Oost is Oost en West is West, en die Twee Zullen Elkaar Zeker Ontmoeten

ONDERWERPEN: De energiestroom tussen de oost- en westkust van Amerika – Jezus visie op een universele aanpak van religie – Het oordeel over de filmindustrie

Geascendeerde Meester Jezus, 11 mei 2005

Oost is Oost en West is West en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten, zoals de dichter zei. Ik ben echter hier om zijn ongelijk te bewijzen. En dat is de reden waarom ik, Jezus, precies in het midden tussen Oost en West ben afgedaald. Ik ben gekomen om een nieuwe, universele lering te brengen die de denkwijzen van Oost en West zou kunnen verenigen. En dit geldt niet alleen op planetaire schaal; het geldt ook voor de Verenigde Staten van Amerika. Men kan met recht zeggen dat de Oostkust, de Oostkust is en de Westkust, de Westkust, en tot nu toe hebben die twee elkaar nooit ontmoet. Maar ook dat moet voor deze natie veranderen om haar hoogste potentieel te kunnen bereiken en alles te worden waar het voor bedacht is.

En daarom ben ik dankbaar dat mijn boodschapper de kans heeft gekregen om vanuit zijn huis aan de Oostkust naar deze plaats aan de Westkust te reizen, want echt, als Oost en West in Amerika elkaar moeten ontmoeten, moet het van de twee belangrijkste steden New York en Los Angeles komen. Deze twee steden vormen een lijn waarop de hele natie draait en door een spirituele verbinding tussen deze twee steden te maken, kun je de correcte energiestroom tussen de Oost- en Westkust instellen.

De Oost- en Westkust van de Verenigde Staten vertegenwoordigen natuurlijk twee verschillende denkwijzen, twee verschillende bewustzijnsstaten. De Oostkust vertegenwoordigt de Vader, de uitbreidende kracht van de Vader. De Westkust vertegenwoordigt de samentrekkende kracht van de Moeder. Wat je tegenwoordig echter ziet, is enigszins het tegenovergestelde, omdat de Oostkust door het najagen van macht en controle stagneert, terwijl de Westkust veel meer open staat voor nieuwe ideeën en nieuwe uitvindingen. En toch staat de Westkust ook open voor nieuwe ideeën zonder onderscheid te maken, zonder te overwegen of zij in de hogere zin van Gods wetten geoorloofd zijn. En daardoor zie je een houding van ‘Alles kan’.

Wanneer deze onbalans wordt opgeheven, zoals dit vele jaren terug al in gang is gezet, maar de laatste paar jaren door de rozenkransen van Moeder Maria is geaccelereerd, zie je een veel grotere energiestroom in de Verenigde Staten van Amerika. Je ziet dit land uitgroeien om niet enkel de economische of militaire leider in de wereld te worden, maar om te worden wat de bedoeling was, namelijk de spirituele leider, het spirituele voorbeeld voor de wereld. Het voorbeeld van een natie die niet enkel religie in de traditionele zin omarmt, maar ook nieuwe ideeën op het gebied van spiritualiteit; een natie die de universeelheid op het gebied van religie omarmt en daardoor het voorbeeld kan worden van hoe vele verschillende religies met wederzijds respect naast elkaar kunnen bestaan zonder de oorlogen te creëren die je overal op deze planeet, maar vooral in het Midden-Oosten ziet.

Jezus visie op een universele aanpak van religie
Dit is de visie die ik heb, en die wij voor deze natie hebben: dat universele ideeën op het gebied van spiritualiteit, dat een universele benadering van spiritualiteit, door de meerderheid van Amerikanen zal worden omarmd. Wij hebben niet de visie dat één religie of één bepaalde organisatie dominant zal worden. Wij hebben de visie van de oorspronkelijke sponsors van Amerika, namelijk de visie van een vreedzaam naast elkaar bestaan van vele religies die elkaar respecteren en toch erkennen dat achter de uiterlijke religies een gemeenschappelijke basis, een hogere bron is waaruit alle religies voortgekomen zijn.

Dit is natuurlijk mijn boodschap in het laatste boek over religieuze conflicten en alleen al om deze reden is het een belangrijk boek. Het wordt deels gegeven om de huidige trend in de Verenigde Staten in evenwicht te brengen, waar je mensen ziet die zich, ofwel uit alle religies terugtrekken, of in een of andere vorm van fundamentalistisch christendom verstrikt raken die mijn ware leringen ontkent, namelijk dat de Christus echt in elk hart afzonderlijk geboren kan worden.

Daarom moedig ik jullie die in de Verenigde Staten wonen aan, of die van Amerika houden, om af en toe Moeder Maria’s Oost-West Rozenkrans op te zeggen en de stroom in de vorm van een 8 tussen de Oost- en Westkust van Amerika te visualiseren. Zeg deze rozenkrans op en visualiseer hoe de energiestroom vanuit Alpha aan de Oostkust tot Omega aan de Westkust geopend wordt.

Het oordeel over de filmindustrie
Tot besluit veranker ik een spirituele vlam in het gebied van Los Angeles, een spirituele vlam voor het oordeel over degenen die mensen door de amusements- en filmindustrie misleiden. Zonder visie komen de mensen echt om en de visie die gedurende zoveel jaren vanuit Hollywood is uitgezonden, heeft meer gedaan om de manifestatie van de Gouden Eeuw van Aquarius te vertragen dan bijna elke andere zaak.

En daarom hef ik mijn rechterhand op voor het oordeel over de filmindustrie en ik zeg: “Jullie, die de hogere visie van Christus niet willen zien en die visie niet door jullie uitgezonden producten willen laten schijnen, jullie die God niet in plaats van mammon willen dienen, jullie worden vandaag geoordeeld door Christus de Heer in elk hart dat jullie met jullie onreine beelden hebben bezoedeld. Het is klaar, het is beëindigd, het wordt in het hart van God verzegeld, want de mond van de heer Jezus Christus heeft het gesproken. Amen.