Ik ben gekomen om het Tijdperk van de Universele Christus in te luiden

ONDERWERPEN: Tegen het eind van het Vissentijdperk – Jezus blijft nog 2000 jaar bij de aarde – Jezus zal ons helpen ons Christusschap op te eisen

Geascendeerde Meester Jezus, 1 juli 2005

Tegen het eind van het Vissentijdperk
Ik ben de universele Christus in actie hier. Veel mensen in het Westen kennen mij als Jezus en veel mensen in het oosten als Krishna. Wij zijn afzonderlijke wezens, toch zijn wij beide vertegenwoordigers van die ene universele Christus die in al het leven is. Daarom kom ik nu als de Jezus die de meeste van jullie hier in het Westen kennen. Ik kom planeet aarde voor de universele Christus opeisen, in tegenstelling tot de valse Christus, de dogmatische, exclusieve Christus die als afgod is opgericht door degenen die zeggen mij op aarde te vertegenwoordigen.

Ik ben hier om heerschappij over de aarde te nemen, maar ik ben hier om heerschappij over de aarde te nemen door de Christus in al het leven. Zul jij de Christus in actie zijn waar jij bent? Dan verwelkom ik jullie in mijn hart dat symbool staat voor de bovenzaal waar ik het laatste avondmaal met mijn discipelen heb gedeeld. Die bovenzaal was zelf het symbool voor het feit dat mijn discipelen bereid waren hun bewustzijn naar het niveau van de Christusgeest te verheffen. En zo was de bovenzaal in werkelijkheid een plaats in bewustzijn, hoewel het ook een fysieke plaats was.

Ik ben vandaag gekomen om de volgende 2000 jaar te claimen als het Tijdperk van de Universele Christus. Jullie hebben er misschien over gehoord als de het Aquariustijdperk, jullie hebben er misschien over gehoord als de Eeuw van Vrijheid, maar er bestaat geen andere vrijheid dan door Christus en de Christusgeest, die het echte van het onechte in je eigen wezen en de wereld waarin je leeft, klieft.

Vele jaren geleden was de term Christus in werkelijkheid een universele term. Hij had geen dogmatische bijbetekenissen. Hij werd niet door een bepaalde kerk opgeëist en het was ook nooit de bedoeling dat deze door een bepaalde kerk zou worden opgeëist. Het was de bedoeling dat het een universele term zou blijven die broeder met broeder zou verenigen over de scheidslijnen van de religies in de buitenwereld heen. Ik ben gekomen een tijdperk in te luiden waarin mensen zich van het dualiteitsbewustzijn afscheiden, het bewustzijn van de antichrist dat op scheiding gebaseerd wordt, de scheiding van je bron die leidt tot een gevoel van gescheidenheid van je broeders en zusters in Geest en daarom tot conflicten en zinloze rivaliteit leidt.

Ik kwam het universele Christuslicht brengen dat boven elke lering in de buitenwereld die in woorden kan worden uitgedrukt, uitgaat. Dit kan tot geen enkele uitdrukking in woorden of beelden van deze wereld worden beperkt. Dit staat boven deze wereld van vorm, maar het kan worden aangeraakt, je kunt er een glimp van opvangen, wanneer je naar binnen gaat, wanneer je het koninkrijk dat binnenin jou is, dat zich in jouw hart bevindt, ingaat en naar dat meer reikt dat je niet duidelijk kunt omschrijven, waar je geen woorden aan kunt geven, maar waarvan je weet dat het echt is, omdat je hart je de waarheid over deze universele Christusgeest vertelt.

En wanneer mensen bereid zijn daar naar te reiken – of ze het nu Christus of iets anders noemen – maar als ze willen reiken naar hetgeen niet kan worden omschreven, dan zullen ze zeker een dieper gevoel van eenzijn met de bron van al het leven vinden. En als jij, als individu, dat gevoel van eenzijn voelt, weet je dat de bron waar jij aan ontsprong, precies dezelfde oorsprong had als van alle andere mensen op aarde. En wanneer je weet dat andere mensen uit dezelfde bron voortkomen, kun je hen niet als vijanden zien, kun je hen niet als rivalen beschouwen en zul je hen niet veroordelen.

Jezus zal nog 2000 jaar bij de aarde blijven
Jullie hebben allemaal de uitspraak in het Evangelie van Johannes wel eens gehoord: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij.” Jullie hebben waarschijnlijk ook een of andere van hellevuur en zwavel prekende christelijke dominee die uitspraak horen gebruiken als zogenaamd bewijs dat het christendom de enig ware religie is. En bijna 2000 jaar lang zijn de blinde leiders van het orthodoxe christendom erin geslaagd om meer dan één miljard mensen in hun leugen te laten geloven dat het christendom de enig ware religie is. Maar in werkelijkheid is de universele Christus de enig ware religie, de enig juiste benadering van religie, omdat je enkel door de Christusgeest het doel van elke echte religie kunt bereiken, dat eenzijn met je bron is en eenzijn met je broeders en zusters die deel van het Lichaam van God op aarde uitmaken.

En zo is het nooit mijn bedoeling geweest een exclusieve religie te beginnen die met andere religies moest concurreren en die zou proberen te vervangen, zelfs zou proberen de volgelingen van andere religies te doden door te denken dat het beter voor die volgelingen was gedood te worden dan naar de hel te gaan. Wat een dwaasheid was dit. Wat een verdriet en last zijn dit voor mijn hart geweest om dit 2000 jaar lang aan te zien. En daarom kom ik jullie vertellen dat ik, Jezus Christus, vanaf vandaag ten strijde zal trekken tegen diegenen die mijn naam en de naam van de Universele Christus misbruiken.

Ik ben gekomen planeet aarde voor de ware leringen van de universele Christus op te eisen. En ik zal die leringen geven, zodat mensen ze, óf kunnen accepteren, óf verwerpen, maar opdat niemand kan zeggen dat de ware leringen van Christus hen nooit zijn aangeboden. De ware betekenis van de uitspraak die ik deed, dat ik de weg, de waarheid en het leven ben, is eenvoudig. Ik, Jezus Christus, als geascendeerd wezen, ben door God aangesteld om een spiritueel ambt voor planeet aarde te vervullen. Dat is het Ambt van Verlosser of Wereldleraar. Wanneer iemand een voldoende niveau van Christusschap heeft bereikt, zal die persoon via het ambt, mijn ambt, het Ambt van de Universele Christus, moeten gaan om definitief van planeet aarde te ascenderen en naar een hoger niveau te stijgen.

Het Ambt van de Universele Christus heeft één doel slechts en dat is ervoor te zorgen dat een student het dualiteitsbewustzijn heeft losgelaten, het bewustzijn van de antichrist, en op het punt is gekomen zich met de Christus binnenin zichzelf te identificeren, met de bron van al het leven, omdat enkel dat gevoel van eenzijn een ziel, een levensvorm, toegang tot de hemel kan geven. Niemand, die nog steeds in het dualiteitsbewustzijn vast zit, kan de hemel ingaan, omdat wij in de hemel allemaal één zijn en we zijn allen één met God. En hoe kunnen degenen die niet het bruiloftskleed van eenzijn dragen, dan naar het bruiloftsfeest gaan? Zij moeten in de buitenste duisternis van het dualiteitsbewustzijn blijven dat door hen zelf is gemaakt.

Dus de afgelopen 2000 jaar heb ik in dit ambt bekleed. En ik heb vele oprechte zoekers ontvangen die bij mij kwamen. En velen van hen zijn voor de test van eenzijn geslaagd en zijn via mijn ambt naar hogere rijken gegaan. Nu zullen de christenen je vertellen dat degenen die bij mij kwamen, wel uit de christelijke religie zullen komen, maar dat is niet zo. Dat is een leugen. Ik heb de afgelopen 2000 jaar mensen uit iedere religie op aarde bij mij ontvangen. Ik heb zelfs velen ontvangen die niet tot een formele religie behoorden. En ik heb zelfs een klein aantal ontvangen die dacht atheïst te zijn, maar toch hun ware innerlijke geloof ontdekt hebben, toen ze eenmaal de sterfelijke vorm hadden afgeschud.

Als één tijdperk voorbij is en er een ander begint, is het mogelijk om een spiritueel ambt aan een ander geascendeerd wezen over te dragen. Maar ik ben hier om jullie te vertellen dat mij door kosmische raden is aangeboden mijn ambt de komende 2000 jaar voort te zetten en ik heb besloten dit aanbod te accepteren. Daarom zal ik de volgende 2000 jaar het Ambt van de Universele Christus blijven bekleden en alle geascendeerde broeders en zusters die met planeet aarde werken, bijstaan. Waarom heb ik dit besluit genomen? Slechts om één reden – uit liefde voor jullie, voor die levensstromen op aarde die werkelijk de ware volgelingen van de universele Christus zijn.

Jezus zal ons helpen ons Christusschap op te eisen
Zoals ik gezegd heb, zijn er nu 10.000 mensen op aarde die op innerlijk niveau hun Christusschap hebben bereikt. Velen van hen zijn in een religie opgevoed die hen het Christusschap niet heeft onderwezen of hen onderwees dat het godslastering was om zichzelf aan Christus gelijk te stellen. Daardoor zijn ze zich niet van hun innerlijk bereikte staat bewust geworden, hebben ze hun innerlijk bereikte staat niet aanvaard en hebben zij hun Christusschap niet opgeëist. En er zijn nog miljoenen anderen die een hoge mate van Christusschap hebben bereikt en het totale Christusschap in deze incarnatie kunnen bereiken, als ze het maar durfden op te eisen.

En dus heb ik beloofd – uit liefde voor deze levensstromen – nog eens 2000 jaar bij de aarde te blijven en Saint Germain te assisteren om het Gouden Aquariustijdperk binnen te halen, de gouden eeuw van spirituele vrijheid, waarvan hij vele eeuwen heeft gedroomd. Ik vertel jullie dat ik hier ben en dat ik hier blijf.

Ik vertel jullie ook – allen die lid van andere religies zijn, degenen die in de new age-beweging zitten, degenen die door het orthodoxe christendom zijn ontmoedigd of teleurgesteld – ik vertel jullie dat ik, Jezus Christus, hier ben om de Christus in jullie te dienen – als jullie mij willen hebben. Ik weet dat velen van jullie een vooroordeel tegen Jezus Christus hebben, omdat jullie aan het verkeerde beeld van Christus zijn blootgesteld dat door het orthodoxe christendom in mijn naam is gepromoot. Maar ik ben niet hier als die afgod.

Ik ben niet de Jezus Christus die heel veel jaren in christelijke kerken hangend aan het kruis is afgebeeld. Ik ben niet die afgod, niet die valse Christus. Ik ben veel meer. Ik ben een universeel spiritueel Wezen en ik ben hier om je te helpen – als jij bereid bent je hart te openen en mij de ruimte geeft om binnen te komen.

Daarom zal ik – door deze boodschapper, door andere boodschappers en door iedereen die bereid is het Levende Woord te spreken – mensen met de ware, universele Christus in contact brengen, de innerlijke Christus in allen. Dit is de Christus van het Aquariustijdperk en zonder die Christus, zonder die Christusgeest, ben je niet in staat het bewustzijn van het Vissentijdperk te transcenderen en je naar het Aquariusbewustzijn te begeven. Dit dan is mijn toewijding aan planeet aarde en aan jouw voortuitgang op het pad.

Ik besef echter, als het realistische Wezen dat ik ben, dat ik zelf niets kan doen en dat ik deze taak niet alleen kan vervullen, zelfs al ben ik een geascendeerd Wezen en zelfs al is mij alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Ik ben niet het enige geascendeerde wezen en er zijn andere geascendeerde wezens die een specifieke vlam belichamen, die nodig zijn om planeet aarde te helpen door de transformatie van de bewustzijnsstaat van Vissen heen te gaan naar de bewustzijnsstaat van Aquarius.

En zo heb ik in de eerste plaats mijn geliefde Moeder Maria bij me die mij 2000 jaar geleden het leven schonk. En bij mij is ook de man die 2000 jaar geleden mijn vader was, die velen kennen als de Heilige Jozef en die velen in deze tijd kennen als Saint Germain. En daarom trek ik mij nu terug en laat Moeder Maria spreken.