Predik het universele Woord

Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels, 28 oktober 2007

Dus, hiertoe moedig ik jullie aan – wordt universeel! En om jullie te helpen je angst om te zeggen wat je op je hart hebt, te overwinnen, zou ik jullie eraan willen herinneren wat wij al eerder hebben gezegd: het is niet jullie taak andere mensen te overtuigen of te bekeren. Heel veel religieuze en spirituele mensen gaan eropuit om te evangeliseren, te prediken, maar ze denken dat ze een bepaald systeem moeten prediken, een religieus systeem, omdat ze andere mensen bij de kudde moeten zien te krijgen. Want ze denken dat alleen degenen die bij de kudde horen, gered zullen worden. Begrijpen jullie niet wat ik in deze verhandeling zeg? Elk systeem op aarde is een gesloten systeem, dus het geeft niet in welk gesloten systeem je zit, want je wordt niet gered, want de echte sleutel naar verlossing is in de Rivier van Leven zijn. Nu, je kunt in een systeem op aarde zitten en toch in de Rivier van Leven zijn, maar alleen als je die innerlijke erkenning hebt dat er een hogere waarheid is en dat jij bereid bent erin mee te gaan.

Zo zie je dat het niet je taak is eropuit te gaan en andere mensen van een bepaalde waarheid te overtuigen. Het is jouw taak hen een keus te geven tussen de myriaden dualistische ideeën en een idee dat van de hogere waarheid van Christus komt, de hogere principes. Tegenwoordig zijn er al veel mensen die op innerlijk niveau het gevoel hebben dat er een hogere waarheid is. En dat is de reden dat je ziet dat veel spirituele mensen een hekel hebben aan elke poging om hen tot een bepaalde kerk of een bepaald systeem te bekeren. Maar diezelfde mensen zullen jou niets verwijten als je gewoon een universele waarheid met hen deelt en hen gewoon de vrijheid laat ermee te doen wat ze willen.

Dus denk hierover na. Veel mensen die eropuit gaan om een religieuze of spirituele waarheid te verkondigen doen dat, omdat ze nog steeds een op het ego gebaseerde behoefte aan acceptatie hebben. Ze hopen eigenlijk dat de andere mensen accepteren wat zij zeggen, zodat zij van binnen kunnen voelen dat zij zichzelf accepteren. Want ze hebben niet die liefde voor zichzelf waar Moeder Maria over gesproken heeft. Toch moeten jullie, als spirituele mensen naar die liefde te streven en wanneer je die liefde voor jezelf hebt, wanneer je weet dat je in de stroom van de Rivier van Leven bent, ga je er niet op uit om jouw waarheid te vertellen met als startpunt het gevoel dat je iets tekort komt, dat jij iets nodig hebt van andere mensen – of het nu acceptatie, erkenning of nog iets anders is. Je bent in de stroom van de Rivier van Leven, waar Saint Germain over sprak toen hij zei dat je vanuit een staat van volheid komt, zodat je aan iedereen kunt geven zonder dat het nodig is dat je iets terug ontvangt. En wanneer je dat doet, dan bezit je die onvoorwaardelijke liefde, omdat je vrijelijk deelt wie je bent, jij de waarheid deelt die jij je eigen hebt gemaakt en je laat andere mensen volledig vrij, want het maakt geen enkel verschil voor jou of andere mensen accepteren of afwijzen wat jij zegt.

Luister goed naar wat ik zeg. Wanneer je in de stroom van de Rivier van Leven bent, weet je dat het de bedoeling is dat jij, dat het genoeg is als jij, jouw licht laat schijnen. Je bent net de zon, die alleen maar haar licht op de aarde schijnt en de zon wordt niet in het minst beïnvloed door wat mensen met de zonneschijn doen die de aarde bereikt. Want de zon gaat door met geven en wanneer jij je hebt bevrijd van elk gevoel van het niet waard zijn, elk gevoel van niet van jezelf houden, kun je de vrijheid hebben om gewoon je licht op andere mensen te laten schijnen. En je weet dat jij, wanneer jij jouw waarheid hebt getoond, aan jouw verplichting hebt voldaan en door die waarheid daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen, heb je jouw talenten vermenigvuldigd. En je weet dat je niets van de mensen terug hoeft te ontvangen, want door jouw talenten te vermenigvuldigen, vermenigvuldigt God zeker wat jij aan anderen hebt gegeven en jou meer geven.

Je bent dan aan het bewustzijn van gebrek ontkomen dat uit het gevallen bewustzijn voortkomt, omdat jij denkt dat je iets van de aarde moet afpakken. In plaats daarvan besef je dat God de bron is van al het goede en volmaakte, dus waarom heb je dan iets van andere mensen nodig als je het rechtstreeks uit de bron kunt ontvangen? Dit, is de ware spirituele vrijheid. En hier had Maitreya het in de laatste hoofdstukken van zijn boek over. Dat zal de religieuze discussie op deze planeet veranderen. En het is natuurlijk waar dat als je het religieuze debat zou kunnen veranderen, alle andere terreinen van de maatschappij ook gaan veranderen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.