendeerde meesters je een pad dat je stap voor stap kunt volgen, waardoor je opklimt tot je er klaar voor bent. Maar op dat pad van Christusschap, zijn er bepaalde momenten waarop je grotere besluiten neemt. Het hele pad is een reeks beslissingen die jij moet nemen. En de meesten van jullie begrijpen volledig dat het Christusschap het transcenderen van jezelf is en dat de sleutel tot zelftranscendentie is dat jij het besluit neemt een beperking die jij eerder geaccepteerd hebt, los te laten. Hem laat gaan. Hem laat sterven op het kruis en dan word jij herboren met een hoger identiteitsgevoel.

Het pad naar Christusschap kent vele kleine stappen waardoor je geleidelijk opklimt. Maar er zullen momenten op dat pad komen dat een klein besluit niet meer voldoende is. Om naar het volgende plateau, het volgende niveau, te stijgen moet jij een groot besluit nemen, een belangrijke beslissing om iets uit je vroegere leven, je vroegere zelfgevoel, los te laten, het achter te laten, het te laten sterven, uit dat model te stappen en de Levende Christus te volgen, of hij nu binnenin of buiten jou verschijnt in de vorm van een persoon die een echte spirituele leraar is, zoals Jezus Christus.

Laat de Levende Christus jou roepen
Bestudeer eens hoe Jezus zijn discipelen riep. Stel je voor hoe er bij je dagelijkse werkzaamheden plotseling iemand op je afkomt met intens stralende ogen en zegt: “Laat je netten achter en volg mij!” En zich omdraait en wegloopt zonder achterom te kijken.

Wanneer je op een plateau bent, waarop je een stap hoger naar het volgende niveau moet zetten, dan zal – op een of andere manier – de leraar bij je komen, hetzij in jouw innerlijk, hetzij in de buitenwereld, misschien als persoon, misschien als boek, misschien als stem in je hoofd waarvan je weet dat het de ware stem is. En die leraar zal zeggen: “Laat je netten achter en volg mij!” En dat is alles wat hij zal zeggen. Niet beslist met precies die woorden, maar hij zal je een duidelijke instructie geven die jij niet kunt misverstaan of verkeerd interpreteren.

De vraag is: “Wat ga jij doen?” Volg je die leraar, zelfs al weet je niet waar het pad je brengen zal? Of blijf jij je vastklampen aan wat bekend is en vraag je om garanties of tijd om je voor te bereiden. Zie je, het eeuwige motto van de geascendeerde meesters is dat wanneer de student klaar is, de leraar verschijnt. Dus wanneer die situatie zich inderdaad aan jou voordoet, ben je er op innerlijk niveau klaar voor. Natuurlijk is jouw ego er niet klaar voor – en die denkt dat jij er niet klaar voor bent – en zal legio smoezen bedenken waarom jij er nog niet klaar voor bent en waarom jij deze persoon, of deze leraar of deze stem in jou niet moet volgen.

Maar ik moet zeggen dat toen Jezus zijn discipelen riep, hij meer dan 12 discipelen heeft geroepen. En niet allemaal gaven ze gehoor aan de oproep. Maar die dit wel deden, volgden Christus ogenblikkelijk. Zij dachten er niet over na, ze maakten geen plannen, ze bereidden zich er niet op voor, zij keken niet achterom. Zij lieten hun netten gewoon vallen en ze zijn Jezus gevolgd.

Er zal een moment komen, waarop jij dit moet doen om naar een hoger niveau te klimmen. Vele jaren geleden had deze boodschapper een discussie met een predikant in een Lutherse Kerk.**** En juist dit onderwerp, hoe Jezus zijn discipelen riep, werd ter sprake gebracht. En de predikant, die zogenaamd Christus vertegenwoordigde, zei: “O, ik weet zeker dat de discipelen ruim de tijd hadden om zich op het volgen van Jezus voor te bereiden. Ze hadden zeker een jaar om hun zaken in orde te brengen.” En dit laat je de bewustzijnsstaat van het huidige orthodoxe christendom zien.

Ze hebben de essentie van de goeroe/chela relatie, de meester/discipel relatie eruit verwijderd. Ze hebben Jezus op een voetstuk geplaatst. En om dit te doen, hebben ze ook zijn discipelen verheven, zodat zij Christus meteen konden volgen, maar jij niet – omdat jij een ellendige zondaar bent, dus jij moet naar de kerk in de buitenwereld luisteren in plaats van de Levende Christus.

Geloof niet meer in de orthodoxe leugen
Dat is de meest afschuwelijke leugen waar de mensheid de afgelopen 2000 jaar mee is opgescheept. Jullie zijn allemaal hier, omdat jullie in je hart weten dat je vrijwillig hebt aangeboden een rol te spelen om die leugen aan het licht brengen bij de mensen op aarde. Door te laten zien dat jij niet in die leugen gelooft, zul jij je daardoor niet laten beperken – je zult van deze verkeerde leraren, deze blinde leiders, weglopen. Je zult uit hun kerk stappen en je zult de boodschap van de daken afroepen dat Christus in jou is opgestaan en dat Christus echt is en dat iedereen een Christuspotentieel heeft. Dat zal de wederkomst van Christus teweegbrengen, wat uiteindelijk de overwinning van het Vissentijdperk is en uiteindelijk de open deur naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk.

Een kritieke massa moet worden bereikt voor je fysieke manifestaties van de Gouden Eeuw zult zien. Dat beslissende aantal is door de wakes die jullie door Moeder Maria’s rozenkransen hebben opgezegd, veel dichterbij gekomen. Het zal zelfs nog dichterbij komen door de wakes die jullie blijven opzeggen. Maar ik moet zeggen dat er een moment komt waarop je niet meer kunt groeien tot je het besluit neemt je vroegere zelfgevoel op het kruis te laten sterven. Je laat het gewoon vallen, zoals de discipelen hun netten lieten vallen en je draait je om en volgt Christus.

Je moet iets anders meer liefhebben dan jouw ego
En hoe kun je dat besluit nemen wanneer je zo in je leven, in de dingen van deze wereld en in je vroegere bewustzijn verwikkeld bent? Dat kan alleen maar, wanneer je meer van iets anders houdt dan van wat je opgeeft. Daarom blijven zoveel mensen op een bepaald niveau van het spirituele pad steken. Ik moet zeggen dat ik, wanneer ik planeet aarde overzie, miljoenen serieuze spirituele zoekers zie die bij een of andere organisatie, goeroe of lering betrokken zijn. Zij zijn oprecht, zij zijn serieus, zij volgen geen valse leer, maar ook niet de allerhoogste leer. Omdat de leer niet direct onderwijst dat er een moment komt waarop je moet transcenderen, waarop je verder moet gaan dan wat jij voldoende vond.

Dit is het wezen van zelftranscendentie. Zie je, mijn geliefde harten, wanneer wij jullie een concept geven met betrekking tot spirituele groei, of verlossing of Christusschap – elk concept dat wij jullie geven – zal het dualiteitsbewustzijn, het kromme denken, onmiddellijk dat denkbeeld gaan verdraaien. Het zal een afgod oprichten door te zeggen: “Zolang ik dit en dit en dit doe, zal ik gered worden, zal ik de Christus worden, zal ik elk doel dat bepaald is, bereiken.”

Maar het ware doel van alle spirituele zoekers is dat ze blijven transcenderen. Het bewustzijn van de antichrist zou niets liever zien dan dat alle mensen op aarde totaal onwetend over het pad van zelftranscendentie blijven. Maar voor degenen die ze niet onwetend over het pad kunnen houden, proberen ze het op één na beste middel – dat is om hen de weg te laten volgen die de mens goed toe lijkt, maar die eindigt bij de dood. Het pad dat een mens goed toe lijkt, is gewoon dit: “Er moet een moment komen waarop ik gered word, dat ik de Christus ben, dat ik volmaakt ben, dat ik onsterfelijk ben. Dan zal ik er zijn en kan ik gaan zitten en mij ontspannen en hoef ik niet meer te groeien en transcenderen.”

Dit is de droom van het menselijke denken, dat er een of ander plateau wordt bereikt waar vanaf dan geen verdere groei mogelijk is, waar verdere zelftranscendentie niet nodig is. Dit is wat de verkeerde leraren je keer op keer zullen vertellen. “Wij hebben de waarheid. Onze kerk is de enige. Zolang je lid van die kerk bent, zul je worden gered, kom je thuis. Stel je ego niet op de proef. Transcendeer niet verder. Laat het verleden niet los. Maak het je maar gemakkelijk. Je bent gered. Je hebt het gehaald.”

Er zijn miljoenen versies van deze leugen en ze zeggen allemaal hetzelfde. Ze proberen mensen in die bewustzijnsstaat in slaap te sussen, waardoor ze denken dat ze niet meer hoeven te transcenderen en hogerop te komen. Ze hoeven niet die grote stap vooruit te zetten die hen bij een heel nieuw niveau brengt dat zij zich van te voren zelfs nauwelijks hadden kunnen voorstellen.

De stuwkracht van de anti-victorie aanvechten
Dit is de anti-overwinning die duizenden jaren lang op aarde hoogtij heeft gevierd en ik ben hier om die aan te vechten. En – omdat ik jullie liefheb – zal ik beginnen het in jullie aan te vechten. Wat jij ook maar van denkt dat het genoeg is, geef ik je op dit moment te kennen: “Het is niet genoeg!” Omdat wat van jou verlangd wordt, voortdurende, eeuwigdurende zelftranscendentie is. Denk je dat een rivier gelijk heeft als hij zegt: “Ik heb lang genoeg gestroomd, ik stop er nu mee.” Nee, want op dat moment zou de rivier sterven, want een rivier is een altijd bewegende stroming.

En zo ben jij als afstammeling van God geschapen. Jij bent geschapen om medeschepper met God te zijn en onderdeel te zijn van die altijd stromende Rivier van Leven die Gods schepping is, want in Gods schepping staat niets stil. Alles is in beweging en transcendeert en zelfs God zelf, de Schepper zelf, transcendeert steeds verder. En als jij dus deel van die rivier van leven bent, transcendeer je. Je stopt nooit. Je raakt nooit gehecht. Je zegt nooit: “Ik heb genoeg gedaan.”

Dit betekent echter niet dat je uit angst voortkomt of uit het gevoel van gebrek of het gevoel dat je niet goed genoeg bent of dat niets wat jij doet, goed genoeg is. De hele verschuiving in bewustzijn die je moet maken, is de verschuiving dat er, omdat het leven een voortdurend proces van zelftranscendentie is, uiteindelijk geen doel is, waardoor de zelftranscendentie stopt. En wanneer je dit ene feit volledig accepteert, besef je dat het geen zin heeft het gevoel te hebben dat jij het niet waard bent, omdat jij het allerhoogste niveau nog niet hebt bereikt dat er niet is.

Gun jezelf dat overwinnaarsgevoel
Zie je wat ik bedoel? Je kunt tot in eeuwigheid doorgaan te voelen dat jij er nog niet bent en dat je het niet waard bent. En je zult achter die wortel aan blijven rennen die je wordt voorgehouden, omdat je nooit en te nimmer het allerhoogste kunt bereiken. Dus, de verandering is simpel. Laat jezelf weten dat het pad een voortdurend proces van zelftranscendentie is. Elke keer dat je transcendeert, heb je de zoom van het Christuskleed aangeraakt. Je hebt de zoom van het kleed van de Aanwezigheid van Overwinning die IK BEN, aangeraakt.

En je moet jezelf die vreugde van de Heer gunnen, dat je hogerop bent gekomen. En als je begint met deze verschuiving in bewustzijn te maken, zul je Gods onvoorwaardelijke liefde voelen. En er bestaat geen grotere liefde dan de liefde van een spirituele leraar die zijn student juist die stap ziet maken en de oude bewustzijnsstaat achterlaat. Dat is de grootste liefde die jij zult ervaren. En wanneer jij die liefde begint te ervaren, komt er een moment waarop jij ineens naar jouw leven en planeet aarde kijkt en zegt: “Er is niets op deze wereld dat zich met de liefde die ik voor mijn God, voor mijn leraar voel, kan meten. Dus is er niets ter wereld wat ik liever heb dan de onvoorwaardelijke liefde van God.”

En zo word je bereidwillig alles op deze wereld op te geven om die liefde te ervaren. En dat is het moment dat het pad niet meer een strijd is en het een vreugdevolle wandeling wordt. Het is geen Via Dolorosa meer die de kerken weer als afgod hebben opgericht en denken dat zij zich op het lijden van Christus moeten richten.

Het is niet nodig te lijden
Hun fout is denken dat het lijden noodzakelijk was. Toch ontstaat het lijden enkel door een gehechtheid. Iets waar jij je aan hecht, zodat je het vroegere zelf niet kunt loslaten en die reuzensprong naar het volgende plateau doet. Om werkelijk los te laten, moet je bereid zijn jouw vroegere zelfgevoel te laten sterven. En als je zonder de bril van verafgoding naar het leven van Jezus kijkt, zul je zien dat hij voor exact dezelfde beslissingen stond als jij.

En zelfs toen hij aan het kruis hing, stond hij voor een beslissing. En in gedachten had hij een verwachting van wat er zou moeten gebeuren, en ineens besefte hij dat aan die verwachting niet voldaan zou worden, want God zou niet komen om hem te redden. En op dat moment besefte Jezus dat hij aan het kruis moest sterven. En enkele korte momenten klampte zelfs Jezus zich aan zijn fysieke leven vast. En daarna gaf hij zich, eindelijk, over en liet hij de geest van zijn vroegere verwachtingen sterven. Hij liet zijn lichaam aan het kruis sterven, als symbool voor het laten sterven van een deel van je ego aan het kruis. En omdat hij bereid was die vorige staat te laten sterven, stond hij weer op in wat het eeuwige leven is.

Dit is het proces dat jij moet volgen wanneer je beseft dat Jezus het voorbeeld, de wegbereider, was en niet de afgod die aanbeden moet worden. Ik kan je verzekeren dat de beslissingen waar jij voor komt te staan niet meer of minder moeilijk zullen zijn dan de beslissingen die Jezus moest nemen. Heel veel mensen denken dat het gemakkelijk voor hem was. Maar als je de Bijbel aandachtig leest, zie je dat het verre van gemakkelijk was. En daar kun je enige troost uit putten en beseffen dat het een moeilijke beslissing is, maar dat het wel kan.

En je kunt er ook enige troost uit putten door te zeggen: “Maar ik kan van het voorbeeld van Jezus leren. Ik kan leren dat als ik mij kan afstemmen op de liefde van Boven, ik mij niet aan het vorige gehecht hoef te voelen. Ik kan het zonder verzet, zonder strijd laten sterven.” Hoe minder gehecht jij je voelt, hoe meer je bereid bent op het punt te komen waarop je zegt: “Ik zie dat ik op een keerpunt ben gekomen waarop ik hogerop moet klimmen en dit oude zelf moet loslaten.”

Verwelkom de grote beslissingen
Wanneer je dit bewust kunt herkennen en de stuwkracht van liefde hebt, kun je het zonder het lijden loslaten, zonder de pijn, het heen en weer gaan, het redetwisten met jezelf, beredeneren of je dit of dat zou moeten doen. In plaats daarvan valt het gewoon van je af.

Je houdt je oog op Christus gericht en je volgt Christus. En voordat je het weet, kijk je terug en zeg je: “Maar dat was niet zo’n grote beslissing – waarom leek het destijds zo moeilijk?” Wanneer je dit een aantal keren hebt gedaan, bouw je de stuwkracht van de overwinning op. En dan zie je de beslissing ook aankomen. Je verwelkomt hem in plaats van er tegenin te gaan. En omdat jij je er niet tegen verzet, doe je wat Jezus met Pasen zei – je bezit het.

Je bezit de toestand die je moet opgeven. En wanneer je die volledig bezit en je er niet meer tegen verzet, kun jij die met gemak loslaten. Hij valt van je af, zoals de schellen van de ogen van de blinden afvallen. Het valt weg en jij ziet de nieuwe dag. En ineens word je spiritueel herboren in jouw nieuwe zelfgevoel. En zei Jezus niet tegen Nicodemus dat een mens, tenzij hij opnieuw wordt geboren, het koninkrijk van God niet kan binnengaan (Joh. 3:1) En dit is natuurlijk de spirituele wedergeboorte en niet de fysieke wedergeboorte die Nicodemus – als symbool van het menselijke bewustzijn – zich kon voorstellen.

Laat het gaan! Laat het vallen. Leer te herkennen wanneer het tijd is een belangrijke stap vooruit op je pad te zetten – en dat dan met vreugde te doen. Verwelkom het. Anticipeer erop. Zie het als de poort naar grotere vrijheid, de vrijheid van een nieuw zelfgevoel als medeschepper met God, je te koesteren in het Licht van de God van Vrijheid voor de aarde – Saint Germain. Je te koesteren in de uitstraling van de liefde van Jezus, die jouw voorloper op het pad is. En je te koesteren in de warme gloed van de liefde van Maria, die er is om jou elke keer dat je een stap hoger zet, te feliciteren. En ik zal jou ook begroeten wanneer je die belangrijke beslissingen neemt. En ik zal Maria beleefd voor laten gaan, want ik weet dat mijn tijd nog komt.

Het Zegel van de Overwinning
En dus geef ik, als mijn geschenk aan jullie vandaag, ieder van jullie die bereid is voor mij te komen staan, het zegel van de overwinning op je voorhoofd. (De aanwezigen vormen een rij en iedereen loopt voor de boodschapper langs die met zijn wijsvinger het teken van de overwinning (een ‘V’) op ieders voorhoofd maakt, terwijl de Aanwezigheid van Overwinning zegt:
“De OVERWINNING BEN IK!”)

Het dictaat gaat door met:

En zo verzegel ik jullie in mijn hart, dat overstroomt van de Vreugde van de Overwinning. En zolang jullie bereid zijn de Vlam van Overwinning te volgen en te transcenderen, blijven jullie daar, want de Overwinning staat boven tijd en ruimte. De Overwinning is het enige wat echt is. IK BEN Victorie.

*In het voorjaar van 2005, deden mensen over de hele wereld gezamenlijk vier wakes, elk van 33 dagen, door vier van Moeder Maria’s rozenkransen op te zeggen.

**De Bewuste Jij werd geïntroduceerd tijdens een vraag- en antwoordsessie met Jezus.

****Dit was een predikant van de Deense Staatskerk, een Luthers kerkgenootschap.