13 | DE ONTMASKERING VAN HET VALSE GELDSTELSEL

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Saint Germain en de Goddelijke Leider op de mensen bewust te maken van de illusie die achter het valse geldstelsel schuilt. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat je geld niet volledig kunt begrijpen als je geen spiritueel bewustzijn bezit.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat je het verband tussen oorlogen en geld niet kunt begrijpen als je het bestaan van gevallen wezens er niet in betrekt, die niet rationeel denken maar die andere motieven hebben, die een andere manier van denken hebben.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat de gevallen wezens niet beslist geld uitgeven om meteen winst te maken. Zij hebben een ander doel dat je niet gemakkelijk kunt begrijpen als je er rationeel over nadenkt.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat de wereld niet wordt beheerst door een samenzwering. Er is een onbewuste samenzwering, namelijk een aantal gevallen wezens die wel of niet geïncarneerd zijn, die zo gevangen zitten in hun neerwaartse spiraal dat zij niet kunnen begrijpen dat die tot hun eigen vernietiging leidt.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat de kwestie geld ingewikkeld is, omdat de gevallen wezens dit hebben gedaan om te verbergen wat er echt gaande is.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat de gevallen wezens veel samenzweringstheorieën hebben gemaakt om de theorieën in diskrediet te brengen die hun bestaan en methoden blootleggen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat geld niets meer zou moeten zijn dan een ruilmiddel. In de economie van een Gouden Eeuw bestaat er direct verband tussen geld en iets van echte waarde, zoals goederen of diensten.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat geld niet de wortel van alle kwaad is. Wanneer geld meer dan een ruilmiddel wordt, verandert het in een werktuig voor het kwaad.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat geld in een ideale economie nooit een intrinsieke waarde mag krijgen. Als je toestaat dat geld een eigen leven gaat leiden, dan zal geld jou bezitten.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat een kleine elite, namelijk de gevallen wezens die zijn geïncarneerd, gebruik zullen maken van het potentieel om geld te verdienen met geld, waardoor geld op zich iets waard wordt.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat je niet handelt volgens de wet dat je het geheel verheft, wanneer je geld met geld verdient. Je vermindert de totale hoeveelheid rijkdom die er op de wereld is.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de miljardairs die er tegenwoordig op de wereld zijn, rijk zijn geworden omdat de gevallen wezens een valse economie hebben geschapen die de rijkdom in handen van een kleine elite concentreert.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de hele economie op de wereld een valse en gemanipuleerde economie is die de gevallen wezens in het leven hebben geroepen. Een van de voornaamste middelen om die valse economie te scheppen, is het idee dat je geld kunt maken en het uitlenen tegen rente.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat een bedrijf dat in een economie in de Gouden Eeuw goederen en diensten levert die erop gericht zijn om het geheel te verheffen, geen rente hoeft te betalen.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de samenleving in een ideale economie het geld zal leveren om een bedrijf op te zetten, omdat dit de Wet van Toenemende Winst zal activeren.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat het niet nodig is dat particuliere banken geld lenen en rente heffen wanneer de samenleving er meer van zou profiteren als ze het zouden uitlenen zonder rente te heffen.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat het idee dat particuliere banken geld moeten maken, dit uitlenen en rente heffen, door de gevallen wezens is bedacht. Er is maar één bedoeling, namelijk het geld in handen van een kleine elite concentreren.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de gevallen wezens de economie opzettelijk zo ingewikkeld hebben gemaakt dat bijna niemand die kan begrijpen. Maar toch is de economie heel eenvoudig.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 3

1. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat wij een economie hebben die zo is bedacht dat een kleine elite de gewone bevolking kan exploiteren door middel van geld. Alle monetaire instrumenten camoufleren het feit dat een kleine elite het geldstelsel in handen heeft.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat in een ideale economie de samenleving het geldstelsel in handen heeft, omdat de mensen begrijpen dat niets belangrijker is voor de welvaart in een samenleving dan een geldstelsel dat op een natuurlijke manier functioneert.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat oorlogen ervoor hebben gezorgd dat de gevallen wezens het kunstmatige geldstelsel in het leven hebben geroepen. Tegenwoordig hebben we een oorlogseconomie.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat de oorlogseconomie is begonnen bij de middeleeuwse koningen die hun territorium wilden uitbreiden. Zij hadden meer geld nodig om een oorlog te beginnen dan hun burgers konden opbrengen.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat wapens produceren voor oorlogen de groei van de economie in het algemeen niet zal bevorderen. Als je productiecapaciteit creëert om wapens te maken en een leger te vormen, dan onttrek je die waarde aan de economie van je land.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat de enige manier om wapens te maken is dat je het geld loskoppelt van het ruilen van echte goederen, want dan geef je geld een intrinsieke waarde.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat een leider nu meer geld kan maken dan de goederen die in zijn land worden geproduceerd. Hij kan dat geld gebruiken om iets te kopen wat de normale productiecapaciteit niet kan leveren.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit dat een oorlog altijd een tekort in de economie oplevert. De gevallen wezens verbergen dit tekort vervolgens met het geld dat zij uit het niets hebben gemaakt, maar dit schuift de schuld vooruit naar de toekomst.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, maak de mensen bewust van het feit er verschillende klassen gevallen wezens zijn. Sommigen zijn op een primitieve zoektocht naar macht, en zij worden koning. De intelligentere gevallen wezens worden bankier.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Goddelijke Leider, maak de mensen ervan bewust dat de koningen vaak in de macht waren van gevallen wezens in het emotionele of mentale rijk; de bankiers waren in de macht van de gevallen wezens in het identiteitsrijk die een dubbele agenda hadden.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de intelligentere gevallen wezens profiteerden van de primitievere gevallen wezens door een economie te vormen die beter bij hun doelen paste.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de koningen die oorlog voerden en de bankiers die geld verdienden, slechts pionnen waren in een groter spel, en dat spel werd gespeeld door gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de gevallen wezens in het identiteitsrijk willen bewijzen dat God geen gelijk heeft, omdat zij van zichzelf bewuste wezens zover willen krijgen dat zij hun vrije wil verkeerd gebruiken, waardoor zij zichzelf vernietigen in plaats van te groeien in zelfbewustzijn. Zij doen dat door oorlogen en schulden te creëren.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat schulden de natuurlijke Wet van Vermenigvuldigde Winst uitschakelt wanneer er een kunstmatige economie wordt gecreëerd. Het is een neerwaartse spiraal, omdat die voortdurend een sneeuwbal aan schulden vooruitschuift die steeds groter wordt tot die niet meer terugbetaald kunnen worden.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat het de gevallen wezens niets kan schelen of de schuld wordt terugbetaald. Zij willen dat de naties rente blijven betalen, omdat zij de rente kunnen gebruiken om hun eigen rijkdom en macht te vergroten.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat geld uit het niets wordt gemaakt, maar dat de rente wordt afgepakt van de mensen en hun arbeid. De bankiers leveren iets wat geen intrinsieke waarde heeft en krijgen iets terug wat wel intrinsieke waarde heeft, omdat dit gekoppeld is aan de arbeid die mensen verrichten.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de gevallen wezens indirect de vruchten plukken van de arbeid die de mensen hebben verricht. Het feodale stelsel uit de middeleeuwen bestaat nog steeds, het is alleen verborgen achter de sluier van de complexiteit van het geldstelsel.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat de grotere achterliggende gedachte hiervan is dat er een economie wordt gevormd die zichzelf vernietigt, die de hoeveelheid rijkdom vermindert en daardoor hun doel helpt om een zelfvernietigende spiraal te veroorzaken.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 15. Het oordeel vellen over de onverzadigbare zoektocht naar macht