Jezus bevestigt het oordeel van God

Geascendeerde Meester Jezus, paaszondag, 27 maart 2005

Maar zei ik niet: “Oordeel niet?” Zei ik niet: “Ik oordeel niemand, maar als ik mijn oordeel vel, is mijn oordeel rechtvaardig, omdat ik niet oordeel met de menselijke wil en met menselijke gedachten, maar met de wil en de geest van God?” Jullie hebben God Zelf de woorden horen zeggen dat de afgodsverering van Jezus Christus als de enige Zoon van God niet langer op planeet aarde wordt toegestaan. En dus heb ik de marsorders gekregen om degenen die bereid zijn mijn spreekbuis in deze tijd te zijn, degenen die in deze tijd bereid zijn mijn apostelen te zijn, erop uit te laten gaan en de boodschap van de daken te schreeuwen dat Jezus Christus niet de enige Zoon van God is en dat Jezus Christus niet vanaf het allereerste begin God is, maar inderdaad een individualisatie van God, net als allen zonen en dochters van God zijn.

En daarom zijn degenen die verkondigen dat Jezus God is of dat Jezus de enige Zoon van God is, inderdaad schuldig aan godslastering. En aan deze godslastering moet een eind komen, want hoe kan de Christus in het hart van mensen over de hele planeet geboren worden, wanneer ze vanaf hun jeugd geprogrammeerd zijn te geloven dat het godslastering voor hen zou zijn te overwegen of Christus in hun hart geboren zou kunnen worden?

Daarom zal ik – door deze boodschapper en door ieder ander die deel van deze onderneming wil uitmaken – deze leugen aanvechten, zoals ik hem al heb aangevochten in het boek ‘Beyond Religious Conflict’ dat binnenkort verschijnt. Want de meest belangrijke uitdaging waar deze planeet de komende jaren voor staat, is waarachtig dat godsdienstoorlogen en religieuze conflicten en het gehele bewustzijn dat daar achter zit, moeten worden getranscendeerd.

En wat is dan het bewustzijn achter godsdienstige geschillen? Het is het bewustzijn van antiwil, waardoor het menselijke ego en de krachten van duisternis, de prins van deze wereld, deze kracht van antiwil hebben gemaakt die los van hen staat, van de wil van de Schepper zelf gescheiden is en lijnrecht tegenover hem staat. En zo hebben zij die antiwil opgevoed en een gouden kalf gemaakt. En ik moet helaas zeggen dat duizenden en duizenden christelijke kerken hun eigen replica van dat gouden kalf op hun altaar hebben staan. En zij komen deze paaszondag bijeen, denkend dat ze de opstanding van Christus vieren en toch aanbidden ze een afgod en dansen rond het gouden kalf.

En sommigen onder hen dansen zelfs op muziek die werkelijk lijkt op de muziek die door de Israëlieten werd gebruikt, toen zij aan de voet van de berg van God rond het gouden kalf aan het dansen waren. En ik zeg je dat Mozes tot in het diepst van zijn wezen geschokt was, toen hij naar beneden kwam en zag wat zij in zijn afwezigheid gedaan hadden. En als ik de meerderheid van de christelijke kerken vandaag zou ingaan, zou ik ook geschokt zijn door de aanfluiting die zij van mijn leringen gemaakt hebben.

Ik bevestig Gods oordeel
En dus bevestig ik het oordeel van de Here God dat dit bewustzijn geoordeeld zal worden. En ik zeg jullie dat ik de rest van het jaar 2005, engelen van het oordeel naar iedere ziel op aarde zal sturen. En ik besef dat veel mensen zijn opgevoed met de gedachte dat het oordeel iets is om bang voor te zijn, dat het iets verschrikkelijks is. Maar het oordeel is een kans, een gelegenheid voor de ziel om te ontwaken, zich ervan bewust te worden dat ze spiritueel dood was, maar dat het tijd is te ontwaken en het besluit te nemen om het leven, het bewustzijn van leven, het bewustzijn van Christus, in die ziel geboren te laten worden.

En daarom hoeven mijn engelen jou geen angst aan te jagen. Het zijn trouwens engelen die uit de liefde van God zijn voortgekomen en die geen ziel alleen zullen laten om in haar eigen zelfvernietigende spiraal van de antiwil vernietigd te worden. En zo zullen mijn engelen de rest van dit jaar bij elke ziel op aarde zijn. En toch heb ik, Jezus Christus, mijn rechterhand opgeheven, wat het teken van het oordeel is en ik zal mijn hand omhoog blijven houden tot Oudejaarsavond 2005. En op dat tijdstip, om 12:00 uur ’s nachts, wanneer het jaar afloopt, zal mijn hand als het oordeel over de antiwil naar beneden komen en over allen die zich bij die antiwil hebben aangesloten.

En dat oordeel betekent niet dat zij door het hellevuur verteerd zullen worden, maar het betekent dat mijn engelen zich van hen zullen terugtrekken uit respect voor hun vrije wil. En zodoende zullen deze mensen zonder de hulp van de engelen van de Heer Christus blijven. En daardoor zullen ze werkelijk door hun eigen gemaakte spiralen van de hel verteerd worden.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.