Transcendeer Tijd en Ruimte

ONDERWERPEN: Degenen die geen spiritueel licht hebben, weerspiegelen jouw eigen licht – De Rozenkrans van Koesterende Zorg – Het koninkrijk ontvangen zonder te sterven – De illusie van tijd en ruimte – De koesterende zorg van God accepteren De leiding nemen over jouw vier lagere lichamen – Hoe je koesterende zorg krijgt – Vertrouwen, kennis en gebed – Twijfel nooit aan het proces – Waarom de machtselite de illusie van gebrek wil handhaven – Transcendeer tijd en ruimte

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 mei 2005

Er is op dit moment blijdschap in de hemel. Men is opgewonden. Men is blij. Er hangt een gevoel dat er een grens overschreden is, dat er een punt is bereikt waarop men niet terug kan en de aarde nooit meer hetzelfde zal zijn.

Mijn geliefde harten, jullie zijn de oorzaak van die blijdschap, want jullie zijn trouw geweest aan de paar dingen die we jullie hebben gegeven in de Rozenkrans van Alles Doordringende Wijsheid. Jullie zijn getrouw geweest en hebben deze rozenkrans de laatste 33 dagen iedere dag opgezegd en door dat te doen hebben jullie een spoor getrokken in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Jullie hebben een pad gebaand door de jungle van leugens en illusies die het mentale lichaam van planeet aarde opvullen, het mentale lichaam van de mensheid en het mentale lichaam van ieder afzonderlijk op deze planeet, behalve die zeldzame paar die erin zijn geslaagd om het niveau van Christusschap te bereiken waardoor ze de leugens kunnen doorzien. En natuurlijk waren degenen onder jullie die in staat de waarde van deze rozenkrans in te zien, degenen die een zekere mate van Christusschap hebben. En daardoor is het jullie privilege en je roeping om de voorlopers te zijn en dit spoor uit te slijten voor de miljoenen die achter jullie aankomen en wachten tot het spoor openligt, zodat ze het kunnen volgen en de weg naar huis kunnen zien.

Zodoende kan ik jullie zeggen dat deze wake een geweldige prestatie is op planetaire schaal. Jullie zijn hier beneden het instrument en wij zijn het instrument hier Boven om een nieuwe pagina in het geschiedenisboek van planeet aarde om te slaan. Nooit meer zullen de leugens en illusies dezelfde greep op de mensheid hebben. Nooit meer zullen de krachten van de antichrist in staat zijn mensen te misleiden, zoals ze duizenden jaren gedaan hebben.

Dus feliciteer ik jullie en alle geascendeerde meesters geven jullie een staande ovatie, niet om de hoogmoed van je ego op te poetsen, want jullie zijn degenen die bereid zijn om jullie ego af te breken door deze laatste rozenkrans en door de Rozenkrans van Gods Wil. Daarom is het gepast dat we jullie erkenning geven, niet de erkenning van het ego waar zoveel mensen naar op zoek zijn en waar zelfs zoveel mensen op het spirituele pad naar zoeken, maar de echte erkenning van de Christus in jou, de IK BEN Aanwezigheid in jou die echt de doener in jouw leven is.

En wanneer jullie deze rozenkransen opzeggen, moet je weten dat ze specifiek ontworpen zijn om een kelk te vormen hier beneden, een kelk van woorden, die opgeheven wordt zodat je Bewuste Jij die kelk van het Levende Woord opheft, waardoor jouw IK BEN Aanwezigheid het zuivere licht van God in die kelk kan schenken. Omdat de kelk van Christus die jij ophoudt, het licht van God zal vasthouden opdat het niet op de grond wordt gemorst en de parels niet voor de zwijnen worden geworpen, het zwijn staat symbool voor jullie eigen ego en de krachten op deze wereld.

Degenen die geen spiritueel licht hebben, weerspiegelen jouw eigen licht
Zoveel mensen komen bij het spirituele pad en komen bij spirituele organisaties met de wens hun eigen ego in de watten te laten leggen, om geprezen te worden, erkenning te krijgen, om op te vallen in de menigte en het gevoel te hebben dat ze op een of andere manier beter zijn dan anderen, omdat ze lid zijn van een bepaalde religie of organisatie, omdat ze een bepaalde lering of goeroe volgen en omdat ze zus of zo doen.

Wij hebben deze egospelletjes al miljoenen jaren steeds opnieuw zien spelen – miljoenen jaren, zeg ik. We hebben miljoenen mensen, een kort ogenblik, gewekt zien worden voor de spirituele kant van het leven, een spirituele lering vinden, die lering beginnen toe te passen en dan geleidelijk zonder het zelfs te merken, vervallen ze weer tot die eeuwenoude egospelletjes. En ze gebruiken die spirituele lering om hun ego, hun gevoel van hoogmoed, hun gevoel van de lievelingszoon te zijn, het uitverkoren volk, op te krikken.

Wij hebben schoon genoeg van die egospelletjes. En ik weet dat degenen onder jullie die bereid zijn geweest deze laatste rozenkranswakes op te zeggen, ook genoeg hebben van die egospelletjes. En daarom is het tijd en hoog tijd dat een paar mensen op aarde ervoor kiezen een voorbeeld voor alle mensen te zijn zodat ze kunnen zien dat iedereen boven het menselijke ego uit kan stijgen, bevrijd te zijn van de leugens die door de krachten op deze wereld worden aangeprezen en simpel te ZIJN wie ze zijn als Godvrije wezens. Het is tijd dat iemand demonstreert dat men de zon kan zijn die schijnt vanuit zichzelf in plaats van door erkenning van de wereld te krijgen en denken dat ze iets van de wereld nodig hebben om hun licht te laten schijnen.

Er zijn trouwens veel mensen op aarde die iets van de wereld willen om licht te laten schijnen, omdat ze zelf geen licht hebben. Het zijn lege hulzen. En veel van de zogenaamd hoge en machtige heren op aarde, veel van de politici, de zakenlieden, en zelfs veel artiesten en denkers, degenen die door de maatschappij als beroemdheden worden gezien, veel van die mensen hebben zelf geen licht. Maar ze hebben een kunstje geleerd dat hen door de vader van de leugens en zijn handlangers geleerd is, en dat is om een spiegel te zijn die het licht reflecteert van anderen die naar hen luisteren.

Er zijn veel mensen op aarde die de echte zonen en dochters van God zijn, die geïncarneerd zijn om deze planeet te bevrijden. En ze kennen diep in hun wezen het belang om gehoorzaam te zijn aan de hogere wil. Dit is eigenlijk de hogere wil van God, de hogere wil van hun eigen IK BEN Aanwezigheid, de hogere wil van het mannelijke aspect van hun wezen, waar de Bewuste Jij aan moet gehoorzamen en mee op één lijn zitten om heel te zijn en gekoesterd te worden en aan zijn reden van bestaan op deze wereld, te voldoen.

Maar als de Bewuste Jij vergeet waarom hij hier is, vergeet hij zijn reden van bestaan, zijn goddelijke plan of zelfs de wetenschap dat hij een spiritueel wezen is, dan weet hij zelf niet wat echte gehoorzaamheid betekent. Hij weet dat hij gehoorzaam moet zijn aan iets hogers, maar weet niet waaraan hij gehoorzaam moet zijn. En hij is geneigd naar een of andere leider op deze wereld te zoeken die hij kan volgen. En de verkeerde leiders weten dit en dus stellen zij zich op als iemand die het gezag heeft, of een bepaalde vaardigheid, of belangrijk zijn, en dan sturen de zonen en dochters van God die deze persoon van belang achten, hun licht naar die persoon. En dan gebruikt die persoon dat licht om het naar de wereld te reflecteren om het slechte imago van hun eigenbelang op te krikken.

En je ziet dit zo vaak, elke keer opnieuw bij de belangrijke mensen, de zogenaamd belangrijke mensen, op deze wereld. En je ziet ze overal, zelfs in spirituele organisaties, waar ze zich opstellen als leiders om hun ego en niet hun IK BEN Aanwezigheid en de God achter die IK BEN Aanwezigheid te verheerlijken.

Echt, God heeft er geen behoefte aan om aanbeden te worden, zoals Jezus heeft uitgelegd. Maar toch laat God zich aanbidden door mensen, omdat God boven het ego staat en dus wordt het licht dat hem gezonden niet verkeerd gebruikt. En door God te aanbidden, aanbidden ze in ieder geval niet een afgod op aarde, en dus is dat beter dan hier beneden een afgod aanbidden. En hopelijk kunnen mensen dan de behoefte om iets buiten hen te aanbidden, transcenderen en gaan erkennen dat, zoals Jezus jullie gezegd heeft, het koninkrijk van God binnenin jou is en jij niets van deze wereld nodig hebt om heel te zijn, om volledig gekoesterd te worden.

De Rozenkrans van Koesterende Zorg
En dit brengt mij dan bij de volgende uitgave van een heel magnifieke rozenkrans. En dit mijn geliefden, ik weet dat ik iedere keer als wij een rozenkrans uitgebracht hebben, gezegd heb dat dit de belangrijkste of de hoogste rozenkrans tot nu toe is. Maar jullie moeten begrijpen dat wanneer we een nieuwe rozenkrans uitbrengen, die rozenkrans uit ons wezen komt en dat het echt een hogere rozenkrans is dan ooit tevoren uitgegeven kon worden, omdat de andere rozenkransen het collectieve bewustzijn naar een hoger niveau hebben gebracht. En daardoor kon deze rozenkrans zelfs niet twee maanden eerder worden uitgebracht.

Zie je, als er geen fundering was gelegd door de wake van de Rozenkrans van Gods Wil en de wake van de Rozenkrans van Wijsheid, zou het zinloos zijn om deze rozenkrans uit te brengen, omdat het collectieve bewustzijn er nog niet aan toe was, en jouw individuele bewustzijn zou er nog niet aan toe zijn geweest. En dan zou het zijn of je parels voor de zwijnen gooit, hoewel ik niemand van jullie als een zwijn beschouw. Niettemin hebben we een spoor uitgehakt door wat in de laatste paar maanden is gebeurd, waardoor wij nu het kernprobleem in de relatie tussen God en de mens kunnen aanpakken. En dat kernpunt is dat het echt, zoals Jezus heeft gezegd, het grootste genoegen van de Vader om je zijn koninkrijk te geven.

Het koninkrijk ontvangen zonder te sterven
En dit betekent niet dat jij, zoals veel mensen geloven, nadat je sterft, naar de hemel ascendeert en dan het koninkrijk erft. Nee, het betekent dat God je zijn koninkrijk juist hier op aarde wil geven, omdat hij planeet aarde in zijn koninkrijk wil veranderen, waar geen duisternis, geen kwaad, geen leugens, geen illusies, geen lijden, geen pijn en geen gebrek aan koesterende zorg is. Zie je, deze waarheid is zoveel duizenden jaren verborgen gebleven, omdat de prins van deze wereld en zijn handlangers haar zorgvuldig verborgen hebben gehouden en alle leringen vernietigd hebben, of geprobeerd hebben alle leringen te vernietigen, die deze waarheid verkondigden en ze hebben de profeten gedood die deze waarheid hebben predikt.

Zie je mijn geliefden, ze willen deze planeet voor zichzelf. Ze willen God van deze aarde, dit materiële universum, weghouden. Ze willen dat het een plaats is, waar je God niet kunt vinden. En hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen dit alleen maar doen door Gods zonen en dochters voor de gek te houden door ze te laten geloven dat het niet mogelijk is om Gods koninkrijk op aarde te krijgen en dat Gods koninkrijk alleen maar in de hemel kan bestaan. Dus kunnen zij Gods koninkrijk pas erven als ze deze planeet verlaten.

Ze hebben zelfs het magnifieke voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, gebruikt om met subtiele leugens aan te komen die het laten lijken alsof Jezus aan het kruis moest sterven en dus pas na zijn dood weer opstond en dat jij dus pas na je dood het koninkrijk van God zal erven. O mijn geliefden, er zijn zelfs een paar new age leringen die dit beeld versterken, die aanleiding geven tot de overtuiging dat het leven tot doel heeft om je ascensie te halen en dat je jouw ascensie pas haalt na de dood van het lichaam. Maar zie je, mijn geliefden, dit is een verkeerde uitleg van de leringen die we hebben uitgegeven. Want het doel van het leven is natuurlijk ascenderen, maar de ascensie betekent een hogere bewustzijnsstaat krijgen. En je kunt juist hier op aarde naar een hogere bewustzijnsstaat ascenderen, terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam zit.

Je kunt ascenderen door te erkennen dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Het zit al in je. Je kunt het koninkrijk juist hier op aarde erven. Je hoeft niet naar een of andere fysieke hemel zoals die door sommige religies wordt afgeschilderd. Je hoeft nergens heen, omdat er maar één plaats is om het koninkrijk der hemelen te erven en dat is juist hier. En er is maar één tijd om het koninkrijk der hemelen te erven en dat is nu.

De illusie van tijd en ruimte
Zie je, om het koninkrijk der hemelen te erven, moet jij de illusie transcenderen dat je gescheiden van dat koninkrijk bent en die illusie wordt gebaseerd op de twee coördinaten die menselijke wezens tijd en ruimte noemen. De illusie dat als jij hier bent, jij niet overal kunt zijn en dat als je in dit bepaalde moment zit, jij niet in het eeuwige nu kunt zijn. Dit is de illusie die door het bewustzijn van gescheidenheid van de bron van al het leven gecreëerd wordt. Deze illusie is door Lucifer en allen die hem gevolgd zijn, gecreëerd. De illusie dat zij alles gedaan hebben wat in hun macht ligt, dringen zij aan de mensen op aarde op en ze zullen er alles aan doen om te verhinderen dat jij aan die illusie ontsnapt.

Maar mijn geliefde harten, ze zullen niet in staat zijn om die wurggreep te handhaven die die illusie heeft gehad op de geest van de mensheid. Omdat de ketenen al verbroken zijn. En naarmate steeds meer mensen die illusie vernietigen en de ketenen afwerpen dat jullie beperkt worden door tijd en ruimte – dat tijd en ruimte jullie van Gods koninkrijk scheiden en verhinderen dat koninkrijk te erven – nu dan zal het spoor in het collectieve bewustzijn groter gemaakt worden en steeds meer mensen zullen in staat zijn het te ontdekken en te volgen. En daardoor hebben wij, die boven tijd en ruimte staan, een plan bedacht om diegenen onder jullie te helpen die nog steeds denken dat zij vastzitten in tijd en ruimte om die laatste illusie te transcenderen, die natuurlijk de illusie van de dood is. Niet zozeer de illusie dat de dood het einde is, maar de illusie dat het eeuwige leven en het koninkrijk van God pas na de dood begint, nadat je deze wereld uitgaat.

De illusie die wij komen vernietigen, is de illusie dat je niet jouw Vaders koninkrijk kunt erven terwijl je nog in een fysiek lichaam op aarde bent. De illusie dat hoewel de Vader jou met het grootste genoegen zijn koninkrijk geeft, jij het niet op aarde kunt krijgen, omdat de aarde de perfectie van God niet tot uitdrukking kan brengen. O wat is dit een leugen. Wat een leugen. Wat een belachelijke leugen. En op een dag zie je hoe belachelijk het echt is en lach jij er samen met mij om. Je lacht naar de duivel tot hij wegrent en planeet aarde opgeeft, en een andere plek zoekt om zijn trucjes uit te halen met de mensen die een zwakkere geest hebben.

De koesterende zorg van God accepteren
En wat is er nodig, terwijl je hier in een fysiek lichaam zit, om te accepteren dat de Vader jou met het grootste genoegen zijn koninkrijk geeft en dat koninkrijk van het overvloedige leven, de perfecte koesterende zorg voor jouw ziel, te accepteren?

Ik ben me er volledig van gewaar dat wanneer je naar deze planeet kijkt, je zoveel mensen ziet die lijden, zoveel mensen met pijn, die niet genoeg te eten hebben, die in mistroostige armoede leven in een schijnbare hopeloze situatie waarin ze geen kans hebben om hun lot te verbeteren. Je ziet zoveel pijn en lijden, zoveel gebrek aan koesterende zorg. Je ziet zoveel mensen die het gevoel hebben dat ze niet door God gekoesterd en gevoed worden en voor wie de belofte dat God hen zijn koninkrijk zal geven zelfs een belediging lijkt die nog bovenop hun pijn komen.

En toch is dit een illusie. Het is een heel hardnekkige illusie voor veel mensen. En ik ben me ervan gewaar dat sommigen van jullie heel moeilijke levens hebben gehad, maar ik ben me er ook van gewaar dat de laatste 33 dagen enkelen van jullie weer contact hebben gekregen met hun goddelijke plan dat jouw Bewuste Jij heeft gemaakt voor je bent geïncarneerd. Je hebt je weer verbonden met de hogere wil van jouw IK BEN Aanwezigheid, met de hogere wensen van jouw bewuste zelf. En je weet dat wat je ervaren hebt, iets was wat je verkoos te ervaren, zodat je andere mensen kon tonen dat het mogelijk is er weer uit te komen.

Dus wat is de sleutel om aan een reis te beginnen om uit je huidige situatie, je huidige moeilijkheden, te komen? Wat is de sleutel om aan het proces te beginnen dat je helpt op het punt te komen waarop je volledig accepteert dat je Vaders koninkrijk juist hier op deze aarde is? De sleutel die door geliefde Jezus aan deze boodschapper werd gegeven toen hij hem aan het trainen was voor deze bekwaamheid. Hij zei één heel belangrijke zin tegen hem:

“Als je iets niet hebt, heb je het niet nodig.”

Dit is het beginpunt van de reis die je weg kan halen van waar je op dit moment zit, waar het ook mag zijn, naar het punt waarop jij volledig jouw goddelijke erfenis accepteert. Hoe moeilijk een situatie misschien kan zijn, jouw situatie kan dienen als stapsteen, als springplank om hogerop in bewustzijn te komen, om een bepaalde menselijke beperking te transcenderen. En deze transcendentie van een of ander aspect in je huidige situatie, is de sleutel om jouw Vaders koninkrijk te erven. Dit werd door Jezus uitgelegd met de volgende uitspraak:

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” (Matteüs 25:21).

Zie je mijn geliefden, hoe je situatie op dit moment ook is, hoe moeilijk die ook kan lijken, hoe moeilijk die ook kan zijn, je hebt die situatie uitgekozen opdat jouw ziel aan anderen kon demonstreren dat het mogelijk is grote moeilijkheden te ervaren en ze toch te transcenderen en hogerop te komen en hoe je die situatie in de buitenwereld kunt benutten om je bewustzijn te verhogen en dichter bij het erven van het koninkrijk van je Vader te komen. Dit is de les van alles doordringende wijsheid die elke moeilijkheid binnendringt die je misschien tegenkomt om de Bewuste Jij te laten beseffen dat er meer is, dat er een uitweg is, dat het mogelijk is hogerop te komen.

Maar zoals geliefde Jezus ook heeft uitgelegd, in zijn verhandeling over heling, kun je pas iets weggeven als je het volledig bezit. En dus is de sleutel om te transcenderen eerst die situatie zoals die nu op dit moment is, te accepteren, accepteren dat je hem gekozen hebt, dat dit het gevolg is van keuzes die jij hebt gemaakt. Het kunnen gebrekkige keuzes zijn die je in het verleden gemaakt hebt, waardoor je karma hebt gemaakt dat je nu weer tegenkomt, maar het is waarschijnlijker dat een deel daarvan ook keuzes zijn die je gemaakt hebt toen je jouw goddelijke plan ontwierp en jouw doel was om het pad te demonstreren hoe je menselijke beperkingen overwint in deze tijd.

Maar toch word je, zoals Jezus uitgelegd heeft, wanneer je soms incarneert, zo overmand door de moeilijkheid van de situatie waarin je zit dat je dit hogere doel vergeet en dus accepteer je een bepaald aspect in die situatie in de buitenwereld niet, of het nu een ziekte is of een ander aspect van jouw situatie. En daarom duw je het onderbewust of bewust weg. Je probeert het te vermijden. Je probeert het te negeren. Je probeert op diverse manieren eraan te ontsnappen zonder er eerst volledig bezit van te nemen.

En dit houdt in dat je niet trouw bent aan een paar dingen, omdat je jouw talenten in de grond gestopt hebt. Je hebt de talenten die God je gegeven heeft, begraven. En denk nog eens aan de parabel van Jezus over de talenten, en hoe aan de ene dienaar tien talenten werden gegeven en een ander kreeg twee. Dus zelfs al heb je het gevoel dat het leven je slechte kaarten heeft gegeven, dan nog is dit het gevolg van eerdere keuzes en blijft het nog steeds jouw platform dat jij moet ascenderen, om hogerop te komen. De sleutel om jouw huidige situatie te accepteren, is het in bezit nemen, accepteren dat het een gevolg is van keuzes, die jij in het verleden gemaakt hebt en ze dan door betere keuzes te vervangen, je kunt je huidige situatie en je huidige bewustzijnsstaat transcenderen.

Zoveel mensen leiden hun hele leven met het gevoel van: “Als ik maar dit of dat had, dan zou ik gelukkig kunnen zijn of dan zou ik mijn missie kunnen vervullen.” Maar zoals Jezus aan Kim heeft uitgelegd, je maakt geen vooruitgang als je niet accepteert dat je op dit moment alles hebt wat je nodig hebt. Je hebt misschien niet alles wat je nodig hebt om aan je grootste verlangens te voldoen, maar je hebt alles wat je nodig hebt om je huidige situatie, je huidige bewustzijnsniveau, te transcenderen. En wanneer je wel transcendeert, wanneer je getrouw bent aan de dingen die je gegeven zijn, dan kan God jouw talenten vermenigvuldigen en jou meer geven.

Dus als je doorgaat met dit proces en gebruikt wat je hebt om de volgende stap op het pad te doen, zal God vermenigvuldigen wat jij al hebt. En wanneer je volledig op één lijn komt met je goddelijke plan, zal het hele universum zich verheugen door jou te helpen dat plan ten uitvoer te brengen en dan zul je alles hebben wat jij nodig hebt. Want de belofte dat God jou beloont, is niet enkel een belofte, het is een goddelijke wet die net zo onvermijdelijk is als de wet van de zwaartekracht voor de meeste mensen lijkt.

De leiding nemen over jouw vier lagere lichamen
En wat is dan toch die sleutel om door het proces heen te gaan om hogerop te komen? Welnu, het moet beginnen met acceptatie, door het in bezit nemen, van jouw situatie. En wanneer je er bezit van genomen hebt, kun jij zeggen: “Ik accepteer dat deze situatie het gevolg is van keuzes in het verleden. En met die acceptatie verklaar ik ook dat ik weet wanneer ik die keuzes kan veranderen, wanneer ik mijn keuzes in het verleden kan vervangen door verlichte keuzes, dan zal mijn situatie veranderen.”

En dan kun je beginnen met je aandacht te concentreren op het proces van je bewustzijn veranderen en betere keuzes maken in plaats van je te richten op de situatie in de buitenwereld en de onredelijkheid ervan, die je enkel in een lagere bewustzijnsstaat vasthoudt, het gevoel van slachtoffer te zijn, het gevoel van verlamd zijn en niet in staat iéts aan jouw situatie te doen.

En wanneer je het gevoel van slachtoffer zijn, van verlamd zijn, hebt overwonnen, dan kun jij je weer afstemmen op de totaliteit van jouw grotere wezen. En de eerste stap in dat proces is beseffen dat er een wil is die groter is dan de uiterlijke wil van het ego en de uiterlijke wil van de krachten op deze wereld, zelfs de mensen om je heen. En die wil is de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid, die de wil van God is die voor jou geïndividualiseerd is. En dat was wat we jullie moesten laten doen in de Rozenkrans van Gods Wil. Je hebt jezelf weer op één lijn gebracht met de hogere wil. En door je weer op één lijn te brengen met jouw hogere wil, heb jij jouw etherische lichaam gezuiverd. En zoals Jezus heeft uitgelegd, heb je vier lichamen en het hoogste van die lichamen is het etherische lichaam dat je identiteitsgevoel bevat.

En door jezelf weer op één lijn te brengen met de waarheid dat je een spiritueel wezen bent, hoe sterfelijk of menselijk je ook lijkt, jij hebt de eerste stap gedaan op de weg terug om Gods koninkrijk te erven. Want Gods koninkrijk kan natuurlijk niet van beneden komen; het moet van Boven komen – van een hogere vibratie. Alle goede dingen komen van Boven, en zoals Jezus heeft uitgelegd, moeten alle goede dingen een cyclus doorlopen door de vier lagen van het materiële universum en daarom begin je bovenaan. Je kunt Gods koninkrijk niet erven door onderaan te beginnen en omhoog te werken. Je moet beginnen aan de bovenkant en het licht van God laten afdalen, omdat het licht, niet de lagere wil, niet de lagere energie op deze wereld, je zal transformeren.

De volgende stap is het volgende lichaam in te gaan, het mentale lichaam en dat mentale lichaam te zuiveren van de illusies, de ego-illusies en de illusies van de antichrist. En dat heb je gedaan met de Rozenkrans van Alles Doordringende Wijsheid. Daarna komt de volgende stap, het zuiveren van het emotionele lichaam, en het emotionele lichaam is het lichaam dat je laat voelen dat het gekoesterd wordt of dat dit je onthouden wordt, dat je gevangen zit in gebrek, beperkingen, lijden en pijn. Het kan je misschien laten voelen dat je misschien een moeilijke kaart van het leven gekregen hebt, dat je niet rechtvaardig door God behandeld wordt die jou zijn overvloed onthoudt terwijl hij het wel aan anderen geeft.

Dit is het Kaïnbewustzijn van jaloers zijn op degenen die meer op deze wereld bezitten, hoewel veel van de mensen die het meest op deze wereld bezitten, heel weinig in de spirituele wereld bezitten en daardoor niets van echte waarde bezitten. Ze hebben geen schat in de hemel vergaard, omdat ze gekozen hebben hun beloning op aarde te ontvangen.

En dus zie je, mijn geliefden, de emoties lijken op water en je weet dat het water in de oceaan gemakkelijk tot golven kan worden opgezweept die chaotisch zijn, en het emotionele lichaam van de mens is net zo. De sleutel om dat emotionele lichaam weer op één lijn te brengen met de werkelijkheid van God, is dat het onder controle moet worden gehouden door het mentale lichaam, met name de Christusgeest die zich in dat mentale lichaam concentreert. Je zou het emotionele lichaam misschien als een kind kunnen zien en jij bent de ouder ervan, en door het mentale lichaam, het hogere redeneren van de Christusgeest, kun je dat kind laten begrijpen dat het zich op bepaalde manieren moet gedragen om beloond te worden. En als hij zich niet zo gedraagt, krijgt hij straf, krijgt hij geen beloning.

Hoe je koesterende zorg krijgt
Dus zul je zien dat de nieuwe rozenkrans van koesterende zorg het emotionele lichaam aanspreekt, het emotionele aspect van de ziel, als tegen een kind. En het legt aan het kind uit wat er gebeurd is en waarom het kind het gevoel heeft dat het hem onthouden wordt en waarom het kind zijn beloning pas kan ontvangen wanneer hij op één lijn komt met de waarheid over hoe hij die beloning kan ontvangen.

Dit is een diepgaande rozenkrans. En terwijl je hem opzegt, zul je een diepgaand effect voelen, niet alleen in je eigen emoties, maar het zal ook effect hebben op het emotionele lichaam van de mensheid en dat effect zal zijn gelijke in de bekende geschiedenis niet kennen. Je zult zien dat overal de emoties echt bedaren. Maar je zult ook mensen zien die in opstand komen en de ergste van de onvolwassen en kinderlijke emoties opvoeren.

Je zult zelfs een paar machtige mensen op aarde zien, een paar van de machtige mensen op aarde, die kinderlijke en onvolwassen emoties op het wereldtoneel opvoeren. En ze kunnen misschien tijdelijk lijden veroorzaken, maar zelfs dit is onderdeel van het plan om steeds meer mensen de onvolwassenheid en het disfunctioneren van het collectieve bewustzijn en de collectieve emoties te helpen zien, zodat ze zullen zeggen: “Zo kan het niet langer. We moeten dat onhandelbare kind discipline bijbrengen. Dit is genoeg en we zullen dergelijk gedrag niet meer tolereren.”

Geloof, kennis en gebed
Ik wil nu graag tegen jullie willen spreken over een onderwerp dat uiterst belangrijk is met betrekking tot het accepteren van Gods koesterende zorg. Jullie hebben allemaal wel eens gehoord van het concept het geloof, dat door veel religies, maar vooral de orthodox christelijke religies, wordt aangeprezen. Jullie hebben allemaal wel in de Bijbel gelezen dat de grondslag voor alles waar wij op hopen, het geloof ons overtuigt van de waarheid van wat wij niet zien. (Hebreeën 11:1). Maar mijn geliefden, wat jullie niet altijd beseffen, is dat zelfs deze specifieke quote uit de Bijbel een vervorming is van de leringen van Christus.

Jezus heeft niet onderwezen dat het geloof de grondslag vormt voor de waarheid van de dingen waar men op hoopt. Hij heeft onderwezen dat kennis de grondslag vormt voor de dingen waar men op hoopt. En met kennis bedoelde hij niet uiterlijke, intellectuele kennis. Hij bedoelde de kennis in ons innerlijk, gnosis, de echte innerlijke gnosis, waardoor de kenner één wordt met het gekende. Jezus heeft niet gezegd dat je moet bidden tot een God buiten je en dan eenvoudig geloven dat het antwoord weldra komt. En als je gebed niet beantwoord wordt, je er eindeloos in moet blijven geloven, alsof degenen die blijven geloven op den duur gered zullen worden.

Jezus onderwees en demonstreerde dat je Gods assistentie oproept vanuit je innerlijk en je doet dat met de absolute innerlijke wetenschap dat wanneer je vraagt, jij ZULT ontvangen. En daardoor kun je beredeneren dat als je gebed niet verhoord wordt, jij niet de ware innerlijke kennis had. Misschien had je geloof, maar nog niet de volledige kennis die het hoogste aspect van je geloof is. Dus in plaats van gewoon blijven geloven, kun je met jezelf aan de slag gaan, de blokkades oplossen die verhinderen dat je dat innerlijke weten ontvangt – de absolute zekerheid – die je krijgt door Eenzijn met je Christuszelf. Veel christenen hebben Jezus’ lering over het geloof totaal verkeerd begrepen en in plaats daarvan de leringen van de antichrist geaccepteerd die ze in een staat van uiterlijk geloof houdt die hun innerlijke kennis, hun ware gnosis, blokkeert.

En dit is de meest essentiële sleutel om je Vaders koninkrijk te erven. Zie je, de meeste religieuze mensen zijn ook opgevoed om te geloven in een totaal verkeerde lering met betrekking tot het gebed, met betrekking tot iets van boven oproepen, om Gods assistentie in hun leven op te roepen. Er is hen een kromme leugen onderwezen die uit de geest van de antichrist voortkomt, namelijk dat het gebed een wonder oproepen is. En soms gebeurt er een wonder, maar meestal niet. En er bestaat geen enkele manier om aan de weet te komen wanneer dat zal gebeuren en wanneer het niet gebeurt, omdat dat allemaal een mysterie is dat door God beslist wordt. Maar zie je, het is een totale misvatting, omdat God niet in de hemel zit en naar willekeur beslist of iemand een wonder krijgt of niet.

De Vader geeft je met het grootste genoegen zijn koninkrijk. De Vader geeft met het grootste genoegen zijn koninkrijk aan al zijn kinderen. Maar om dat koninkrijk te erven, moet jij je op één lijn brengen met het wezen van God. En je kunt dat niet met uiterlijke kennis doen, door intellectuele wetenschap, door het uiterlijke geloof of door blinde aanhankelijkheid aan een of ander ritueel. Je kunt dat alleen maar doen door naar binnen te gaan. Je kunt het enkel door gnosis doen, waardoor je die overtuiging transcendeert, je transcendeert het geloof en je komt bij die innerlijke wetenschap dat wanneer jij Gods tussenkomst oproept, Gods aanwezigheid, in jouw leven, jouw oproep het antwoord ZAL afdwingen. Vraag en ge zult ontvangen. Omdat het waarachtig het grootste genoegen van de Vader is om jou zijn koninkrijk te geven.

Vraag, en er zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden; klop en er zal voor je worden opengedaan (Matteüs 7:7).

Maar zie je, er zijn twee dingen die je moet weten. In de eerste plaats moet je weten dat wanneer je vraagt jouw wens niet uit de lagere verlangens van je ego mag voortkomen of de verlangens die je door jouw cultuur en de krachten op deze wereld zijn opgelegd. Deze lagere wensen zijn egocentrisch en ze laten het geheel buiten beschouwing. En juist omdat God wil dat AL zijn kinderen het koninkrijk erven, kan hij niet een gebed beantwoorden die overvloed voor één persoon zoekt door het aan de het geheel te onthouden. Op die manier creëer je, wanneer jij vanuit een egoïstisch verlangen bidt, een tegenkracht die de vervulling van je wens tegengaat. In zekere zin zal het hele universum de vervulling van je verlangen tegengaan. En als je iets met geweld probeert te nemen, zal die tegenkracht die je creëert van je afnemen wat je probeert te bezitten. Zoals Jezus zei: “Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.”(Matteüs 25:29).

Aan iedereen die liefde en respect voor het geheel heeft, zal gegeven worden en hij of zij zal het in overvloed krijgen. Maar wie geen liefde heeft, zal alles worden afgepakt door de tegenkracht die hij creëert door te proberen zijn op het ego gerichte wensen te vervullen. Dus om echt te vragen, moet je jouw wensen, je wenslichaam, weer op één lijn brengen met de hogere wensen van de Bewuste Jij die deel uitmaken van je goddelijke plan en met de hogere wil van jouw IK BEN Aanwezigheid die één is met de wil van God voor je levensstroom.

En wanneer je op één lijn bent, dan zal het antwoord op ieder gebed worden gegeven omdat het hele universum graag assisteert om jouw goddelijke plan te vervullen. De reden is dat jouw persoonlijke goddelijke plan op één lijn ligt met het grotere plan van God en daardoor is wat voor jou het beste is, ook het beste voor de hele schepping van God.

Twijfel nooit aan het proces
Je moet beseffen dat het antwoord op je gebed het proces moet volgen waardoor de zuivere energie van het spirituele rijk in vibratie verlaagd wordt tot het zich als de energie manifesteert die het materiële rijk vormt. Dus het antwoord op je echte verlangen wordt ogenblikkelijk door God gegeven. Maar voor dat verzoek, dat antwoord, zich fysiek in je leven kan manifesteren, moet het de cyclus doorlopen in de vier lagen van het materiële universum. En als jij blokkades hebt, als jij verkeerde overtuigingen of onopgeloste substanties hebt op één van die niveaus, dan kan het antwoord op je gebed op al die niveaus geblokkeerd worden. En daarom kan het even duren. Er kan een oponthoud zijn tussen je gebed en het moment waarop het antwoord zich in het fysieke manifesteert.

En hoe meer blokkades jij in je vier lagere lichamen hebt, hoe groter het oponthoud. En zo creëer je in feite de tijd, waardoor het oponthoud de afstand toont tussen waar jij nu in bewustzijn bent en waar je zou zijn als jij het volle Christusbewustzijn had. De sleutel om Gods antwoord op jouw gebed te versnellen, is dat gevoel van afstand overwinnen, die afstand in bewustzijn, en dit kan niet met één enkele stap gebeuren. Maar wel door trouw te zijn aan de paar dingen die je nu op dit moment hebt.

En om trouw te zijn, moet je weten dat wanneer jij bereid bent je aan de hogere wil en de hogere wensen van de Bewuste Jij en IK BEN Aanwezigheid over te geven, jij antwoord op jouw oproep ZULT ontvangen. En als dat antwoord niet naar buiten komt, moet je nooit, nooit, jezelf in een staat van twijfel laten belanden of in een staat waarin je God de schuld geeft, omdat hij je gebed niet beantwoordt. In plaats daarvan moet je als volgt redeneren: “Als mijn gebed, mijn oproep, niet ogenblikkelijk beantwoord wordt, is er altijd een reden voor. Eén mogelijkheid is dat mijn gebed niet op één lijn ligt met de hogere wensen van mijn Bewuste Jij, met mijn goddelijke plan, en met de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid. En daarom moet ik mijn gebed opnieuw onderzoeken, mijn bewustzijn opnieuw onderzoeken en bereid zijn hogerop te komen. Of het is mogelijk dat het antwoord werd gegeven, maar niet fysiek aangekomen is, omdat ik te veel blokkades heb die het vertragen of tegenhouden. En dus door verder aan mezelf te blijven werken, om eraan te werken die blokkades te verwijderen door de haken in mijn psyche te ontdekken en door de negatieve energie te transformeren die het afdalen van Gods licht blokkeren, weet ik dat het antwoord wel komt.”

Als je met een zuivere geest en een zuiver hart vraagt, ZUL je ontvangen. En dit is de sleutel om het koninkrijk van je Vader te erven; dat je die twijfel overwint die al zoveel eonen aan mensen is opgelegd door de prins van deze wereld. Je moet die twijfel overwinnen en je moet haar vervangen, niet door geloof zoals je onderwezen is door de orthodoxe religies, omdat geloof zonder eraan te werken dood is. En werken betekent niet beslist het werken in de buitenwereld, het houdt werken aan de kennis in jouw innerlijk in, dat je bereid bent je te herenigen met je innerlijke wezen, de hogere wensen van de Bewuste Jij, de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid.

Daardoor geloof je niet alleen, maar weet je dat de oproep het antwoord afdwingt en dat het gegeven zal worden. Je weet dit omdat je beseft dat de Vader je met het grootste genoegen zijn koninkrijk geeft en daardoor is Gods overvloed krijgen een natuurlijke stand van zaken. Zodoende weet je, dat als je geen overvloed hebt, iets de manifestatie ervan in het fysieke rijk blokkeert. En wanneer je die blokkades verwijdert, zal de overvloed natuurlijk en onherroepelijk afdalen. Dus als het antwoord niet onmiddellijk verschijnt, weet je dat jij iets aan jezelf moet veranderen en daarna manifesteert het antwoord zich en zul je de koesterende zorg ontvangen waar je naar verlangt, wanneer jij je op één lijn brengt met wie je werkelijk bent in God.

Maar de werken zijn ook de wetenschap dat je niet op deze wereld bent om de schatten te vergaren of je over te geven aan de pleziertjes op deze wereld. Je bent hier om te transcenderen. Je bent hier om je goddelijke plan te vervullen, wat dit demonstreren is, zodat alle mensen kunnen zien dat het mogelijk is om de menselijke hoedanigheid te overwinnen en alle beperkingen van die hoedanigheid.

Waarom de machtselite de illusie van gebrek wil handhaven
Je moet verder reiken dan jouw verlangens in de buitenwereld, de valse verlangens, die in je geest geprogrammeerd zijn door een consumentencultuur die je laat denken dat jij niet compleet bent als je dit of dat frutseltje niet hebt dat ze je aanbieden voor een bepaalde prijs. En wat zit er achter die cultuur? Juist het bewustzijn van de antichrist dat je laat denken dat je niet compleet bent zoals je bent, dat je iets nodig hebt van buitenaf om compleet te zijn. En dus is het koninkrijk van God buiten je en je moet door een of andere deur buiten jou om dat koninkrijk in te gaan. Dit is de hele strategie van de prins van deze wereld; je laten geloven dat het koninkrijk van God buiten je is, en dat je door een deur moet, via een of andere religie, door een of ander geloofssysteem of dit of dat pleziertje of bezittingen. Mijn geliefden, kun je niet zien dat dit plan bedacht is met maar één bedoeling, namelijk de macht over jou in handen krijgen!

Door je te laten geloven in die leugen, ga je automatisch geloven in de leugen van gebrek, dat er niet genoeg van Gods overvloed op deze wereld voor iedereen is. En dus zijn sommige mensen de bezitters en anderen de niet-bezitters. En het verschil is dat de bezitters bereid zijn geweest iets wat ze willen bezitten met geweld te nemen, iets in hun macht te hebben, eraan vast te houden, te hamsteren. Ze hebben hun beloning hier op aarde gepakt in plaats van schatten in de hemel te vergaren. En door te denken dat je één aspect moet bezitten, één ding, plaats jij je buiten de stroom van Gods overvloed die als een gigantische rivier door heel Gods schepping stroomt.

En vanwege de vrije wil, is die rivier omgelegd, zodat ze op dit moment om planeet aarde heen gaat en dus hebben veel mensen gebrek, lijden en armoede. Maar dit is niet de wil van de Vader, want hij geeft met het grootste genoegen zijn koninkrijk aan al zijn kinderen. Maar toch heb jij de vrije wil om dat koninkrijk af te wijzen, als jij daarvoor kiest. En veel zielen op aarde hebben dat gedaan, omdat ze op een of andere manier die illusie zijn gaan geloven dat ze gebrek willen ervaren of nodig hebben, dat zij het niet waard zijn het totale koninkrijk van God te bezitten of dat het niet mogelijk is dat alle mensen een overvloedig leven hebben.

Mijn geliefden, veel van deze leugen ontstaat door het feit dat Lucifer en bepaalde andere wezens wilden dat men zou erkennen dat zij boven andere wezens die door God geschapen waren, staan en er verder vandaan staan. Iedereen die in die denkwijze van de antichrist vastzit, wil de cultuur handhaven dat er gebrek op aarde is, zodat zij meer kunnen krijgen dan de gewone bevolking en daardoor voelen dat zij boven die bevolking staan en er verder vanaf staan, dat ze steeds belangrijker worden. En dit is een vervorming van de uitbreidende kracht van de Vader, de aanzet om meer te worden.

Zie je, ze proberen niet meer te worden, ze proberen je in de val te laten lopen dat jij minder wordt zodat het lijkt alsof zij meer hebben, zij meer zijn. Maar in werkelijkheid zijn zij minder, zij zijn minder want zij hebben geen liefde, geen licht, in zich. En zij kunnen hun illusie van meer zijn, alleen handhaven door jou te dwingen in armoede te leven. En daarom wil de machtselite op aarde niet dat het overvloedige leven op aarde manifest wordt. Ze willen opvallen als een elite die meer heeft dan de rest van de bevolking.

Dit staat haaks op Gods wil, de visie van God, de oorspronkelijke wens van God voor deze planeet en dit universum. Voor je het koninkrijk van je Vader kunt erven, moet je de verzoekingen overwinnen, de verzoekingen die Jezus ervaren heeft toen hij uit de woestijn kwam en door de duivel in verzoeking werd gebracht. En let erop dat de duivel hem beloofde dat hij alle koninkrijken op deze wereld zou krijgen als hij zich op de grond wierp en de duivel aanbad.

En er zijn mensen, die in de elite, op aarde die die droom najagen en denken dat ze op een of andere manier alle koninkrijken op deze wereld kunnen hebben en de macht in handen krijgen en ze in bezit nemen door de duivel te volgen – zelfs al beschouwen ze het niet als de duivel volgen en ze zouden nooit toegeven dat ze de duivel aanbidden. Ze denken dat ze, doen wat God hen opgedragen heeft, of zelfs Gods werk te doen, omdat ze zijn lievelingszonen zijn.

Transcendeer tijd en ruimte
Ik kom jullie oproepen die illusie te boven te komen. En als je trouw deze rozenkrans van Koesterende Zorg opzegt, zul je daadwerkelijk rasse schreden maken naar dat doel. Ik weet dat deze rozenkrans moeilijk voor velen van jullie zal zijn, omdat deze rozenkrans precies naar de kern gaat van je relatie tot God. Je zult merken dat alle emoties die opgeslagen liggen in je emotionele lichaam die tegen het Eenzijn met God ingaan, op zullen komen en je vooruitgang op het pad uitdagen. En je ego en de krachten van deze wereld zullen je natuurlijk in verzoeking brengen om deze rozenkrans op te geven. Maar ik kan je wel zeggen dat degenen die trouw zijn aan de paar dingen die je hebt opgezegd in deze rozenkrans, inderdaad zullen transcenderen en daardoor de vele dingen zullen erven waar God op wacht om ze aan je te geven.

Ik zeg jullie: “Neem dit geschenk van mijn hart aan, van het geschenk van geliefde Omega die de hoogste vertegenwoordiger is van de Goddelijke Moeder in deze wereld van vorm. Zelfs het geschenk van onze geliefde Vader, Alpha, die de hoogste vertegenwoordiger is van de Vader.” O ja, mijn geliefden, evenwicht is de sleutel en dat evenwicht kan bereikt worden door de innerlijke wetenschap waar ik over gesproken heb. Het innerlijke weten waardoor jij je opnieuw op één lijn brengt met de ware wensen van de Bewuste Jij en de hogere wil van de IK BEN Aanwezigheid, zodat je niet probeert de overvloed van de Goddelijke Moeder te bezitten, de macht in handen te krijgen en in bezit nemen zoals je op deze wereld ziet. En dat je niet de hemel met geweld probeert te nemen door de kracht van de Vader te gebruiken om het te pakken in plaats daarvan God je alles te laten geven, waar jij aan toe bent om te ontvangen. Deze staat van innerlijk weten, is de staat van genade. Ze kan niet bereikt worden door het intellect of door de emoties. Ze kan enkel bereikt worden door je op één lijn te brengen met jouw IK BEN Aanwezigheid door de Christusgeest, zodat je weet wie je bent als spiritueel wezen. En jouwe mentale en emotionele lichamen zijn op één lijn met die grotere identiteit en met jouw goddelijke plan die een uitdrukkingsvorm is van die identiteit.

Zie je, alle goede dingen komen van Boven, wat de hogere vibraties van het spirituele rijk inhoudt. Maar je ontvangt ze door naar binnen te gaan, want onthoud dat het koninkrijk van God binnenin je zit. Daarom komt alle echte koesterende zorg vanuit jouzelf, van de zon van je IK BEN Aanwezigheid die door de Bewuste Jij schijnt en uiterlijke geest. Je zult nooit de echt koesterende zorg ontvangen waar je ziel naar verlangt zolang je blijft denken dat de sleutel om tevreden te worden buiten jou is. Echte koesterende zorg, echt geluk, echt voldaan zijn, betekent het heel zijn, het compleet zijn, van je ziel. En dat kan alleen maar wanneer je ziel opnieuw bewust haar plaats inneemt als een planeet die om de zon van jouw IK BEN Aanwezigheid heen cirkelt.

En nu heb ik een heel uur gesproken, jullie kelk is vol en loopt over. En dus verlaat ik jullie nu om deze lering te overdenken en ik adviseer je om deze verhandeling steeds weer te lezen, omdat ze met de rozenkrans en de affirmaties in de rozenkrans samenwerkt om echt de blokkades op te lossen die verhinderen dat je het koninkrijk van jouw Vader accepteert dat hij je in het eeuwige nu aanbiedt, het eeuwige nu dat vanaf elk punt in de ruimte bereikt kan worden en vanaf elk moment in de tijd. Omdat tijd en ruimte natuurlijk de allergrootste illusie is. Vernietig het! Transcendeer het! Ga eraan voorbij! Laat het achter! Neem mijn hand, en ik zal je voorbij die illusie brengen, voorbij die illusie van tijd en ruimte, tot je de laatste vijand hebt overwonnen die de mensen de dood noemen.

In naam van de Goddelijke Vader Alpha, de Goddelijke Moeder Omega, de Goddelijke Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest verzegel ik jullie nu en ik verzegel jullie vier lagere lichamen, vooral jullie emotionele lichaam. En ik zeg tegen dat emotionele lichaam: “Vrede wees stil en weet dat IK BEN in mij God is!” Het is af.