Hoe de hulpmiddelen op deze website tot stand komen

door Kim Michaels

Als je wilt weten hoe de geascendeerde meesters communiceren met de mensen die nog geïncarneerd zijn, moet je de Wet van Vrije Wil begrijpen. De bedoeling van ons bestaan is dat wij in zelfbewustzijn groeien en dit kan alleen maar wanneer wij keuzes maken en de consequenties daarvan dragen. We zouden dus kunnen zeggen dat planeet aarde een kosmisch klaslokaal is waarin wij in potentie bepaalde lessen kunnen leren.

Er bestaan in het hele universum veel van dit soort klaslokalen en elk daarvan heeft bepaalde eigenschappen. Planeet aarde behoort nog tot de categorie waarin het mogelijk is een heel specifieke ervaring op te doen, namelijk dat je een apart wezen bent – dat gescheiden van God en gescheiden van andere mensen is – om dan uit die ervaring gewekt worden.

Deze ervaring wordt mogelijk gemaakt door de dichte energie die planeet aarde vormt. Er zijn planeten in het universum die op een hoger niveau zijn gekomen, waarin de ‘materie’ niet dicht is, wat betekent dat je direct kunt ervaren dat het van een fijnere substantie wordt gemaakt, namelijk spiritueel licht. Op zulke planeten is het niet meer mogelijk de illusie te hebben dat men een apart wezen is, maar op aarde kan dat nog wel.

Waarom de plausibele mogelijkheid om dit te ontkennen gehandhaafd moet worden
Volgens de Wet van Vrije Wil is de dichtheid van de energie die de planeet vormt het product van het bewustzijn van de bewoners van die planeet. Het is heel goed mogelijk dat de aarde in vibratie verhoogd wordt, zodat het op een dag niet meer mogelijk is te geloven dat de Geest van de materie is gescheiden. In feite zijn de geascendeerde meesters bezig naar dit moment toe te werken. Maar tot een kritieke massa mensen vrijwillig hun bewustzijn verheft naar het niveau waarop deze kentering kan plaatsvinden, zullen de meesters de Wet van Vrije Wil respecteren.

Dit doel wordt bereikt doordat de meesters op een heel specifieke manier met mensen communiceren, zodat het gemakkelijk is deze communicatie over het hoofd te zien of te ontkennen. Tot ongeveer het midden van de 19e eeuw werd het de meesters niet toegestaan om hun bestaan door openbare middelen van communicatie bekend te maken, zoals boeken die iedereen zou kunnen vinden. In plaats daarvan werkten ze alleen met zogenaamde geheime genootschappen waarin het bestaan van de meesters werd onthuld, maar alleen aan mensen die bepaalde initiaties hadden ondergaan.

Maar in de tweede helft van de 19e eeuw, mochten de meesters hun bestaan via publieke middelen bekend maken, zoals boeken en organisaties die openlijk verklaarden dat zij communicatie ontvingen van de meesters. Sindsdien is er een stroom van boeken en hulpmiddelen gepubliceerd door op zichzelf staande auteurs of organisaties. Maar bij elk geval was er geen ontegenzeglijk bewijs dat dit van wezens buiten het materiële rijk kwam.

Hoe weet je of het echt is?
Als je ooit een debat tussen atheïsten en religieuze mensen hebt bestudeerd, zie je dat mensen al eeuwen over het bestaan van God debatteren zonder met bewijs te komen dat mensen van het tegenoverstelde kamp kan overtuigen. De reden daarvoor is dat het menselijke intellect argumenten voor of tegen een kwestie kan verzinnen zonder de uiteindelijke oplossing te vinden.

Is er een manier om over deze intellectuele impasse heen te stappen? Die is er en dat is onze intuïtieve vermogens gebruiken. Je accepteert het bestaan van geascendeerde meesters slechts door een innerlijke, intuïtieve of mystieke ervaring, waardoor je gewoon weet – buiten de argumenten van de intellectuele, lineaire geest om – dat het spirituele rijk en geascendeerde meesters echt bestaan.

Hoe weet je of de leringen op deze website echt van de geascendeerde meesters afkomen? Dat kan alleen als de vibratie van de site resoneert met iets in jou. Als je die ervaring niet krijgt, ga dan gewoon iets anders doen en ga op zoek naar leringen en hulpmiddelen die wel iets in jou losmaken.

Er is echter een manier om te bepalen wat echt is en het werkt bij mensen die zich van hun intuïtieve vermogens bewust zijn. Wanneer je iets leest, stem je dan af op je hart en vraag je dan eens af of je bij het lezen ervaart dat je subtiele energie zich verheft of verlaagt (of naar beneden gezogen wordt). Als je energie omhoog gaat, is dit een goede indicatie dat het materiaal je kan helpen jouw bewustzijn te verhogen.

Hoe de meesters communiceren
De geascendeerde meesters kunnen op diverse manieren met menselijke wezens communiceren. Het is natuurlijk belangrijk dat je niet al te intellectueel bent, waardoor je de geascendeerde meesters in categorieën onderbrengt die het menselijke intellect kan bevatten (de reden hiervan is dat de meesters je alleen maar kunnen helpen als je boven de lineaire geest wilt gaan staan). Toch kan het ook helpen om over twee verschillende manieren van communicatie te spreken: direct en indirect.

Indirecte communicatie kun je vergelijken met een radio- of televisiezender. De geascendeerde meesters zenden bepaalde energie en boodschappen uit vanuit het geascendeerde rijk. Maar het is belangrijk dat je beseft dat deze signalen niet kunnen worden ontvangen door mensen die in wat je tegenwoordig de ‘normale’ of gewone bewustzijnsstaat genoemd wordt, zijn. De geest van ieder van ons heeft de vaardigheid om op deze signalen af te stemmen, maar dat kan alleen door je bewustzijn te verheffen boven wat tegenwoordig als normaal wordt beschouwd. Iedereen die zijn of haar bewustzijn wil verheffen, kan zich daadwerkelijk afstemmen op wat door de meesters wordt uitgezonden.

Door de hele geschiedenis heen hebben veel mensen gebruik gemaakt van die vaardigheid. In veel gevallen waren ze zich niet eens bewust gewaar van waar die ideeën wegkwamen, wat aanleiding was het klassieke begrip van een muze of inspiratie. Sommige mensen zijn maar één keer in hun leven in staat geweest een idee te ontvangen, terwijl anderen een hogere mate van afstemming hadden. Desondanks zij de meesters door dergelijke uitzendingen in staat geweest veel ideeën naar het fysieke rijk te brengen die een positieve impact op de evolutie van de mensheid hebben gehad.

Maar naast deze indirecte of niet-specifieke communicatie, kunnen de meesters ook op een directere manier communiceren. Dit gebeurt alleen met mensen die erkennen dat geascendeerde meesters bestaan. In een aantal gevallen ontvangen mensen directe communicatie en verwerken die in boeken zonder de bron te noemen. Maar in andere gevallen leggen de mensen uit dat de boodschappen die zij ontvangen van geascendeerde meesters komen. En voor die mensen is het mogelijk om communicatie te ontvangen, waarbij een geascendeerde meester direct door iemand die geïncarneerd is, kan spreken. Dit staat traditioneel bekend als een ‘dictaat’ of boodschap. Sommige mensen schrijven die boodschap op, terwijl anderen hem hardop uitspreken, zelfs voor een groep mensen.

De leringen en hulpmiddelen op deze website verschijnen als een link in deze traditie waarin de geascendeerde meesters directere vormen van communicatie uitbrengen. Sinds 2002, heb ik, Kim Michaels zowel dictaten als hulpmiddelen van de geascendeerde meesters ontvangen. Mijn vrouw Helen doet dit sinds 2009. Maar ondanks het feit dat ik het al enige tijd doe, heb ik het gevoel dat ik nog steeds in training ben. Ik denk dat het verstandig is te erkennen dat de aarde een klaslokaal is en zolang wij hier zijn, moeten wij nog meer leren.

In enkele organisaties wordt iemand die dictaten ontvangt een ‘boodschapper’ genoemd. Persoonlijk heb ik het gevoel dat dit als een heel nederige positie moet worden opgevat. Helaas hebben een aantal organisaties de positie van boodschapper heel erg geïdealiseerd, waardoor zij de persoon belangrijker maakten dan de leden, alsof de boodschapper de enige link tussen de mensen en de meester was. Daarom verwijs ik liever naar mezelf als een ‘open deur’. En ik erken dat alle mensen de vaardigheid hebben zich op de geascendeerde meesters af te stemmen. Als de leringen op deze website succes hebben, zullen zij het mensen in feite mogelijk maken om die afstemming te krijgen.

Wat is een dictaat?
Voor veel spirituele mensen bestaat het proces van communiceren met de meesters uit wat zij kennen als channelen. ‘Channeling’ is echter een woord dat gebruikt is om een hele reeks fenomenen te beschrijven. Dus zal ik in dit artikel beschrijven hoe ik mijn materiaal van de meesters ontvang. Dit niet om af te kraken wat anderen doen; gewoon om duidelijk te maken wat ik doe.

Voor mijn dictaat stem ik mijn geest af op de Aanwezigheid van een specifieke geascendeerde meester. Ik ga niet in trance, omdat ik begrepen heb dat de geascendeerde meesters niet met kanalen werken die in trance gaan. De reden hiervoor is, dat het een schending van de vrije wil is, omdat de channeler zich niet gewaar is van wat de gechannelde entiteit doet of zegt tijdens trance. Dus ben ik volledig bij bewustzijn tijdens het proces, maar ik ben erop getraind om een neutrale of zuivere geesteshouding te hebben, waar mijn persoonlijke gedachten of gevoelens niet bij betrokken zijn.

In de meeste gevallen ben ik mij er niet bewust van gewaar wat de meester tijdens het dictaat gaat zeggen. In sommige gevallen ben ik mij bewust van het onderwerp en vaak heb ik een begingedachte die mij van tevoren wordt gegeven – om mij op gang te helpen. Maar als het dictaat eenmaal begonnen is, is het mijn taak om op de meester afgestemd te blijven zonder afgeleid te worden door lawaai buiten mij (Ik heb dictaten voor groepen van 100 mensen opgenomen en ook op openbare plaatsen) of het geruis in mijn eigen innerlijk. Ik ben vaak aan een dictaat begonnen zonder enig idee wat de meester ging zeggen en het dictaat duurde meer dan een uur, en er kwam een totaal samenhangende boodschap uit – iets wat ik met mijn gewone intellect niet voor elkaar had kunnen krijgen.

Wat de meester naar mij uitzendt, zijn geen woorden die ik in mijn geest hoor en herhaal. Ook zie ik ze niet in vlammende letters staan en herhaal ik die. Waar ik mij op afstem, is een stroom van bewustzijn die boven het lineaire voertuig dat uit woorden bestaat, uitgaat. De stroom van bewustzijn wordt daarna in woorden in mijn geest ‘vertaald’. Ik hoor letterlijk de woorden terwijl ze worden uitgesproken, maar ik zou dat proces natuurlijk op elk moment kunnen onderbreken als ik daarvoor kies.

Het belangrijkste element van een dictaat zijn echter niet de hoorbare woorden, maar de stroom spiritueel licht dat door de woorden wordt meegedragen. Een dictaat heeft altijd een boodschap die het lineaire intellectuele verstand kan bevatten. Maar als je een dictaat allen met je verstand beluistert, mis je het belangrijkste onderdeel, namelijk het licht. Omdat ik al zolang dictaten heb opgenomen, ben ik gewend aan het proces, maar onlangs had ik een interessante ervaring. Ik nam een dictaat op van de Maha Chohan (tijdens een conferentie). In het publiek zat iemand voor wie het concept nieuw was en enigszins sceptisch was. Na het dictaat maakte hij de opmerking dat het voor een menselijk wezen niet mogelijk was om bijna een uur te spreken met zoveel kracht in zijn stem, en zelfs de toename in kracht aan het eind van het dictaat. Ik realiseerde mij dat het waar was en dat brengt mij bij een belangrijk punt.

Mijn dictaten duren vaak een uur of meer en in de meeste gevallen sta ik de hele tijd. Maar ik voel mij naderhand nooit fysiek, mentaal of emotioneel moe. In plaats daarvan voel ik mij energieker en dat mijn bewustzijn naar een ander niveau van helderheid is verhoogd. Ik zou mij zorgen maken als ik mij naderhand uitgeput voelde, omdat dat zou betekenen dat het wezen dat het dictaat gaf, energie van mij had genomen. In plaats daarvan geven de geascendeerde meesters mij licht tijdens een dictaat en tegelijkertijd geven ze licht aan het publiek. Als je het meeste profijt van een dictaat wilt hebben, moet jij je op het licht afstemmen (wat het beste kan door te luisteren naar de opname).

Beïnvloed het bewustzijn van de boodschapper de boodschap?
De geascendeerde meesters hebben een bewustzijnsstaat die heel ver afstaat van wat wij hier op aarde normaal noemen. Eén van de belangrijkste verschillen is dat meesters niet met het lineaire, intellectuele verstand denken; ze denken sferisch. Het is in principe onmogelijk om alles in de sferische geest van een meester in woorden te vertalen.

De betekent dat de boodschap wordt gekleurd door het taalgebruik van de boodschapper en zijn/haar culturele achtergrond. Ik kan ook begrijpen dat als een boodschapper bepaalde sterke overtuigingen heeft, de boodschapper niet in staat is een dictaat op te nemen dat die overtuigingen tegenspreekt. Daarom streef ik ernaar een ‘open deur’ te zijn, wat inhoudt dat niets in mijn geest de boodschap verdraait.

Ik ben mensen tegengekomen die het gevoel hebben dat een ‘goede’ boodschapper in staat moet zijn precies te zeggen wat een meester wil zeggen en de boodschap nooit kleuren. Uit persoonlijke ervaring en de observatie van andere boodschappers, ben ik gaan begrijpen dat er een dieper inzicht bestaat. Het is gewoon niet mogelijk dat het bewustzijn van de boodschapper de boodschap NIET beïnvloedt, omdat de manier waarop wij taal gebruiken een onbewust proces is.

Omdat jij niet in trance bent, zullen de meesters bovendien door de vermogens van je geest spreken. Eén aspect hiervan is dat de meesters alleen maar kunnen vermenigvuldigen wat zich in jouw bewustzijn bevindt. Dus zal ik natuurlijk woorden en concepten gebruiken die jij kent. Tegelijkertijd kunnen de meesters niet een dictaat geven door jou over een onderwerp waar jij niets van afweet – er valt niets te vermenigvuldigen.

Ik ben gaan begrijpen dat, hoewel dit misschien een beperking kan lijken, het in werkelijkheid niet zo zit. Zoals ik ergens anders beschreven heb, zijn er 144 bewustzijnsniveaus op aarde mogelijk. En hoewel je een dictaat van een geascendeerde meester daadwerkelijk op 144 verschillende niveaus kunt begrijpen, zullen de meesters een specifieke boodschapper alleen gebruiken om een bepaald segment mensen te bereiken, wat inhoudt dat de mensen in een bepaalde reikwijdte van bewustzijn vallen of een specifieke spirituele of culturele achtergrond hebben.

Mijn punt is dat wanneer de meesters een boodschapper selecteren, zij iemand uitkiezen van wie de geest veel dezelfde eigenschappen heeft als het beoogde publiek. Met andere woorden, het is geen beperking dat de boodschapper taal op een bepaalde manier gebruikt of bekend is met bepaalde concepten, omdat die overeenkomt met de geest van het publiek. Dit houdt echter één uitdaging in, namelijk dat noch de boodschapper noch het publiek zichzelf moeten laten geloven dat dit de ENIGE manier is waarop de meesters kunnen spreken.

De bedoeling van de geascendeerde meesters is een bepaalde boodschapper gebruiken om een specifieke groep mensen te helpen hun huidige bewustzijnsniveau, hun huidige mentale kader, te transcenderen. De eeuwige beproeving is erkennen dat een boodschap niet uit jouw mentale kader komt en dan naar die boodschap te luisteren – in plaats van de boodschap of de geascendeerde meesters zich aan jouw mentale kader te laten aanpassen. Ik persoonlijke heb mensen gezien die wilden dat de meesters zich aanpasten aan wat zij wilden horen en ik geloof dat we hiervoor constant op onze hoede moeten zijn, zodat onze geest altijd openstaat voor ideeën die buiten ons mentale kader bestaan.

Mijn punt is dat een dictaat altijd een sferische communicatie is die vertaald wordt in het lineaire voertuig van woorden. Als je dus het meeste profijt wilt hebben van een dictaat, moet je de analytische geest er buiten laten en je intuïtieve vermogens gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat het belangrijkste aspect van een dictaat NIET de woorden zijn (omdat de lineaire geest altijd wel argumenten voor of tegen weet te vinden). Het belangrijkste is te herkennen dat er iets uit een hoger rijk komt en dat dat iets te gebruiken als voertuig om jouw bewustzijn te verhogen, tot jij direct de geascendeerde meesters in je innerlijk kunt ervaren. Ik hoop dat mijn dictaten deze ervaring kunnen vergemakkelijken en ik hoop dat jij nooit mijn communicatie jouw eigen innerlijke communicatie laat tegenhouden.

Om het onderwerp te completeren van hoe de meesters door mij communiceren: ik krijg wel eens boodschappen die ik opschrijf in plaats van ze eerst te spreken en ze daarna over te zetten. En de praktische hulpmiddelen, zoals decreten en invocaties, worden meestal opgeschreven, hoewel in enkele gevallen een invocatie wordt gebaseerd op een gesproken dictaat.

Ik zet hieronder, als stof tot nadenken, een uittreksel van een verhandeling van Jezus over de vier niveaus van het materiële universum, omdat hij van bijzondere betekenis is voor de communicatie vanuit de geascendeerde meesters.

Jezus: De menselijke geest heeft de vaardigheid om als radio-ontvanger te fungeren. Zoals ik heb gezegd, zijn er veel verschillende radiogolven die de ruimte doordringen waar je nu in zit. Als je een radio aandoet, kun je op elk van die verschillende golven afstemmen door simpelweg aan de knop van de radio te draaien. De radio verandert de verschillende energiegolven in hoorbaar geluid dat je op verschillende radiozenders hoort. Je bewuste geest heeft de vaardigheid om als radio-ontvanger te fungeren en kan op elk niveau van het materiële universum afstemmen. Het kan ook op de niveaus van het spirituele rijk afstemmen en op intelligente wezens in het gevoelsrijk, het rijk van de gedachten, het identiteitsrijk of zelfs het spirituele rijk.

Eén van de consequenties van deze lering is dat als je met intelligente wezens in één van de andere rijken probeert te communiceren, jij je ervan bewust moet zijn dat niet al deze wezens je gunstig gezind zijn. Enkelen daarvan zullen waarschijnlijk opzettelijk tegen de wetten van God hebben gerebelleerd en zij zullen je trachten te verleiden tot hetzelfde.

Het was ooit zo dat er welwillende wezens in alle vier rijken waren. Maar het gevoelsrijk is zo zwaar vervuild en gemanipuleerd dat er geen welwillende wezens meer in dat rijk zijn. De wezens die nu in het gevoelsrijk zitten, zijn allemaal uit hun evenwicht en ze geloven dat het doel de middelen heiligt en ‘als het goed voelt, doe het dan maar’. Er zijn mensen op aarde die dit bewustzijn belichamen, omdat hun onevenwichtige emotionele lichaam is afgestemd op het gevoelsrijk. Dergelijke mensen zijn slaaf geworden van manipulatieve wezens in het gevoelsrijk.

Het rijk van de gedachten is ook zwaar vervuild, maar er zijn nog wezens in dat rijk die niet kwaadaardig zijn. Maar veel van hen zitten gevangen in een gemoedstoestand die hen laat denken dat zij alles intellectueel kunnen begrijpen. Sommigen denken zelfs dat zij de wereld beter dan God begrijpen en daarom beter dan God weten hoe het universum geregeerd moet worden. Dit is intellectuele hoogmoed en je ziet veel mensen op aarde die deze hoogmoed belichamen. De reden is dat hun mentale lichaam is afgestemd op hoogmoedige wezens in het gedachtenrijk.

Het identiteitsrijk is het zuiverste rijk, hoewel het vervuild is door een vals identiteitsgevoel. Er zijn daadwerkelijk een aantal wezens in dit rijk die zich gescheiden van God zien en ze projecteren dat beeld op menselijke wezens. Maar er zijn ook wezens in het etherische rijk die het correcte identiteitsgevoel als spiritueel wezen behouden.

Wij, de geascendeerde meesters, dienen als de spirituele leiders van de mensheid. Wij zijn bereid om met ieder mens te communiceren om de mensen te assisteren op hun spirituele pad. Toen de aarde nog zuiver was, konden wij aan mensen verschijnen in het materiële rijk en mensen konden letterlijk met ons wandelen en spreken. Dit kwam niet omdat wij een fysiek lichaam kregen, maar omdat het bewustzijn van de mensen zo zuiver was dat zij ons spirituele ‘lichaam’ konden waarnemen. Ze konden ons spirituele lichaam zien met hun fysieke zintuigen. Tegenwoordig hebben de onevenwichtigheden die door de mensen zijn gecreëerd, de vibratie van het hele materiële universum verlaagd en daarom is het veel moeilijker voor mensen geworden om ons waar te nemen. Ze kunnen ons niet meer met hun fysieke zintuigen zien, behalve bij speciale gelegenheden wanneer wij een fysieke verschijning aannemen.

Om met de geascendeerde meesters te communiceren, in de wereld van tegenwoordig, moet je jouw bewustzijn op een hoger niveau brengen en dat betekent dat jij jouw vier lagere lichamen in evenwicht moet brengen. Je kunt dit evenwicht alleen bereiken door naar de middenweg van het Christusbewustzijn te reiken. Als je niet naar het evenwicht van de Christusgeest reikt, zul je geen contact krijgen met de geascendeerde meesters. Je kunt echter nog steeds wel contact maken met wezens onder op één van de lagere niveaus verblijven. Je moet onthouden dat die wezens vastzitten op dat niveau, omdat één of meer van hun vier lagere lichamen uit het evenwicht is geraakt. Als je betrouwbare communicatie wilt krijgen met een hoger rijk, moet jij reiken naar het Christusbewustzijn en dat houdt in dat jij al je vier lagere lichamen in evenwicht moet brengen.