ROS12: Moeder Maria’s Rozenkrans van Koesterende Zorg

Roep Gods overvloed in je leven op en breng je verlangens weer op één lijn met de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid en de ware verlangens van je ziel. Zuivert je emotionele lichaam.

Lees leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

Ik eer God als Vader en Moeder
“IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, zegt de Heer, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.” O God, mijn Schepper, ik erken, dat jij besloten hebt je als de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder te manifesteren. Ik erken dat het universum waarvan ik deel uitmaak, uit de evenwichtige wisselwerking tussen deze twee aspecten van jouw oneindige Wezen werd geschapen.

“IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Ik zal hem, die dorst heeft volop uit de bron van het levenswater schenken.” O God, ik eer het Vaderelement als de aanzet tot groei, de drang tot zelftranscendentie en de drang om meer te worden. Ik eer het Moederelement als de bron van elke vorm en zie dat mijn verzorging op deze wereld van het Ma-terlicht komt, opgewekt door de scheppende kracht van de Vader. Zo geeft de Vader mij met het grootste genoegen zijn koninkrijk en dit doet hij door de koesterende zorg van de Moeder. Ik word verzorgd wanneer het Moederlicht in harmonie is met de scheppende visie van de Vader. Ik word verzorgd wanneer er evenwicht is tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht in mijn eigen wezen.

“IK BEN de Alpha en Omega, het begin en het eind, de eerste en de laatste.” O God, ik erken dat mijn begin de scheppende kracht van de Vader was die mij zelfbewustzijn en vrije wil gaf. Ik zie in dat als ik die vrije wil gebruik om onevenwichtigheden in mijn wezen te accepteren en in stand te houden, mijn gelegenheid het Ma-terlicht te gebruiken op den duur ten einde loopt. Als ik echter besluit het evenwicht in stand te houden, zal ik blijven transcenderen en dit is het eeuwige leven waarin ik volledig koesterend verzorgd word en volmaakt in liefde gemaakt.

Ik aanvaard het wezen van het overvloedige leven
1. De Vader geeft mij met het grootste genoegen zijn koninkrijk. God geeft mij royaal uit de bron van het levenswater. Het is Gods wil dat ik het overvloedige leven krijg en daarom hoef ik het niet te verdienen. Ik hoef alleen maar te accepteren wat God mij royaal geeft. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

Wees gegroet Moeder van Koesterende Zorg (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, IK BEN heel.
IK BEN volmaakt binnenin mijn ziel.
IK BEN helemaal verzorgd
IK BEN vrij, één met God in eeuwigheid.

Heilige Maria, door jouw Genade
transcendeer ik tijd en ruimte.
Ik zie Gods volmaakte Licht binnenin mij.
IK BEN de Zon, ik houd volop van het leven.

2. Beperkingen, lijden en gebrek aan koesterende zorg gaan tegen de wil van God de Vader in. Ik kan beperkingen en gebrek aan koesterende zorg alleen maar ervaren door actief Gods overvloedige leven af te wijzen. Het vraagt meer inspanning het overvloedige leven af te wijzen dan te accepteren wat mij al toebehoort. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

3. De Vader die het beste met mij voor heeft, wil dat ik het overvloedige leven krijg en God de Moeder verheugt zich erover dat zij mij dat overvloedige leven in de stoffelijke wereld geeft. Op deze wereld wordt alles uit het Ma-terlicht gemaakt en overvloed wordt gemanifesteerd als het natuurlijke gevolg van het Moederaspect van mijn wezen, mijn ziel, dat op één lijn ligt met het Vaderaspect, mijn IK BEN Aanwezigheid. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

4. Wanneer ik beperkingen en gebrek aan koesterende zorg ervaar, kan dat alleen maar komen omdat mijn ziel in een staat van gescheidenheid van mijn IK BEN Aanwezigheid is geraakt. Door de kracht van mijn geest ben ik een aantal verkeerde, egocentrische verlangens gaan accepteren die mij de illusie laten geloven dat Gods overvloed beperkt is en dat alleen degenen genoeg zullen krijgen die het met geweld nemen. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

5. De essentie van alle valse verlangens is dat mijn ego probeert te houden wat God mij royaal geschonken heeft. Ik plaats me dan buiten de stroom van de Rivier van Leven door te weigeren royaal weg te geven, wat ik zo royaal ontvangen heb. Als ik probeer de dingen van deze wereld te houden, begraaf ik mijn talenten in de grond in plaats van ze te vermenigvuldigen, zodat God mij meer kan geven. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

6. Wanneer ik aan de verleiding toegeef om Gods overvloed te houden in plaats van het royaal weg te geven, kom ik in een negatieve spiraal die ervoor zorgt dat ik beperkingen en gebrek aan koesterende zorg ervaar. Mijn ego probeert dit te compenseren door de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder te verstoren. Wanneer mijn ego de uitbreidende kracht van de Vader verstoort, probeert hij de hemel met geweld te nemen. Hij probeert onwettige middelen te gebruiken om zijn valse verlangens te vervullen, waaronder zijn lagere wil aan anderen opleggen. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

7. Wanneer mijn ego de samentrekkende kracht van de Moeder verstoort, rebelleert hij tegen Gods wil van het overvloedige leven voor alle mensen. Hij twijfelt eraan, of God zal vermenigvuldigen wat royaal gegeven wordt en dus probeert hij het te bezitten en er macht over uit te oefenen in plaats van het royaal weg te geven. Het probeert ook het Ma-terlicht in zijn macht te krijgen om niet de consequenties van zijn zelfzuchtige acties te dragen. Door dit te doen, onderbreekt hij de stroom van Gods overvloed wat ervoor zorgt dat ik buiten de Rivier van Leven stap. Daardoor waag ik mij in de woestijn van gebrek en beperkingen die door het dualiteitsbewustzijn in het leven wordt geroepen. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

8. Elk gebrek aan koesterende zorg is het gevolg van het gevoel van gescheidenheid van mijn bron dat ervoor zorgt dat ik me buiten de Rivier van Leven voel die overloopt van alle goede en volmaakte dingen. Deze gescheidenheid is een illusie die ervoor zorgt dat ik het gevoel heb dat God mij onterecht dingen onthoudt. Toch ben ik degene die Gods royale geschenk afwijst en daarom kan ik alleen maar aan de reis beginnen van mij van het dualiteitsbewustzijn af te scheiden. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

9. Ik loop nu de woestijn door totdat ik voor de oever van de Rivier van Leven sta en ik dan, als laatste daad van volledige overgave, in het Levenswater duik en opnieuw aanspraak maak op het overvloedige leven. Ik aanvaard het overvloedige leven van de Goddelijke Vader en ik aanvaard de volmaakt koesterende zorg van de Goddelijke Moeder. Zodoende ben ik heel, nu en tot in eeuwigheid. O Moeder Maria, ik geef mij over aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en aan de hogere verlangens van mijn ziel.

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

Ik geef alle valse verlangens op
1. Een vals verlangen is een verlangen dat gebaseerd wordt op gebrek en het zorgt ervoor dat ik mij niet heel, maar ontevreden en niet gekoesterd voel. Een vals verlangen wordt gebaseerd op de illusie van gescheidenheid die mij laat denken dat ik pas heel ben als ik het object van mijn verlangen bezit. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

Wees gegroet Moeder van Koesterende Zorg (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, IK BEN heel.
IK BEN volmaakt binnenin mijn ziel.
IK BEN helemaal verzorgd
IK BEN vrij, één met God in eeuwigheid.

Heilige Maria, door jouw Genade
transcendeer ik tijd en ruimte.
Ik zie Gods volmaakte Licht binnenin mij.
IK BEN de Zon, ik houd volop van het leven.

2. Door een vals verlangen na te jagen, probeer ik een gat op te vullen en dus blijft het gat bestaan zolang de wens niet vervuld is. Maar een vals verlangen kan mij nooit werkelijk tevreden laten voelen en dus blijf ik mij, zelfs als ik het object van mijn verlangen krijg, nog steeds leeg en ontevreden voelen. Omdat het object van verlangen, niet aan het verlangen kan voldoen, wordt het valse verlangen een eindeloze zoektocht, een neerwaartse spiraal, die mijn leven opslokt en mij leeg achterlaat. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

3. Een echt verlangen wordt gebaseerd op het eenzijn met de levensbron en laat mij heel voelen, voldaan en gekoesterd. Een echt verlangen komt voort uit de drang om onderdeel van de voortdurende zelftranscendentie van God uit te maken. Dus, in plaats van te zoeken naar iets om een gat te vullen, ontstaat een echt verlangen uit de drang om Gods overvloed te delen en méér van God te worden. Een echt verlangen laat me nooit ontevreden voelen, omdat ik geen gevoel van gebrek heb en alleen maar verlang om meer van het al tot uitdrukking te brengen. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

4. Door naar de vervulling van een echt verlangen te zoeken, probeer ik niet iets in eigendom te krijgen en te bezitten. Ik probeer te geven opdat ik meer van God kan ontvangen en onderdeel van de Rivier van Leven te zijn die voortdurend meer overvloed op deze wereld brengt. Dan wordt een echt verlangen een opwaartse spiraal die leidt tot een steeds grotere tevredenheid en het gevoel dat je volmaakt koesterende zorg krijgt. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

5. Als ik eenmaal een vals verlangen heb geaccepteerd, wordt het een deel van mijn ziel, een deel van mijn begeertelichaam. Dan zal ik mij niet heel en gekoesterd voelen, totdat het verlangen wordt vervuld. Toch hoeft het vervullen van een vals verlangen niet te betekenen dat ik het object van mijn verlangen moet bezitten. In werkelijkheid is elk vals verlangen een vervorming van een echt verlangen en het echte verlangen komt voort uit de drang om mijn goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen en de schoonheid van Gods schepping te ervaren. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

6. Achter elk echt verlangen bestaat de drang meer van God te worden en dit gevoel van meer worden geeft mij echte innerlijke koesterende zorg. Zodoende kan ik een vals verlangen vervullen door hem door het echte verlangen te vervangen dat mij weer op één lijn brengt met de volmaakte wil van mijn Goddelijke Vader. Ik kan dan zijn overvloed ontvangen en de koesterende zorg van de Goddelijke Moeder die alle valse verlangens verteert. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

7. Wanneer het Moederelement van mijn ziel in volmaakte harmonie met het Vaderelement van mijn IK BEN Aanwezigheid is, kan ik het valse verlangen transcenderen zonder het object van mijn verlangen te hoeven bezitten. Ik kan het verlangen vervullen zonder de dingen te hoeven bezitten of de genoegens van deze wereld te ervaren. Ik kan het verlangen vervullen door in de stroom van de Rivier van Leven te zijn, waarbij de ‘dingen’ van de Geest mij met de vreugde vervullen die niet verloren kan gaan en geen grenzen of gebrek kent. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

8. Ik word heel gemaakt in de wetenschap dat ik één ben met de Rivier van Leven. Ik kan royaal van God ontvangen en ik kan royaal aan al het leven uitdelen. En door royaal te geven word ik waarachtig gekoesterd, want de Goddelijke Moeder zal alles vermenigvuldigen wat met liefde wordt gegeven. Dus, hoe meer ik geef, hoe meer ik ontvang en al het leven verheerlijkt wordt. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

9. Ik maak mij los van de geest van de antichrist die alles probeert te bezitten en alles macht in zijn macht probeert te krijgen. Ik onderzoek al mijn verlangens om te zien of zij uit de gescheidenheid van het geheel voortkomen of uit de drang het geheel te vermeerderen. Ik accepteer alleen echte verlangens en in plaats van de onmogelijke droom van absoluut alles te bezitten na te jagen, duik ik in de eeuwig stromende Rivier van Leven. Ik ben heel en word voortdurend méér van God. Geliefde Jezus, ik laat mijn netten met valse verlangens achter en ik verblijf met jou in het koninkrijk van onze Vader.

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

Ik geef de illusie op dat ik iets bezit
1. Het idee dat ik macht over iets op deze wereld moet hebben of iets moet bezitten, is een illusie die door mijn ego is gecreëerd. Deze illusie komt voort uit het gevoel van gescheidenheid van het geheel en laat mijn ego denken dat er niet voldoende overvloed voor allen is, zodat hij moet hamsteren wat hij wil hebben. In werkelijkheid is Gods overvloed oneindig en de overvloed op deze wereld wordt alleen maar beperkt door ons vermogen om te ontvangen en onze bereidheid tot delen. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Wees gegroet Moeder van Koesterende Zorg (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, IK BEN heel.
IK BEN volmaakt binnenin mijn ziel.
IK BEN helemaal verzorgd
IK BEN vrij, één met God in eeuwigheid.

Heilige Maria, door jouw Genade
transcendeer ik tijd en ruimte.
Ik zie Gods volmaakte Licht binnenin mij.
IK BEN de Zon, ik houd volop van het leven.

2. Wanneer ik één ben met mijn bron, ben ik één met de Rivier van Leven. Daarom hoef ik geen enkel ding te bezitten, omdat ik al het goede en volmaakte kan gebruiken dat deel van Gods koninkrijk uitmaakt. Ik weet dat wanneer ik geef, ik eigenlijk ontvang en daarom ben ik niet bang om los te laten om meer te ontvangen. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

3. Door de dingen op deze wereld weg te geven, ontvang ik meer van God en daardoor wordt er meer overvloed naar de stoffelijke wereld gebracht. Dit wordt een opwaartse, zichzelf versterkende spiraal die tot meer overvloed voor iedereen leidt en deze groei kan oneindig doorgaan. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

4. De illusie van apart eigenaar van iets zijn, komt voort uit de geest van de antichrist die macht over een afzonderlijk deel van Gods schepping wil hebben in plaats van één te zijn met het geheel. Wanneer ik de dingen op deze wereld probeer te bezitten, moet ik ze met geweld nemen in plaats van ze royaal van God te ontvangen. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

5. Wanneer ik iets met geweld neem, zal de samentrekkende kracht van de Moeder een tegenovergestelde kracht opwekken die wat ik probeer te bezitten van mij probeert af te nemen. Hoe meer ik probeer mijn talenten in de grond te stoppen, hoe sterker de kracht is die probeert van mij af te nemen wat ik denk te bezitten. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

6. De illusie van de eigenaar van iets zijn, wordt een valkuil voor mijn geest, want ik besteed al mijn tijd, energie en aandacht aan een onmogelijke poging macht over de dingen op deze wereld te krijgen en mijn bezittingen te beschermen tegen de krachten die ze proberen af te nemen. In werkelijkheid zijn deze krachten een zegen die mij ervan weerhouden eeuwig in die illusie van gescheidenheid vast te blijven zitten. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

7. Door te proberen te houden wat ik denk te bezitten, moet ik proberen macht over andere mensen te krijgen, ja zelfs over de materiële wereld. Dan verandert mijn leven in een eindeloze zoektocht naar macht over een klein deel van Gods overvloed en dit voorkomt dat ik al Gods overvloed accepteer. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

8. Wanneer ik een deel probeer te bezitten in plaats van het geheel te accepteren, leef ik voortdurend in angst voor verlies, wat voorkomt dat ik mij gekoesterd en tevreden voel. Deze angst houdt mij buiten de Rivier van Leven en voorkomt dat ik accepteer wat God mij royaal aanbiedt. Zodoende blijf ik wegduwen wat ik mag aannemen, maar niet bezitten. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

9. Ik geef nu al mijn illusies van gebrek en eigenaar van iets zijn op en verbind me opnieuw met de allesheid van God, waarin ik de overvloed van elk goed en volmaakt geschenk heb. Wanneer ik de allesheid van God heb, hoef ik niet apart eigenaar te zijn van wat ook maar. Daarom duik ik in de Rivier van Leven en ontvang de onbeperkte overvloed van mijn Goddelijke Vader en de onvoorwaardelijke koesterende zorg van mijn Goddelijke Moeder. Geliefde Alpha, ik accepteer jouw koninkrijk en ik zeg: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

Ik aanvaard het overvloedige leven voor alle mensen
1. Ik aanvaard dat de Vader met het grootste genoegen zijn koninkrijk van het overvloedige leven aan alle mensen geeft. Gods plan voor alle mensen is dat zij royaal de geschenken van de Vader aannemen en royaal de overvloed van de Moeder delen. Wanneer allen royaal ontvangen en royaal weggeven, wordt er meer spirituele overvloed naar de materiële wereld gebracht en deze wereld wordt daardoor het koninkrijk der hemelen, waarin alle mensen de overvloed van elk goed en volmaakt geschenk hebben. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

Wees gegroet Moeder van Koesterende Zorg (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, IK BEN heel.
IK BEN volmaakt binnenin mijn ziel.
IK BEN helemaal verzorgd
IK BEN vrij, één met God in eeuwigheid.

Heilige Maria, door jouw Genade
transcendeer ik tijd en ruimte.
Ik zie Gods volmaakte Licht binnenin mij.
IK BEN de Zon, ik houd volop van het leven.

2. Ik geef hierbij de hele illusie op dat ik van de stroom van de Rivier van Leven gescheiden ben en dat beperkingen en gebrek onvermijdelijk zijn. Ik geef de ego-illusie op dat je beter een paar dingen kunt bezitten en ze in je macht te hebben dan één te zijn met de eeuwige stroom van Gods overvloed. Daarom is mijn echte verlangen Gods overvloed aan al het leven brengen. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

3. Ik verklaar dat het voor mij niet langer acceptabel is dat er zo’n ongelijkheid op aarde is. Ik aanvaard het verschil tussen rijke en arme mensen of rijke en arme landen niet meer. Ik accepteer niet meer dat een kleine elite het overgrote deel van de rijkdommen op deze planeet in hun macht heeft wat ervoor zorgt dat miljoenen mensen van de honger sterven of een heel leven in troosteloze armoede leiden met geen enkele kans hun situatie te transcenderen en méér in God te worden. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

4. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik God en alle geascendeerde meesters op de leiding over planeet aarde te nemen. Ik roep de manifestatie van het overvloedige leven op voor allen die bereid zijn hun ego’s te transcenderen en meer te worden. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

5. Ik eis dat de machtselite, de valse hiërarchie van de antichrist, ten val wordt gebracht die de door God bevolen levensstroom heeft onderbroken, het verlangen om méér te worden heeft verstoord en deze verstoorde drang heeft gebruikt om rijkdom, macht en overheersing ten koste van de gewone bevolking te hamsteren. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

6. Ik eis dat de door God bevolen gelijke kansen weer worden hersteld die alle mensen de optie geven te groeien en in de stroom van zelftranscendentie te zijn, die hen tot deel van de Rivier van Leven maken, de tijdloze stroom die tot in eeuwigheid leidt tot het meer van God in het overvloedige leven. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

7. Ik eis de ontmaskering van alle dualistische leugens die het bewustzijn van gescheidenheid, beperking en gebrek hebben gecreëerd, de gemoedstoestand, die ervoor zorgt dat mensen het overvloedige leven afwijzen. Ik roep God de Vader op alle mensen bewust te maken van zijn visie van het overvloedige leven op aarde, in de vorm van zowel spirituele als materiële koesterende zorg. Ik eis dat het Ma-terlicht opnieuw het grote genoegen van de Vader uitbeeldt dat hij alle mensen zijn koninkrijk schenkt. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

8. Ik roep God de Moeder aan de samentrekkende kracht te zijn die de torens van Babel verteert, gebouwd door degenen die gevangen zitten in op ego gerichte verlangens en in de illusies van gebrek en het eigenaar van iets zijn. Ik roep de Goddelijke Moeder op de illusies af te nemen die voorkomen dat mensen inzien dat ze zich nooit tevreden kunnen voelen met de dingen op deze wereld en dat hun leven aan een onmogelijke zoektocht verspild wordt. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

9. Geliefde Goddelijke Moeder, ik roep jou op alle mensen het besef bij te brengen dat ons ego Gods overvloed afwijst en dat we daardoor een neerwaartse spiraal hebben gecreëerd die in toenemende mate tot lijden en gebrek aan koesterende zorg leidt. Maak alle mensen bewust van het feit dat wanneer wij opnieuw de Rivier van Leven ingaan en onszelf als deel van het geheel zien, wij zullen weten dat Gods overvloed oneindig is. Dus hoe meer wij hier beneden geven, hoe meer wij van Boven ontvangen. Ik roep een opwaartse spiraal op aarde op die tot overvloed voor alle mensen leidt. Geliefde Omega, ik accepteer jouw volmaakt koesterende zorg voor mij en al het leven.

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

IK BEN de Zon die altijd schijnt
1. Ik scheid mij nu bewust af van het bewustzijn van de antichrist dat uit het gevoel van gescheidenheid en gebrek voortkomt. Ik geef volledig de illusie op dat ik niet uit mijzelf heel kan zijn en dat ik iets uit deze wereld nodig heb om heel te zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

2. IK BEN naar het beeld en de gelijkenis van mijn Goddelijke Vader geschapen en ik heb toegang tot de overvloed van God direct binnenin mijzelf. Ik heb niets van buiten mijzelf nodig, ik heb niets uit deze wereld nodig om te zijn wie ik ben, om compleet en heel te zijn. Ik werd niet ontworpen om van deze wereld te ontvangen, maar om Gods overvloed aan deze wereld te geven. In het geven ligt de sleutel tot totale vervulling. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

3. IK BEN naar het beeld en de gelijkenis van mijn God geschapen en mijn God is een compleet wezen dat genoeg aan zichzelf heeft. Mijn God is net als de zon die altijd haar licht uitstraalt en die niets buiten zichzelf nodig heeft om dat licht te laten schijnen. Ik heb toegang tot Gods oneindige licht in het koninkrijk binnenin mij. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

4. Ik geef al mijn valse verlangens en het bewustzijn van gescheidenheid op. IK BEN een geïndividualiseerde Zon en ik straal vanuit mijn binnenste Gods licht uit. Ik heb niets van buitenaf nodig om dat licht te laten schijnen, want God heeft mij al een replica van zichzelf, zijn eeuwige Zon van Zijn gegeven. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

5. Ik geef mij nu totaal aan de oorspronkelijke visie van God voor mijn levensstroom over. Ik geef al mijn valse verlangens en elk gevoel van gebrek op. Ik laat bewust elke gehechtheid aan de dingen van deze wereld achter en elk gevoel dat ik iets uit deze wereld nodig heb om heel te zijn. Ik richt al mijn energie en aandacht om eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, het Christusbewustzijn, te zoeken. Alles op deze wereld is ondergeschikt aan dit doel. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

6. Wanneer ik in die totale overgave aan de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en de hogere verlangens van mijn ziel ben, vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Hij vindt niets bij mij, want ik ken geen gevoel van gebrek, geen illusies dat ik iets uit deze wereld nodig heb om heel te zijn. Ik probeer niets van deze wereld te ontvangen en zodoende kan geen enkele macht op deze wereld mijn Wezen in zijn macht krijgen. Ik probeer enkel Gods overvloed aan deze wereld te schenken en in het ultieme geven ligt de ultieme vrijheid besloten. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

7. Ik weet dat mijn goddelijke plan niet vanuit een gevoel van gebrek of niet compleet zijn werd ontworpen. Het werd bedacht vanuit het gevoel van overvloed en het verlangen om aan al het leven te geven. Toch kunnen beperkingen en gebrek deel van mijn goddelijke plan uitmaken, omdat het mijn verlangen was de mensen te laten zien dat wij boven alle beperkingen kunnen uitstijgen door het licht van God door ons wezen heen te laten schijnen. Zodoende geef ik elk gevoel van gebrek op en laat Gods licht alle beperkingen verteren. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

8. Ik verbind mij opnieuw bewust met de ware wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn goddelijke plan. Ik kwam naar deze wereld om een Zon te zijn, mijn goddelijke licht naar al het leven te stralen en op die manier Gods hele schepping te verheerlijken. Ik weet dat ik de ultieme koesterende zorg alleen vind, wanneer ik aan mijn goddelijke plan voldoe en dus geef ik alle verlangens op die mijn goddelijke plan niet steunen. Door mij hier totaal aan over te geven, weet ik dat het gehele universum zich erop verheugt mij te helpen mijn goddelijke plan te vervullen. Dan weet ik dat het in de eeuwige cycli van Zijn wordt gemanifesteerd. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

9. Ik kan geen twee meesters dienen en ik kies God te dienen boven de mammon. Daarom zoek ik eerst het koninkrijk van God en al het goede en volmaakte krijg ik erbij. IK BEN een Zon en laat Gods licht naar de mensen schijnen. Ik voel me nu heel en volledig gekoesterd, omdat het Ma-terlicht zich erop verheugt mijn echte verlangens te vervullen. IK BEN één met mijn Goddelijke Vader en IK BEN één met de stroom van de Goddelijke Moeder. IK BEN de Alpha en de Omega, het begin en het eind, die is, die was en die komen zal, de Almachtige.

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Geliefde Vader-Moeder God, geliefde Alpha en Omega, verzegel ons nu in ons verlangen één te zijn met de Rivier van Leven, waarin wij royaal ontvangen en royaal geven en zo al het leven verheerlijken. Geliefde Aartsengel Michaël, maak ons begeertelichaam vrij van alle valse verlangens en verzegel ons in de ondoordringbare bescherming van jouw blauwe vlam. Geliefde Jezus, verzegel ons in de kristalheldere zuiverheid van de Christuswaarheid opdat wij alle valse verlangens kunnen doorzien en achter ons laten. Geliefde Moeder Maria, verzegel ons in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God opdat wij het overvloedige leven van de Vader en de volmaakt koesterende zorg van de Moeder kunnen accepteren.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van God, aanvaard ik dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en dat ik door dat eenzijn verzegeld ben tegen alle valse verlangens die mij niet heel laten voelen. Ik bevestig nu dat ik, in het licht van de Christuswaarheid, één met de Rivier van Leven ben en ik de overvloed van elk goed en volmaakt geschenk krijg. Daarom ben ik heel in volmaakt koesterende zorg en zie ik Gods koninkrijk, nu en tot in eeuwigheid, op aarde geopenbaard. Amen.