12 | HET OORDEEL VELLEN OVER HET OORLOGVOEREN OM WINST TE MAKEN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Aartsengel Michaël, de Goddelijke Leider en de zeven aartsengelen op om een oordeel te vellen over alle wezens die wel of niet geïncarneerd zijn die oorlogen bevorderen om winst te maken en hen van de aarde te verwijderen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de mensen die oorlog voeren of oorlogen plannen of agressie opwekken voor materieel gewin.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de demonen en gevallen wezens op het astrale vlak die achter oorlogen zitten om fysiek te kunnen plunderen. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het militaire industriecomplex en de bedrijven die geld verdienen aan oorlogen.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de wapenindustrie. Ik roep op dat haar politieke macht door banen te creëren, corruptie te plegen of te lobbyen, aan het licht wordt gebracht.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die achter die wapenindustrie zitten. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de wapenindustrie en haar zucht naar meer winst door meer oorlogstuig te maken plus verfijndere en dure wapens.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die achter de wapenindustrie zitten en die een nooit eindigende zucht naar meer winst opwekken. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het militaire industriecomplex en haar strategie om schijnbaar de beste wapens te ontwikkelen terwijl ze de tegenhanger daarvan verbergen.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de wapenindustrie en haar bereidheid om wapens te verkopen aan de hoogste bieder en zelfs het wapen te verkopen aan de tegenpartij om een wapenwedloop te creëren of in stand te houden.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 2

1. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die achter de wapenwedloop zitten en die er een nooit eindigende zoektocht naar het allerbeste wapen van proberen te maken. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over alle mensen die geloven dat de economie afhankelijk is van de wapenindustrie en dat er niet genoeg banen kunnen komen als deze er niet is. Maak de mensen ervan bewust dat deze overtuiging een leugen is.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die het feit verbergen dat de kosmische spiegel alles vermenigvuldigd naar ons terugzendt wat wij uitzenden. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die het feit verbergen dat een industrie die een positieve bedoeling heeft, de hoeveelheid rijkdom die je tot je beschikking hebt, zal laten toenemen. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die het feit verbergen dat de wapenindustrie de totale hoeveelheid rijkdom vermindert door winst te maken waar alleen een kleine elite van profiteert. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over de politici die geloven dat hun natie of hun staat afhankelijk is van het militaire industriecomplex, de wapenindustrie. Maak de mensen ervan bewust dat deze overtuiging een leugen is.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven die er alles aan zullen doen wat in hun macht ligt om te verhinderen dat de mensen de ware kosten van de wapenindustrie te zien krijgen. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat wanneer de industrie een andere richting wordt opgestuurd om geld uit te geven aan hulpbronnen en vindingrijkheid om iets te produceren wat goed voor het geheel is, de economie dan meer banen en meer welvaart zal scheppen dan het militaire industriecomplex.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, ik roep op dat de meest subtiele verbanden tussen geld en oorlog aan het licht worden gebracht. Ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die geïncarneerd zijn, die deze verbanden proberen geheim te houden.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 3

1. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het verband dat er bestaat tussen oorlogen die zijn gebruikt om een vals geldstelsel goed te keuren en het genereren van steeds grotere winsten voor een kleine elite .

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat je er in een valse economie kunstmatig voor moet zorgen dat mensen geld uitgeven en een oorlog of de dreiging van oorlog is het voornaamste middel om dat te doen.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die zijn geïncarneerd, die de valse economie en het kunstmatig uitgeven van geld in stand houden door te zeggen dat er oorlog komt. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die zijn geïncarneerd, die opzettelijk oorlogen gebruiken om naties te dwingen meer geld uit te geven dan zij bezitten. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen die zijn geïncarneerd, die het geld en de wapens leveren aan één kant, of aan beide zijden, om winst te maken door middel van oorlogen. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die zijn geïncarneerd, die opzettelijk oorlogen creëren om naties te dwingen hun wapens te benutten en nog meer te kopen. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die zijn geïncarneerd, die oorlogen hebben veranderd in het grootste apparaat om geld te verdienen. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die zijn geïncarneerd, die achter het maken van dit valse geldstelsel zitten. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en demonen in de drie hogere octaven en de menselijke wezens die zijn geïncarneerd, die oorlogen gebruiken om op die manier het geldstelsel te manipuleren. Ik beveel je om die wezens van de aarde te verwijderen.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 4

1. Ik roep de zeven aartsengelen op om de mensen van de aarde weg te halen die het manipuleren van het geldstelsel niet willen opgeven.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Ik roep de zeven aartsengelen op om de mensen van de aarde weg te halen die oorlogen gebruiken om het geldstelsel te manipuleren.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Ik roep de zeven aartsengelen op om de wezens van het astrale vlak weg te halen die willen dat er een oorlog escaleert opdat zij de energie van de mensen kunnen stelen.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Ik roep de zeven aartsengelen op de wezens van het astrale vlak weg te halen die willen dat de economie escaleert, wat ervoor zorgt dat de mensen schulden maken opdat zij steeds meer mensen tot slaaf kunnen maken vanwege hun schuldenlast en op die manier hun energie kunnen stelen.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Ik roep de zeven aartsengelen op om de wezens in het mentale rijk weg te halen die oorlog aanwakkeren door redenen te bedenken om aan een oorlog te beginnen en vanwege de huidige economie.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Ik roep de zeven aartsengelen op om de wezens uit het mentale rijk weg te halen die hun intellectuele capaciteiten gebruiken om uit te leggen waarom de economie is zoals die is, waarom die zo moet zijn, en hoe je die goed kunt laten functioneren, hoewel dat niet zo is.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Ik roep de zeven aartsengelen op om de wezens in het identiteitsrijk weg te halen die een dubbele agenda hebben om geld te gebruiken om mensen tot slaaf te maken en oorlogen te gebruiken om ervoor te zorgen dat zij zichzelf vernietigen om te bewijzen dat God geen gelijk had.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Ik roep de zeven aartsengelen op om alle mensen uit hun gevoel van hopeloosheid en machteloosheid te wekken. Maak de mensen bewust van het feit dat zij er daadwerkelijk iets aan kunnen doen wanneer ze samenwerken met de geascendeerde meesters.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Ik roep de zeven aartsengelen op om de mensen die in deze tijd zijn geïncarneerd, ervan bewust te maken dat zij deel uit kunnen maken van de opwaartse beweging die de aarde uit de macht van de gevallen wezens zal halen. Maak de mensen bewust van het potentieel dat zij hebben om de Wet van Vermenigvuldigde Winst te activeren door samen te werken met de geascendeerde meesters.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 13. De ontmaskering van het valse geldstelsel