10 | DE VECHTERSMENTALITEIT VERNIETIGEN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Shiva en Aartsengel Michaël op om de vechtersmentaliteit van deze planeet te verwijderen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en verteer de oorlogsmentaliteit in al haar vermommingen.

O Shiva, God of sacred fire,
it’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en vernietig de denkwijze dat oorlog wenselijk is of iets waar eer mee te behalen is.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way to my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en vernietig de denkwijze dat het wenselijk is dat jonge mannen ten strijde trekken om te bewijzen wat ze waard zijn of een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen door te bewijzen dat zij het vermogen hebben andere menselijke wezens te doden.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en vernietig en verteer de wij-tegen-zij mentaliteit in al haar vermommingen.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, ik roep het oordeel van Christus op over alle gevallen wezens die de oorlogscultuur hebben uitgedacht en naar de aarde hebben gebracht. Manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en verwijder die gevallen wezens en ieder die de oorlogscultuur niet wil opgeven.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en snijd alle mensen los van de oorlogscultuur die ervoor zorgt dat mensen hun hele leven bezig zijn het vermogen te ontwikkelen om andere mensen in een gevecht om het leven te brengen.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt is hereby paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die elk idee aanpakken om de epische strijd te bevorderen, waardoor het wenselijk wordt dat ‘wij’ ‘hen’ doden.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de denkwijze bevorderen dat krijgers het recht hebben om ten strijde te trekken en de vijand te verslaan om achting te verwerven en zelfrespect op te bouwen.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in het identiteitsoctaaf en bind en verteer de gevallen wezens die de oorlogsmentaliteit gebruiken om menselijke wezens zover te krijgen dat zij tegen elkaar gaan vechten.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die een cultuur bevorderen waardoor kinderen oorlogsspelletjes gaan spelen of spelen met speelgoed dat op oorlogstuig lijkt.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en snijd de mensen los opdat ze begrijpen hoe de vechtersmentaliteit een gesloten cirkel wordt, omdat een krijger zijn of haar bestaan moet verantwoorden, omdat er een vijand moet zijn die moet worden bestreden.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en verteer de mentaliteit dat een natie een grote legermacht nodig heeft en dat de mensen die daar beroepsmatig bij betrokken zijn, een vechtersmentaliteit moeten bezitten.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de vechtersmentaliteit bevorderen en zeggen dat het noodzakelijk is om een leger te hebben.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat zij met de energie in hun emotionele, mentale en identiteitslichaam een matrix voeden die een vijand aantrekt, wanneer miljoenen mensen hun aandacht vestigen op het vechten tegen een tegenstander.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en vernietig de vechtersmentaliteit die een van de oorzaken is van de vele militaire conflicten op grote schaal die je in de vorige eeuw hebt gezien.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los opdat ze de nutteloosheid van die vechtersmentaliteit in kunnen zien en begrijpen dat de vijand pas zal verdwijnen als zij zich niet meer als krijgers gedragen.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in het emotionele octaaf en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de mensen verslaafd houden aan oorlog, aan vechten, aan die adrenalinestoot.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van het gevoel dat hun leven aan betekenis wint wanneer ze ten strijde trekken. Snijd hen los van het gevoel dat hun leven leeg is wanneer er geen oorlog is.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 3

1. Geliefde Shiva, snijd de mensen los die eraan toe zijn om uit de dualiteit te stappen, maar het gevoel hebben dat hun leven leeg is. Snijd hen los opdat ze het spirituele pad kunnen vinden en ontdekken wat de zin en het doel is van het geheel dienen.

O Shiva, God of sacred fire,
it’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de verslaving bevorderen die de mensen het gevoel geeft dat zij de beste krijgers zijn, dat oorlog een soort wedstrijd of een sportief spel is geworden.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way to my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de mentaliteit bevorderen dat een bepaald land de beste soldaten heeft en dat die elke vijand kan verslaan.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die het idee bevorderen dat nationale trots wordt gebaseerd op hun vermogen om anderen te doden en dat landen met elkaar een wedstrijd doen in oorlogspelen.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die op oorlog lijkende spelletjes bevorderen in een versie die niet dodelijk is door middel van internationale sportevenementen.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, snijd de mensen los opdat zij kunnen begrijpen dat het vermogen om aan een oorlog mee te doen niet bewijst dat een natie superieur is. Hoe meer militaire hardware en bekwaamheid een natie bezit, hoe meer ze bewijst dat ze inferieur is wat betreft de waarden van een moderne, democratische beschaving.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt is hereby paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, snijd de mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat gescheidenheid en dualiteit de oorzaak zijn van de conflicten op de wereld en dat er nieuwe waarden moeten worden ontwikkeld die berusten op de onderliggende waarheid dat al het leven één is.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, snijd de mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat de verst ontwikkelde naties die naties zijn die het grootste vermogen hebben ontwikkeld om samen te werken en naar oplossingen te zoeken waar alle partijen profijt van hebben, omdat ze berusten op de waarden van eenzijn.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de mentaliteit bevorderen dat een legermacht een doel op zich is op grond van de illusie dat als de ene kant het leger afschaft, de andere kant de wereld overneemt.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 4

1. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de mentaliteit bevorderen die het bestaan van een legermacht verdedigt en probeert deze tot in het oneindige in stand te houden door steeds meer geld uit te geven aan wapens.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de illusie bevorderen dat je het allerbeste wapen kunt maken waar geen ander wapen tegenop kan.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat je, wanneer je naar de dualiteit gaat, bij alles wat je doet, een tegenstelling schept. Daarom is er een tegenhanger voor elk wapen dat je ooit zou kunnen ontwikkelen en daarmee zet je de militaire uitgaven tot in het oneindige voort.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die een of andere allerhoogste staat op de materiële wereld proberen te creëren die God niet kan wijzigen of afbreken.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los opdat ze de futiliteit van de zoektocht van de gevallen engelen en hun denkfout kunnen begrijpen, zodat zij zich bewust worden van de noodzaak om niet meer toe te staan dat dit op aarde conflicten en lijden veroorzaakt.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los om naar het lijden te kunnen kijken en dan te zeggen: “Niet meer! Wij willen dit niet meer. Wij hebben genoeg van het lijden. Wij hebben er genoeg van dat ons leven wordt verwoest door de misplaatste zoektocht van de gevallen wezens. Wij hebben genoeg van de wapenwedloop die de laatste honderd jaar, en ook daarvoor, zo prominent op de wereld aanwezig is.”

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat het zinloos is dat het leven van de mensen in beslag wordt genomen door een onmogelijke zoektocht naar het allerbeste wapen, de allerbeste militaire slagkracht. Het is zinloos om de financiën van een land hierdoor te laten verslinden.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Aanwezigheid in alle vier octaven en bind en verteer de demonen en gevallen wezens die de illusie bevorderen dat het noodzakelijk is om veel geld aan het leger te besteden terwijl er miljoenen mensen van de honger omkomen en tweederde van de wereldbevolking beneden de armoedegrens leeft.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, ik kijk nu naar de wezens die de vechtersmentaliteit bezitten en met het gezag van de Christus in mij zeg ik: “Er is geen plaats meer voor jullie op deze planeet. Er is geen plaats meer voor jullie vechtersmentaliteit op deze planeet. Jullie moeten die opgeven of een andere planeet zoeken, want ik sta niet meer toe dat deze planeet wordt vernietigd of voortdurend in angst leeft vanwege jullie. Er zijn genoeg oorlogsspelletjes geweest. Er zijn genoeg oorlogen geweest. Er zijn genoeg vechtersbazen geweest.”

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 12. Het oordeel vellen over het oorlog voeren om winst te maken